Logga in   |  Bli kund
arets_fonder_winners

Fondnyheter

 • Lannebo fonder minskar i Eltel och avgår från valberedningen  

  Lannebo fonder minskar i Eltel och avgår från valberedningen

  Lannebo fonder har minskat sitt innehav från 6,78 procent och är inte längre bland de fyra största ägarna i teleinstallationsbolaget Eltel. De kommer följaktligen att avgå från valberedningen medan AP1 tar dess plats, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

  Eltels fyra största aktieägare är efter förändringen Zeres Capital, Fjärde AP-fonden (AP4), Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden (AP1).

  Medlemmarna i valberedningen representerar 37,22 procent av rösterna i bolaget.

  Kommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets webbplats. Eltels årsstämma 2017 kommer att äga rum den 28 april 2017.  Taggar:

 • Stor utmaning för Opec att hålla oljepriset över 50 dollar enligt Carnegie Fonders Rysslandsförvaltare  

  Stor utmaning för Opec att hålla oljepriset över 50 dollar enligt Carnegie Fonders Rysslandsförvaltare

  Carnegie Fonders Rysslandsförvaltare, Fredrik Colliander, skriver i ett blogginlägg på fondbolagets sajt att det kan bli svårt för Opec att hålla priset på olja över 50 dollar. Colliander menar att utvecklingen för oljepriset och den politiska risken är nyckelfaktorer för hur ryska aktier kommer utvecklas framöver.

  Colliander konstaterar att den ryska börsen steg mycket kraftigt under fjolåret, detta menar han var avhängigt ett stigande oljepris och en minskad politisk risk. Oljepriset påverkades positivt av Opecs överenskommelse att genomföra produktionsnedskärningar och marknaden förväntar sig att man ska lyckas hålla priset över 50 dollar, enligt Colliander. Det ställer sig förvaltaren tveksam till och tror att det kan bli en stor utmaning.

  "Opec-länderna är ju notoriska fuskare vad gäller produktionskvoterna och det finns därför stor risk att själva överenskommelsen spricker. Det produktionssiffror som i dagarna kom från Irak visar t ex att produktionen där snarare ökar än minskar och det kan mycket väl vara likadant i andra Opec-länder."

  Vad gäller den politiska risken skriver Colliander att den är betydlig i Ryssland vilket inte minst uppvisades nyligen i landets konflikt med Ukraina som slutade med att västvärlden införde sanktioner, vilket är något som fortfarande tynger den ryska ekonomin. Den ryska riskpremien har dock kommit ned, vilket Colliander menar är en följd av Trumps seger i det amerikanska presidentvalet.

  "Den åttonde november blev Donald Trump vald till USA:s president. Marknaden gjorde omedelbart bedömningen att Trump som USA:s president skulle vara bra för Ryssland. Trump och Putin skulle komma överens och USA skulle då släppa in Ryssland i värmen igen. Sanktionerna skulle snabbt avskaffas. Den ryska riskpremien sjönk alltså och den ryska aktiemarknaden blev en av de allra bästa under Trumprallyt i slutet av året."

  Colliander menar dock att det fortfarande är mycket osäkert om Trumpadministrationen kommer vara förlåtande mot Ryssland. Det verkar finnas en konflikt inom den inkommande administrationen hur man ska se på landet. Var Trump själv står vet man heller inte, menar han.

  "Kanske blir ett första möte mellan Trump och Putin avgörande för hur relationen mellan USA och Ryssland kommer att utvecklas under Trumps presidentskap. Utgången av ett sådant möte kan bli avgörande för hur den ryska aktiemarknaden utvecklas under 2017", skriver Colliander.

  Förvaltaren håller fast vid en portfölj av lågt belånade ryska värdebolag med goda chanser till fortsatt höga utdelningar.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Invest Sverige Ränta ned 0,2 procent i december - i linje med index  

  Danske Invest Sverige Ränta ned 0,2 procent i december - i linje med index

  Danske Invest Sverige Ränta backade 0,2 procent i december vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Under året har fonden stigit med 1,9 procent medan index noterar en uppgång på motsvarande 2,4 procent.

  I en kommentar skriver förvaltare Stefan Rocklind att den amerikanska centralbanken höjde räntan under månaden i spåren av marknadens förväntningar om ökade finanspolitiska stimulanser från Trump och en fortsatt stabil utveckling för den inhemska ekonomin. Mer överraskande menar han det var att Fed valde att prognostisera tre höjningar under 2017 jämfört med tidigare två.

  I Europa fortsatte ECB att förlänga sitt uppköpsprogram till december 2017 men annonserade samtidigt att man minskar ned de månatliga tillgångsköpen från och med april. I Sverige valde Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad och förlänga sitt uppköpsprogram, dock indikeras en minskad aptit att stimulera ekonomin, menar Rocklind.

  "Under första halvåret 2017 kommer Riksbanken att köpa ytterligare 15 miljarder nominella och 15 miljarder reala statsobligationer. Av mer intresse var att tre ledamöter valde att reservera sig mot beslutet. Detta kan tolkas som att Riksbankens aptit för att göra penningpolitiken än mer stimulativ börjar avta."

  Under december bidrog årskifteseffekter till en ökad volatilitet i korta marknadsräntor, ett genomsnitt av svenska kreditspreadar var mer eller mindre oförändrat, skriver förvaltaren.

  "Med både Stibor 3M och kreditspreadar på relativt oförändrade nivåer slutade månaden med nära nollavkastning för våra korta mandat, där index tappade ett knappt tiotal punkter. En viss övervikt i längre statsobligationer kostade några punkter i de längre mandaten. Detta kompenserades däremot till stor del av en övervikt i medellånga bostadsobligationer", avslutar Rocklind.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Amerikanska småbolagsaktier vinnare på Trumps tillträde som president - Danske Invest  

  Amerikanska småbolagsaktier vinnare på Trumps tillträde som president - Danske Invest

  Efter ett starkt börsår i USA 2016 menar Danske Invest att även 2017 kan bli ett bra år för amerikanska aktier, och allra bäst tror de att det kan gå för de små och medelstora amerikanska bolagen (small- och midcap). Det skriver Danske Invests investeringsspecialisten Tomas Ålander på sajten investorview.se.

  "Än vet vi naturligtvis inte vad Donald Trump kommer att hitta på och vi får nog vänta till en bit in i andra kvartalet innan vi vet mer. Men vi anser ändå att en investering i små och medelstora bolag ger en bra exponering mot en positiv Trump-effekt, samtidigt som det ger ett visst skydd mot eventuella negativa effekter av Trumps politik", skriver Ålander.

  Aktiestrategen menar att de skattelättnader som Trump förväntas få igenom kommer skapa sysselsättning och öka konsumtionen, vilket han anser kommer bidra till tillväxt i de amerikanska små och medelstora bolagen som har en hög exponering mot den inhemska konsumtionen. Ålander skriver vidare att de små bolagen är mindre känsliga för eventuella handelskrig som kan bli en följd av Trumps politik.

  De amerikanska multinationella företagen är däremot mer sårbara, menar strategen.

  "De stora amerikanska bolagen med globala verksamheter kommer att drabbas hårdast om Trump gör allvar av sina vallöften att bygga handelshinder, eftersom det slutändan kan leda till handelskrig. Det är svårt att sia om hur ett handelskrig kommer att spela ut, men det är helt klart att de små och medelstora företagen är mindre sårbara än de stora företagen som arbetar på den globala marknaden."

  En fortsatt förstärkning av dollarn skulle också påverka de stora amerikanska bolagen negativt, medan detta spelar mindre roll för de mindre och mellanstora bolagen, resonerar Ålander.

  "Under 2016 stärktes dollarn med drygt 3 procent mot euron och med en hög tillväxt i USA under 2017, tror vi att den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan 2-3 gånger. Det kommer med största sannolikhet leda till att dollarn stärks ytterligare gentemot euron och andra valutor. En starkare dollar försämrar de amerikanska exportföretagens konkurrenskraft, medan företag som är exponerade mot den inhemska marknaden inte drabbas på samma sätt", avslutar Ålander.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GAM-förvaltare ser flera faktorer som talar för tillväxtmarknaderna  

  GAM-förvaltare ser flera faktorer som talar för tillväxtmarknaderna

  Kapitalförvaltaren GAM ser flera faktorer varför man bör investera i tillväxtmarknadsaktier.

  För det första brukar tillväxtmarknaderna växa snabbare då underliggande BNP utvecklar sig starkare än de utvecklade ekonomierna. Vidare har vinsttillväxten vänt upp med en tillväxt på 8 procent. Fjolåret var därmed första gången sedan 2010 som bolagen slog sin motsvarigheter i de utvecklade ekonomierna.

  GAM pekar också på att tillväxtmarknaderna påverkas negativt inför förändringar i räntan. Utflödet kommer före en förväntad förstärkning av dollarn.

  "Nu när det har hänt har det minskat risken för en ytterligare nedgång och förstärkt den potentiella uppsidan då båda valuta och vinster vänder upp tack vare en starkare global tillväxt ledd av USA", skriver förvaltaren Tim Love.

  MSCI EM gick också 4 procentenheter bättre än MSCI World Index under 2016. Ryssland och Brasilien stod för en stor del av avkastningen.

  När det gäller länder har GAM övervikt för Brasilien, Ryssland och Förenade Arabemiraten, Sydkorea, Malaysia och Sydafrika. När det gäller sektorer råder övervikt för finans, teknik, konsumentvaror, cykliska bolag samt gruvor. Undervikt rekommenderas för defensiva sektorer såsom exempelvis dagligvaror.

  GAM listar också en rad risker med tillväxtmarknaderna. Neddragningar av de kvantitativa programmen i Europa och Japan, utökad protektionism samt eventuella krig är osäkerheter som fondbolaget ser framför sig.  Taggar:
  #emergingmarkets  

 • Odin Emerging Markets avslutade positivt år med nedgång - Bidvest och Alicorp bästa bidrag under 2016  

  Odin Emerging Markets avslutade positivt år med nedgång - Bidvest och Alicorp bästa bidrag under 2016

  Odin Emerging Markets backade 0,6 procent i december vilket var bättre än fondens jämförelseindex som tappade 1,5 procent under samma period. Under året har fonden avkastat 7 procent, motsvarande avkastning för index var 20,1 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

  Under månaden noterades de starkaste bidragen från Bidvest och Alicorp vilka också utför de starkaste bidragen under året. De största negativa bidragen under månaden var innehaven i ABInBev och Bidcorp.

  I en framåtblickande kommentar skriver Odin att tillväxtmarknader ser attraktivt värderade ut jämfört med utvecklade ekonomier, och att man förväntar sig god utveckling för de bolag som finns i portföljen. Dock betonar man att det föreligger stora skillnader vad gäller värdering mellan olika marknader och branscher.

  "Värderingen av aktier på tillväxtmarknader är i dagsläget cirka 11 gånger nästa års resultat (P/E), vilket är en bra bit under mogna marknader som har ett P/E-tal på drygt 15. Det är viktigt att notera att den genomsnittliga prissättningen döljer stora prisskillnader mellan olika länder och branscher. Investerare är villiga att betala betydligt mer för konsumtions- och hälsorelaterade aktier samt för bolag i länder med politiska och makroekonomiska förutsättningar för god tillväxt och värdeskapande. Exempel på sådana länder är Indien, Filippinerna och Mexiko", skriver Odin.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • 2017; bolagsvinster, ränteutveckling och politiska händelser  

  2017; bolagsvinster, ränteutveckling och politiska händelser

  Inför det nya året kan vi konstatera att makrostatistik visar på ett bra ekonomiskt klimat på många håll i världen. I USA väntas rejäla uppsving i såväl industriproduktion, investeringar som BNP. Alla indexjämförelser i makromiljö pekar på en stark optimism. Det väntas spilla över på global BNP som väntas stiga från 2,5 % till 2,8 % 2017 vilket i sin tur ger en fördel för aktier.

  De största riskerna är osäkerheten kring politik och kommande räntebesked, inte minst från Federal Reserve (den amerikanska centralbanken). Allt högre räntor kan vara ödestigert  för börsen. En starkare dollar är positivt för länder som har stor export i dollar, då valutarörelsen betyder högre intäkter för exportbolagen. Dock skall man veta att en alltför stark dollar kan slå negativt mot amerikanska bolagsvinster vilket i sin tur tonar ned börshumöret globalt sett.

  På den politiska arenan finns en mängd händelser som kan inträffa, handelskrig mellan USA och Kina är ett exempel, andra mer betydande för oss i Europa är alla viktiga val under våren; bland annat i Frankrike och vill det sig illa kan detta i kombination med effekterna av Brexit vara ett stort steg för att montera ned EU samarbetet.


  Kännetecken för 2016 - vilka fonder har gett bäst avkastning inom respektive kategori?


  De fonder som har presterat allra bäst avkastning under 2016 är de som placerar i Ryssland, därefter kommer fonder som placerar i Brasilien och på tredje plats fonder som placerar i råvaror främst i guld. 

  Att utfallet blev så här kunde ingen ana när vi hade en kraftig korrektion på alla börser för ett år sedan. Utvecklingen då leddes av sjunkande oljepriser och stora frågetecken restes för tillståndet i världsekonomin. Stora oljeproducenter som Ryssland, vars skatteintäkter till 50 % kommer från oljesektorn, sjönk som en sten på börsen och vid ett oljepris omkring 28 USD per fat kom en rekyl som fortsatte i samband med att oljepriserna började att stiga igen. I dagsläget står börsen på i stort sett samma nivå som för fem år sedan, mycket har hänt under tiden; både valutakurser och framför allt oljeprisets utveckling spelar in men det faktum att oljan kostade omkring 100 USD per fat för fem år sedan kan få en att tänka till en gång extra. I fallet med Brasilien så finns det också samma koppling som i Rysslandsfallet, landet är en stor exportör av olja men samtidigt har en del mutskandaler verkat ut och detta har självklart satt sin prägel på marknadsutvecklingen.

  I fallet med värdeökningar i guld så brukar denna råvara ha en positiv verkan när osäkerheten tilltar i världen. Flykten till guld är ett tecken på osäkerhet och ju större osäkerheten är desto högre är guldpriset och vi vet ju att 2016 var ett år med frågetecken om konjunktur utvecklingen och valutgångarna i England och i USA.

  Bäst avkastning - alla kategorier 2016
   
  Bäst avkastning - Nordamerikafonder 2016
   
  Bästa avkastning - Europafonder 2016
   
  Bästa avkastning - Nordenfonder 2016
  Storebrand Norge  +29,90 %
   
  Bäst avkastning - Sverigefonder 2016
   
  Bäst avkastning - Tillväxtmarknadsfonder 2016

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

 • Årets bästa fonder 2016 är nu korade!  

  Årets bästa fonder 2016 är nu korade!

  Utmärkande för vinnarfonderna är att de alla är aktivt förvaltade och att de mindre fondbolagen visar framfötterna!

  Efter ett turbulent börsår med, inledningsvis, fallande kurser, stor oro för den globala utvecklingen och stora viktiga val i Storbritannien och i Nordamerika har Fondmarknaden.se nöjet att presentera årets fonder 2016 inom tolv kategorier. 

  Av årets vinnarfonder kan vi utläsa att svenska förvaltare står sig bra i en internationell jämförelse.  Av elva kategorier som våra utmärkelser avser återfinns hela nio svenska aktörer. 

  Värt att notera är att många av vinnarfonderna 2016 kommer från de mindre förvaltarhusen och är alla aktivt förvaltade. Ingen indexfond återfinns bland vinnarfonderna 2016. Faktum är att endast ett fåtal indexfonder återfanns i slutstriden. 

  -Temat att de mindre förvaltarhusen står sig mycket väl känner vi igen från tidigare år när vi har utsett årets fonder, det är intressant att se att trenden är så tydlig. Kan det vara så att de mindre fonderna är mer lättallokerade än sina stora konkurrenter? Säger Thomas Holmström och Filip Szymanski , kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se

  Årets fonder 2016 på Fondmarknaden.se   

  Årets fond i kategorin Etikfonder – SEB Hållbarhetsfond Global 
  Årets fond i kategorin Räntefonder – Spiltan Fonder Räntefond Sverige
  Årets fond i kategorin Hedgefonder – PriorNilsson Yield
  Årets fond i kategorin Branschfonder – Skandia Time Global 
  Årets fond i kategorin Sverigefonder – PriorNilsson Realinvest A
  Årets fond i kategorin Nordenfonder – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond
  Årets fond i kategorin Europafonder – INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund (a)
  Årets fond i kategorin Nordamerikafonder – SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag
  Årets fond i kategorin Japanfonder – M&G Securities Japan Smaller Companies Fund
  Årets fond i kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder – Tundra Fonder AB Frontier Opportunities Fund
  Årets fond i kategorin Globalfonder – Evli Fonder Global 
  Årets fond alla kategorier – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond
  Årets fondbolag – PriorNilsson

  På Fondmarknaden.se har följande grundläggande kriterier granskats för årets vinnare inom respektive kategori: 

  Avkastning under 2016  
  Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna
  Risknivå 
  Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)
  Tillgänglig för den genomsnittlige fondspararen 


  Bedömningsgrund för utmärkelsen ”Årets fondbolag”:

  Huvudprincipen för denna bedömning är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna.

  Årets fonder 2016 har utsetts bland de över 1 766 fonder som handlas på vår fondhandelsplats Fondmarknaden.se. De elva fondkategorierna är den indelning vi valt för att kategorisera vårt fondutbud. 
  Data är hämtat från Morningstar.

  Motiveringar:

  Bästa fond i kategorin Etikfonder – SEB Hållbarhetsfond Global

  2016: 12,93 %

  I denna allt mer betydelsefulla fondkategori föregår fonden med ett gott exempel som globalförvaltare med inriktning på global hållbarhet och miljö. Fonden har levererat en god riskjusterad avkastning och sticker ut i jämförelse med konkurrerande fonder inom kategorin med goda nyckeltal. Utmärkande för vår bedömning inom denna kategori är att fonderna skall vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. Vidare har en justering gjorts för nischade fonder där utvecklingen i många fall varit färgad av specifika länders eller branschers utveckling. Mot bakgrund av detta har vi utsett SEB Hållbarhetsfond Global till årets bästa Etikfond 2016.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 15,3 % Standardavvikelse: 11,09 Sharpekvot: 1,37


  Bästa fond i kategorin Räntefonder – Spiltan Fonder Räntefond Sverige
  2016: 2,4 %

  I en kategori där många komponenter spelar stor roll, inte minst dagens negativa räntemiljö, måste man som placerare i svenska räntepapper och i svenska kronor ha stort fokus på avgifter. Årets vinnare har lyckats att leverera  avkastning till en mycket låg förvaltingskostnad  för att på så sätt undvika att tära på nettoavkastningen. Fondens risk ligger under snittet i kategorin och nyckeltal som exempelvis fondens sharpekvot utklassar alla andra konkurrenter. Fonden utsågs av oss till årets räntefond 2015 och får samma pris även i år. Vinnare i kategorin räntefonder är Spiltan Räntefond Sverige.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 1,86 % Standardavvikelse: 0,6 Sharpekvot: 3,16


  Bästa fond i kategorin Hedgefonder – PriorNilsson Yield

  2016: 2,27 %

  Fonden har under 2016 levererat en god riskjusterad avkastning och utmärker sig bland jämförbara hedgefonder inom lågrisksegmentet. I vår bedömning av denna fondkategori har vi ställt krav på att fonderna skall vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. Fonden lever upp till detta och visar dessutom på en bra motståndskraft vid nedgångar på aktiemarknaden och en förmåga att utnyttja kursfluktuationer på ett bra sätt. Mot bakgrund av detta har vi utsett PriorNilsson Yield till årets bästa Hedgefond 2016.
   
  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 2,34 % Standardavvikelse: 1,4 Sharpekvot: 1,71  Bästa fond i kategorin Branschfonder – Skandia Time Global 

  2016: 24,34 %

  I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken. Bästa fond i branschkategorin 2016 är Skandia Time Global.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 24,48 % Standardavvikelse: 16,7 Sharpekvot: 1,44  Bästa fond i kategorin Sverigefonder – PriorNilsson Realinvest A

  2016: 23,13 %

  Fonden har under 2016 levererat en signifikant överavkastning i jämförelse med kategorisnittet och är ett tydligt exempel på en aktiv förvaltning när den är som bäst. Man har lyckats väl i sin förvaltning som bygger på en fundamental analys samt det fokus man anammat på bolag med inriktning inom särskilda branscher. Detta utan att ge avkall på en god diversifiering. Vid bedömningen har en stor vikt lagts vid den riskjusterade avkastningen där vi konstaterat ett visst övertag i jämförelse med andra konkurrerande fonder inom kategorin. Inom denna mycket konkurrensutsatta fondkategori har vi utsett PriorNilsson Realinvest A till årets bästa Sverigefond 2016.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 22,6 % Standardavvikelse: 11,8 Sharpekvot: 1,78  Bästa fond i kategorin Nordenfonder – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond

  2016: 19,76 %

  En fond som under flera år varit nära att utses som årets Nordenfond går i år upp på första plats och gör det dessutom med bred marginal. Fonden placerar i Norden med tonvikt på den svenska marknaden i små och medelstora bolag till normal risk för sin kategori. Årets avkastning överstiger dessutom sitt jämförelseindex med så mycket som 2,98 %. Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond utses till årets Nordenfond 2016.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 19,95 % Standardavvikelse: 13,1 Sharpekvot: 1,4


  Bästa fond i kategorin Europafonder – INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund (a)

  2016: 16,52 %

  Fonden har under 2016 levererat en god överavkastning i jämförelse med sitt index (MSCI Europe Small Cap: 5,58%) samt snittet för fondkategorin. Genom sin breda definition av det europeiska investeringsmandatet har man lyckats leverera en god avkastning i en, på senare tid, svårmanövrerad marknad. Vi har utsett INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund till årets bästa Europafond 2016.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 13,96 % Standardavvikelse: 13,2 Sharpekvot: 0,9


  Bästa fond i kategorin Nordamerikafonder – SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

  2016: 26,01 %

  En fond som placerar i medelstora bolag till en risk understigande sina konkurrenter med stor spridning i antal aktier och kategorier utses av oss till årets vinnare i kategorin Nordamerikafonder. Fonden är SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag.

  Teknisk data 35 månader
  Genomsnittsavkastning: 22,64 % Standardavvikelse: 14,4 Sharpekvot: 1,51
  Bästa fond i kategorin Japanfonder – M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc 

  2016: 26,33 %

  Fonden redovisar en god riskjusterad avkastning för en treårsperiod och har under 2016 lyckats bra i sin strategi inom small-cap segmentet. I jämförelse med fondkategorins snittavkastning redovisar fonden en signifikant överavkastning. Fonden levererar även god överavkastning mot sitt index för 2016 (jämförelseindex; MSCI Japan Small Cap: 18,27 %). Man har under en längre tid lyckats bra i sin strategi med att hitta undervärderade mindre bolag för att uppnå en långsiktigt god avkastning. Mot bakgrund av detta har vi har utsett M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc till årets bästa Japanfond 2016.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 23,46 % Standardavvikelse: 15,0 Sharpekvot: 1,43


  Bästa fond i kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder – Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund

  2016: 14,3 %

  Fonden förvaltas av en tydligt nischad specialist på frontiermarknaderna och har under året, samt under en längre tid, levererat mycket goda resultat. Utmärkande för bedömningen inom denna fondkategori har varit en justering för enskilda länderfonder med syftet att analysera breda tillväxt- och frontiermarknadsfonder. Med hänsyn till detta samt övriga nyckeltal har vi utsett Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund till årets bästa fond inom kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder 2016.  

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 12,42 % Standardavvikelse: 11,9 Sharpekvot: 1,15


  Bästa fond i kategorin Globalfonder – Evli Fonder Global 

  2016: 21,88 %

  I konkurrens men ett flertal indexfonder har vi utsett en aktivt förvaltad globalfond vars riskjusterade avkastning står sig mycket väl i konkurrensen. Fonden har tagit en stor ”activ share” i regioner som normalt har en lägre andel i ett globalindex vilket har gett ett stort bidrag till avkastningen. Fonden placerar i aktier och blandar mellan stora och små bolag. Risken är dessutom under genomsnittet. Fonden är Evli Global. 

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 19,86 % Standardavvikelse: 12,5 Sharpekvot: 1,51
  Bästa fond alla kategorier – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond

  2016: 19,76 %

  En fond som under flera år haft andraplatsen i sin kategori går i år upp på första plats och gör det dessutom med bred marginal. Fonden har i år lyckats väl med sina placeringar i små- och medelstora bolag på sin marknad och till normal risk för sin kategori. Vid bedömningen av årets bästa fond har en stor vikt lagts vid fondens mycket goda förvaltning under den senaste treårsperioden samt förmågan att leverera goda resultat i såväl upp- som nedgångar. Vidare i jämförelse med samtliga fonder på Fondmarknaden.se påvisar fonden även under 2016 på goda resultat trots turbulenta börser och unika marknadsförhållanden. Vi har därför valt att utse Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond till Årets Fond.

  Teknisk data 36 månader
  Genomsnittsavkastning: 19,95 % Standardavvikelse: 13,1 % Sharpekvot: 1,4


  Bästa fondbolag – PriorNilsson


  Med sina goda resultat och tydliga tro på ”äkta” aktiv förvaltning har detta fondbolag på ett utmärkande sätt gjort sig förtjänt av en plats i toppskiktet bland de allra bästa svenska fondförvaltarna. Fondbolagets samtliga fonder placerar sig i topp 3-siktet i kategorierna Sverigefonder och Hedgefonder där de dessutom tar hem utmärkelsen bästa fond i båda kategorierna. Med hänsyn till en övergripande helhetsbedömning av fondbolaget samt enskilda bedömningar av fonderna ser vi att PriorNilsson har den bästa paletten av starka fonder under 2016.  För mer information kontakta:
  Mikael Tjäder, VD Fondmarknaden.se: 08-545 186 18
  Thomas Holmström, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 17
  Filip Szymanski, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 05


  Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Med ett utbud av över 1750 fonder hjälper vi våra kunder med analys, rådgivning och förvaltning inom både fond- och pensionssparande, för såväl privatpersoner som företag. Med vårt oberoende och vår erfarenhet som grund sätter vi samman det bästa sparalternativet utifrån våra kunders personliga förutsättningar. Alla våra rådgivare är Swedsec-licensierade och Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn.  

  Årets fond är ingen köprekommendation från våra rådgivare. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

 • Frontiermarknader – ”den sista utposten för värdeinvesterare”  

  Frontiermarknader – ”den sista utposten för värdeinvesterare”

  Så kallade frontiermarknader, vilka definieras som nästa generations tillväxtmarknader, har i ljuset av svag utveckling på tillväxtmarknader under senare år haft svårt att följa med i den globala börsuppgången. Förväntningar om stigande räntor i USA, svaga råvarupriser och sjunkande tillväxttal i Kina har nämnts som anledningar till varför dessa marknader underpresterat. 

  Enligt Hans-Henrik Skov, förvaltare av Coeli Frontier Markets Fund, finns dock en rad faktorer som talar för en vändning på dessa marknader, i en intervju med FinWire ger han tre huvudargument till varför dessa marknader kan vara ”den sista utposten för en värdeinvesterare”.

  Stark tillväxt och låga värderingar

  "Frontiermarknaderna befinner sig där tillväxtmarknaderna befann sig på mitten av 1990-talet. Ekonomierna växer snabbt och en växande arbetsför befolkning skapar förutsättningar för dessa marknader att fortsätta växa i många årtionden framåt. Detta samtidigt som dessa marknader värderas till ungefär hälften av utvecklade marknader".

  Skov menar att frontiermarknaderna handlas till ett P/E-tal på förra årets vinst på 11 gånger, vilket kan jämföras med motsvarande siffra för tillväxtmarknader på 15 och för MSCI World på nära 22 gånger.

  Höga utdelningar

  På toppen av låga värderingar menar Skov att frontiermarknaderna erbjuder attraktiva utdelningar.
  "Frontiermarknaderna erbjuder 4 procents direktavkastning i hård valuta vilket kan jämföras med 2,5 procent i utvecklade ekonomier och på tillväxtmarknader".

  Låg samvariation med globala aktier

  Som ett tredje argument för en investering i frontiermarknader nämner Skov den låga samvariationen eller korrelationen med världens aktiemarknader.

  "Frontiermarknader håller generellt en väldigt låg korrelation till andra aktiemarknader. Det senaste exemplet är effekterna av Trump som blev kännbara på tillväxtmarknader, med nedgångar på i storleksordningen 5 procent, medan detta gick frontiermarknaderna nästan obemärkt förbi."

  Skov anser att den låga korrelationen förklaras av att många av börserna på dessa marknader styrs av lokalt kapital snarare än av utländska kapitalflöden. Dessutom är de inte lika integrerade i den globala handeln vilket medför att de har en mindre känslighet jämfört med exempelvis tillväxtmarknader.

  Frontiermarknader utgör enligt förvaltaren den sista tillgångsklass inom aktier att handlas till en attraktiv multipel och att de därför utgör en ovanligt intressant investeringsmöjlighet för värdeinvesterare.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Hedgefonder - varför presterar de inte?  

  Hedgefonder - varför presterar de inte?

  Hedgefonder har under en lång period haft svårt att hitta avkastningsmöjligheter.  Enligt det globala hedgefondsindexet HFR Global Hedge Fund Index har den ackumulerade avkastningen för tillgångsklassen under de senaste tre åren uppgått till -2 procent.

  Men varför presterar de inte? 

  FinWire frågade Thomas Pohjanen som driver räntehedgefonden Excalibur och PO Nilsson som förvaltar aktiehedgefonderna PriorNilsson Yield och Idea. 

  Vad tror ni ligger bakom den senaste tidens svaga utveckling för branschen?

  Pohjanen: Utöver att centralbankerna gjort det svårare att bedöma fundamental makrostatistik och flödesstatistik så är det två faktorer som försvårat mest – minusräntan och dålig likviditet.

  För hedgefonder så belastar den negativa räntan avkastningen mer än för vanliga fonder. I hedgefonder man en större kassa, dels för att möta in- och utflöden, men framförallt för att ställa säkerheter för derivat som är en stor del av handeln. 

  Den andra biten är dyrare transaktionskostnader på grund av bristande likviditet. Med ökad reglering och höjda kapitalkrav så har samtliga banker dragit ner kraftigt på egen handel och market making i många marknader. De har dessutom väldigt små handelslager och drar sig för att ta på sig nya. Det betyder att likviditeten har försämrats med bredare spreadar mellan köp och sälj och därmed dyrare transaktionskostnader. 

  Nilsson: Det finns många olika sorters hedgefonder även om de ofta buntas ihop som en och samma sak. De hedgefonder som bygger sin verksamhet på att köpa och sälja olika typer av räntepapper påverkas självklart av det extremt låga ränteläget. Men detta är en kategori. Aktiehedgefonders möjlighet att generera avkastning är inte beroende på en viss räntenivå.

  Har ni anpassat strategin efter rådande ränteläge?

  Pohjanen: De strategier som fungerat i en centralbanksdominerad cash and carry situation, det vill säga köp av lång duration och av kreditrisk för att hämta hem avkastning riskerar att utmanas när centralbankernas reaktionsfunktion förändras. De fonder som över tid har klarat att leverera positiv avkastning står rimligen bäst rustade för att möta nya marknadsvillkor.

  Nilsson: Vi anpassar aldrig strategi efter ränteläge. Vi letar efter bolag som vi tror kan skapa en avkastning som är bättre än det skydd vi skapar runt de långa positionerna. Detsamma gör vi på en kort position som vi tar. Vi försöker med andra ord skapa alfa. 
    
  Vad bör man som investerare titta på när man väljer hedgefond anser ni?

  Pohjanen: Det man som investerare kan vilja studera när man står inför valet av fonder är just hur fonderna klarat skiftande marknadslägen och de krav som då ställs på investeringsprocessen. Fonder som över tid levererat god riskjusterad avkastning har förmodligen goda möjligheter att göra det även framöver, givet att den nyckelförutsättning som utgörs av personalen är intakt.  

  Nilsson: Vi tycker att man måste förstå att hedgefonder är väldigt olika. Det är viktigt att sätta sig in i vad förvaltarna har för arbetsmetodik och målavkastning. Det finns aktiehedgefonder som är neutrala till marknaden och de som alltid är long-biased. Dessa har därmed olika förutsättning att skapa avkastning och volatiliteten blir väldigt olika. Det är också viktigt att se på historik. En elev som gjort bra ifrån sig på fem matteprov har större sannolikhet att göra bra ifrån sig på ett sjätte än någon som haft sämre resultat på de fem första.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Efter italienska folkomröstningen: revansch för Europafonder eller risk för smitta i italienska banksektorn?  

  Efter italienska folkomröstningen: revansch för Europafonder eller risk för smitta i italienska banksektorn?

  De stora marknadsreaktionerna uteblev efter den italienska folkomröstningen i söndags där italienarna röstade nej till den nya författningen. Svenska Europafonder är i genomsnitt lågt exponerade mot Italien enligt statistiken. Faran för italienska banker är dock knappast över, varnar SEB.

  Det italienska valet seglade upp som ett orosmoln på finansmarknaderna efter det brittiska Brexit-valet som följdes av det amerikanska presidentvalet. 

  Efter nederlaget i den italienska folkomröstningen för premiärminister Matteo Renzi som lämnat in sin avskedsansökan kommenterar Pimcos analytiker Nicolai Mai situationen på företagets blogg:
  “Valet innebär en större politisk osäkerhet som kan göra det mer komplicerat för italienska banker att återkapitalisera sig. Men man ska inte överskatta betydelsen av omröstningen. Framförallt så var ett nej i stort förväntat bland investerare, vilket bekräftas av den begränsade reaktionen på marknaderna efter valet”.


  Varnar för statlig räddningsaktion

  SEB höjer dock ett varningens finger i tisdagens morgonbrev: “Diskussionerna kring banken Monte dei Pasci fortsätter men har försvårats av folkomröstningen och det finns oro för smittoeffekter till andra banker som behöver nytt kapital. Nej-resultatet i folkomröstningen kan till slut bli den utlösande faktorn för att ECB och regeringen får lätta på bail-in (privatkapital) principen och tillåta bail-out (statliga pengar)”.
  Ett nytt system mellan de två lagstiftande kamrarna väntas bli proportionellt vilket gör att en koalitionsregering skulle kunna lämna populistiska och anti-etablissemangspartier i opposition, som Femstjärnepartiet, skriver Pimco.

  Resultatet i den italienska folkomröstningen förändrar dock inte det faktum att landets mest skuldtyngda banker kan behöva räddas av den italienska staten. Däremot kan det bli svårare för dem att få in nödvändigt kapital, skriver tidningen. Ett misslyckande för Monte dei Paschi att ta in nya pengar skulle också kunna sprida sig till resten av Italiens banksystem.


  Experter ser köpläge i Europafonder

  Nordnets Joakim Bornold och Morningstars Jonas Lindmark är två experter som anser att det snarare är köp- än säljläge för Europafonder just nu. Enligt Morningstar så har 13 av svenskregistrerade Europafonder en medianinvestering på 2,7 procent i Italien. En Europafond utmärker sig med utan någon exponering alls mot Italien. Det är Aktie-Ansvar Europa. Swedbanks Robur Europafond Mega har dock viktat hela 4,9 procent i placeringar i landet.

  Efter Brexit-omröstningen i juni har svenska sparare dragit öronen åt sig vad gäller Europafonder. Enligt Fondbolagens förening har uttagen totalt legat på 6,8 miljarder kronor. Nästan ett halvår efter omröstningen visar facit att rädslan hittills varit obefogad då Europafonder backat med marginella 0,06 procent i snitt.
  “Efter ett så här dåligt år när mycket annat har stigit så framstår europeiska aktier som billiga. Det kan gynna europeiska företag om euron försvagas och tillgångar faller i pris eftersom det då blir mer lönsamt att exportera till andra världsdelar. Tillverkningen kan få en bättre konkurrenssituation”, säger Jonas Lindmark som är analyschef på Morningstar till SvD.

  Trög återhämtning i Eurozonen

  Hur ser då makroförutsättningarna ut för Europa med tanke på Europafonderna?
  Swedbank är försiktigt positiva och hänvisar till konjunkturstatistik som inkommit sedan i början av november. “Dock går återhämtningen i eurozonen trögt”, skriver de i en kommentar.

  Inköpschefsindex för både tillverkningsindustrin som servicesektorn har stigit till strax under 55-nivån, vilket indikerar expansion.

  Industriproduktionen ökade något mer än väntat och ligger just nu på en årstakt på 1,2 procent. Tillväxten inom eurozonen för det tredje kvartalet visade på en preliminär ökningstakt på årsbasis om 1,6 procent och det är i så fall oförändrade nivåer jämfört med det andra kvartalet. 

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Egen portfölj, Fondpaket, Aktiv förvaltning - Vad ska jag välja?  

  Egen portfölj, Fondpaket, Aktiv förvaltning - Vad ska jag välja?

  Hos oss har du fler valmöjligheter med ditt fondsparande än någon annanstans. Vi är oberoende och kan erbjuda dig det största utbudet av fonder samlat på ett ställe. Strunta i banken och låt oss hjälpa dig - eller gör det själv!

  Nedan följer en beskrivning av de tjänster vi erbjuder:

  Fonder – Sök fonder och skapa din egen portfölj

  För dig som följer fonder på egen hand och själv vill sätta ihop din fondportfölj finns det ett brett utbud att välja på hos Fondmarknaden.se. Under fliken ”Fonder/Sök fonder” hittar du över 1700 fonder från 170 fondbolag i 12 olika kategorier. Det finns en rad hjälpmedel för dig att hitta de bästa fonderna i listan, du kan söka på kategori eller fondbolag samt sortera listan på avkastning, betyg och risknivå. I marginalen kan du filtrera sitt sökande efter stjärnbetyg och/eller avgifter, datorn gör resten åt dig. Vill man studera ett antal fonder på egen hand, tex flera Sverigefonder, kan man trycka på knappen ”jämför”, då läggs fonderna i din fondkorg och du kan välja att visa dem i en graf mot varandra. Vill du sedan följa dessa under en längre period kan du välja att köpa dem till ditt testkonto med vilket du kan handla med fiktiva pengar.

  En del fonder är markerade med en gul stjärna, vilket markerar att vi som rådgivare tycker att fonden har en bra riskjusterad avkastning och det kan vara en väg att bygga sin eget fondsparande efter.

  Fondpaket – Startpaket i 3 risknivåer

  För dig som vill ha en enkel starthjälp att bygga upp en egen fondportfölj, så har vi en kostnadsfri tjänst som heter fondpaket i tre risknivåer; låg risk, medel risk och hög risk. De tre har flera saker gemensamt, de innehåller fonder som vi tycker håller en bra riskjusterad avkastning, de är uppbyggda efter en mix av globalindex och succesivt ökande andelar i ett ränteindex som blir större ju mindre risk jag vill ha. 

  Innehaven i Fondpaketen är endast tillgängliga för dig som kund och du behöver ha en fonddepå för att kunna köpa dessa, minsta engångsinvestering är 1000 kr och samma belopp för månadsspar. Ingen avgift utöver fondbolagets eventuella egna avgifter tillkommer. Man kan själv byta ut fonderna om man hittar ett eget alternativ och löpande översyn och byten sköter du på egen hand. Tanken är att paketen skall vara relativt statiska över tid och i stort följa sina jämförelseindex. Om Nordamerika står för ca 60 % i sitt index så finns det nordamerikafonder i ”hög risk fondpaket” med nästa lika stor andel. När vi byter ut en fond skriver vi om detta i nyhetsbreven men man måsta göra bytet på egen hand.

  Aktiv förvaltning – Vi förvaltar din portfölj

  För dig som inte har tid, intresse eller kunskap att sköta ditt fondsparande själv kan vi erbjuda Aktivt förvaltade portföljer.

  Våra aktiva portföljer finns i fyra olika riskklasser med olika sparhorisonter. Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar att välja risknivå och sedan sköter vi allt åt dig. Vi gör fondbyten och omallokeringar och du kan luta dig tillbaka och följa utvecklingen i din portfölj i vårt månadsvisa utskick.

  Vi har erfarenhet av förvaltningstjänsten sedan år 2005 och följer vad som händer i marknaden och hur fonderna investerar, ledordet vid val av fonder är riskjusterad avkastning. Portföljen består av mellan 8-12 fonder och kostnaden för tjänsten är 1 % per år av värdet och det går att månadsspara från 500 kr/månad eller göra engångsköp för 5000 kr. För att komma åt förvaltningstjänsten måste man genomgå en så kallad lämplighetsprövning kontakta rådgivningsgruppen på 08-545 186 00.

  Vill du ha hjälp att komma igång med ditt sparande? Ring oss: 08-545 186 00.

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket