Logga in   |  Bli kund
fmbanner_portfolio.gif

Fondnyheter

 • Danske Bank ser måttlig global tillväxt 2017 och fortsatt positiv utveckling för tillväxtmarknader  

  Danske Bank ser måttlig global tillväxt 2017 och fortsatt positiv utveckling för tillväxtmarknader

  Danske Banks chefsstrateg Tine Choi tror på en måttlig global tillväxt under 2017 där den amerikanska ekonomin kommer driva på tillväxten och där Europa fortsätter sin återhämtning tack vare en mycket expansiv penningpolitik. När det gäller tillväxtmarknaderna tror strategen på en fortsatt återhämtning där en stabilisering av den kinesiska ekonomin driver på utvecklingen. Det framgår av en intervju på sajten investorview.se.

  Choi menar att den största uppsidan bottnar i Donald Trumps utfästelser om expansiva finanspolitiska åtgärder.

  "Trump talar om en expansiv finanspolitik med sänkta skatter, investeringar i infrastruktur och hemtagning av kapital från amerikanska bolag som har sitt kapital utomlands av skattetekniska skäl. Det är definitivt något positivt om han får igenom några av dessa förslag och det kan leda till en högre tillväxt. Om samtidigt inflationen hålls kvar på en låg nivå skulle det vara ett drömscenario och vi skulle få se positiva tongångar på finansmarknaderna", säger strategen.

  Choi betonar dock att det även föreligger en rad risker för de finansiella marknaderna under nästkommande år.

  "Det finns olika risker och de flesta är mer eller mindre relaterade till att Donald Trump valdes till USA:s president. Det finns en risk för att han sätter igång ett handelskrig genom att höja importskatter och riva upp olika internationella frihandelsavtal", säger Choi och fortsätter:

  "Det är helt klart risker förknippade med Trumps idéer inom handelsområdet så som de presenterades under valrörelsen. Om de blir verklighet skulle det skapa nervositet på marknaden och det kommer i synnerhet påverka tillväxtmarknaderna och då framför allt Mexiko och Kina."

  Choi betonar också de stundande valen i Europa som potentiella oroshärdar. Framförallt kan valet i Frankrike, där Marine Le Pen kan bli nästa president, skapa en oro för att vi står inför en våg av populistiska statschefer i Europa, menar hon.

  Bland tillgångsslag ställer sig Choi mest positiv till aktier, trots att den amerikanska centralbanken förväntas höja räntor under året. Generellt kommer en fortsatt expansiv penningpolitik gynna tillgångsslaget, anser hon.

  På räntesidan menar Choi att statsobligationer på utvecklade marknader inte kommer vara intressanta givet stigande räntor, dock bör de finnas med i en portfölj av riskspridningsskäl, resonerar hon.

  Tillväxtmarknadsobligationer menar hon kan vara intressanta ur ett avkastningsperspektiv.

  "Tillväxtmarknadsobligationerna ger en högre förväntad avkastning än obligationer från utvecklade marknader, men de har också en högre risk", säger Choi.

  Inom företagsobligationer menar strategen att högavkastande företagsobligationer, så kallade high yield obligationer, är mest intressanta.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #macro  

 • Origo Quest backade 1,5 procent i november - ser fortsatt potential i Cherry  

  Origo Quest backade 1,5 procent i november - ser fortsatt potential i Cherry

  Origo Quest A backade 1,48 procent i november. Därmed har fonden stigit med 14,07 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar lyfter förvaltarna fram innehavet i spelbolaget Cherry som fonden har haft i portföljen sedan 2013. Man ser fortsatt stor potential i bolaget trots en stark kursuppgång sedan fonden initierade sin position och menar att oktober månads nyhet avseende Yggdrasil, där man annonserar att ett nytt moderbolag skapas, talar för en särnotering redan 2017.

  Även det faktum att Cherry skapat ett nytt oberoende affärsområde inom spelteknologi inriktat mot business to business, menar man är positivt och man tror att bolaget kan få ytterligare utväxling på sitt kunnande inom mjukvara och onlinespel genom att sälja sin spelplattform, sitt affiliatesystem och betalningssystem till andra aktörer.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav B&B Tools, Catena samt nämnda Cherry. Inga positionsförändringar rapporteras.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Söderberg & Partners ändrar namn på sina Trygghetsfonder efter Konsumentverkets krav  

  Söderberg & Partners ändrar namn på sina Trygghetsfonder efter Konsumentverkets krav

  Konsumentverket tvingar Söderberg & Partners att byta namn på sina Trygghetsfonder eftersom ordet anses vilseledande, rapporterar Svenska dagbladet.

  Idag förvaltar fondbolaget cirka 50 miljarder kronor i de fonder som har trygghet i namnet.

  "Myndigheters beslut får man acceptera och vi kommer att döpa om dem. Vi kommer hitta ett nytt namn", säger Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog till SvD Näringsliv.

  Konsumentverket har tidigare kommit fram till att pensionsjättens marknadsföring av trygghetsfonderna varit vilseledande på tre olika punkter. Marknadsföringen byggde på en tioårig utvärdering som Söderberg & Partners genomförde under förra året. Bolaget har sedan dess gått med på att inte längre använda utvärderingen i sin marknadsföring, skriver tidningen.

  "Vad vi ville med den tioåriga utvärderingen var att introducera mer avancerade begrepp för utvärdering av fonder", svarade fondbolaget bland annat via Gustaf Rentzhog.

  Han menar att myndigheten har förändrat sin praxis. "Det är vår tolkning att man ändrat praxis eftersom detta har funnits under lång tid och hos flera aktörer och att reaktionen kommer nu. Namnet trygghet har ju exempelvis funnits hos oss i över tio år."

  Myndigheten har tillbakavisat att de förändrat sin praxis. "Bara för att vi är tysta i en viss fråga, betyder inte det att vi har godkänt det", säger Otto Johansson Hansson, jurist på Konsumentverket till tidningens reporter.


  Referenser:
  Källa 1   Källa 2  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • RPM Evolving CTA Fund vinner pris som bästa europeiska multi-manager CTA fond  

  RPM Evolving CTA Fund vinner pris som bästa europeiska multi-manager CTA fond

  RPM Evolving CTA Fund har av tidsskriften CTA Intelligence utnämnts som årets bästa europeiska multi-manager CTA fond. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Över juryns utvärderingsperiod 1/7 2015 till 30/6 2016, hade fonden en avkastning på 11,6 procent att jämföra med de ledande branschindexens 0,7 - 6,7 procent. Den starkaste avkastningen inträffade i november 2015 samt i januari och juni 2016, då de flesta aktiebörser var negativa.

  RPM Evolving CTA Fund är en terminsförvaltningsfond med säte i Luxemburg som utnyttjar upp till 15 terminsförvaltare, så kallade CTAs. Fondens sammansättning baseras på observationen att CTAs med mycket stort kapital under förvaltning i allmänhet har sin bästa avkastning bakom sig relativt tillgångsklassen i stort.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Alfred Berg tar höjd för ökad turbulens mot årsslutet, ser positivt på risktillgångar inför 2017  

  Alfred Berg tar höjd för ökad turbulens mot årsslutet, ser positivt på risktillgångar inför 2017

  Alfred Berg tar höjd för ett turbulent årsslut i sin taktiska allokering, men ser positivt på risktillgångar inför 2017. Det framgår av kapitalförvaltarens senaste allokeringsrapport som sammanställs av chefsstrategen Jonas Olavi.

  Anledningen till att man förväntar sig turbulens under årets sista månad är att den innefattar såväl en italienskt folkomröstning som ett eventuellt förlängningsbesked avseende den europeiska centralbankens QE-program. Båda dessa händelser förväntas potentiellt kunna leda till betydande marknadsrörelser och Alfred Berg tar höjd för detta i sin allokering genom att lyfta den maximala undervikten i statsobligationer till svag undervikt.

  Alfred Bergs syn på valet i Italien är att ett eventuellt negativt utfall inte bör övertolkas.

  "Förvisso kan Italien få svårt att hålla tempot uppe i reformarbeten, men att det på kort sikt kommer äventyra EU och det finansiella systemet ser vi som högst osannolikt. Skulle det bli ett nej bör det dock sätta press på ECB att förlänga sitt stödprogram längre än de cirka 6 månaderna som verkar förväntas på marknaden. Blir det ett Ja i Italien, kan man kanske tänka sig att ECB åter testar marknaden på hur länge stödet skall vara kvar, med ökad turbulens som följd", skriver Olavi.

  Investeringsåret 2017 menar man ser intressantare ut än det som varit 2016. Trumps förmodade tillväxtvänliga politik anses kunna ge marknaderna optimism nog att driva upp vinstestimat och BNP-prognoser. Olavi menar vidare att Kina kommer fortsätta att stimulera sin ekonomi inför senhöstens politbyråombildning samtidigt som det är troligt att Ryssland och Brasilien lämnar sina respektive recessioner bakom sig.

  Sammantaget ger detta en ganska optimistisk miljö som föranleder Alfred Berg att övervikta aktier och krediter.  Taggar:
  #financials   #macro  

 • Carnegie Asset Management lägger ned obligationsfond  

  Carnegie Asset Management lägger ned obligationsfond

  Fondbolaget Carnegie Fund Management Company inom Carnegie Asset Management har stoppat handeln i sin Svensk Obligationsfond från och med den 23 november. Från och med detta datum är fonden inte heller valbar i premiepensionssystemet, och kan inte heller säljas. Det framgår av en artikel på Privata Affärers sajt.

  Det var i början på december som beslut fattades om en eventuell likvidation av fonden och ett brev har skickats till berörda andelsägare, enligt Privata Affärer.

  I brevet informerar fondbolaget om skälet till stängningen av fonden:

  ”På grund av lågräntemiljön samt de ökande kostnaderna för att driva fonden vidare har fondstyrelsen slagit fast att det är i andelsägarnas intresse att inleda en process som syftar till att stänga fonden”.

  Kapitalet i fonden kommer skiftas ut till andelsägarna efter det att fonden likviderats, för det krävs ett tillstånd från finansiella myndigheter i Luxemburg där fonden är registrerad. Det tillståndet har ännu inte anlänt till Carnegie Asset Management, skriver Privata Affärer.

  I en kommentar till stängningen av fonden säger Andreas Kriland på Carnegie Asset Management till Privata Affärer:

  – Vi ser ingen långsiktig potential i fonden längre, samtidigt som fondförmögenheten är liten och kostnaderna för att förvalta den ökar. Då är det i andelsägarnas intresse att avveckla den.

  Carnegie Svensk Obligationsfond har funnits sedan den 28 december 2005 och bytte så sent som den 1 september ansvarig förvaltare, framgår det av artikeln.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Nyhetsbrev november 2016 - "Trump - jo visst men kvartalsrapporterna påverkar också"  

  Nyhetsbrev november 2016 - "Trump - jo visst men kvartalsrapporterna påverkar också"

  Oktober månad har präglats av det amerikanska valet som precis är avgjort, och av bolagsrapporter från det tredje kvartalet 2016. Månaden som helhet slutade positivt för globala aktier, upp ett par procent. För oss som har svensk krona som valuta kan man dock notera att den amerikanska valutan, dollarn, gick upp hela +5,1 % och en dollar kostar runt 9 kr i dagsläget. Tydligt är att kronförsvagningen slår igenom när allt omräknats till SEK.

  Läs hela vår fondkommentar här 

  Frågan på allas läppar just nu är ju hur Trumps vinst i det amerikanska valet kommer att påverka världens finansmarknader och hur man skall tänka kring sitt fondsparande? Det som framförallt påtalas bland analytiker och strateger är att investerare kommer få leva med de många okända aspekterna av Trumps politik. Läs mer
  Vi presenterar även en tema-artikel kring Europa samt en intervju med Lannebo om deras nya fond. Dessutom färska analyser för: Sverige,  Japan, tillväxtmarknader, global och branscher.

  I detta nummer:
  USA valet och rapportkvartalet  Q3 2016
  Efter Trump – så påverkas världens finansmarknader
  Volatil öppning för guldet efter Trumps seger
  Dags att vikta om portföljen mot Europa?
  Intervju: Lannebos nya småbolagsfond tar sikte på Europa
  Tuff utmaning väntar för Ericsson enligt fondbolag
  Färska marknadsanalyser

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post:info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Efter Trump – så påverkas världens finansmarknader  

  Efter Trump – så påverkas världens finansmarknader

  Donald Trump är USA:s nya president, den initiala börsreaktionen har varit oväntat positiv, men hur kommer den överraskande valutgången påverka världens finansmarknader på lite längre sikt?
   
  De flesta bedömare är ense om att den kortsiktiga effekten av valutgången kommer bli en större osäkerhet och potentiellt ökad volatilitet på världens finansmarknader. Det som framförallt påtalas bland analytiker och strateger är att investerare kommer få leva med de många okända aspekterna av Trumps politik. 

  EelisHein.png

  – Trumps seger väcker osäkerhet eftersom han fortfarande är en ”svart låda” för marknaden. Investerarnas första reaktion är troligen ”sälj först, tänk sedan”, säger Eelis Hein som är placeringschef på den finska kapitalförvaltaren FIM.

  Eelis Hein, FIM Fonder 
  Hein menar att den närmaste tidens utveckling på marknaden beror mycket på hur aggressivt Trump går in för att för att infria sina vallöften. De verkliga förändringarna i politiken sker troligen dock långsamt, enligt strategen. Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen är inne på samma linje och menar att även de långsiktiga effekterna av Trump är svåröverskådliga.

  LarsSkovgaard.png

  ”Eftersom vi inte riktigt vet vilken politik som kommer gälla är det också högst osäkert vilken långsiktig effekt detta får på den globala ekonomin. Och det är fortfarande den ekonomiska utvecklingen som har störst effekt på utvecklingen på finansmarknaderna.”

  Lars Skovgaard Andersen, Danske Bank

   


  Bland marknader som kan påverkas negativt av Trump-segern ser flera analytiker tillväxtmarknader som potentiella offer. Detta då den tillträdande presidenten attackerat frihandelsavtal under sin kampanj. Dock nämns Ryssland som ett möjligt undantag där förhoppningar väckts om att de sanktioner som för närvarande belastar landets ekonomi kan komma att lyftas. 

  Trumps utlovade expansiva finanspolitik är vidare något som förväntas sätta avtryck i den amerikanska ekonomin, vilket i sin tur kan få effekter på utvecklingen på räntemarknaden och påverka vissa sektorer positivt.”En expansiv finanspolitik kan medföra höjda löner och en amerikansk inflation som pressas uppåt. På sikt kan det här leda till stigande räntor vilket kan påverka finanssektorn positivt”, säger Danske Banks Skovgaard Andersen och fortsätter:  

  ”Trump har talat om en expansiv finanspolitik med skattelättnader och offentliga investeringar, bland annat stora investeringar i infrastruktur som kan höja pris och efterfrågan på material och ett antal råvaror. Sektorer som finans, energi, basråvaror och verkstad kan då påverkas positivt på längre sikt, speciellt i USA.”  

  Vad gäller kommande amerikanska räntehöjningar råder en något splittrad bild av utvecklingen i närtid. Kapitalförvaltningsjätten Blackrock menar bland annat att den ökade volatiliteten som förväntas på marknaderna med anledning av valutfallet kan få Fed att välja att bli återhållsamma.   
  Det är en bild som inte delas av Danske Invests senioranalytiker, Lars Tranberg Rasmussen, som i en kommentar säger:

   

   LarsTranbergRasmussen.png

  ”Om reaktionen inte blir värre än det vi sett hittills, och om ekonomin fortsätter i samma tillväxttempo som idag, vilket vi räknar med att den ska göra, så måste Fed höja räntan i december. De har lagt väldigt mycket energi på att förbereda marknaderna på en höjning i december, och behöver väldigt goda skäl att inte göra det, vilket vi inte tror att de kommer att ha." 

  Lars Tranberg Rasmussen, Danske Invest

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se 

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Dags att vikta om portföljen mot Europa?  

  Dags att vikta om portföljen mot Europa?


  I spåren av fallande europeiska valutor mot dollarn och en värdering som ter sig allt mer attraktiv gentemot amerikanska aktier har fondförvaltare blivit mer positiva till Europa. 

  ”Vi är underviktade aktier generellt men överviktade europeiska och nordiska aktier på grund av dopade valutor där det brittiska pundet och den svenska kronan är klart undervärderade, euron är heller inte dyr mot dollarn som är dyr”, säger Ålandsbanken Kapitalförvaltnings aktiechef Albert Haeggström.

  Haeggström menar att det finns ett värderingsgap mellan USA och Europa och att det efter Brexit skapats intressanta möjligheter.

  AlbertHaeggström.jpg 

  ”Värderingen är klart lägre i Europa än i USA och direktavkastningen är nästan det dubbla, det vill säga 4 procent mot 2 procent. Efter kollapsen i det brittiska pundet har vi ökat vår exponering mot UK. Kombinationen där enskilda aktier fallit 40 procent och pundet fallit ytterligare 25 procent ger fantastiskt köpläge även för svenska investerare trots den svaga kronan.” 
  Albert Haeggström, Ålandsbanken

  Ålandsbankens aktiechef anser även att banksektorn generellt i Europa är billig, vilket Tomas Ålander,
  investeringsspecialist på Danske Invest håller med om. Han tycker det finns anledning att vara optimistisk till tyska aktier framförallt.

  ”Det finns goda skäl att vara optimistisk till tyska aktier just nu. För det första presenterade Bank of America Merrill Lynch nyligen en undersökning som visade att globala fondförvaltare har en undervikt mot tyska aktier. För det andra finns det flera tecken på att många osäkerhetsfaktorer kring den europeiska banksektorn är på väg att försvinna. För det tredje så har dollarn stärkts mot euron och slutligen har bolagens rapporter för det fjärde kvartalet hittills varit helt ok.”

  Enligt Ålander har globala fondförvaltare varit oroliga för effekterna efter Brexit samtidigt som det funnits en osäkerhet kring den europeiska banksektorn, vilket lett till att de haft en undervikt mot tyska aktier, en undervikt som han dock menar snabbt kan komma att ändras.

   TomasÅlander_Danske.jpg

  "En undervikt kan snabbt ändras till neutral vikt eller övervikt och just nu är förvaltarna underviktade mot tyska aktier och det gör att tyska aktier kan stiga snabbt om investerarnas inställning skulle förändras", säger Tomas Ålander.

  Tomas Ålander, Danske Invest  

  Strateger är dock inte odelat positiva till Europa som investeringsområde. Jonas Olavi, allokeringsstrateg vid Alfred Berg, håller en undervikt till Europa och Norden i sin taktiska allokering och pekar på att det finns bättre möjligheter på annat håll.

  ”Vi fortsätter att vara underviktade Europa och Norden då vi ser bättre möjligheter i USA där vi ser potential för understödjande finanspolitiska åtgärder efter valet. Även tillväxtmarknader erbjuder ett intressantare alternativ, anser vi, där såväl Brasilien som Ryssland sannolikt är på väg ur sina respektive fleråriga recessioner”.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Fondmarknaden.se och nyhetsbyrån Finwire samarbetar kring fondnyheter.  

  Fondmarknaden.se och nyhetsbyrån Finwire samarbetar kring fondnyheter.

  Pressmeddelande 2016-11-15

  Fondmarknaden.se och nyhetsbyrån Finwire har ingått ett samarbete rörande nyheter och händelser inom fondvärlden. Avtalet innebär att Fondmarknaden.se kommer att erbjuda såväl sina egna privatkunder som moderbolaget Fondab’s strategiska partner nyheter ifrån Finwire. Samarbetet innebär också att Finwire bland annat producerar exklusivt material och intervjuer till Fondmarkanden.se’s månatliga nyhetsbrev.

  Historiskt har Fondmarknaden.se främst arbetat med fondanalys och rådgivning, men nu har man alltså även gjort en satsning på fondnyheter tillsammans med nyhetsbyrån Finwire.

  ”Fondmarknaden.se’s vision är att med Sveriges bredaste fondutbud utgöra förstahandsvalet vad det gäller investeringar i fonder. Finwire erbjuder unika nyheter och innehåll som vi bedömer kommer att leda till ett bättre och mer lönsamt långsiktigt sparande för våra kunder och partners. Vi har alltid varit bra på rådgivning kring investeringar i fonder och analys. Nu kompletterar vi vårt erbjudande till våra kunder med ett brett nyhetsflöde kring fonder”, säger Fondmarknaden.se’s VD Mikael Tjäder i en kommentar.

  ”Fondmarknaden.se är unika genom sitt fokus mot fonder. Nätet är idag fyllt av olika aktörer som är aktiva inom fonddistribution och placeringar, men få har valt vägen att ensidigt fokusera på just fonder. För oss som har dedikerade nyheter inom området är det ett klockrent samarbete”, säger Finwires VD och grundare Mats Hård.

  För mer upplysningar

  Mats Hård, VD, Finwire, 0738-503545, mats.hard@finwire.se, www.finwire.com

  Mikael Tjäder, VD, Fondmarknaden.se, 08-54518618, 0734-170417, mikael.tjader@fondmarknaden.se, www.fondmarknaden.se

  FinWire är Nordens snabbast växande nyhetsbyrå och är helt specialiserat på börs och finans. Redaktionen är efter tre år redan topprankad och nyheterna når läsare i allt från stora medier till professionella aktörer i terminaler från Thomson Reuters och Bloomberg.

  Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Med ett utbud på över 1700 fonder hjälper vi våra kunder med analys, rådgivning och förvaltning inom både fond- och pensionssparande, för såväl privatpersoner som företag. Med vårt oberoende och vår erfarenhet som grund sätter vi samman det bästa sparalternativet utifrån våra kunders personliga förutsättningar. Alla våra rådgivare är Swedsec licensierade och Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder också hantering av slutkunder både ur ett administrativt, tekniskt och legalt perspektiv åt fondbolag, kapitalförvaltare, rådgivare och andra finansiella institut. Mer information på www.fondmarknaden.se

   

 • USA valet och rapportkvartalet Q3 2016  

  USA valet och rapportkvartalet Q3 2016

  Oktober månad har präglats av det amerikanska valet som precis är avgjort, och av bolagsrapporter från det tredje kvartalet 2016. Månaden som helhet slutade positivt för globala aktier, upp ett par procent. För oss som har svensk krona som valuta kan man dock notera att den amerikanska valutan, dollarn, gick upp hela +5,1 % och en dollar kostar runt 9 kr i dagsläget.Ser man på nyckeltal, börser omräknade i svensk valuta, så är globalindex upp +3,1 %, Japan +7,9 % samt Sverige +0,3 %.
  Tydligt är att kronförsvagningen slår igenom när allt omräknats till SEK.

  Bolagsrapporterna kvartal 3, 2016


  Vinsterna har under snart två år varit en motvind för aktier, något som nu ser ut att vända. Tredje kvartalets rapportering har hittills varit stark och håller förväntningarna för fjärde kvartalet kan en positiv vinsttillväxt för helåret 2016 vara inom räckhåll. Om inget oförutsett inträffar bryts den långa negativa trenden i vinstutvecklingen under tredje kvartalet, bolagen har hittills slagit förväntningarna klart. Denna positiva utveckling i vinsterna ses som ett stöd för aktier framöver.
   
  I Sverige har två av tre bolag slagit analytikernas vinstförväntningar. Omsättningen har däremot inte ökat i samma utsträckning. Den globala tillväxten är relativt låg och när bolagen har svårt att öka försäljningen i någon större utsträckning läggs fokus istället på kostnadssidan. På så sätt lyckas bolagen hålla uppe vinstnivåerna trots mager tillväxt på den översta raden (omsättningen).
   
  I Europa presenteras nu preliminära BNP siffror. Av de siffror som presenteras hittills indikeras en tillväxt på 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. Det är samma nivå som under det andra kvartalet och framåtblickande indikatorer visar att vi kan vänta oss en liknande takt även under det stundande vinterhalvåret. En allmän bedömning är att ECB (den europeiska centralbanken) kommer att lätta på tyglarna igen och förlänga programmet för tillgångsköp att gälla även efter det nu gällande slutdatumet den 31 mars 2017.
   
  Brittiska inflationssiffror i september uppmättes till den högsta nivån på två år. Bedömningen är att det är det allt svagare pundet som nu slår igenom på konsumtionen.
   
  Den nyvalde amerikanska presidenten, har tidigare sagt bland annat, att han skall öka på den amerikanska tillväxten högst avsevärt. Bland annat skall förnyelse av infrastrukturprojekt göras kommande år samtidigt vill han sänka skatterna i USA och Obamacare som infördes för ett par år sedan skall skrotas. Alla som äger läkemedelsaktier eller fonder i samma segment bör kanske tänka till en gång extra vad detta kan innebära.
   

  Bäst utveckling alla kategorier

  Det mest anmärkningsvärda bland alla marknader är intresset för fonder som placerar i Brasilien och Ryssland. Dessa bägge länder, som uteslutande får sina inkomster av försäljning av olja, har stigit med +95,4 % respektive +39,9 % under året i svensk krona. Om man som läsare är av uppfattningen att oljan har haft sin bästa tid bakom sig, förstår man säkert att över tid kommer råvaruländerna att gå mot sämre tider om ingenting annat ersätter inkomsterna från oljan.
   
  Bästa fonder alla kategorier;
   
  Bästa fonder Nordamerika
   
  Bästa fonder Europa
   
  Bästa fonder Sverige
   
  Bästa fonder Tillväxtmarknader
   
   
  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

 • Japan – fortsatta stimulanser  

  Japan – fortsatta stimulanser

  Nu presenterar vi en färsk Japanjanlays skriven åt oss av Öhman Fonder:

  Centralbanken Bank of Japan har laddat om med nya metoder för penningpolitisk stimulans. Kan det tillsammans med expansiv finanspolitik och en stark strävan att reformera japansk arbetsmarknad ge japanska aktier en skjuts in i 2017 eller finns det fallgropar på vägen?

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av hela analysen.

  Analyser

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket
Banner Invesco