Logga in   |  Bli kund
arets_fonder_winners

Fondnyheter

 • Stor efterfrågan på likvida alternativa strategier trots svag avkastning - Jupiter Asset Management  

  Stor efterfrågan på likvida alternativa strategier trots svag avkastning - Jupiter Asset Management

  Trots en svag avkastning för likvida alternativa investeringsstrategier, så kallade liquid alternatives, finns en fortsatt stor efterfrågan på denna typ av fonder. Det säger Magnus Spence som är chef för alternativa investeringsstrategier vid Jupiter Asset Management i en intervju med nyhetsbyrån Finwire.

  "Den genomsnittliga likvida alternativa investeringsfonden har under de senaste två och ett halvt åren gett en avkastning på cirka 1,5 procent per år efter avgifter vilket kan jämföras med en avkastning på 4 procent per år under de senaste åtta åren efter den globala finanskrisen. Att avkastningen kommit ned så mycket har varit en besvikelse för investerare", säger Spence.

  Som ett resultat av denna besvikelse finns en stor förvirring bland investerare gällande vad de ska göra med sina likvida alternativa investeringar, menar Spence.

  "På obligationssidan tycker investerare att marknaden blivit dyr, särskilt som vi har potentiella räntehöjningar runt hörnet. Även på aktiesidan finns viss oro för värderingarna givet att marknaden gick upp starkt under fjolåret. Detta har lett till att det finns en stor efterfrågan på absolutavkastande investeringsprodukter, samtidigt som investerare anser att de inte levererat den avkastning som kan förväntas under senare år."

  Enligt Spence är efterfrågan på alternativa investeringsfonder strukturell och mindre påverkad av marknadsutvecklingen under senare tid.

  Vad gäller vilken typ av alternativa investeringsprodukter som efterfrågas säger Spence att fonder som kan leverera okorrelerad avkastning upplever en stark efterfrågan, speciellt bland institutioner.

  "Om man tittar på lång/kort aktiestrategier finns det en preferens bland investerare att titta på marknadsneutrala sådana till exempel. Investerare vill också ha strategier som de kan förstå. Samtidigt är det stort fokus på avgifter", säger Spence.

  Han betonar att stora flöden har gått till fonder med låg volatilitet där avgiften ätit upp mycket av avkastningen, detta har fått investerare att reagera.

  "80 procent av inflödena till likvida alternativa investeringsprodukter under de senaste fem åren har gått till fonder med en årlig volatilitet på mindre än 5 procent. Om förvaltaren är skicklig har han lyckats skapa en Sharpe-kvot på 1, vilket innebär en årlig bruttoavkastning på 5 procent. Om förvaltaren på toppen av detta tar en förvaltningsavgift på 1,5 procent och ett prestationsbaserat arvode på 25 procent, så försvinner cirka 40-50 procent av bruttoavkastningen i avgifter."

  "Investerare har insett att denna avgiftsnivå för lågvolatila produkter är för hög, och har därför blivit alltmer avgiftskänsliga", avslutar Spence.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Ålandsbanken Sverige Aktie steg 0,5 procent i januari - har fortsatt svårt att hitta billiga aktier  

  Ålandsbanken Sverige Aktie steg 0,5 procent i januari - har fortsatt svårt att hitta billiga aktier

  Ålandsbanken Sverige Aktie SEK steg med 0,53 procent i januari vilket var något svagare än fondens jämförelseindex som ökade med 1,2 procent under månaden. Det framgår av ett månadsbrev.

  I en kommentar till börsutvecklingen skriver Ålandsbanken att året började som förra året avslutades med cykliska bolag och banker i förarsätet, medan defensiva bolag utvecklades svagt. I synnerhet har råvaru- och verkstadsbolag fortsatt upp i spåren av att marknaden fokuserar på ökad tillväxt under Trump. Denna eufori ställer sig banken tveksam till.

  "Vi är skeptiska till denna eufori och anser istället att dessa aktier efter uppgångar (i många fall 50-100 procent) under det senaste året är ganska dyra samt att Trumps aggressiva politik lika väl kan skapa problem för den globala tillväxten. Handelshinder och stigande inflation kan lätt skada mer än skattelättnader och stimulanser bidrar", skriver Ålandsbanken.

  Fonden som för närvarande har en stor kassa och relativt mycket defensiva aktier hängde inte med i utvecklingen under månaden. Den största anledningen till att fonden inte följde med i månadens börsuppgång var dock innehavet i Eltel som föll kraftigt efter att ha varnat för sämre än väntad lönsamhet i projektverksamheten. Bland positiva bidrag nämns Immunovia och Millicom.

  Ålandsbanken fortsätter att vara defensiva då man har svårt att hitta billiga aktier. Under Januari har man dock hittat köplägen i tre aktier; AstraZeneca, Electrolux och Gunnebo. Den sistnämnda är en ny aktie i portföljen i vilken man ser omvärderingspotential.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global C tappade 3,3 procent i januari - Accenture och Kerry bland förlorarna  

  Odin Global C tappade 3,3 procent i januari - Accenture och Kerry bland förlorarna

  Odin Global C tappade 3,3 procent i januari, vilket var svagare än fondens jämförelseindex som backade 1,2 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

  De innehav som tyngde utvecklingen mest var Accenture och Kerry medan Lifco och DCC bidrog positivt.

  Inga större förändringar noteras i portföljen under månaden.

  Fonden prissattes vid månadsslutet till 19,3 gånger kommande 12 månaders resultat och gav en direktavkastning på 1,9 procent. Motsvarande siffra för ett globalt aktieindex är 16,3 och 2,6.

  Fonden har ett fortsatt fokus på små holdingbolag där ledningen äger en stor andel själva och där de bedöms kunna allokera kapital på ett bra sätt. Till dessa hör bolag som DCC, Bunzl, Halma och Diploma från Storbritannien. Svenska Lifco och Bidcorp från Sydafrika är andra exempel, framgår det av månadsrapporten.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Danske Bank höjer övervikten i aktier - tror på amerikanska och europeiska aktier  

  Danske Bank höjer övervikten i aktier - tror på amerikanska och europeiska aktier

  Ett bra läge för världsekonomin och företagens vinster gör att Danske Bank nu höjer sin andel aktier i portföljen. Det är europeiska och amerikanska aktier som finansjätten väljer att övervikta.

  "Vi hade redan en övervikt på 5 procent mot aktier sedan tidigare och nu har vi ökat till 10 procent eftersom vi tror att börserna är på väg upp", säger Danske Banks chefsstrateg Tine Choi enligt Investorview.

  Hon uppger att övervikten mot aktier också innebär att Danske Bank minskar andelen högavkastande företagsobligationer i sina portföljer. Exponeringen är nu 50 procent aktier och 50 procent obligationer.

  Stor del av nyhetsflödet riktas mot Donald Trumps och hans förehavande. Bakom den osäkerheten som hans inträde har skapat finns det en stark världsekonomi, menar den danska banken.

  "Vi ser att det kommer stark ekonomisk statistik vilket gör att vi tror att det här är den första stora globala ekonomiska återhämtningen sedan 2009. Samtidigt räknar vi med att 2017 kommer att vara det första året med positiv vinsttillväxt sedan 2014. Vi räknar med en vinsttillväxt på cirka 8-10 procent och kanske ännu mer om Trump får igenom sina finanspolitiska stimulanser. När bolagen tjänar mer pengar kan vi också räkna med fortsatta börsuppgångar", säger Choi.

  Danske Bank har också skruvat upp förväntad avkastning.

  "Vi har skruvat upp vår förväntade avkastning för aktier från 5-10 procent till 8-12 procent för de närmaste 12 månaderna - räknat i euro", säger Tine Choi.

  Banken föredrar europeiska och amerikanska aktier.

  "Vi tror att aktier på tillväxtmarknaderna är mer sårbara för Trumps politiska åtgärder än europeiska aktier och ett handelskrig mellan USA och Kina skulle vara mycket negativt för tillväxtmarknaderna. Samtidigt menar vi att europeiska aktier är lågt värderade eftersom vinsterna kommer att stiga och därför att den Europeiska centralbanken (ECB) fortsatt för en expansiv penningpolitik", säger Tine Choi.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fondmaterial   #mutualfunds  

 • Trenden är kvar och frågan är om och när verkstad samt bank drivs för högt - PO Nilsson  

  Trenden är kvar och frågan är om och när verkstad samt bank drivs för högt - PO Nilsson

  Installationen av Donald Trump som ny president i USA och en viktig rapportperiod ställde marknaden i ett avvaktande läge innan man vågade att ta nya grepp i portföljerna. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i en kommentar till sina andelsägare.

  "I Sverige ser vi tydligt att verkstadsföretagen levererar på såväl resultat som marginaler, orderböcker och utblick. Det leder till något minskad oro för värderingarna och uppreviderade vinstestimat. Även bankerna visade bra siffror och då verkstad och bank står för en stor del av Stockholmsbörsen fick vi en stark andra halva av januari. Trenden är kvar och frågan blir om och när flödena in i verkstad och bank driver kurserna till för höga nivåer", skriver PO Nilsson.

  Trenden som gynnat verkstad, banker och råvarubolag har enligt Nilsson funnits sedan en tid tillbaka. Den långa räntan i USA började att stiga redan för ett halvår sedan. Trumps intåg i Vita huset gav också sektorn en extra kraft i och med att han utlovar avregleringar för finanssektorn och kraftiga investeringar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield minskade marginellt i januari  

  PriorNilsson Yield minskade marginellt i januari

  Hedgefonden PriorNilsson Yield backade marginella 0,02 procent under januari. Det framgår av en månadsrapport.

  Inga positionsförändringar rapporteras.

  De största positiva bidragen under januari månad kom från Diös, Catena och Bonava. De negativa bidragen orsakades främst av Xact Bear och Platzer.

  Standardavvikelsen är 1,36 procent och sharpekvoten är 1,70 procent, båda under de senaste 36 månaderna.  Taggar:


Våra nyheter

 • Hur blir börsåret 2017 med Trump vid rodret?  

  Hur blir börsåret 2017 med Trump vid rodret?

  Bara ett par veckor efter att presidenten installerades i USA börjar vi se konturerna av Trumps ekonomiska politik - ordet heter protektionism. Trump vill omförhandla frihandelsavtalet mellan USA, Canada och Mexico och han vill också syna avtal med flera asiatiska länder. Om detta även drabbar relationen med Kina kan det leda till stora och svåra konsekvenser på flera nivåer.

  Utöver detta kan en form av gränsskatt införas vilket också är tillväxtdämpande. Gemensamt för åtgärderna är att de är inflationsdrivande och kan leda till högre räntor och en starkare dollar vilket i sin tur kan bromsa tillväxten.

  Samtidigt förväntas det komma förslag om skattesäkningar och infrastruktursatsningar vilket främjar både konsumtionen och tillväxten. Gränsskatten kan vara ett sätt att subventionera skattesänkningarna. Lägger man samman de olika förslagen så är nog slutsatsen att de gynnar den amerikanska ekonomin. Ser man till bolagsrapporterna under de senaste kvartalen så talar de för en positiv konjunkturbild vilket stärkts av pågående rapportsäsong.

  Drivet av bättre ekonomisk utveckling, högre oljepriser och minskad motvind för en starkare dollar, ser vinsterna ut att stiga under 2017. Stigande inflation ger företagen större möjligheter att öka priserna och därigenom kompensera för stigande kostnader. Hotbilden för oss i Europa heter europeisk politik med aktivering av artikel 50 (BREXIT) och politiska viktiga val. 

  Ryssland, Brasilien och guldfonder

  Under januari månad installerades Trump i vita huset. Flera vallöften lades fram vilket gav upphov till ett avvaktande marknadsbeteende. Börserna gick i stort sett i sidled och vi som har SEK som basvaluta fick se kronan att stärkas initialt.

  Nyckeltal för stora börser (SEK); 

  Världsindex jan -0,53 %

  Nordamerika -0,75 %

  Europa -1,23 %

  Tillväxtmarknader +1,49 %

  Sverige +1,2 %

  Under en lång tid har riskaptiten varit påtaglig. Har man tjänat på placeringar i trygga marknader så sneglar man oftast efter det som inte följt med fullt ut i en uppgångsfas.

  Sedan flera år tillbaka har oljeproducerande länder som Ryssland och Brasilien gått en kräftgång med fallande kurser och under föregående år så vände till sist oljepriserna uppåt vilket bidrog till  intresset för placeringar i dessa regioner. Ryssland och Brasilien har växelvis haft stafettpinnen som ledare och under januari 2017 såldes Rysslandsfonder till förmån för fonder som placerar i Brasilien. Samtidigt, med stigande osäkerhet vad gäller hur Trump skall driva sin politik, har många även hittat fonder som placerar i guld och i aktier inom samma råvarusegment. Guldet brukar vara en trygg hamn att placera i mot bakgrund av ett begränsat utbud av råvaran och vid stigande osäkerhet har marknaden köpt guld. Guldet hade en stark period fram till valet i England om Brexit förra året och föll därefter kraftigt tillbaka men just nu är guldet inne i en uppgångsfas, detta som ett svar på osäkerhet och som en fyndmarknad.

  De fonder som har gått starkast under januari månad placerar i guld och i Brasilien. Uppgångarna under månaden ligger i ett intervall av + 7% till + 10 %.

  För den som fortfarande tror på dessa placeringar är rådet att ofta titta på sitt fondkonto och bevaka kursutvecklingen för svängningarna är tvära.

  Vill man på egen hand söka efter vinnarfonder finns en bra länk där det går att finsortera dessa över tid; http://www.fondmarknaden.se/Fonder/Topplistor.aspx


  Thomas Holmström

  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se


   

 • Fortfarande läge att hoppa på Rysslandståget  

  Fortfarande läge att hoppa på Rysslandståget

  Rysslandsfonder var en av fjolårets stora vinnare. Ett stigande oljepris, en starkare rubel och Trumps valseger i USA var alla faktorer som bidrog till en stark utveckling för fonder med inriktning mot landet i öst. Enligt förvaltarduon bakom Alfred Bergs Rysslandsfond, Dan Fredrikson och Mats Wandrell, finns dock mer att hämta.

  ”Ryska aktier är inte dyra sett ur ett historiskt perspektiv, trots den senaste tidens uppgång ser vi fortsatt stor potential”, säger Wandrell.

  Som motivering till fortsatt stigande aktiekurser i Ryssland nämner förvaltarna tre faktorer; oljan, fallande ryska räntor och den höga direktavkastningen. 

  ”Oljan har gått från ett utbudsöverskott till ett utbudsunderskott vilket kommer sätta press uppåt på oljepriset. Vidare kommer den nyligen annonserade produktionsminskningen från Opec och senare även från non-Opec också sätta sina spår där utbudssidan kommer minska ytterligare. Ett högre oljepris ger en starkare rubel vilket är positivt för den ryska börsen även om vi är något underviktade energibolag av försiktighetsskäl”, säger Fredrikson.

   

  Graf_Oljan_Jan2017.png

  olja från utbudsöverskott till utbudsunderskott

  Fallande ryska räntor nämns vidare som en katalysator och som en pådrivande faktor för framförallt konsumtionsbolag i Ryssland.

  Mats Wandrell Alfred Berg.jpg 

  ”Ryssland har fortsatt höga räntor men inflationen har kommit ned till en nivå som vi inte har sett på länge. Styrräntan är idag 10 procent men vi räknar med att den kommer sänkas under nästa år till mellan 8 och 9 procent. Detta medför att den ryska konsumenten mår mycket bättre och att tillväxten tar fart”, säger Wandrell och lyfter fram några sektorer som anses särskilt intressanta i ljuset av detta. 

   

  Mats Wandrell, Alfred Berg 


  ”Konsumtionsrelaterade bolag är den uppenbara vinnaren. Bygg- och fastighetssektorn gynnas också av en starkare konsumtion. Vi ser även positivt på bank och finans. Jordbrukssektorn kan man också titta närmare på givet att mycket produktion har flyttats tillbaka till Ryssland och att efterfrågan stimuleras av en allt mer begränsad import.”

  Den höga direktavkastningen bland ryska bolag nämns slutligen som en anledning till att Ryssland är extra intressant ur ett investeringsperspektiv.

  Dan Fredriksson Alfred Berg.jpg 

  ”Många av de ryska bolagen har en direktavkastning som uppgår till 10 procent. Anledningen till att bolagen kan dela ut så mycket till aktieägarna är att man stärkt sina balansräkningar genom att spara sig ur svåra tider. Det finns nu gott om utrymme för att dela ut pengar”, säger Fredrikson.

   

  Dan Fredriksson, Alfred Berg 


  Som grädde på moset har relationen med USA förbättrats under senare tid poängterar förvaltarduon som tror detta kan få ytterligare positiva effekter på lite sikt.

  ”Den historiskt frostiga relationen med USA har till synes nått en botten och Ryssland har en ambition att den ska bli bättre. Valet av Trump som president kan förmodligen underlätta denna process även om det fortfarande föreligger amerikanska sanktioner mot Ryssland som försvårar ett närmande.”

  Vilka är då riskerna med den ryska aktiemarknaden?

  Wandrell betonar att Ryssland så gott som alltid handlas till en rabatt, bland annat på grund av politiska risker, men tycker sig för närvarande se få orosmoln på den fronten. Istället pekar han på kraftigt stigande globala räntor som den enskilt största riskfaktorn.

  ”Om vi får kraftigt stigande räntor i USA skulle det få negativa konsekvenser för tillväxtmarknader i allmänhet, även om jag ser att Ryssland i detta scenario skulle klara sig relativt bra. En annan risk är om något skulle negativt skulle komma ut från Kina och få investerare att söka sig bort från risk.”

  ”Överlag ser det ovanligt stabilt ut vad gäller utsikterna för Ryssland, men man ska alltid vara medveten om att händelser kan ske som påverkar marknaden. Sammantaget ser vi anledning till optimism trots den mycket starka utvecklingen för ryska aktier under fjolåret. Än är det inte för sent att hoppa på Rysslandståget”, avslutar Wandrell.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Chefsförvaltaren: Företagsobligationer i Europa att räkna med även 2017  

  Chefsförvaltaren: Företagsobligationer i Europa att räkna med även 2017

  Företagsobligationer kan komma att ge en överavkastning i förhållande till statsobligationer där räntorna är mycket låga eller negativa i Norden och Europa under 2017. Den bedömningen gör Danske Invest och betonar att man som investerare samtidigt måste acceptera en högre risk. 
   
  Andreas Dankel - Danske Invest.png 

  När det gäller fjolåret så anser Andreas Dankel, chefsportföljförvaltare på Danske Invest och specialist på nordiska och europeiska företagsobligationer, inte att de europeiska bolagen ökat på sin skuldsättning för mycket. 

  "Generellt så har vi sett att de europeiska bolagen i grunden mår bra och att de inte ökat sin skuldsättning särskilt mycket. Det har varit positivt för obligationsmarknaden. En annan faktor som varit positiv för obligationsmarknaden är den europeiska centralbankens stora uppköp av icke-finansiella företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade-obligationer", säger han i en intervju på fondförvaltarens sajt. 

  Danske Invest tror att 2017 kommer att bjuda på rörelser i marknaden, men något år likt 2016 där Brexit och Trump skapade rejäl med turbulens är inget som förvaltaren förväntar sig. 

  "Vi tror att vi kommer att få se stora svängningar även under 2017, dock inte lika stora svängningar som under 2016. I Europa är det valår. Nederländerna, Frankrike och inte minst Tyskland ska välja nya regeringar och det kommer att skapa en osäkerhet även i de nordiska länderna. Omvänt så tror vi också att de stora europeiska bolagen kommer att vara försiktiga med sina investeringar och att sannolikheten för konkurser därför kommer att vara låg 2017. Det kommer att vara positivt för obligationsmarknaden. Samtidigt räknar vi med fortsatt tillväxt i Europa generellt sett och det är också positivt", uppger Dankel. 

  När det gäller sektorer lyfter Danske Invest fram banksektorn och gällande risker ser man störst risk i energisektorn, vilket påverkar nordiska företagsobligationer. Trots ett stigande oljepris och en överenskommelse mellan Opec och bland annat Ryssland är Danske Invest försiktiga.

  "Oljepriset har stigit kraftigt och om det fortsätter kommer det bli lättare för bland annat företag inom oljesektorn att refinansiera sina skulder. Vi tror dock att det är för tidigt att säga hur oljesektorn kommer att utvecklas framöver", uppger Dankel.

  En sökning i fonddatabasen Morningstar gör gällande att fonder som investerar i företagsobligationer haft en stark utveckling under de senaste fem åren sett till den relativt låga riskprofilen. Den genomsnittliga avkastningen uppgår till cirka 20 procent under perioden. Bäst har det gått för de fonder som investerar i obligationer som ges ut av företag med lägre kreditvärdighet, så kallade high yield, men där är också risken högre.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Så blir det med Trump vid rodret  

  Så blir det med Trump vid rodret


  Den 20 januari tillträder Donald Trump som USA:s 45:e president. Efter hans första presskonferens nyligen på mer än 100 dagar finns det fortfarande många frågor som söker svar. Vad händer nu? 

  Jonas Olavi, som är taktisk chef på Alfred Berg tror att Trump kommer att genomföra den tillväxtoffensiva politik som han gick till val på.

  “Kärnan är att stärka amerikanska intressen och att flytta hem så mycket jobb som möjligt till amerikansk mark”, slår han fast.

  “I sitt senaste tal lät han förstå att de olika delstaterna nu borde försöka konkurrera om företagens gunst. Han har gått till jobb på att skapa jobb för amerikaner och min bedömning är att denna politik kommer att drivas ganska hårt”.

  I linje med detta lovade bland annat Alibabas grundare Jack Ma att ordna en miljon amerikanska jobb genom att ge amerikanska småföretag tillgång till Alibabas e-handelssajt som säljplattform. E-handelsjätten Amazon gick också ut med att lova 100.000 nya jobb medan Foxcoon och Sharp överväger amerikansk produktion av tv-skärmar.

  De protektionistiska tongångarna har bland annat yttrat sig i att Donald Trumps övergångsteam diskuterat ett förslag om att införa tullar på upp till 10 procent på importerade varor. Han har även myntat begreppet “America First”.

  Vilka branscher och bolag kommer då att gynnas?

  “Bolag som gynnas under Trumps presidentskap är de som arbetar med infrastuktur, främst byggbolag och byggrelaterade bolag. Här vittnar ju tex Skanska om goda förhoppningar framöver. Vi har ju flera svenska bolag som har verksamhet i USA sedan lång tid tillbaka, kanske främst bland våra verkstadsjättar”, skriver Jonas Olavi och fortsätter:

  “På en generell nivå gynnas finansiella bolag i USA då Trump är emot ett för högt regleringstryck. Hans politik är även stimulativ för energibolag, industribolag och råvarubolag.”

  Kapitalförvaltaren Columbia Threadsneedle tror att de amerikanska småföretagen kan dra fördel. Detta jämfört med sina större kollegor på grund av sin högre exponeringen mot den inhemska marknaden. Dessutom bedömer man att svårigheterna med att förutse internationella händelser under de närmaste fyra åren spelar i händerna på småföretagen.

  Vilka branscher kan räkna med en negativ utveckling?

  Olavi anser att de förnybara teknikföretagen förefaller vara mindre gynnade. Scott Pruitt som blir chef för miljömyndigheten har tidigare lobbat mot miljöregleringar vilket kan tyda på att behjärtansvärda och nödvändiga satsningarna inom förnybart kan komma att skjutas på framtiden.

  Trump har nyligen sagt att läkemedelsbolagen kommer undan ostraffat med vad som helst på grund av en omfattande lobbyverksamhet. Trump riktar även in sig på den amerikanska regeringens oförmåga att förhandla fram priser trots att man är den största inköparen av läkemedel i världen. Han lovade att förändra anbudsförfarandet.

  Trump meddelade i sitt senaste tal att han förväntade sig att läkemedelsbolagen både flyttade hem produktion (dyrare) och sänker priserna (lägre vinster).

  “Det finns primärt finns vinnare inom sektorer som är mer tillväxtorienterade medan mer defensiva sektorer påverkas mindre”, skriver Olavi i en kommentar.

  En enskild bransch som Trump riktat in sig på för att ta hem produktion till USA är bilindustrin.

  “Bolagen kommer att göra en del pliktskyldiga omdisponeringar i sin produktion, men säkert också vara kreativa till att finna anledningar att fortsätta bedriva verksamhet utanför amerikansk mark”, skriver Olavi.

  Vilka andra tankar har du om marknaden inför hans tillträde?

  “Trumps politik kommer vara framtung i så mått mätt att han kommer satsa ordentligt i början för att därefter försöka balansera budgeten längre fram. Detta skapar dels ett inflationstryck, en högre affärsaktivitet och därmed en press uppåt på räntorna. Detta bör leda till att den amerikanska centralbanken, FED, kommer höja räntan snabbare än vad marknaden nu tecknar in. Detta kommer sammantaget leda till en press uppåt på dollarkursen, medan övriga större valutor kommer tappa. Särskilt som till exempel ECB, Bank of Japan och Riksbanken fortsätter med sin valutaförsvagningspolitik genom att trycka nya pengar.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Råvarumarknaden är för optimistisk anser banker  

  Råvarumarknaden är för optimistisk anser banker


  Råvarupriserna har stigit sedan början på förra året och marknaden har generellt blivit för optimistisk. Det anser bankerna UBS och SEB som nu ser en risk för vinsthemtagningar i branschen.

  UBS skeptiska syn får stöd av SEB som i sitt senaste råvarubrev flaggar för vinsthemtagningar och att “det finns en ökad risk för att marknaden börjar inse att uppgången i dollar, olja, vissa industrimetaller, aktier och räntor kanske varit väl starka”.

  OilTanks.jpg

  Det kinesiska nyåret som infaller i månadsskiftet januari/februari brukar innebära en minskad aktivitet i framför allt råvarusektorn, skriver Anders Söderberg som är redaktör för råvarubrevet.

  Banken antyder att det finns flera faktorer som kan driva upp oljepriset. Trots Opec:s överenskommelse om att begränsa oljeproduktionen kan det dröja med kvitto på att avtalet fungerar i praktiken. Enligt SEB saknas det nämligen uppgifter om avtalet ger rätt parterna rätt till temporär överskridning av produktionen för att kompenseras vid senare period.

  Oljan har etablerat sig i intervallet 54-58 dollar sedan i december. Förutom osäkerhet hur Opec-avtalet kommer att fungera märks ökad oro i Libyen vilket kan komma att bryta den trenden på kort sikt. USA däremot som inte är med i Opec eller part i avtalet väntas öka sin oljeproduktion.

  “Avtalet är gynnsamt för fler än amerikanska producenter. Ryssland och Norge framstår ju också som relativa vinnare, men även Brasilien som är en allt större producent av olja.” skriver Jonas Olavi, taktisk chef på Alfred Berg i en kommentar.
   
  Positiva nyheter ser SEB redan som intecknade i marknaden “vilket gör att negativa nyheter har potential att skapa mer rörelse än positiva sådana”.

  Stigande priser på basmetaller som zink och aluminium kan redan vara till ända, skrivs i en kommentar. “Det råder fortfarande osäkerhet om gruvspenderingar i Filippinerna som är stora på nickel och koppar. Vad gäller ädelmetaller som guld och silver har de börjat visa begynnande styrka”.

  UBS generellt negativa syn till trots, tror de att guldet kan fortsätta upp. I en analys skriver de att guldet är uppe och testar det tekniska motståndet vid 1.180 dollar per uns men ännu inte kunnat bryta igenom uppåt. Bankens analytiker tror dock att ädelmetallen kan få stöd om dollarn fortsätter att konsolidera.

  När förväntningarna efter valet trappas ner och marknaden väntar på policy signaler från den nya amerikanska administrationen kan guld gynnas och fortsätta att trenda högre, skriver banken.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 • Ger indexfonder bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder?  

  Ger indexfonder bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder?

  I den debatt som ofta återkommer i media pekas indexfonder ut som det bästa alternativet att placera sina pengar i. Detta som ett resultat av att vissa fonder, som utger sig för att vara aktiva, i själva verket följer sitt underliggande index men tar ut ett relativt högt förvaltningsarvode som motsvarar en äkta aktivt förvaltad fond. Man betalar för en aktivt förvaltad fond men får i själva verket en indexfond. Många av oss som sparar pengar i fonder har självfallet tagit intryck av denna debatt, ”det är bättre att placera i billiga indexfonder än i dyra aktiva fonder”, men är det ett korrekt synsätt?

  Hos Fondmarknaden.se utser vi sedan många år tillbaka årets fonder utifrån vår handelsplattform och vårt stora utbud på 1766 fonder. Alla fonder, både indexfonder och aktivt förvaltade fonder ställs inför samma oberoende utvärdering av oss både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv och ett utfall över en femårsperiod ger följande;

  Av 56 utmärkelser under de senaste fem åren i Årets fonders 11 olika fondkategorier förekommer endast en (1) indexfond som vinnare i en kategori. Alla fonder jämförs efter riskmåttet riskjusterad avkastning. Så alla som fortfarande tror att indexfonder är det alternativ som långsiktigt ger bäst avkastning bör tänka om. Det är inte alltid det ”enkla” valet som är det bästa. För att hitta de fonder med bäst avkastning anpassat efter sin egen sparhorisont och risknivå bör man ägna sig åt att göra egna efterforskningar för att hitta de bästa fonderna. Lättanvända webbverktyg blir då A och O som man på ett enkelt och överskådligt sätt kan jämföra fondernas avkastning med över kort och lång tid är mitt råd att använda, och hittar man ett tydligt mönster kan detta vara ett beslutsunderlag för val av fonder skriver Thomas Holmström på Fondmarknaden.se.

  Ett exempel på en jämförelse, två kända sverigefonder som många känner till är Avanza Zero, med en förvaltningsavgift på 0 %, samt en aktivt förvaltad fond, Didner & Gerge Aktiefond Sverige, med en förvaltningsavgift på 1,22 % per år, ger en avkastning till den aktiva fondens fördel på +51,3 % över fem år, detta som resultat efter förvaltningsavgift. 

  Thomas Holmström, Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se, direkt: 08-545 186 17,  thomas.holmstrom@fondmarknaden.se, www.fondmarknaden.se

  Mikael Tjäder, VD, Fondmarknaden.se, direkt: 08-545 186 18, mobil: 0734-17 04 17, mikael.tjader@fondmarknaden.se, www.fondmarknaden.se


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket