Logga in   |  Bli kund
Banner_FM_Testdepa.png

Fondnyheter

 • Hållbarhet är värdedrivande för tillväxt och lönsamhet - Catella  

  Hållbarhet är värdedrivande för tillväxt och lönsamhet - Catella

  Bolagens hållbarhetsfokus handlar i dag inte enbart om välgörenhet och riskuppföljning utan kan också vara värdedrivande i termer av tillväxt och lönsamhet. Det säger Anna Strömberg, som är hållbarhetsansvarig och portföljförvaltare för Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, vid en presentation på Catelladagen under torsdagen.

  Catella Sverige Aktiv Hållbarhet lanserades under våren med namnbytet från Catella Reavinstfond, som även ändrade sina fondbestämmelser till att tydliggöra fondens placeringsinriktning mot hållbara investeringar.

  När hållbarhet började komma i fokus, med begrepp som SRI och CSR, såg man enligt förvaltaren det mer genom en moralisk och etisk lins med större fokus på välgörenhet än bolagets egna interna processer. Efterhand har man fått ökad förståelse för den affärsmässiga betydelsen av hållbart värdeskapande och då kom det mer affärsmässiga hållbarhetsbegreppet mer i fokus.

  "Vi har gått från vikten av att ta ansvar för bolagets verksamhet till de möjligheter som finns med att ha hållbarhet i sin affärsrörelse", säger Anna Strömberg.

  Fondens hållbarhetsfokus innebär att investeringar som står i skarp kontrast med fondens filosofi undviks. Det är exempelvis bolag som bryter mot FN:s normer och konventioner och produkter som skapar globala problem - som tobak, alkohol, spel, kol och vapen.

  Det begränsar emellertid inte fondens investeringsalternativ nämnvärt då endast 3 procent av svenska börsvärdet exkluderas, betonar förvaltaren.

  Men hur påverkar hållbarhetsarbetet bolagens vinst och lönsamhet? Strömberg tar upp exempel på hur ett aktivt hållbarhetsarbete kunde ha ändrat exempelvis BP:s framtid, som har haft kostnader på omkring 60 miljarder dollar i samband med olyckan vid oljeplattformen Deepwater Horizon. Ett annat exempel är klädfabriken som rasade i Bangladesh och krävde över tusen människoliv, vilket fick konsekvenser för berörda bolag.

  En hållbar leverantör- och produktionskedja innebär förvisso ökade investeringar, men lönar sig i det långa loppet och ger konkurrensfördelar, konstaterar förvaltaren. 

  Värdeskapandet som kommer av hållbarhet på ett bolags vinst och lönsamhet är det mest intressanta för oss som kapitalförvaltare. ”I grunden ligger en tro att dagens utmaningar kan ge upphov till morgondagens framgångsrika affärsmodeller”

  Anna Strömberg sammanfattar fondens motto med att "vi vill äga bolag som gör rätt saker på rätt sätt".

  Det betyder bolag som erbjuder en lösning på ett globalt problem med hållbarhet som värdedrivare, som arbetar strategiskt med hållbarhet, åtnjuter konkurrensfördelar genom sitt hållbarhetsarbete och är ledande på hållbarhet inom sin industri.  Taggar:
  #exclusive   #financials  

 • Jupiter India Select L EUR Acc har justerats ned till tre stjärnor hos Morningstar  

  Jupiter India Select L EUR Acc har justerats ned till tre stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har justerat ned fonden Jupiter India Select L EUR Acc från fyra stjärnor till tre. Det visar en uppdatering från Morningstar.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder investerar i Greater Than  

  Handelsbanken Fonder investerar i Greater Than

  Greater Than, som utvecklar teknik för uppkopplade bilar, har tagit beslut om en kontantemission på 25 miljoner kronor som riktar sig mot Handelsbanken Fonder och Mangold Fondkommission. Emissionen innebär en utspädningseffekt på cirka 9,5 procent för befintliga aktieägare.

  Teckningskursen är satt till 28 kronor per aktie och avser totalt 892 858 aktier, enligt ett pressmeddelande.

  Handelsbanken Hållbar Energi tecknar sig för 10 miljoner kronor medan Handelsbanken Microcap Sverige tar en lika stor del. Mangold Fondkommission, som också är finansiell rådgivare, investerar 5 miljoner kronor.

  Greater Than beskriver att den riktade emissionen är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att genomföra en kapitalanskaffning för att möjliggöra ökade försäljningsinsatser.

  Aktien handlas idag kring 30 kronor på Nasdaq First North.  Taggar:
  #automotive   #funding   #tech  

 • Pictet-Russian Equities R USD har justerats ned till tre stjärnor hos Morningstar  

  Pictet-Russian Equities R USD har justerats ned till tre stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har justerat ned fonden Pictet-Russian Equities R USD från fyra stjärnor till tre. Det visar en uppdatering från Morningstar.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Parvest Equity Europe Mid Cap C byter förvaltare  

  Parvest Equity Europe Mid Cap C byter förvaltare

  Parvest Equity Europe Mid Cap C bytt inregistrerad förvaltare från Fiona Wills till Damien Kohler. Det framgår av en uppdatering från Morningstar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen m2 steg med 2,1 procent i september, nämner värdedrivare för fastighetssektorn  

  Skagen m2 steg med 2,1 procent i september, nämner värdedrivare för fastighetssektorn

  Fastighetsfonden Skagen m2 steg med 2,1 procent i september, vilket medför att årets uppgång summerar till 8,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med 5,0 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  I en marknadskommentar skriver fondbolaget att Skagen m2 har fortsatt att leverera solid absolut avkastning. Den relativa överavkastningen mot index har dock sjunkit under det tredje kvartalet till följd av att fastighetsaktier samt valuta i Kina och Hongkong gått starkt, något som Skagen m2 varit underviktade mot.

  Skagen fonder bedömer att nya centralbanksinitiativ främst i Europa och USA i kombination med stark efterfrågedriven vinst fortsätter att vara de främsta värdedrivarna för fastighetssektorn på global basis. För logistiksektorn där m2-innehavet Catena ingår bedöms e-handel vara en stark värdedrivare.

  De två starkaste bidragsgivarna under kvartalet var Global Logistic Properties och spanska Colonial. Global Logistic Properties gick nyligen in i den europeiska marknaden för första gången genom att förvärva Gazley för 2,4 miljarder euro.

  Vid utgången av månaden var de tre största innehaven Catena, D Carnegie och Deutsche Wohnen.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Öppettider i kundsupport fredag den 20 oktober  

  Öppettider i kundsupport fredag den 20 oktober

  Kundsupporten stänger idag fredag den 20 oktober kl. 12.00 på grund av utbildning. Det går bra att skicka epost till info@fondmarknaden.se. Vi öppnar som vanligt igen på måndag den 23 oktober och återkommer då snarast i ditt ärende.

  Tack och trevlig helg!
  Önskar vi på  Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev oktober - Rekyl för dollarn  

  Nyhetsbrev oktober - Rekyl för dollarn

  Efter sommarens stora nedgång på aktiemarknaderna, som en effekt av uteblivna räntehöjningar i Nordamerika, kom rekylen med besked under september.

  Globalt aktieindex gick upp med hela +3,8% i svensk krona varav dollarförstärkningen står för hälften.

  Läs hela vår fondkommentar här

   

  I denna utgåva presenterar vi tillsammans med FinWire;  

   

  Till nyhetbrevet för oktober  månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Egypten lockar åter investerarnas intresse  

  Egypten lockar åter investerarnas intresse

  Egypten har de senaste åren hackande repat mod. Landet devalverade för snart ett år sedan, ett beslut som innebar att det egyptiska pundet halverades i värde mot dollarn. Därefter höjde centralbanken räntan flera gånger. Landet har idag stöd av IMF.

  Många utländska investerare har uppmärksammat dess räntemarknad efter devalveringen och vissa menar på att det egyptiska pundet är bland de mest undervärderade valutorna i världen.

  ”Egypten har gjort flera saker under sista året som varit i rätt riktning för att förbättra investeringsklimatet i landet och framförallt sätta ekonomin på en bättre utvecklingsriktning och potential”, säger Karin Fries, förvaltare på Carnegie Fonder, i en kommentar. Fondbolaget investerar i Egypten bland annat genom sin Afrikafond.

  Egypten går igenom en tuff ekonomisk omställning med reformer. Det saknas naturligtvis inte problem. Det nordafrikanska landet har fortsatt hög arbetslöshet, inflation och en rejäl statsskuld. Räntan är hög.

  ”Så även om ekonomin genomgår en väldigt tuff omställningsprocess med kraftigt urholkad köpkraft hos konsumenterna, ökade kostnader för importerade insatsvaror i industrin, ökade ränteutgifter för såväl staten som företagen, minskade subventioner med mera så ser det på längre sikt väldigt attraktivt ut. Egypten är en relativt välutvecklad marknad med ett geografiskt bra läge, bra tillgång till såväl välutbildade som enklare arbetskraft till ett attraktivt kostnadsläge. Vi kommer med stor sannolikhet se flera utländska företag etablera eller expandera produktionsanläggningar tack reformerna vi sett och kommer se den närmsta tiden”, uppger Tundra Fonders förvaltare Mathias Althoff i en kommentar.

  Tundra Fonder ser en strukturell tillväxtmöjlighet i det nordafrikanska landet.

  ”Vårt intresse är framförallt riktat mot den strukturella tillväxten, vi ser stor potential inom bank, konsument- och industribolagen som precis som ekonomin i sin helhet går igenom en tuff period nu, men som tack vare en lång tid av underinvesteringar, kapitalbrist, brist på dollar och så vidare kommer att kunna se en bra period av ’catching up’ inom en hyfsat nära framtid. Idag ser värderingarna väldigt attraktiva ut med hänsyn till potentialen”, säger Althoff.

  Vad är det då för reformer som regeringen vill genomföra? Bland annat ser man över portföljen av statliga bolag. Den sittande regeringen har en plan på att privatisera ett dussin statliga bolag under de kommande tre till fem åren och nyligen flaggade det nordafrikanska landet för att det under våren är aktuellt med en notering av oljebolaget ENPPI. Det blir i så fall den första privatiseringen på börsen som sker på den tolv år. Det brukar också innebära att det internationella intresset ökar.

  ”Jag ser på IPO:n som en del av den reformagendan, och reformagendan samt devalveringen påverkar våra investeringar i landet. Det finns många bra bolag i Egypten men som tidigare hållits tillbaka av osäkerheten i utvecklingen. Det ser ju lite annorlunda ut nu. Dessutom har vi en dagligt handlad fond och innan valutareformen kunde du bli fast i flera månader i egyptiska pund som du inte kunde växla till dollar och det påverkade ju vårt investeringsbeslut och ledde till att vi länge inte hade några investeringar i Egypten”, säger Karin Fries.

  Hon räknar med att det kommer att ske fler börsnoteringar i Egypten framöver och då framförallt inom banksektorn.

  ”De statliga bankerna är störst i Egypten men inte i närheten av så välskötta som de privata och utlandsägda. De privata bankerna har kunnat tjäna bra med pengar när de statliga inte har haft likviditet de sista 5-7 åren. Hur lång tid det tar innan de kan presentera bolagen för omvärlden vet jag inte men jag är ganska säker på att de kommer behöva kapitaltillskott på ett eller annat sätt framöver”.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Enter Fonder gör samtliga sina fonder etiska  

  Enter Fonder gör samtliga sina fonder etiska

  Enter Fonder har nu blivit hårdare vad gäller etiska värden och samtliga fonder är från idag klassade som etiska enligt Fondbolagens förenings klassificering och gränsvärde.

  I juni fattade styrelsen för Enter Fonder ett beslut om att göra sina fonder mer etiska. Nu har allt genomförts och sedan idag är fonderna att klassa som etiska.

  Rent konkret innebär det att den svenska kapitalförvaltaren inte alls investerar i verksamheter som omfattar vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi och fossila tillgångar för exploatering (kol, olja, gas). Fonden avstår även ifrån att investera i företag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från produktion av alkohol, tobak, vapen och spel eller härrör från distribution av pornografiskt material.

  ”Rent praktiskt har det inte gjort så stor skillnad i våra portföljer. Vi har exempelvis på räntesidan sålt ut spelbolag”, säger marknadschefen Richard Bentefour i en kommentar och fortsätter.

  ”Det här fokuset har funnits länge bland våra institutionella ägare så vi har valt bort innehav under många år. Det etiska området är viktigt. Det är också en process som hela tiden förändras och något vi ser över".

  Enter har successivt lyft upp etik som viktigt. De första regelverken kom redan 1999 då bolaget beslutade att inte investera i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen.

  I utvärderingar kring aktivt ägande hamnar Enter Fonder emellertid inte högst upp i screeningen.

  ”Vi anser att aktivt ägande sträcker sig mycket längre än att man talar på en bolagsstämma. Vårt fokus när det gäller hur vi påverkar så är det i möten med ledningspersoner. Det är där vi lyssnar och gör vår röst hörd. Påverkan blir mycket mer direkt då än i exempelvis valberedningar, men då valberedningar ofta rankas högt så hamnar vi lägre i den jämförelsen. Det tycker vi inte är rättvisande”, säger Richard Bentefour.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Nordamerika - Starka förutsättningar i slutet av cykeln  

  Nordamerika - Starka förutsättningar i slutet av cykeln

  Det är en underdrift att säga att den nuvarande amerikanska ekonomiska expansionen har lett till stor skepsis bland investerarna. Dess ytlighet och den aldrig tidigare skådade graden av intervention från centralbankerna utgör absolut goda skäl för en sådan hållning. Trots detta är expansionen nu den tredje längsta sedan 1900, har varat i 98 månader och verkar fortsätta på den vägen*. Men detta innebär inte att man bör känna sig alltför säker på vägen framåt: urvalets ringa storlek (endast 23 expansioner under de senaste 117 åren) gör det svårt att ställa säkra prognoser utifrån den aktuella statistiken. Vad som dock står allt klarare är att ledande indikatorer pekar mot stärkande aktivitet i USA och resten av världen under de kommande kvartalen.

  Dessa förutsättningar får stora konsekvenser för amerikanska aktieplacerare. För det första gynnar cykelns sena skede aktier framför alla andra tillgångsslag. Och vinsten kan vanligtvis bli betydande. De 24 månader som sedan 1937 har föregått en marknadstopp har i genomsnitt levererat en genomsnittlig avkastning på 58 %**. Detta är en uppgång som få investerare har råd att missa på grund av alltför tidig försiktighet. Mot bakgrund av att priserna fortfarande är i botten och kreditspreadarna är dåligt värderade då andelen lånat kapital i företagen och s.k. cov-lite-lån ständigt ökar, klarar sig amerikanska aktier relativt bra med en alltjämt hälsosam implicit aktieriskpremie (5,2 % jämfört med 2,8 % vid toppen 2007 och knappt över 1 % vid toppen 2000***).


  Centralbankernas stöd är här för att stanna

  För det andra kommer de massiva ingripandena från centralbankerna runt om i världen sannolikt att avta då Europeiska centralbanken skalar ner sitt program för köp av tillgångar och att Federal Reserve sannolikt inom kort kommer att börja banta sin balansräkning. Men ingripandena kommer inte att upphöra. Den schweiziska centralbanken, Swiss National Bank, med ett innehav av amerikanska aktier till ett värde om cirka 80 miljarder dollar i sin balansräkning och den japanska centralbanken Bank of Japan (BOJ), som köper aktie-ETF:er med full kontroll över sin avkastningskurva, är två exempel på varaktiga centralbanksingripanden. Så länge som dessa interventioner håller kapitalmarknaden lugn kommer förutsättningarna sannolikt att vara fortsatt positiva för aktieplacerare.

  Den övergripande bilden innehåller dock även många potentiella förrädiska problem. Osäkerheten kring nästa Fed-ordförande kan öka på osäkerheten, liksom den amerikanska kongressens potentiella oförmåga att driva igenom meningsfulla reformer. Å andra sidan kan man hävda att dessa problem är väl kända och därför förmodligen åtminstone delvis diskonterade på marknaden.

  Den stora frågan är vem som blir Feds nästa ordförande

  Ett annat frågetecken är relaterat till den långa frånvaron av meningsfull korrigering av S&P 500. Den senaste korrigeringen på minst 3 % inträffade för mer än 200 handelsdagar sedan. Det är den näst längsta perioden efter andra världskriget***. Återigen är detta inte nödvändigtvis något dåligt. Även om en liten korrigering är rimlig på medellång sikt, varade den förekomst som toppade den aktuella perioden (1995) betydligt mycket längre. Det är hur som helst också svårt att hävda att detta prejudikat inträffade under en särskilt dålig period för den amerikanska aktiemarknaden.

  Avslutningsvis är det sant att internationella aktier gynnas av antingen en potentiellt starkare tillväxtmiljö (tillväxtmarknader) eller billigare värderingar (Japan, Europa). Det vore dock ett misstag att undervärdera amerikanska aktier mot den bakgrunden. Varje region har sin egen uppsättning problem, antingen cykliska (tillväxtmarknader) eller strukturella (Japan och Europa). Amerikanska aktier är också en unik placering där en investerare kan få exponering mot splittrande företag med kvasimonopolistisk positionering. De är också unika med sin uppsättning av diversifierad exponering mot innovativa ledande företag på områden som bioteknik, en sektor som kan komma att stiga efter de senaste årens kamp för tillvaron. Den amerikanska aktiemarknaden är en enorm jaktmark för investerare som söker dessa unika exponeringar.

  Möjligheter

  • Den globala ekonomiska expansionen ökar
  • Bolagsvinsterna ökar
  • Den amerikanska administrationens positiva inställning till företag

  Hot

  • Dyrt i förhållande till resten av världen
  • FED-s ”kompass” tillfälligt ur spel
  • Kan någon meningsfull lagstiftning röstas igenom?

   

  *Källa: National Bureau of Economic Research, KKR, augusti 2017

  **Källa: Bank Of America Merrill Lynch Research, april 2017

  ***Goldman Sachs Research, augusti 2017


  Viktig information
  Detta dokument är endast avsett för att tillhandahålla information och ska inte tolkas som ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Detta utgör inte en rekommendation av någon investeringsstrategis lämplighet för en särskild investerare. I de fall då portföljförvaltaren Pierre Bellot har uttryckt åsikter, baseras de på de aktuella marknadsförhållandena per den 2 september 2017 och kan komma att ändras utan förvarning. Dessa åsikter kan skilja sig åt från de åsikter som andra investeringsexperter på Invesco har. Tidigare resultat är inte en indikation om framtida resultat, ger ingen garanti för framtiden och är inte konstanta över tid.Denna handling utfärdas i Sverige av Invesco Asset Management SA:s (Frankrike) svenska filial, Stureplan 4c, 4:e vån., 114 35 Stockholm, Sverige. Daterat 2017.09.02.


  (Analys producerad av Invesco 2017-09-26)

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Norden fortsätter att leverera  

  Norden fortsätter att leverera

  Vi har snart kommit genom det tredje kvartalet och kan dra slutsatsen att Norden har varit en gynnsam region att ha varit investerad i hittills i år. Med undantag för energisektorn och delvis konsumentprodukter har alla sektorer utvecklats bra. I takt med stadigt bättre makrotal globalt sett, i synnerhet från Europa, har Nordens höga andel av cykliska aktier gått särskilt starkt.

  I samband med rapportering för andra kvartalet justerades marknaden ned något. Speciellt såg vi detta inom industrisektorn, där uppgången också varit starkast. Även små besvikelser straffades hårt. Under de senaste månaderna har vi även sett att de globala räntorna har fallit och att dollarn har försvagats betydligt. Det förstnämnda har ibland gett finanssektorn huvudvärk, medan det andra har slagit hårt mot många nordiska företag som har en stor andel av intäkterna i dollar.

  Råvarusektorn har också haft stora svängningar och under försommaren justerades flera av våra favoritbolag kraftigt ned. Företag som Boliden, Outokumpu och Norsk Hydro drabbades hårt. Delphis favorit inom oljesektorn, Subsea7, fick också en ordentlig korrigering. Den underliggande tron är fortfarande stark på de mer cykliska företagen och flera av företagen inom både industri och råvaror håller nu på att återhämta sig.

  Oron har lett till en svagare utveckling under sommaren i industritunga Finland och Sverige. Medan Danmark har gått starkt med sin höga omsättning av mer defensiva företag. Bland annat var den danska hälsogiganten Novo Nordisk en trygg hamn under sommarmånaderna. Som den största placeringen i fonden har även innehavet varit det främsta bidraget till fondens avkastning hittills i år.


  Före årets sista kvartal ser vi fortfarande bättre möjligheter i Norge, där en positiv utveckling av oljepriset förbättrar sentimentet. Aluminiumföretaget Norsk Hydro har snabbt passerat tidigare toppar, samtidigt som optimismen även ökar i DNB, Yara och Telenor. Dessutom visar laxindustrin styrka. Trots förväntningar om en högre utbudssida i framtiden indikerar framtida kontrakt att efterfrågan på lax är mycket stark globalt. Jätten Marine Harvest, som producerar över 10 procent av världens uppfödda lax, har också tagits in i Delphi Nordic.

  Utvecklingen i världsekonomin är för närvarande stark. Trots att konjunkturcykeln börjar bli mogen, särskilt i USA, är aktier fortfarande det bästa investeringsalternativet. Samtidigt är det spännande att se siffrorna från tredje kvartalet. Från andra kvartalet kommer vi ihåg att besvikelser straffas hårt.

  Möjligheter

  • Uppgångscyklar tenderar att vara längre än man tror och de är i stort sett självförstärkande.
  • Oljepriset har ökat något, men sentimentet är fortfarande svagt. Efter en lång period av mycket låga investeringar i olja kan kapacitetsbrister uppstå snabbt. Timing är svårt, men vi kommer förmodligen få se en ny investeringscykel inom olja som naturligtvis gör Norge särskilt intressant.
  • Flera sektorer ser fortfarande förbättringar i utnyttjandegrad, men kommer från låga nivåer. Om utvecklingen fortsättningsvis följer en normal cykel kommer vi kunna se en längre period av stigande vinstestimat och aktiekurser.

  Hot

  • En försiktig avmattning av aktivitetsnivån i Kina förväntas under de närmaste åren. Om inbromsningen blir för stark eller marknaden är oroad över finansiella obalanser i landet, kan börserna i Norden tyngas ner kraftigt.
  • Centralbankerna har hållit låga räntor och stimulerat ekonomierna i flera år, men vi går nu in i en period där ambitionen är att mycket av detta kommer att förändras.
  • Finansmarknaderna har hittills tagit de politiska spänningarna runt Nordkorea med ro, men det kan vända och eskalera.

   

  Analys producerad av Storebrand, 2017-09-26

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket
SPP