Logga in   |  Bli kund
kampanj_paket.jpg

Fondnyheter

 • Investerarna bunkrar upp kontanter - Bank of America Merill Lynch  

  Investerarna bunkrar upp kontanter - Bank of America Merill Lynch

  Placerarna har nu kassanivåer som uppgår till en nivå som inte setts sedan 2001, enligt Bank of America Merill Lynch senaste Fund Manager Survey.

  Signalen kan ses både som en potentiell bullish signal för aktier, alternativt som en bekräftelse på att investerarna anar mer oreda framöver, enligt Jonas Olavi, nordisk chef för Tactical Asset Allocation hos kapitalförvaltaren Alfred Berg.

  Försiktigheten bland investerarna har inte varit så hög sedan juli 2012. Synen på den globala tillväxten är dyster, samtidigt som de flesta inte anser att en recession kommer uppstå i närtid. Den negativa tillväxtutsikten medför låga inflationsförväntningar, som enligt undersökningen är på fyra månaders lägsta bland investerarna.

  Under året har investerarna ändrat tillgångsallokeringen från aktier, som för första gången på fyra år noteras på undervikt, till råvaror. Tittar man på regioner uppger investerarna att de har en övervikt amerikanska aktier, medan japanska fortsatt är underviktade. Europeiska aktier har viktats ned sedan årets början, och ligger för första gången på tre år i undervikt, där främst europeiska banker ratas.

  Tillväxtmarknaderna ses fortfarande som mer attraktiva än utvecklade ekonomier, vilket har lett till en ökad övervikt i tillväxtmarknadsaktier.


  Taggar:
  #macro   #mutualfunds  

 • AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha backade 2,7 procent i juni - bolag med exponering mot Europa förlorare  

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha backade 2,7 procent i juni - bolag med exponering mot Europa förlorare

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD, en global aktiefond med fokus på småbolag, backade 2,72 procent i juni. Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex, S&P Developed SmallCap Index, som minskade 1,93 procent under samma period. Det framgår av fondens månadsbrev.

  Fondens målsättning är att överavkasta sitt jämförelseindex över en rullande treårshorisont. Efter den svaga relativa avkastningen i juni är fondens avkastning svagare än index sett över denna tidshorisont.

  Fonden är fortsatt underviktad i finans och fastighet och hälsovård men överviktad i sällanköpsvaror och -tjänster samt informationsteknik jämfört med sitt jämförelseindex, framgår det av månadsbrevet.

  Bland fondens överviktade innehav fanns vid månadsskiftet Ingredion, Synopsis och Huntington Ingalls Industries. Bland de mest underviktade fanns Global Payments, Deutsche Wohnen och Centene.

  I en förvaltarkommentar framkommer att fondens största negativa bidragsgivare under månaden var bolag med exponering mot den europeiska marknaden vilka drabbades hårt i spåren av Brexit.

  Bland de innehav som bidrog mest negativt till fondens avkastning fanns bemanningsföretagen Manpower och Adecco, det tyska flygbolaget Lufthansa samt de brittiska bygg- och fastighetsbolagen Carillion och Helical Bar.

  Fonden hade per månadsskiftet ett förvaltat kapital på cirka 527 miljoner dollar.


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter European Opportunities backade 3 procent under det andra kvartalet - Ryanair, Zumtobel och Intesa Sanpaolo tyngde resultatet  

  Jupiter European Opportunities backade 3 procent under det andra kvartalet - Ryanair, Zumtobel och Intesa Sanpaolo tyngde resultatet

  Jupiter European Opportunities Fund backade 3 procent under det andra kvartalet, vilket var sämre än fondens jämförelseindex, FTSE World Europe Index, som slutade kvartalet oförändrat. Det framgår av fondens kvartalsbrev.

  I en kommentar skriver fondens förvaltare, Cédric de Fonclare, att kvartalet var mycket volatilt där Storbritanniens beslut att lämna EU förstärkte en situation som redan var tydlig vid årets början. För det första fortsatte olje- och gruvbolag sin återhämtning från dess djupa nedgång under 2015, för det andra flockades investerare till sektorer som anses erbjuda defensiv tillväxt, såsom livsmedel. Fondens fokus att inte jaga momentum utan istället fokusera på att köpa kvalitet till rimliga priser har gjort att exponeringen mot dessa sektorer varit begränsad, skriver Fonclare.

  Förvaltaren betonar vidare att fonden är underviktad Storbritannien och man uppskattar att 90 procent av exponeringen i landet har verksamhet som riktar sig mot en internationell marknad och därför bör gynnas av ett svagare pund. Som exempel nämns Pearson, Mondi, Prudential och Shire Group.

  Fonden var försiktigt positionerad inför Brexit-omröstningen efter att ha tagit hem vinster i bolag som nått nya högstanoteringar såsom Pandora, Actelion och Sika. Dessa vinster investerades i bolag som inte följt med i uppgången såsom Nokia, Prudential och Mondi.

  Under kvartalet var fondens största positiva bidragsgivare Actelion, Tenaris och Pandora medan Ryanair, Zumtobel och Intesa Sanpaolo bidrog mest negativt.


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Simplicity Global Corporate Bond ökade i juni  

  Simplicity Global Corporate Bond ökade i juni

  Simplicity Global Corporate Bond, en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer, steg med 0,15 procent i juni vilket innebär att fonden ökat med 1,72 procent sedan årsskiftet. Det framgår av fondens månadsrapport.

  Globala företagsobligationer med hög kreditvärdighet, även kallat investment grade, samt lägre kreditvärdighet, även känt som high yield, ingår i fondens portfölj.

  Amerikanska företagsobligationer utgjorde vid månadsskiftet 23 procent av fondens totala innehav, följt av svenska som stod för 10 procent och isländska som stod för 8 procent.

  Fondens största innehav fanns hos amerikanska kontorsmaskinsbolaget Xerox, som stod för 3,3 procent av fondens totala portfölj. Därefter följde brittiska försäkringsbolaget Aviva som utgjorde 3,2 procent följt av svenska kreditbolaget 4Finance.

  Fondens tillgångar uppgick per den sista juni till 753 miljoner kronor.


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Marginell uppgång för Simplicity Företagsobligationer i juni  

  Marginell uppgång för Simplicity Företagsobligationer i juni

  Simplicity Företagsobligationer ökade med 0,11 procent i juni, vilket innebär att den aktivt förvaltade räntefonden hade stigit med 0,88 procent fram till sista juni. Det framgår av fondens månadsbrev.

  Räntefonden investerar främst i nordiska företagsobligationer och har tillgångar på över 3,1 miljarder kronor. Minst hälften av investeringarna sker i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, även kallat investment grade, enligt månadsrapporten.

  Genomsnittslöptiden ligger främst mellan två till fem år med en genomsnittlig räntebindningstid som varierar beroende på det aktuella ränteläget.

  Vid månadsskiftet var närmare hälften av företagsobligationerna som fonden innehar emitterade i Sverige. Cirka 15 procent var danska, 13 procent norska och 7 procent isländska.

  Danske Bank, det finska kärnkraftsbolaget TVO och Handelsbanken var fondens tre största obligationsinnehav.


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Konsekvenser av Brexit – hur påverkar detta mitt sparande?  

  Konsekvenser av Brexit – hur påverkar detta mitt sparande?

  Marknaderna hade inte prisat in att det skulle bli ett Brexit, och reagerar som förväntat med tanke på resultatet av folkomröstningen med ökad volatilitet, fallande aktiemarknader och högre spreadar på kreditmarknaden.

  Det som alltid har gällt och fortfarande gäller är att osäkerhet skapar stora rörelser och det är lätt att ta fel beslut i ett sådant rådande klimat.

  Om Storbritanniens val om utgång ur EU är en isolerad händelse och inte leder till en ytterligare fragmentering av EU, kommer det att få en begränsad inverkan på de finansiella marknaderna.

  Så hur bör man agera i sitt sparande?
  Vi rekommenderar att du behåller din nuvarande investeringsstrategi, då det är mycket osäkert hur marknaderna kommer att reagera på kort sikt. Är du i behov av ditt kapital inom kort, är rekommendationen att sälja dina aktier och fonder. Är du långsiktig och har ett månadssparande i aktier och fonder så bör du fortsätta med samma strategi. Det är alltid lätt att sälja sina innehav men tidpunkten för att köpa igen kan vara svår att hitta. Ingen som har sålt av sitt innehav vill missa tåget när det börjar att gå upp igen.

  För dig som tänker gå in i marknaden och köpa, rekommenderar vi att det görs med jämna mellanrum för att utnyttja de svängningar som vi just nu upplever. Med facit i hand tror vi att man har gjort en bra affär om man tittar i backspegeln om ett år.

   
  Stockholm 2016-06-28

  Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev juni 2016  

  Nyhetsbrev juni 2016

  Nu presenterar vi nyhetsbrevet för juni. Vi ger dig en summering av utveckling under maj månad, samt risker och möjligheter inför sommarens stora händelse; den engelska folkomröstningen om ett utträde ur EU den 23 juni. Vad händer vid ett Brexit respektive Bremain?

  Vi bjuder även på en intressant intervju med Hertta Alavas, Förvaltare på FIM Fonder samt en färsk nordamerika analys, producerad åt oss av Invesco.

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Artikel i Dagens Nyheter om kategori-sparande  

  Artikel i Dagens Nyheter om kategori-sparande

  http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/stark-tro-pa-europafonder/

   

 • I väntans tider  

  I väntans tider

  Under maj månad steg de stora marknaderna ,som ingår i världsindex, med drygt 4 %. Detta som ett resultat av årets stora finansiella händelse – folkomröstningen i England om ett Brexit (utträde)eller Bremain (vara kvar) gav opinionssifforna för ett stanna kvar men vid månadsskiftet maj/ juni kom omvända siffror.

  De finansiella marknaderna har i nuläget ingen klar riktning utan studsar  upp och ned. Både den ekonomiska tillväxten och vinsttillväxten kommer att vara dämpad framöver men kollapsen som investerarna oroade sig för tidigare i år ser ut att undvikas. Men de stora kurssvängningarna som vi sett tidigare kan komma tillbaka och riskerna ligger på nedsidan. Diskussionerna kring Kinas tillväxt, Brexit och räntehöjningar från den amerikanska centralbanken (FED) kommer att orsaka nervositet på marknaden. Vad alla behöver i dagsläget är ökad klarhet kring de ekonomiska utsikterna, och speciellt vinstutsikterna, detta är ett måste för att hållbara uppgångar i riskfyllda tillgångar ska komma på fråga.

  Framöver går tillväxten framåt på en låg växel medan centralbankerna går åt olika håll. FED höjer räntan under året och centralbankerna  i Europa och Japan ligger kvar. Inflationen ökar något som ett resultat av svagt stigande löner och effekter av stigande råvarupriser. Vinsterna förblir dämpade och värderingen håller sig konstant.

  Sommarens stora händelse är den engleska folkomröstningen om ett utträde ur EU den 23 juni, vad händer vid ett Brexit respektive Bremain?

  Brexit (utträde)

  - Fall i de korta räntorna

  - Svagare pund upp till 10 % fall

  - Brittiska och Europeiska aktier faller , upp till 15 %.

  Bremain (vara kvar i unionen)

  - Högre korta räntor

  - Starkare pund upp med 10 %

  - Brittiska och Europeiska aktier stiger, de har inte följt med i utvecklingen under året

   

  Bäst utveckling alla fondkategorier

  Bland vinnarfonderna  under maj månad hittar vi fonder som placerar i Japan  och i så kallade frontiermarknader. Om man ser tillbaka under 2016 så har det varit stora kast bland vinnarkategorier, vi har haft råvarufonder, Brasilien – och Ryssland bland annat, allt detta visar på stor osäkerhet för närvarande, den stående frågan är vart är konjunkturen på väg?

  Bästa fonder (1 månad)
  Invesco – Nippon Small/mid Cap Equity Fund, +16,93 %
  Tundra Fonder AB – Nigeria och Sub-Sahara +15,38 %
  Tundra Fonder – Frontier Opportunities Fund +9,93 %
  IKC Fonder AB – IKC Filippinerna +9,79 %
  Fidelity – Global Technology Fund +9,73 %

   

  Nordamerika

  Nordamerika fortsätter att finnas högt på listorna över vinnarfonder. Under 2016 är det just denna kategori som ligger högst bland regioner som återfinns i globalindex.

  Nordamerikafonder med bäst utveckling (1 månad)
  BlackRock – GF US Growth Fund +8,12 %
  Henderson – US Growth Fund +7,1 %
  UBP Lux – UBAM GCM MidCap US Equity Growth +7,1 %
  Legg Mason – Legg Mason ClearBridge Value Fund +8,87 %
  Alliance Bernstein – AB FCP 1 US thematic Research +6,79 %

   

  Europafonder

  I kölvattnet av lugnande oppiniossiffror (maj månad) avseende den engelska folkomröstningen, steg Europafonder över lag. Seadn årsskiftet 2015/16 ligger denna kategori däremot efter i globalindex.

  Europafonder med bäst utveckling (1 månad)
  JPMorgan – JPMF Europé Small Cap (a) +7,79 %
  Danske Invest Lux – Europe Small Cap + 7,74 %
  UBS Asset Management – European Opportinity Unconstrained EUR +7,32 %
  Swedbank Robur – Småbolagsfond Europa +6,87 %
  Pictet-Small Cap Europe – R +6,63 %

   

  Sverigefonder

  Vår egen hemmamarknad Sverige har följt efter utvecklingen i Europa.

  Sverigefonder med bäst utveckling (1 månad)
  ODIN Fonder – Sverige C +6,83 %
  Didner Gerge – Småbolag +5,94 %
  SEB – Sverigefond Chans/Risk +5,41 %
  Swedbank Robur  – IP Aktiefond +5,19 %
  Swedbank Robur – Kapitalinvest +5,19 %

   

  Tillväxtmarknadsfonder

  I denna kategori hittar man högt upp på listorna fonder som placerar i så kallade Frontierfonder.

  Tillväxtmarknadsfonder med bäst utveckling (1 månad)
  Tundra Fonder AB – Nigeria and Sub Sahara +15,38 %
  Tundra Fonder AB – Frontier Opportunities Fund +9,93 %
  IKC Fonder AB – IKC Fillippinerna +9,79 %
  Danske Invest Lux – India +8,3 %
  Amundi Lux – Amundi Funds Equity India Select +7,75 %
   

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se
  2016-06-07

   

   

 • Nya telefontider för kundsupporten  

  Nya telefontider för kundsupporten

  Från och med den 1 juni har kundsupport nya telefontider.
  Måndag - fredag: 09:00 – 16:00
  Lunchstängt: 12:00 -13:00


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1600 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket