Logga in   |  Bli kund
kampanj_paket.jpg

Fondnyheter

 • Hedgefonder håller emot trots ökad riskaversion - Lyxor  

  Hedgefonder håller emot trots ökad riskaversion - Lyxor

  I sin senaste genomgång av hedgefondmarknaden konstaterar den franska kapitalförvaltaren Lyxor att hedgefonder hållit emot bra under den senaste tidens tilltagande riskaversion på de finansiella marknaderna.

  I föregående vecka var Lyxor Hedge Fund Index ned marginella 0,1 procent medan ett globalt aktieindex, MSCI World, noterade en nedgång på 1,2 procent, skriver Lyxor. Bland de strategier som utvecklats relativt väl under senare tid återfinns händelsedrivna hedgefonder där fonder som fokuserar på så kallade "special situations" har utvecklats särskilt starkt.

  Uppstudsen i oljepriset har fått olika återverkan beroende på vilken hedgefondstrategi man talar om, menar Lyxor. Det har varit gynnsamt för lång/kort kreditstrategier men förödande för globala makro-strategier.

  Även CTA-strategier har haft det tufft på slutet där långa positioner i tyska och amerikanska statsobligationer haft en negativ inverkan på avkastningen, skriver Lyxor.


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Marknaden ställer sig tveksam till en räntehöjning från Fed innan Brexit-omröstningen - Franklin Templeton  

  Marknaden ställer sig tveksam till en räntehöjning från Fed innan Brexit-omröstningen - Franklin Templeton

  I sin veckovisa genomgång av de finansiella marknaderna skriver fondjätten Franklin Templeton på sin blogg "beyound bulls and bears" att marknaden är fortsatt skeptisk till en snar räntehöjning från Fed trots hökaktiga toner i mötesprotokollet från Fed:s aprilmöte.

  Enligt Templeton antyddes i mötesprotokollet att det vore lämpligt att höja räntan i juni om inkommande data visade på att den ekonomiska tillväxten tilltog under innevarande kvartal samtidigt som jobbmarknaden stärks och inflationen tickar upp mot målet på 2 procent. Fed anser dock att viss osäkerhet föreligger vad gäller timingen av räntehöjningen, framförallt på grund av låga inflationsförväntningar, skriver Templeton.

  Av marknadens reaktion att döma har förväntningarna på höjda räntor ökat betydligt efter att mötesprotokollet publicerades, dock verkar marknaden skeptisk till att en höjning kommer ske innan Brexit-omröstningen, skriver Templeton.

  Vad gäller Brexit pekade opinionsundersökningar under förra veckan på att Storbritannien kommer stanna i EU vilket gav visst stöd åt europeiska aktier, enligt Templeton.


  Taggar:
  #macro  

 • Två nyval till Fondbolagens förenings styrelse  

  Två nyval till Fondbolagens förenings styrelse

  Fondbolagens förening har under måndagen valt en ny styrelse. Magnus Lekander från East Capital och Gunilla Nyström från AMF Fonder är nyval. I övrigt har styrelsen valts om.

  Peter Branner, SEB Investment Management, fortsätter som ordförande medan Maria Rengefors, Nordea Fonder, är ny vice ordförande.

  ”Vi har en mångfald i styrelsen som gör att vi är väl rustade att möta de viktiga frågor som föreningen har att fokusera på framöver. Det jag ser mest fram emot att arbeta med under det kommande året är att ta fram en affärsplan för hur vi ska sälja Sverige som fondland i övriga Europa”, säger Peter Branner, ordförande i Fondbolagens förening.


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella-fonder sitter med störst exponering i Sobi - många småbolagsfonder skulle gynnas av bud  

  Catella-fonder sitter med störst exponering i Sobi - många småbolagsfonder skulle gynnas av bud

  Det spekuleras för fullt igen i Sobi om att det stundar ett bud på bolaget. Bakgrunden är att Financial Times blogg, FT Alphaville, i fredags skrev att det kommit flera indikativa bud på bolaget i regionen 160-190 kronor per aktie. Aktien är Stockholmsbörsens näst mest omsatta under måndagens handel. Flera småbolagsfonder sitter med aktien. Bland fondbolagen sticker Catella ut.

  Catella Småbolag är den fond som har störst exponering mot aktien där innehavet motsvarar 6,89 procent av fonden, visar data från Morningstar Direct. Även Catella Reavinst sitter med mycket aktier och innehavet motsvarar 5,93 procent av fonden.

  Andra fonder som sitter med innehav av lite större andel är Swedbank Robur Ny Teknik och Norron Active med cirka 5 respektive 4 procent i hälsobolaget.

  Lannebo har en exponering på över 3 procent i Lannebo Utdelningsfond, Sverige Plus och Sverige. Generellt är det många småbolagsfonder som äger Sobi däribland Öhman, Skandia, Evli och Länsförsäkringar.


  Taggar:
  #healthcare  

 • Fondbolagens förening har tagit fram vägledande mått för beräkning av fonders koldioxidavtryck  

  Fondbolagens förening har tagit fram vägledande mått för beräkning av fonders koldioxidavtryck

  Fondbolagens förening har tagit fram ett vägledande mått för att mäta fonders koldioxidavtryck framgår det av ett pressmeddelande.

  Branschorganisationen kommer framöver att rekommendera sina medlemsbolag att använda ett mått som visar på fondens koldioxidintensitet. Måttet beräknas utifrån ett kapitalviktat värde som mäter utsläpp per intäktskrona i underliggande innehav. Ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag som har en verksamhet med låga utsläpp i förhållande till sina intäkter.

  Syftet med att ta fram ett samordnat mått för beräkning av dessa utsläpp är att öka transparens och jämförbarhet mellan fonder och deras innehav. Att redovisa måttet kommer initialt vara frivilligt, skriver Fondbolagens förening.


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Status Quo  

  Status Quo

  Efter den mycket dramatiska starten på året var april en månad med lite lugnare marknader. Det globala aktieindexet var i stort sett oförändrat men mer säkra statspapper föll något i spåren av högre räntor. Bakom återhämtningen på världens börser och den lugnare utvecklingen ligger den globala ekonomin där recessionsoron i både Kina och USA har blåst över. Trots detta ser inte tillväxtbilden inspirerande ut och det är svårt att se vad som skall få den globala tillväxten att lyfta på allvar. Det är troligt att den globala tillväxten fortsätter att hanka sig fram på relativt låga nivåer. Sannolikt har vi sett lite för höga prognoser i början av året som nu justeras ned. Med högre kurser den senaste tiden har värderingarna därmed blivit högre.

  På vår egen börs har i stort sett allt fokus legat på rapportsäsongen (Q 1). Överlag har det varit en relativt odramatisk rapportperiod. Få bolag vågar ännu måla framtiden i ljusare färger. Kursreaktionerna har dock överlag varit mer positiva än negativa vilket kan förklaras av de nedställda förväntningarna som analytiker haft sedan början av året.

  Framåt i tiden står flera viktiga händelser för den globala ekonomin, valet i Storbritannien (Brexit) den 23 juni, pågående förhandlingar om nya lån till Grekland är inne i ett slutskede samt längre fram; Vem blir president i USA? Allt detta kommer att påverka börsutvecklingarna framöver.

  Ser man till den gångna månadens vinnare, så hittar man ånyo råvarufonder i topp och vad gäller länder, så hittar vi Norge, Brasilien och Ryssland. De två sistnämnda har även en negativ tillväxt i ekonomin men det verkar inte investerarna bry sig särskilt mycket om. Detta talar tydligt för den osäkerhet som vi genomlider just nu!

  Bäst utveckling alla fondkategorier

  Bland vinnarfonderna under april månad  hittar vi fonder som placerar i råvaror och främst guld- och oljerelaterade fonder. Under sen-vintern har hela råvarusegmentet haft en påtaglig ökning vilket hänger samman med prisökningar på råvaror.

  Siffror från Fondmarknaden.se 2016-05-02.


  Bästa fonder (1 månad)
  BlackRock – GF World Golf Fund A2 USD + 21,81%
  Schroders – SISF Global Energy  +21,73 %
  BlackRock – GF World Mining Fund A2 USD + 17,31 %
  Allianz Global Investors – Allianz Global Metals and Mining +16,48 %
  Amundi Luxemburg – Amundi Funds Equity Global Gold Mines +14,05 %


  Nordamerika
  Nordamerika fortsätter att ge bidrag till den globala utvecklingen I år. Ser man till världsindex har denna sektor gett ett positivt bidrag.

  Nordamerikafonder med bäst utveckling (1 månad)
  Insiderfonder AB – Inside Canada +7,36 %
  Cie Financière Ed.de Rothschild – Edr US Value & Yield + 5,32 %
  Credit Suisse – CS (lux) USA Value Equity Fund +4,94 %
  JP Morgan – JPMF US Small Cap Growth (a) +3,67%
  Nordea Fonder – Nordea 1 North American All Cap Fund +2,61 %


  Europafonder
  Europa har haft en blandad utveckling med inslag från framförallt länderfonder i Europa. Regionen präglas just av det kommande valet i England om ett utträde ur EU eller ej, valet om detta sker den 23 juni och kommer, vid ett ja eller nej, att sätta sin prägel på kategorin Europa.

  Europafonder med bäst utveckling (1 månad)
  Franklin Templeton – Euroland Fund + 5,77 %
  UBS Asset Management – Equity Fund-Great Britain +5,37 %
  Franklin Templeton – European Fund USD (dist) +3,64)
  AXA Rosenberg – Eorpes Ex UK Equity Alpha Fund + 3,48 %
  Aberdeen Internat.Fund Managers Ltd-Aberdeen Global – Eastern European Fund + 3,16 %

  Sverigefonder
  Vår egen hemmamarknad har i stort sett följt med utveckingen i Europa under april månad.

  Sverigefonder med bäst utveckling  (1 månad)
  Movestic  – Sverige +5,67 %
  Prior Nilsson – PrioNilsson Sverige Aktiv +5,42 %
  PSG Capital – PSG Micro Cap +4,87%
  Gustavia Kapitalförvaltning AB – Sverige +4,64 %
  Lennebo Fonder – Lannebo Sverige Plus +4,61 %


  Tillväxtmarknadsfonder

  Det breda tillväxtmarknadesindexet uppvisar stora olikheter. De mer udda inslagen dominerar utvecklingen under april månad.

  Tillväxtmarknadnadsfonder med bäst utveckling (1 månad)
  Tundra fonder AB – Tundra Nigeria och Sub-Sahara +10,49 %
  Handelsbanken Fonder AB – Brasilienfond +8,94 %
  Tundra Fonder AB – Pakistan Fund +7,73 %
  BTG Pactual – Brasil Equity Plus Fund +5,81 %
  Tundra Fonder AB – Frontier Opportunities Fund + 5,61 %

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

 • Öppettider under Kristi himmelsfärdshelgen  

  Öppettider under Kristi himmelsfärdshelgen

  Under Kristi himmelsfärdshelgen den här veckan har vi ändrade öppettider.

  Onsdag 4 maj  kl. 9-12  
  Torsdag 5 maj Kristi himmelsfärds dag stängt
  Fredag 6 maj   kl. 9-17


  Vi önskar alla kunder en trevlig helg.

 • En ny global analys - "I väntan på bekräftelse"  

  En ny global analys - "I väntan på bekräftelse"

  Nu kan vi presentera en färsk global analys skriven åt oss av Nordea. De beskriver den stökiga inledningen på året med oro för recession i USA, Kinas tillväxt och valuta, råvarukollaps samt tvivel om centralbankerna verkligen hade någon möjlighet att påverka ekonomin. Men också hur de flesta marknaderna sedan hämtade sig under våren. Frågan är hur kommer de finansiella marknaderna att utvecklas? Nordea menar att det främst är tre faktorer som är avgörande den närmaste tiden, läs vilka de är i en aktuell och intressant analys.  

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av hela analysen.

  Analyser

   

   

   

 • Färsk branschanalys - "Investeringar som drar nytta av den digitala utvecklingen"  

  Färsk branschanalys - "Investeringar som drar nytta av den digitala utvecklingen"

  Nu kan vi presentera en ny branschanalys skriven åt oss av Lannebo Fonder. Läs om vilka bolag inom IT som påvisar tillväxt och vilka hot och möjligheter som finns inom denna sektor. Lannebo Fonder beskriver bland annat fyra olika bolag som visat god utveckling, läs om vilka de är i en intressant analys.     

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av hela analysen.

  Analyser

   

   

   

 • En färsk analys - "Tappar Japan fart?"  

  En färsk analys - "Tappar Japan fart?"

  Nu kan vi presentera en färsk analys av Japan skriven åt oss av Öhman Fonder. Japan har genomfört flera finans- och penningpolitiska stimulanser men har de varit tillräckliga för att få Japans ekonomi att växa och få lönsamhet i de japanska företagen? Vilka reformer återstår att genomföra och har de påbörjats i tid?  

  Vänligen logga in på ditt konto för att ta del av en och aktuell analys.

  Analyser

   

   

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1600 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket