Logga in   |  Bli kund

banner_fmse3.png

 

Fondnyheter

 • Lannebo Fonder ökar till över 10 procent av aktierna i Alimak  

  Lannebo Fonder ökar till över 10 procent av aktierna i Alimak

  Lannebo Fonder flaggar upp i hissbolaget Alimak. Fonden har nu över 10 procent av kapitalet och rösterna i Alimak, enligt ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Ålandsbanken Europe Value sjönk med 0,9 procent i februari, mindre och medelstora bolag sänken  

  Ålandsbanken Europe Value sjönk med 0,9 procent i februari, mindre och medelstora bolag sänken

  Ålandsbanken Europe Value tappade 0,9 procent i februari, vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet uppgår till -1,6 procent, samtidigt har index ökat med 0,4 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden utvecklades fonden i linje med sitt jämförelseindex. Landsallokeringen bidrog positivt där övervikter mot de nordiska länderna och speciellt Sverige och Finland genererade ett positivt resultatbidrag. Finland tillhörde de starkare länderna globalt där Nokia bidrog starkt med en kursuppgång på 24 procent, mätt i euro.

  Fondens bolagsval bidrog dock något negativt. Förklaringen sägs av Ålandsbanken vara en svag utveckling för mindre och medelstora bolag, vilka man menar tenderar att drabbas hårdare än marknadens genomsnitt av ökad volatilitet. Mot bakgrund av att förvaltaren bedömer att en högre volatilitet än tidigare är sannolik framöver har man inlett arbetet med att minska exponeringen mot denna typ av innehav, som i nuläget utgör knappt 10 procent av fondens totala tillgångar.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BlackRock flaggar upp i JM  

  BlackRock flaggar upp i JM

  Kapitalförvaltaren BlackRock har ökat sitt innehav i bostadsutvecklaren JM och äger per den 16 mars inklusive finansiella instrument 8,8 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • C WorldWide Stable Equities steg med 1,6 procent i februari, bättre än index  

  C WorldWide Stable Equities steg med 1,6 procent i februari, bättre än index

  Aktiefonden C WorldWide Stable Equities steg med 1,6 procent i februari. Fonden överpresterade mot index som steg med 1,3 procent under årets andra månad.

  Vid månadens slut var fondens största innehav TJX Companies, Unitedhealth Group samt HKT Trust och HKT. Snap-on har fallit ned till fjärde plats.

  Cirka 56,4 procent av exponeringen var mot USA och Kanada medan konsumentvaror utgjorde den största exponeringen på sektornivå. I föregående månad var USA-vikten 59 procent.

  Fondbolaget rapporterar inte om några portföljförändringar under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Global Equities Ethical steg med 0,9 procent i februari - Amazon och Sony bästa innehaven  

  C WorldWide Global Equities Ethical steg med 0,9 procent i februari - Amazon och Sony bästa innehaven

  C WorldWide Global Equities Ethical steg med 0,9 procent under februari, vilket var något sämre än fondens jämförelseindex som ökade med 1,1 procent. Hittills i år är fonden upp med 3,6 procent.

  Största positiva bidragsgivare var Sony och Amazon.

  Sony kom med en rapport som var starkare än väntat, till stor del drivet av ökade streamingintäkter. E-handelsjätten Amazon, som också är ett innehav, rapporterade bättre än väntat där molnaffären, Amazon Web Services, visade imponerande tillväxt, skriver förvaltarna.

  Största negativa bidragsgivare var indiska bolåneinstitutet HDFC, som föll i linje med övriga indiska aktiemarknaden utan några bolagsspecifika nyheter, och Home Depot.

  Inga portföljförändringar har genomförts.  Taggar:
  #mutualfunds   #tech  

 • C WorldWide Emerging Markets steg med 0,9 procent under februari - Tencent fortsatt tyngst i portföljen  

  C WorldWide Emerging Markets steg med 0,9 procent under februari - Tencent fortsatt tyngst i portföljen

  C WorldWide Emerging Markets steg med 0,9 procent under februari. Det kan jämföras med fondens jämförelseindex som klättrade med 0,8 procent under årets första månad.

  Hittills i år är fonden upp med 3,2 procent.

  Fondens största innehav är fortsatt Tencent, Samsung Electronics samt Alibaba. Samsung har ersatt Alibaba på plats nummer två.

  Kina och Hongkong utgjorde 39,1 procent av fondens exponering och informationsteknik var den enskilt största sektorallokeringen. I januari var exponeringen mot Kina och Hongkong 40 procent.

  Inga positionsförändringar rapporteras.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Nyhetsbrev mars 2018  

  Nyhetsbrev mars 2018

  Börshicka

  Efter den snabba börsnedgången som vi genomlevde i början av februari månad kom marknaderna faktiskt tillbaka relativt snabbt, och just nu ligger globala aktier strax under nollan på året. Både snabbheten och intensiteten i fallet tog dock marknaden på sängen, vilket kan tjäna som ett exempel på hur optimism och självsäkerhet kan ställa till det. Därutöver är de övriga områdena inte annorlunda i nuläget än de var för två månader sedan. Den globala ekonomin går bra, med en viss potential att överraska på uppsidan framöver. Kort sagt, den fundamentala bilden är fortsatt god för riskfyllda tillgångar.

  Läs hela vår Fondkommentar här

  I detta nummer:


  Till nyhetbrevet för mars månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Warren Buffett in a box - artificiell intelligens ska välja värdebolag i ny fond från FIM  

  Warren Buffett in a box - artificiell intelligens ska välja värdebolag i ny fond från FIM

  Det finska fondbolaget FIM lanserade under november 2017 en fond som genom artificiell intelligens och så kallad djupinlärning eller "deep learning" systematiskt ska välja och skapa en portfölj av bolag med goda förutsättningar att slå marknaden. Fonden, som går under namnet FIM Artificiell Intelligens (FIM AI), har som mål att överavkasta globala aktier, mätt som MSCI World, med 3 procentenheter per år till en risk som motsvarar indexet.

  Bakom fonden ligger ett samarbete mellan FIM och det tyska bolaget Quantenstein, som i sin tur består av två bolag. Det ena är Acatis som är ett fondförvaltningsbolag med en aktiv värdedriven investeringsfilosofi och det andra är Naissence som är ett schweiziskt teknologiföretag specialiserat på artificiell intelligens och djupinlärning.

  Kevin Endler som är ansvarig för den kvantitativa portföljförvaltningen på Acatis säger att den strategi som ligger bakom FIM AI har som vision att kombinera Warren Buffetts förmåga att välja bolag med styrkan i ny teknologi som framförallt bygger på att analysera och hitta mönster i stora datamängder.

  "Vi vill skapa en 'Warren Buffet in a box', med andra ord ett system som utifrån fundamental bolagsdata ska välja de bästa aktierna på lång sikt", säger han och fortsätter:

  "Vi kan såklart inte veta i detalj hur Buffetts hjärna fungerar när han väljer bolag, men det vi vet är att han läser många årsredovisningar varje år och vi kan se vilka investeringsbeslut det översätts i. På samma sätt kan algoritmer matas med data från årsredovisningar och sedan lära sig utifrån vad som historiskt fungerat väl."

  För att åstadkomma den portfölj som över tid ska slå index, utgår man från en databas med stora mängder fundamental data som sedan bearbetas med en teknik som går under namnet maskininlärning.

  "De underliggande algoritmerna bygger sina beslut på årsredovisningar från 4000 bolag och systemet använder information som går tillbaka till 1986. Genom maskininlärning kan algoritmerna över tid lära sig hur de bäst ska tolka informationen och översätta den till investeringsbeslut."

  "Det vi letar efter är en lista av 100 aktier som har en stor sannolikhet att slå index, det är den ena delen av processen. Den andra delen handlar om att sortera ut den kombination av aktier som kan ge det bästa bidraget som portfölj betraktad, man kan likna det vid att få ihop ett lag av många duktiga individuella spelare."

  När "lagmaskinsalgoritmen" gjort sitt jobb har listan med 100 namn blivit 50, utifrån dessa skapas en riskoptimerad portfölj, vilken är den som ligger till grund för FIM:s AI-fond. Portföljen ombalanseras var sjätte månad och den faktiska handeln utförs av en människa.

  Endler betonar att fonden inte kommer slå marknaden varje år, men att den i en testmiljö har lyckats med målsättningen att slå marknaden med 3 procentenheter per år i 8 fall av 13 under perioden 2005-2017.

  "Precis som Buffett har maskinen inte alltid rätt, men den process vi tillämpar har visat sig ha en hög träffsäkerhet. Vi har ingen anledning att tro att så inte skulle vara fallet även framöver."

  FIM AI har särskilt anpassats för nordiska investerares krav på etiska investeringar, vilket innebär att aktievalen faller inom ramen för FIM:s hållbarhetskriterier.

  Läs mer om FIM AI

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Trumps ståltullar: 14 fonder har mer än 3 procent av kapitalet exponerat mot SSAB  

  Trumps ståltullar: 14 fonder har mer än 3 procent av kapitalet exponerat mot SSAB

  Efter många turer blev det till slut klart i fredags att USA inför ståltullar på 25 procent och aluminiumtullar på 10 procent. SSAB sjönk som mest med 5 procent på börsen denna dag men återhämtade sig något av den amerikanska jobbstatistiken som gav en skjuts uppåt för börsen. Störst exponering har Sector Sigma Nordic Fund med 6,25 procent av kapitalet i SSAB A.


  Det var redan för en månad sedan som Trump genom handelsdepartementet hotade med tullarna. Sedan dess har den svenska ståljätten klarat sig relativt bra och mellan 15 februari till 8 mars stigit med 4,9 procent. Under fredagen höll nästan hela ökningen på att raderas ut. Aktien slutade på -3,6 procent, eller +1,1 procent totalt under hela nämnda period.


  Enligt Morningstar så är det 14 fonder som har investerat tre procent eller mer av sitt kapital i SSAB A eller B. De tre som har störst exponering mot bolaget är Sector Sigma Nordic Fund, 6,25 procent (A-aktien) följt av Catella Småbolag, 5,38 procent (A-aktien) och Öhman Sverige Fokus, 5,14 procent (B-aktien).


  Orsaken till att Donald Trump ville införa tullarna var att han ansåg att handelsavtalen missgynnade USA och tullarna skulle därmed vara ett sätt att skydda den inhemska stålsektorn. Mer specifikt ville handelsdepartementet öka kapacitetsutnyttjandet inom den amerikanska stålindustrin från 73 procent till 80 procent.


  Det dröjde dock inte länge förrän den amerikanske presidenten öppnade upp för att enskilda länder skulle kunna få undantag om enskilda avtal träffas.

  SSAB var inte sena med att gå ut med att de vill träffa de amerikanska myndigheterna för att få till ett undantag. Ståljätten var dock långt ifrån den enda aktören som nu redan från start ville påverka situationen till sin fördel. Enskilda länder som ville stå först i kön för att förhandla var Storbritannien och Sydkorea.

  Stål och aluminium var dock inte det enda som Trump ville bestraffa för att skydda amerikanska intressen. Redan förra månaden införde 30-procentiga tullar på importerade solpaneler och tvättmaskiner. Något som bland annat slog mot kinesiska företag.

  EU säger sig nu vara redo att i gengäld straffa USA med tullar på amerikanska produkter som bland annat motorcyklar, whiskey, jeans och smink.

  Amerikanska stålproducenter har dock vittrade morgonluft i det nya läget. US Steel beslutade sig nyligen för att återstarta en anläggning i Illinois, USA och återinkalla omkring 500 personer till sitt arbete redan samma vecka.

  Många är bolagen som indirekt säger sig påverkas av importtullarna, samt olika analytiker som gjort bedömningar i ärendet. Deutsche Bank gick igår ut med en analys som pekade ut General Electric som det företag som påverkas mest negativt av tarifferna.

  För svensk del var Morgan Stanleys analys för tre dagar sedan intressant, då mäklarhuset angav Electrolux, SKF och Dometic som de tre bolag som är extra känsliga för amerikanska tullar. Orsaken var främst att de ansågs ha begränsade möjligheter att föra över ökade kostnader på kunderna. Dagen efter gick Dometics IR-chef ut med beskedet att de kan hantera högre materialkostnader och ska bli bättre på prishöjningar.


  Fonder som har störst andel av sitt kapital investerat i SSAB, i fallande ordning

  Sector Sigma Nordic Fund, 6,25 procent (A-aktien)

  Catella Småbolag, 5,38 procent (A-aktien)

  Öhman Sverige Fokus, 5,14 procent (B-aktien)

  Spiltan Aktiefond Dalarna, 4,57 procent (A-aktien)

  Taaleri Finland Valute, 4,44 (B-aktien)

  Viking Fonder Sverige, 4,25 procent (A-aktien)

  Öhman Sverige Hållbar, 3,97 procent (B-aktien)

  Xact Råvaror, 3,76 procent (B-aktien)

  Catella Nordic L/S Equity, 3,33 procent (A-aktien)

  Danske Invest Suomi Osinko Plus, 3,30 (B-aktien)

  Nordea Småbolagsfon Sverige 3,28 procent (A-aktien)

  Dovre Inside Nordic 3,16 procent (B-aktien)

  Handelsbanken Svenska Småbolag 3,15 procent (B-aktien)

  Swedbank Robur Exportfond 3,07 procent (B-aktien)


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Ny Sverigeanalys från Nordic Cross- Global tillväxt gynnar svenska bolag men till en högre risk  

  Ny Sverigeanalys från Nordic Cross- Global tillväxt gynnar svenska bolag men till en högre risk

  Utsikter 2018
  Så kan vi då lägga 2017 till handlingarna, ett år som avslutades med fallande börser (OMX minus 2,1 procent i december). Den allmänna bilden av konjunkturen är fortsatt god. I takt med att tillväxten i Europa stärks får vi en allt mer synkroniserad global uppgång vilket, inte minst i ljuset av en svag krona, vilket bör gynna svensk industri. Svensk aktiemarknad utvecklades sämre än många av de utländska marknader vi normalt jämför oss med, men jämförelsen förvrängs av de bolags- och sektorspecifika problem många indextunga aktier som bl.a. Ericsson, H&M och bankerna brottades med. Skillnaden mot omvärlden blir också mindre om vi istället tittar på ett bredare index som SIX RX som gick 1,8 procent bättre än OMX under 2017. Den gängse bilden bland analytiker är att vi har ett gott börsår framför oss trots de multipelmässigt höga värderingarna och självklart ger konjunkturbilden samt den svaga kronan stöd för den uppfattningen, åtminstone inledningsvis under året. Aktier som tillgångsslag får dessutom fortsatt stöd genom att svenska statsobligationer erbjuder en dålig risk/avkastningsprofil med låg direktavkastning och risk för stigande marknadsräntor i takt med att penningpolitiken förväntas bli mindre expansiv.

  Riksbanken valde som väntat att lämna reporäntan oförändrad vid sitt senaste penningpolitiska möte. Programmet för obligationsköp avslutas men Riksbanken fortsätter ändå att expandera sin balansräkning genom att i förtid återinvestera obligationer som förfaller första halvåret 2019.
  Riksbanken ligger i och med detta i linje med ECB:s aviserade obligationsköp. Riksbanken flaggar också upp för en första räntehöjning, i denna cykel, under Q3 2018. Svenska marknadsräntor steg försiktigt under december och har fortsatt i den riktningen under början av 2018.


  Årets start
  Sammantaget ser 2018 ut att starta på samma tema som präglade 2017, dvs jakten på bättre avkastande tillgångar har fortsatt och medfört mycket låga riskpremier på riskfyllda tillgångar.
  Under januaris sista dag lämnade Fed räntebesked. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad. Janet Yellens gjorde därmed sitt sista framträdande som ordförande för den amerikanska centralbanken då Jerome Powell officiellt svärs in i ränterådet under början av februari.  
  Januari månad präglades framförallt av stora rörelser på långräntorna där exempelvis 10-åringen i USA steg nästan 30 punkter till 2,70 procent. Turbulensen på räntemarknaden smittade till en början inte av sig till mer riskfyllda tillgångar, tvärtom fick aktiemarknaden en flygande start på året och drog med sig ökad riskaptit även på högre avkastande obligationer, men i slutet av månaden så har ränteuppgången satt avtryck på börserna.
  Efter nästan 2 år med sjunkande volatilitet så sköt VIX, volatilitetsindex, iväg med ordentlig fart. Detta främst drivet av oro för att inflationen i den amerikanska ekonomin ska öka och att detta i sin tur ska påskynda räntehöjningar i större utsträckning än vad marknaden idag prisar in. Det diskuteras också flitigt vilken inverkan korta positioner mot en ökade volatilitet har haft. Detta är fortfarande till viss del oklart i skrivande stund.

  Europeisk industriproduktion var fortsatt stark och steg med 3,3% jämfört med motsvarande mätning 2017. Tyskland, följt av Spanien, var de länder som påvisade den starkaste produktionsökningen, upp 5,7% respektive 4,2% år över år.  För tredje raka månaden landade kärninflationen i eurozonen på låga 1,1%., så ECB lämnade styrräntan oförändrad och lät pågående återköpsprogrammen fortlöpa.
  Dollarns försvagning fortsatte mot den svenska kronan till 7,87 dvs ner 4%, det är naturligtvis inte bra för svenska exportbolag. Värdering för verkstadsbolagen ser ganska ansträngda ut men konjunkturen är stark vilket möjligen kan stödja aktierna. I takt med att börsen kommit ner en bit så är det många aktier som har en lockande direktavkastning.

  Även om ledande indikatorer visar på fortsatt stark efterfrågan under 2018 står marknaden inför stora utmaningar såväl kort- som långsiktigt. Med höga värderingsmultiplar får vi nog vänja oss med att marknadens reaktion även på små avvikelser från förväntningarna blir stora. Detta såg vi tydligt exempel på under januari där 8 av bolagen i OMXS30 uppvisade kursrörelser på mer än 4% efter rapport eller vinstvarning. Detta mönster förstärks också av att likviditeten i såväl ränte- som aktiemarknaden i många fall är låg.

  Risker
  Riskerna i det korta perspektivet ser vi främst från USA där den låga arbetslösheten, närmare 4 procent, skulle kunna bidra till en högre inflation som i sin tur kan påverka FED’s beslut om att höja styrräntan mer än vad marknaden idag prisar in. För svenskt vidkommande är det den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden som kan oroa. En svag bostadsmarknad kan påverka: 1) konsumentförtroendet negativt, 2) påverka bostadsinvesteringar negativt vilket i sin tur drar ner den ekonomiska tillväxten, 3) ökade kreditförluster i banksystemet, om bostadspriserna fortsätter att falla.

  Summering

  Vi ser dock inte att börsnedgången i februari i sig är annat än tillfällig. Det största orosmomentet i nuläget är utvecklingen i USA. Sedan botten i september har 10-årsräntan stigit med närmare 80 bps. Under samma period har S&P stigit med mer än 14%. Grunden till detta är naturligtvis en starkt underliggande tillväxt där skattesänkningen gett nytt bränsle till brasan med höga värderingsmultiplar som följd. Konjunkturen närmar sig också sin topp. Europa är i en annan fas. År av relativt låga investeringar industrin skapar god grund för tillväxt under såväl 2018 som 2019 och därför ser vi, åtminstone under första halvåret 2018, utrymme för en kursuppgång på svenska aktier även om räntorna skulle komma att stiga.

  Möjligheter:

  Stark underliggande tillväxt
  Hög investeringstakt
  Aktier bra tillgångsslag

  Hot:
  Stigande inflation
  USA närmar sig konjunkturtopp
  Vikande privatkonsumtion

  Analys producerad av Nordic Cross 2018-02-20

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Ny Nordenanalys från Storebrand - Norden ser stark ut även 2018  

  Ny Nordenanalys från Storebrand - Norden ser stark ut även 2018

  2018 inleddes med stigande börser i Norden och övriga världen, men det dröjde inte länge innan marknaderna fick uppleva en korrektion. Framöver ser vi dock fortsatt goda möjligheter i Norden, men är samtidigt förberedda på större svängningar, skriver Håkon H. Sætre, förvaltare av fonden Delphi Nordic.

  Det har sällan varit större enighet på marknaden om att börsoron är en korrektion och inte början på en större nedgång, och dessutom att oron berodde på de stigande långa räntorna. Även om det kan vara illavarslande när de flesta marknadsaktörer är överens, så landar även vi på Delphi Fonder i samma slutsats. Den makroekonomiska utvecklingen är fortsatt stark och inte minst brett förankrad över hela världen. Det talar för ytterligare uppgångar för aktiemarknaderna.

  Även om vi bara fick uppleva en korrektion, och uppgången fortsätter framöver, så är det fortfarande inte lätt att förutspå vilka aktier som kommer att leverera den starkaste utvecklingen. Kommer trenden från 2017, då bolagen med högst exponering mot en fortsatt förbättrad ekonomisk utveckling gick bäst, att fortsätta? Eller kommer insikten att inga träd växer till himlen att ge stöd till mer defensivt orienterade bolag? Och om de makroekonomiska förbättringarna avtar, kommer marknaden då återigen att söka skydd inom stabila sektorer som telekom, samhällsnyttiga tjänster och dagligvaror? Eller kommer stigande räntor att göra utdelningarna från dessa bolag mindre attraktiva?

  Som en följd av denna osäkerhet har vi försökt att sprida ut sektorexponeringen i Delphi Nordic under de senaste månaderna. Framöver tror vi att bolagsspecifika nedifrån-upp-baserade analyser kommer att bli väl så viktiga som mer sentimentdrivna uppifrån-ned-analyser. Det gör att vi fokuserar mer på vad enskilda bolag kan göra på egen hand, och utifrån detta perspektiv utmärker sig bolag som Autoliv, Husqvarna, Novo Nordisk, Telenor och Storebrand. Samtidigt ser vi starka sektortrender inom pappersmassa och papper, där Stora Enso är en favorit. Vi förväntar oss även att råvaruexponering i form av exempelvis Boliden är investeringar som kommer att ge god avkastning om den starka utvecklingen fortsätter.

  2018 kommer troligtvis att leverera positiv avkastning på den nordiska aktiemarknaden. Men det är samtidigt viktigt att vara beredd på att utvecklingen blir mer volatil än under förra året. Konstigt vore det annars.

  Tre möjligheter
  •    Uppgångscykler är självförstärkande och varar vanligtvis längre än de flesta tror
  •    Mot slutet av en uppgångsperiod inträffar ofta en euroforifas, där ”alla” ska köpa aktier. När taxichaufförer börjar ge aktietips bör varningslamporna börja blinka, men vi är väl inte riktigt där ännu?
  •    Råvaror har gått bra det senaste året, efter en lång period med svagare utveckling


  Tre hotbilder
  •    Räntorna är på väg upp. Det är i sig resultatet av den positiva ekonomiska utvecklingen, men det handlar om en balansgång som inte bör gå för snabbt fram
  •    ”As good as it gets”? Positiva överraskningar premieras på aktiemarknaden, men en stark utveckling är inte bra nog om marknaden redan har prisat in den
  •    De senaste årens extremt låga räntor och starka stimulanser från centralbankerna beskrivs av en del som tidernas största ekonomiska experiment. Klarar vi av att se de långsiktiga konsekvenserna?

  Analys producerad av Storebrand 2018-03-12

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Börshickan  

  Börshickan

  Efter den snabba börsnedgången som vi genomlevde i början av februari månad kom marknaderna faktiskt tillbaka relativt snabbt, och just nu ligger globala aktier strax under nollan på året. Både snabbheten och intensiteten i fallet tog dock marknaden på sängen, vilket kan tjäna som ett exempel på hur optimism och självsäkerhet kan ställa till det. Därutöver är de övriga områdena inte annorlunda i nuläget än de var för två månader sedan. Den globala ekonomin går bra, med en viss potential att överraska på uppsidan framöver. Kort sagt, den fundamentala bilden är fortsatt god för riskfyllda tillgångar.

  Marknaden visar dock fortfarande oro för högre inflation och räntor. Utvecklingen sedan finanskrisen har präglats av en mycket låg inflation och räntor som rört sig allt lägre och lägre trots många förutsägelser om det motsatta. Vi verkar nu ha nått en punkt där ett scenario med stigande räntor börjar realiseras, vilket inte minst årets ränteutveckling vittnar om. En av huvudriskerna för marknaden framöver är hur detta scenario kommer att spela ut. Det är sannolikt att aktiemarknaderna tål högre räntor så länge de inte stiger enbart för att inflationen tar fart. Visserligen är takten också en viktig ingrediens men orsaken är viktigare. Inflationen blir således än viktigare att hålla ögonen på framöver. Än så länge finns det knappast någon explosion i de siffror som kommer in, men med tanke på den utlösande faktorn i korrektionen var en högre lönesiffra än förväntat i USA så indikerar det att marknaden tar inflationen på allvar.

  Några nyckeltal februari månad
  Aktier, globalindex svensk krona +0,6 %
  Svenska börsen -3,3 %
  Bästa marknad Brasilien +5,3 %

  Valutor
  USD/SEK 8,17 sedan årsskiftet -5,3 %
  EUR/SEK 9,85 sedan årsskiftet +0,2 %

  Bästa fond alla kategorier
  Amundi Luxembourg Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities +8,45 %


  Nordamerika
  Morgan Stanley US Growth Fund + 6,84 %

  Europa
  Oddo BHF Asset Management SA Oddo Active Smaller Companies FCP +4,43 %

  Sverige
  Swedbank Robur Kapitalinvest +2,01 %

  Tillväxtmarknader
  Carnegie Fonder Afrika +6,12 %

  Räntefonder
  T. Rowe Price Global Investment Dynamic Global Bond Fund + 4,38 %

   

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1810 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket
SPP