Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Capital Group flaggar ned i Lundin Mining  

  Capital Group flaggar ned i Lundin Mining

  Kapitalförvaltaren Capital Group Companies har minskat sitt innehav i gruvbolaget Lundin Mining och äger nu 4,68 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #basemetals   #insider  

 • Goldman Sachs India Equity Portfolio utvecklades positivt i spåren av stark indisk aktiemarknad i juli  

  Goldman Sachs India Equity Portfolio utvecklades positivt i spåren av stark indisk aktiemarknad i juli

  Goldman Sachs India Equity Portfolio utvecklades positivt under juli månad men underpresterade sitt jämförelseindex. Det framgår av en månadskommentar.

  Under månaden steg jämförelseindexet MSCI India IMI med 6 procent, vilket medför att indexet tappat cirka 4,7 procent i dollartermer sedan årets början. Fonden underpresterade sitt jämförelseindex med 184 baspunkter under perioden.

  På sektornivå gynnades fonden av aktieval inom sektorerna sällanköpsvaror och -tjänster och hälsovård medan positioner inom energi och dagligvaror hade negativa resultatbidrag relativt index.

  Fondens övervikt mot små- och medelstora indiska bolag bidrog vidare negativt till det relativa resultatet då detta segment underpresterade storbolag under månaden.

  På bolagsnivå bidrog fondens exponering mot Bandhan Bank positivt då aktien utvecklades väl i spåren av starka operativa resultat och robust tillväxt i kapital under förvaltning. Aktien ingår inte i jämförelseindexet.

  Undervikten i Reliance Industries, som är ett bolag verksamt inom petrokemiska produkter, bidrog negativt till det relativa resultatet. Aktien har utvecklats mycket starkt under det senaste året och utgjorde vid månadsskiftet 8 procent av jämförelseindex, skriver förvaltarteamet.

  I en marknadsutblick skriver fondteamet att Indien står ut relativt andra tillväxt- och utvecklade marknader på grund av dess starka vinsttillväxtprofil som man menar står inför en betydande acceleration. Starka makroekonomiska förhållanden och demografiska fördelar anges också som pådrivande faktorer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Trendhedge steg med 1,4 procent i juli, centralbanker i fokus  

  Aktie-Ansvar Trendhedge steg med 1,4 procent i juli, centralbanker i fokus

  Aktie-Ansvar Trendhedge, som är en systematisk trendföljande hedgefond, steg med 1,4 procent under juli, vilket innebär att fonden backat med 4,6 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver ansvarig förvaltare Martin Estlander med team att månaden kännetecknades av att investerare försökte estimera sannolikheten av att ett fullblåst handelskrig skulle bryta ut. Marknader globalt handlades följaktligen inom ett brett handelsintervall utan tydlig riktning åt någondera hållet.

  Aktier slutade månaden något upp, priset på råvaror sjönk och det samma gällde räntor.
  Marknaden präglades av att USA och Kina försökte återuppta en dialog för att undvika ett handelskrig. Förhandlingar har stått och stampat på stället i många veckor då bägge sidorna vägrat att ge efter, skriver förvaltarteamet.

  Centralbankerna var återigen i fokus under månaden där den japanska yenen försvagades och obligationsräntor efter att den japanska centralbanken signalerat att räntorna kommer att förbli låga under en längre period. I USA tog Federal Reserve en helt annan riktning.

  "Den globala tillväxten verkar vara avtagande, men Fed är alltmer ovillig att hålla sig från fortsatta räntehöjningar. Arbetslösheten faller, lönerna ökar och inflationen stiger. Således är det troligt att US-dollarn kommer att förstärkas och kombinationen av stigande räntor och en starkare dollar är negativ speciellt för tillväxtmarknader, vilket även kan ses i den dåliga utvecklingen inom dessa marknader under 2018", skriver fondteamet.

  Förvaltarna uttrycker förvåning över hur lugna marknadsrörelserna varit med tanke på det nuvarande makrolandskapet. Man menar samtidigt att högre räntor, som kommer från en åtstramning av den finanspolitiska stimulansen drivet av högre inflation i en ekonomi som rullar på med full sysselsättning, utgör en verklig risk för aktier.

  "De riskjusterade utsikterna för aktier har försämrats, i synnerhet i de icke-amerikanska ekonomierna som är mindre beredda på högre räntor", skriver fondteamet avslutningsvis.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Global Företagsobligationsfond steg med 0,5 procent i juli, obligationsinnehav i Axa och Allianz bidrog positivt  

  Naventi Global Företagsobligationsfond steg med 0,5 procent i juli, obligationsinnehav i Axa och Allianz bidrog positivt

  Naventi Global Företagsobligationsfond steg med 0,5 procent i juli, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 2,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har obligationsinnehaven i Axa och Allianz haft störst positivt bidrag till fondens avkastning, medan SocGen utvecklades negativt.

  Fonden har i juli köpt en nyemitterad obligation utgiven av Kongsberg Automotive i euro.

  "Det norska bolaget utvecklar, tillverkar och säljer ett brett utbud av delar inom bil och lastbilsbranschen och omfattar system för bland annat övervakningssystem, kopplingar, växlar och elektroniska motorer. Kongsberg har uppvisat stabila kassaflöden och har en väldiversifierad kundbas, vilket vi ser som attraktivt ur ett riskperspektiv", kommenterar Naventi köpet.

  Under månaden såldes innehavet i färjebolaget Fjord 1 utgiven i norska kronor, till förmån
  för obligationer utgivna av Coastal Holdings. I övrigt har fonden tagit vinst i Stendörren, Consilium och Latour samt sålt ett mindre innehav i Telia.

  Enligt Naventi har aktiviteten i primärmarknaden för företagsobligationer varit väldigt låg under månaden, men i sekundärmarknaden har det varit intresse från köparsidan, då marknaden under stora delar av månaden handlat i en ”risk-on” miljö. Det har gynnat fondens obligationsportföljer, främst inom innehaven i svenska kronor men även försäkringsbolag utgivna i euro och amerikanska dollar har haft en stark utveckling.

  Fondens innehav i banker har handlats mer neutralt under månaden. Naventi menar dock att den underliggande styrkan för krediter och de överlag starka rapporterna från banksektorn borgar för en bra utveckling under det tredje kvartalet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Offensiv Flex backade med 1,0 procent i juli, fortsatt positiva till Facebook  

  Naventi Offensiv Flex backade med 1,0 procent i juli, fortsatt positiva till Facebook

  Naventi Offensiv Flex backade med 1,0 procent under juli, vilket innebär att fonden har stigit med 7,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden utvecklades japanska, nordiska och europeiska aktier positivt, medan USA samt tillväxtmarknader bidrog negativt till fondens avkastning.

  Fonden ökade i juli sitt innehav i det franska lyxbolaget Louis Vuitton, då fondteamet ser en strukturell efterfrågan på lyxprodukter samt en stark organisk tillväxt inom sektorn.

  Fondens innehav i Swedbank utvecklades väl efter att ha presenterat en stark rapport där den baltiska verksamheten redovisade rekordhög vinst för det andra kvartalet.

  "Aktien, som underpresterat under en tid, steg under månaden med 8,5% och kreditkvalitén
  för Sveriges största bank ser lovande ut, samtidigt som företagsutlåningen återhämtar sig.
  Intäkterna steg med 10% till 11,8 miljarder kronor mot föregående kvartal och med god
  tillväxt i världen spår vi en fortsatt positiv kursutveckling för Swedbankaktien", skriver Naventi i en kommentar.

  Rapportperioden resulterade i motstridiga kursreaktioner från fondens amerikanska
  aktieinnehav.

  Googles moderbolag, Alphabet, överträffade förväntningarna och redovisade en intäktsökning om 23 procent, vilket resulterade i en kursuppgång i lokal valuta på nästan 9 procent under juli månad.

  Största besvikelsen stod, enligt Naventi, Facebook för som inte nådde analytikernas förväntningar på vinst- och användartillväxt trots till synes starka räkenskaper. Aktien föll 19 procent på rapporten och bolaget signalerar en något korrigerad intäktstillväxt för andra halvan av 2018. Fondteamet är fortsatt positiva till Facebook och ser bolagets robusta marknadsposition inom ett starkt strukturellt tillväxtsegment som tilltalande.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Balanserad Flex backade med 0,5 procent i juli, USA och tillväxtmarknader tyngde utvecklingen  

  Naventi Balanserad Flex backade med 0,5 procent i juli, USA och tillväxtmarknader tyngde utvecklingen

  Naventi Balanserad Flex backade med 0,5 procent under juli, vilket innebär att fonden har stigit med 4,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden utvecklades japanska, nordiska och europeiska aktier samt fondens räntedel positivt, medan USA samt tillväxtmarknader bidrog negativt till fondens avkastning.

  Fonden ökade i juli sitt innehav i det franska lyxbolaget Louis Vuitton, då fondteamet ser en strukturell efterfrågan på lyxprodukter samt en stark organisk tillväxt inom sektorn.

  Fondens innehav i Swedbank utvecklades väl efter att ha presenterat en stark rapport där den baltiska verksamheten redovisade rekordhög vinst för det andra kvartalet.

  "Aktien, som underpresterat under en tid, steg under månaden med 8,5% och kreditkvalitén
  för Sveriges största bank ser lovande ut, samtidigt som företagsutlåningen återhämtar sig.
  Intäkterna steg med 10% till 11,8 miljarder kronor mot föregående kvartal och med god
  tillväxt i världen spår vi en fortsatt positiv kursutveckling för Swedbankaktien", skriver Naventi i en kommentar.

  Rapportperioden resulterade i motstridiga kursreaktioner från fondens amerikanska
  aktieinnehav.

  Googles moderbolag, Alphabet, överträffade förväntningarna och redovisade en intäktsökning om 23 procent, vilket resulterade i en kursuppgång i lokal valuta på nästan 9 procent under juli månad.

  Största besvikelsen stod, enligt Naventi, Facebook för som inte nådde analytikernas förväntningar på vinst- och användartillväxt trots till synes starka räkenskaper. Aktien föll 19 procent på rapporten och bolaget signalerar en något korrigerad intäktstillväxt för andra halvan av 2018. Fondteamet är fortsatt positiva till Facebook och ser bolagets robusta marknadsposition inom ett starkt strukturellt tillväxtsegment som tilltalande.

  I fondens räntedel har det under månaden köpts en nyemitterad obligation utgiven av
  Kongsberg Automotive, noterad i euro. Samtidigt såldes innehavet i färjebolaget Fjord 1 utgiven i norska kronor, till förmån för obligationer utgivna av Coastal Holdings.

  I övrigt har fonden tagit vinst i Stendörren, Consilium och Latour samt sålt ett mindre innehav i Telia.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Sälja till kräftorna?  

  Sälja till kräftorna?

  Det finns många uttryck på börsen om säsongsmönster. Sell in May and go away. Köp till sill och sälj till kräftorna. Tomterally. Halloween-effekt. Januari-effekt.

  Det borde vara lätt att vifta undan dem som nonsens. Ett nyttigt antagande när det kommer till börsen är ju att den är effektiv. Det betyder i stort sett att om något verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant. Men även om marknaderna aldrig är helt effektiva, så kan man tycka att det borde krävas lite mer analys än att kolla i kalendern för att få ett övertag.

  Men så verkar det inte vara. Även om mönstren inte kommer igen varje år så går det över långa tidsperioder se återkommande mönster. Vissa delar av året är bättre än andra när det kommer till börsen. Två forskare – Ben Jacobsen and Cherry Y. Zhang från Massey University på Nya Zealand – skrev 2012 två artiklar där de verkligen gick till botten med fenomenet. De konstruerade ett dataset som sträckte sig 316 år tillbaka i tiden och fann att ”sell in May and go away”, ungefär ”sälj i maj och ta semester”, fungerar.

  Om året delas in i två perioder, vinter mellan november–april och sommar mellan maj–oktober, är avkastningen mycket bättre på vintern. De 316 åren fram till 2009 var den 2,4 procent på vintern jämfört med –1,0 procent under sommaren globalt. Tittar man mer i nutid, på de 14 åren fram till 2012, och i USA, var vinteravkastningen 6,4 procent jämfört med –1,3 procent på sommaren.

  Det svenska uttrycket köp till sillen och sälj till kräftorna är det lite sämre med. Enligt en sammanställning som Claes Hemberg på Avanza gjorde 2017 har man en marginellt bättre avkastning än under en vanlig börsmånad, men till priset av stora svängningar. Vem kan glömma den europeiska skuldkrisen som 2011 nådde sin kulmen under den perioden?

  Juli är annars en ganska bra börsmånad. När Nordnets Alexander Gustafsson undersökte månadsavkastningen på den svenska börsen sedan 2000 fann han att juli stod ut under femmånadersperioden maj–september som den enda månaden med positiv avkastning. Kanske är köp en vecka efter sillen och sälj två veckor innan kräftorna en bättre regel, men samma klang har det inte.

  Tomterally då?
  Är det på riktigt? Enligt Gustafssons data för Sverige sedan 2000 så är svaret nej. Det fjärde kvartalet är förvisso årets klart starkaste börskvartal, men av oktober, november och december har december varit den klart svagaste börsmånaden.

  Enligt Jacobsens och Zhangs globala och amerikanska dataset ser det dock ljusare ut. För oavsett om man kollar på 316, 82, 50 eller 14 år så har december varit en väldigt stark börsmånad. Tomten må alltså ha hoppat över den svenska börsen på senare år, men han har inte helt lagt av sig. Vi får med andra ord leva på hoppet att han besöker den svenska börsen i år.

  Källor:
  https://blogg.nordnet.se/historiska-medelavkastningar-pa-borsen/
  https://blogg.avanza.se/hemberg/2017/06/22/kop-till-sillen-salj-till-kraftan-ett-tveksamt-rad/
  https://seekingalpha.com/article/1183461-seasonal-patterns-in-stock-markets-319-years-of-evidence

   

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital. 

 • FAANG-begreppet utmanas av MAGA och WNSSS  

  FAANG-begreppet utmanas av MAGA och WNSSS

  Håller FAANG-eran på att ta slut och ersättas med andra begrepp? Den senaste tiden har MAGA seglat upp som nytt samlingsnamn för de hetaste techaktierna, men även WNSSS har nämnts.

  Den främsta orsaken är att Facebooks aktie drabbats av flera bakslag den senaste tiden. Först var det dataläckan av användaruppgifter till Cambridge Analytica som gav aktieägarna en kalldusch. Aktien återhämtade sig dock och fortsatte att klättra fram till kvartalsrapporten. Den levde inte upp till förväntningarna och fick aktien att falla med 24 procent. Sedan toppen 25 juli har aktien fallit med 15 procent.

  Netflix aktieägare fick se värdet falla med 15 procent i efterhandeln efter en abonnemangstillväxt som inte uppfyllde förväntningarna. Dessutom lämnade bolaget en prognos med sämre abonnemangstillväxt än vad analytikerna hade räknat med. Sedan toppen 9 juli har aktien fallit omkring 17 procent.

  Istället har begreppet MAGA börjat dyka upp på sina håll. MAGA står för Microsoft, Amazon, Google och Apple, och ska för övrigt inte blandas ihop med hashtaggen MAGA som ofta står för Trumps mantra “Make america great again”.

  Hela 86 procent av bolagen på USA-börsen har överraskat på uppsidan i samband med den senaste rapportsäsongen och teknikaktierna på Nasdaqbörsen är definitivt inget undantag, men det finns alltså tydliga skillnader som skär genom FAANG-begreppet.

  Microsoft som inte ingår i FAANG såg en stark utveckling tillsammans med Amazon, Google och Apple.

  Microsofts resultat blev 4,6 procent bättre än förväntat, eller ett resultat på 1,13 dollar per aktie, vilket fick aktien att stiga med 3,3 procent i efterhandeln 20 juli. Aktien är hittills i år upp med 28,6 procent. Detta efter att techjätten återigen vunnit mer marknadsandelar avseende molnet än sina två största konkurrenter Amazon och Alphabet under det andra kvartalet. 

  Amazons resultat per aktie blev 104 procent bättre än analytikernas förväntningar, eller 5,07 dollar per aktie. Aktien är hittills i år upp med 61,8 procent.

  Google gjorde ett resultat på 4,54 dollar per aktie och detta fick kursen att stiga med 4 procent i efterhandeln. Googles kinesiska konkurrent Baidu har dessutom fallit på uppgift att Google lanserar en ny censurerad sökmotor. Det hjälpte inte att Baidus kvartalsrapport var bättre än väntat. Hittills i år är aktien ned med 4,8 procent. Desto bättre har det gått för Googles moderbolag Alphabet som stigit med 20,2 procent under samma period.

  Apple blev det första amerikanska bolaget att nå 1 triljon dollar i börsvärde några dagar efter den senaste kvartalsrapporten som gladde marknaden. Resultatet per aktier blev 2,32 dollar per aktie, sju procent högre än konsensus. Techjätten spår även en omsättning för det fjärde kvartalet som var högre än analytikernas förväntningar. Apples kursuppgång är hittills 23,2 procent.

  Bland teknikaktier finns ytterligare ett begrepp som bland annat Placera noterat tidigare i år; WNSSS (uttalas som winners, alltså vinnare).

  WNSSS står för Weibo, Nvidia, Service Now, Square och Shopify. Weibo är det största sociala nätverket i Kina. Nvidia har gjort sig kända för sina grafikkort till spelindustrin men har också blivit en aktör inom den autonoma tekniken inom bilindustrin. Molntjänster och datacenter är också viktiga områden. Service Now utvecklar molnbaserade stödtjänster medan Square levererar mobila betalningslösningar.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Amerikanska börsen vinnare trots handelskriget - men flera bedömare varnar för självgodhet  

  Amerikanska börsen vinnare trots handelskriget - men flera bedömare varnar för självgodhet

  Världens investerare har hittills utsett en tydlig vinnare och förlorare i det eskalerande handelskriget mellan USA och Kina. Det visar en sammanställning som Finwire gjort. Samtidigt har aktiemarknaden i USA lyckats skaka av sig den geopolitiska risken tack vare att den amerikanska rapportsäsongen för det andra kvartalet långt över förväntan. 

  Medan de amerikanska indexen ångar på har de kinesiska motsvarigheterna sjunkit ihop likt en sufflé som fått vänta för länge. Några av Kinas grannländer har också fått se sina börser sjunka, om än inte i samma utsträckning.

  Nyligen förlorade Kina statusen som världens näst största aktiemarknad, en placering som innehafts sedan november 2014. Istället är det Japan som seglar upp på andraplatsen. 

  Detta återspeglar sig tydligt i de fonder som Morningstar listar. Aktiefonder inriktade på Kina har i genomsnitt stigit med 2,12 procent i år. Bäst utveckling bland fonder med en fyra eller mer i betyg (på en femgradig skala) har Invesco China Focus Equity A USD Ac haft, med en uppgång på 8,5 procent. Största innehav är Alibaba, China Mobile och Tencent. 

  Fonder inriktade på USA har i genomsnitt haft en uppgång på 17,39 procent hittills i år. Bland fonder med minst fyra av fem i betyg har MS INVF US Growth A haft med en uppgång på 32,3 procent. Största innehav är Amazon, Twitter och Veeva Systems.

  IndexUtveckling hittills i år i % (USD)
  SP5006,89
  Nasdaq composite14,27
  Russell 20009,86
  Shanghai Composite, Kina-15,51
  Shenzen Composite, Kina-19,34
  Kospi, Sydkorea-6,64
  Hang Seng, Hongkong-4,38


  Enligt den genomgång som JP Morgan gjort har 86 procent av de amerikanska bolagen i S&P 500 slagit förväntningarna mätt som vinsten per aktie. Det är den högsta siffran som uppmätts sedan JP Morgan påbörjade granskningen 2009. Det kan jämföras med Europa där 56 procent av bolagen i Stoxx 600 slagit förväntningarna. För S&P500 bolagen handlar det dessutom om rekordutdelningar. Inför det andra kvartalet skulle 124 miljarder dollar, motsvarande 1,1 biljon kronor delas ut till akieägarna, elva procent högre än samma period föregående år. Direktavkastningen har dock sjunkit något för S&P500-bolaget och är nu nere i 1,92 procent, jämfört med 1,97 procent för ett år sedan. 

  Vad gäller handelskriget så har Donald Trump har i en serie tweets hyllat de egna tarifferna och sagt att tullarna varit mycket mer framgångsrika än vad någon föreställt sig. Enligt den amerikanska presidenten är också tarifferna på stål bra för ekonomin och den lokala stålindustrin. Stålverk öppnas upp, stålarbetare går till jobbet och kassakistan fylls av dollar, menar han. 

  Senast under onsdagen svarade Kina med nya importtullar på 25 procent gällande amerikanska varor till ett värde av 16 miljarder dollar mot USA. Tullarna gäller bland annat produkter som råolja och bilar är ett svar på USA:s tidigare upptrissning av handelskriget.

  Kinas utrikesminister Wang Yi räckte dock ut en hand till den twittrande ledaren i väst genom att meddela att de är redo att samtala med USA under förutsättningen att det sker på basis av en ömsesidig respekt. 

  Detta efter att USA aviserat sina planer på att höja tullarna på import av kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar från 10 till 25 procent. USA:s handelsminister Wilbur Ross har bland annat varnat Kina för att det väntar ytterligare problem om landet inte själva väljer att ändra sin ekonomiska modell. 

  Ett av de amerikanska bolagen som varit flitigt medialt bevakade den senaste tiden är Apple som nyligen passerade ett börsvärde på en triljon dollar. Ska Apple drabbas av tullarna? Det tror i alla fall inte den amerikanska börsprofilen på CNBC Jim Cramer. Detta trots att den statliga kinesiska tidningen People's Daily varnat för att Apple och andra amerikanska bolag kan vara sårbara som "bargaining chips" från Kinas sida. Cramer betonar att Apple är en av Kinas största arbetsgivare. Kina är också Apples näst största marknad efter USA, enligt Factset.

  Nu varnar dock flera bedömare för att den amerikanska marknaden kan drabbas av självgodhet.

  Federal Reserves chef i St. Louis, James Bullard uppgav nyligen att utsikterna för den amerikanska ekonomin är solida men att en recession inte är oundviklig. 

  Researchfirman TS Lombard varnar för ett kommande ras på aktiemarknaden redan denna sommar då de anser att riskerna med handelskriget underskattas. Vidare bedömer de att den höga tillväxten i USA distraherar många investerare från de verkliga farorna med handelskriget. 

  Likviditeten på marknaden och en stigande dollar är dåligt för aktiemarknaden, samtidigt som handelskriget väntas fortsätta eskalera till mellanårsvalet i USA, som tidigast.

  Dessa faktorer i kombination medför att en sell-off på aktiemarknaden är en risk som är för stor att kunna ignorera, enligt TS Lombard. 

  Jonas Olavi, chef för nordisk tillgångsallokering på Alfred Berg skrev nyligen i en månadsrapport att handelskriget skapar dimridåer som gör det svårare att överblicka hur ekonomierna verkligen går. 

  Alfred Berg väljer att lämna allokeringen mellan tillgångsslag oförändrad denna månad och behåller den övergripande regionala allokeringen, vilket innebär en övervikt i amerikanska och japanska aktier. Europeiska och nordiska aktier är sedan tidigare nedviktade för att finansiera dessa övervikter.

  Portföljförvaltaren av Skagen Global, Knut Gezelius, skriver i den senaste månadsrapporten att aktier fortfarande är långsiktigt intressant som tillgångsslag trots det eskalerande handelskriget som gör aktiemarknaden oförutsägbar på kort sikt.

  Gezelius får medhåll av Pål Bergskaug som är förmögenhetsförvaltningschef på fondbolaget i Norge. 

  "Det är under sådana perioder som denna man kan lyfta den långsiktiga avkastningen. Investerare som köpte aktier under finanskrisen blev väl kompenserade för det i efterhand", uppger Bergskaug.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Fortsatt god tillväxt  

  Fortsatt god tillväxt

  Juli månad har passerat och de stora samtalsämnena har varit värmen, handelskrig och andra kvartalets delårsrapporter. USA hade en riktigt stark rapportsäsong, men som däremot bjöd på en rejäl smäll då Facebook föll i värde med mer än 1000 miljarder på en dag efter en dålig rapport. Det var det största tappet någonsin och frågan är vad det betyder för den så framgångsrika tekniksektorn som drivit USA:s tillväxt under de senaste åren.

  USA är dock fortsatt den marknad som går starkast med stora företagsinvesteringar, skattelättnader och hög tillväxt. Donald Trumps handelskrig har ännu inte fått någon effekt på marknaderna, varken i USA eller övriga världen. Konsensus ser ut att vara att kortsiktigt så kommer de föreslagna handelstullarna inte ha någon större påverkan. Skulle däremot handelskriget eskalera så lär en nedgång vara oundvikligt på lång sikt.

  Bra tillväxt har vi även i Sverige, där BNP ökade mer än förväntat under första halvåret och börsen steg med 3,5 % i juli. Stockholmsbörsen har annars varit trög under 2018, men marknaden är dock fortsatt positiv till en hög aktieexponering och konjunkturen förväntas hålla i sig ett tag till. Den svenska tillväxten har länge drivits av låga räntor och stigande bostadspriser, men har under 2018 gått över till att drivas mer av industrin och exportsektorn. Den låga kronkursen och hög internationell efterfrågan gynnar svensk export väl. Det har dock inte avspeglats i sin helhet på den svenska börsen under 2018.

  Nyckeltal juli månad:

  Globalindex: 3,15 %
  Svenska börsen: 3,51 %
  Bästa marknad: USA S&P 500 , 3,69 %

  Valutor

  USD/SEK: 8,79 sedan årsskiftet +7,5 %
  EUR/SEK: 10,27 sedan årsskiftet +4,6 %

  Juli månads bästa fonder:

  Alla Kategorier: GAM GAM Star Discretionary FX - USD (Acc)  

  Nordamerika: Insiderfonder AB Inside USA 

  Europa: Credit Suisse CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund 

  Sverige: Swedbank Robur Sweden High Dividend  

  Tillväxtmarknader: Nordea Fonder Latinamerika  

  Räntefonder: Franklin Templeton Templeton Global Total Return Fund SEK H1   


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Har nedgången på tillväxtmarknader skapat köplägen?  

  Har nedgången på tillväxtmarknader skapat köplägen?

  Den senaste tidens tilltagande oro för ett handelskrig mellan USA och dess stora handelspartners har satt dystra spår i utvecklingen för aktier på tillväxtmarknader och därmed också för tillväxtmarknadsfonder. Men frågan är om det uppstått ett köpläge.

  Enligt fondbjässen Blackrock är svaret på den frågan ja. Man förordar dock ett selektivt förhållningssätt vid valet av regioner och bolag. Enligt strategen Richard Turnhill har det uppstått en rabatt på tillväxtmarknadsaktier i takt med att bolagens aktiekurser och de fundamentala förutsättningarna har gått isär, vilket innebär att det skapats intressanta köptillfällen.

  "Aktier på tillväxtmarknader har återhämtat sig något under de senaste veckorna, men är fortfarande ned 15 procent sedan toppen i januari. Detta har medfört värderingar på 11,3 gånger framtida vinster, vilket är något under det femåriga genomsnittet. Samtidigt ligger estimaten för framtida tillväxt i vinst per aktie på 13,4 procent, vilket är högre än genomsnittet under samma period."

  "Estimaten för vinst per aktie för bolag på tillväxtmarknader har justerats upp för såväl innevarande som för nästa år jämfört med hur de såg ut vid årets början. Det kan indikera att utblicken för tillväxtmarknadsaktier ser bättre ut än vad nuvarande värderingar gör gällande", skriver strategen.

  En region där Turnhill framförallt ser goda möjligheter i för aktier på tillväxtmarknader är Asien.

  Även investeringsveteranen Mark Mobius ser investeringsmöjligheter på tillväxtmarknader efter att de fallit hårt på handelsoron.

  Under CNBC-programmet Closing Bell sade han att det är dags att titta på värderingarna och tillade att vissa valutor börjar se "riktigt billiga".

  Möjligheterna ser han i länder som Bangladesh, Turkiet och Vietnam eftersom dessa väntas ersätta Kina i exporten till USA.

  ”Dessa är alla stora producenter av tyg och skor och annan sort av konsumentvaror som Kina exporterar”, sade han.

  I en kommentar om handelskonflikten sade Mark Mobius att han helt håller med president Donald Trump och att Kina har kunnat åka snålskjuts de senaste 30 åren. Han tror att det hela slutar med seger för USA och eftergifter från Kinas sida.

  I fallet Turkiet har marknaden skakat till rejält under året och för de fondinnehavare som sitter med fonder i lokal valuta har även den kraftiga nedgången för landets valuta accentuerat fallet ytterligare. I mitten av juli var Istanbulbörsen ned 14 procent i lokal valuta och 29 procent i dollartermer.

  I en kommentar till utvecklingen skriver Emre Akcakmak som är portföljrådgivare på East Capital att man är försiktiga trots att värderingarna i Turkiet är låga. Till exempel handlas banker på multiplar som inte setts sedan finanskrisen, enligt Akcakmak. Utmaningarna han nämner är att inflationen är hög och stigande, valutan fortsatt volatil och att landet har betydande behov av utländsk finansiering.

  "Vi reste till Istanbul i maj för besök hos bolag. Även om de flesta möten avslutades i positiv anda, förstod vi att majoriteten av företagen ännu inte märkt av någon större inverkan från scenariot med hög inflation och långsammare tillväxt. De har därför inte möjlighet att göra förutsägelser kring ogynnsamma följder för deras egna verksamheter. På grund av detta har vi lagt ner extra arbete på att förstå olika sorters värsta tänkbara scenarier och för att se om vi kan hitta några fynd mitt uppe i den volatila aktiehandeln."

  "Som en konsekvens av det, kan våra ändringar i portföljen under andra kvartalet sammanfattas som ”flykt till kvalitet”; att minska våra positioner i företag där det krävs en vändning och likaså i högt skuldsatta företag. Ser vi framåt väntar vi oss att marknaden stabiliseras, givet de höga realräntor som centralbanken nu erbjuder och de attraktiva värderingar som de flesta aktier nu handlas till."

  "Vi förutser att de kommande sex till nio månaderna blir i högsta grad utmanande, med en alltmer betungande inflation och med en tillväxt som kraftigt bromsar in. Men vi tror också att det blir en period då det går att bygga långsiktiga positioner i högkvalitativa bolag till verkligt attraktiva kurser", skriver Akcakmak i en kommentar på East Capitals sajt "Look East".


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Skattelättnader och låg känslighet för handelskrig har gynnat amerikanska småbolag  

  Skattelättnader och låg känslighet för handelskrig har gynnat amerikanska småbolag

  Amerikanska småbolag har hittills i år haft en bättre utveckling på börsen, jämfört med storbolagen. Det visar både index och Morningstars fondöversikt. Orsaker till uppgången är att amerikanska småbolag är mindre känsliga för handelskrig och svängningar i dollarkursen, men även Trumps skattelättnader. Det framgår bland annat av en analys från JP Morgan.

  Investmentbolaget skriver att de mindre bolagens aktier överpresterat jämfört med de större bolagen men menar att det ännu inte helt speglas i aktiekurserna. Det skriver CNBC.

  JP Morgan rekommenderar därför investerare att fortsätta ha en övervikt mot mindre bolag för att skydda sig mot en eventuell eskalering av handelskriget som främst drabbar multinationella bolag.

  ETF:en iShares som följer det amerikanska småbolagsindexet Russell 2000 har hittills i år stigit med 7 procent, vilket kan jämföras med det breda S&P500-indexet som stigit med 1,9 procent och Dow Jones Industriindex som backat med 2 procent. Genomsnittsfonden inriktad på småbolag i USA är 16,1 procent hittills i år enligt Morningstar.

  JP Morgan Smaller Companies Fund skrev i en fondkommentar förra månaden att de fortsätter att fokusera på fundamentala faktorer och förutspår en tvåsiffrig vinsttillväxt för småbolagssegmentet i USA. Detta på grund av en stark organisk tillväxt och ett positivt bidrag från den nya amerikanska skattelagstiftningen.

  Jessica Eskilsson-Frank förvaltar Didner & Gerge US Small and Microcap tillsammans med Carl Bertilsson. De menar att det finns flera anledningar till att just USA är en bra marknad för småbolag, förutom skattelättnaderna.

  - USA har ett väldigt entreprenörsdrivet klimat och en bra marknad för riskkapital, det ger oss många potentiella investeringskandidater att titta på. Den goda regulatoriska översynen, transparensen och starka ledningen i många företag är något vi uppskattar med just den amerikanska marknaden.

  I den senaste allokeringsrapporten från kapitalförvaltaren Alfred Berg framgår att de behåller övervikt i amerikanska och japanska aktier. (Europeiska och nordiska aktier är sedan tidigare nedviktade för att finansiera dessa övervikter.)

  Jonas Olavi, att man är fortsatt konstruktiv till risktillgångar men att man inte tar ut svängarna givet de risker som finns i marknaden.

  Till dessa risker räknas oro för snabbt stigande räntor i spåren av stigande inflation och svårigheter att se hur tillväxten ska orka accelerera ytterligare, därutöver kommer osäkerhet gällande det eskalerande handelskriget och de dimridåer detta skapar och som gör det svårare att överblicka hur ekonomierna verkligen går.

  Nedan visas de fem fonder i kategorin som avkastat mest hittills i år (fonder som har fyra eller fem stjärnor).

  Fond

  YTD (%)

  SEB Nordamerikafond småbolag

  25,5

  JPMorgan Small Cap Growth

  23,1

  Parvest Equity USA Small Cap

  19,1

  Brown Advisory US Smaller Companies

  17,4

  T Rowe Price US Smlr Coms Eq

  15,9

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1814 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket