Logga in   |  Bli kund
arets_fonder_winners

Fondnyheter

 • Ålandsbanken Premium 70 ökade med 3,3 procent i februari  

  Ålandsbanken Premium 70 ökade med 3,3 procent i februari

  Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond steg med 3,28 procent i februari och har därmed stigit med 2,75 procent sedan årets början. Det framgår av ett månadsbrev.

  I en kommentar skriver Ålandsbanken att osäkerheten är fortsatt hög vad gäller hur den amerikanska politiken kommer utformas, vilket man menar motiverar en fortsatt försiktig positionering mot riskfyllda tillgångar.

  Inom aktier föredrar banken Europa och Norden och premierar defensiva sektorer och framförallt teleoperatörer då man anser att denna sektor inte hängt med bank och cykliskt i det starka uppställ som varit sedan Trump valdes till president.

  Under månaden har starka bidrag kommit från innehav i guld och silver. Bland fondens aktieinnehav kom starkast bidrag från innehaven i S&P 500-terminer samt i Ålandsbanken Norden Aktie. Ingen position bidrog tydligt negativt till fondens avkastning.

  Vid månadsskiftet låg aktievikten på 49 procent vilket är en minskning från föregående månad då vikten var 59 procent. Det kan jämföras med en normalvikt på 70 procent.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 50 steg med 2,4 procent i februari  

  Ålandsbanken Premium 50 steg med 2,4 procent i februari

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg med 2,39 procent i februari och har därmed stigit med 1,98 procent sedan årets början. Det framgår av ett månadsbrev.

  I en kommentar skriver Ålandsbanken att osäkerheten är fortsatt hög vad gäller hur den amerikanska politiken kommer utformas, vilket man menar motiverar en fortsatt försiktig positionering mot riskfyllda tillgångar.

  Inom aktier föredrar banken Europa och Norden och premierar defensiva sektorer och framförallt teleoperatörer då man anser att denna sektor inte hängt med bank och cykliskt i det starka uppställ som varit sedan Trump valdes till president.

  Under månaden har starka bidrag kommit från innehav i guld och silver. Bland fondens aktieinnehav kom starkast bidrag från innehaven i S&P 500-terminer samt i Ålandsbanken Norden Aktie. Ingen position bidrog tydligt negativt till fondens avkastning.

  Vid månadsskiftet låg aktievikten på 35 procent vilket är en minskning från föregående månad då vikten var 42 procent. Det kan jämföras med en normalvikt på 50 procent.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder ökar innehavet i Tobii till 5,13 procent av kapitalet  

  Handelsbanken Fonder ökar innehavet i Tobii till 5,13 procent av kapitalet

  Handelsbanken Fonder har ökat innehavet i eyetrackingbolaget till 4,97 miljoner aktier, från 4,84 miljoner. Det motsvarar 5,13 procent av kapital och röster.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.



  Taggar:
  #insider   #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 30 ökade med 1,54 procent i februari, minskade aktievikten  

  Ålandsbanken Premium 30 ökade med 1,54 procent i februari, minskade aktievikten

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg med 1,54 procent i februari och har därmed stigit med 1,3 procent sedan årets början. Det framgår av ett månadsbrev.

  I en kommentar skriver Ålandsbanken att osäkerheten är fortsatt hög vad gäller hur den amerikanska politiken kommer utformas, vilket man menar motiverar en fortsatt försiktig positionering mot riskfyllda tillgångar.

  Inom aktier föredrar banken Europa och Norden och premierar defensiva sektorer och framförallt teleoperatörer då man anser att denna sektor inte hängt med bank och cykliskt i det starka uppställ som varit sedan Trump valdes till president.

  Under månaden har starka bidrag kommit från innehav i guld och silver. Bland fondens aktieinnehav kom starkast bidrag från innehaven i S&P 500-terminer samt i Ålandsbanken Norden Aktie. Ingen position bidrog tydligt negativt till fondens avkastning.

  Vid månadsskiftet låg aktievikten på 21 procent vilket är en minskning från föregående månad då vikten var 25 procent.



  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfa Quant Fund backade 1,55 procent i februari  

  Alfa Quant Fund backade 1,55 procent i februari

  Alfa Quant Fund, som är en fond som investerar i fondbolaget Alfakrafts samlade utbud av kvantitativa hedgefonder, tappade 1,55 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden tyngdes fonden av sin exponering mot fonderna Alfa XO och Alfa Saga som backade 2,45 respektive 1,94 procent.

  Sedan årets början har fonden backat 3,43 procent.



  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Alfa Aktiv Fund steg med 1,6 procent i februari - plockade hem vinster vid månadsslutet  

  Alfa Aktiv Fund steg med 1,6 procent i februari - plockade hem vinster vid månadsslutet

  Alfa Aktiv Fund steg med 1,6 procent i februari och har därmed stigit med 3,07 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver fondens förvaltare att det svenska börsindexet OMXS30 utvecklades väl fram till den 21 februari då den positiva trenden bröts och visade tecken på vinsthemtagningar. Som ett resultat av detta tog fonden vinster i aktiepositioner och intog en neutral hållning.



  Taggar:
  #hedgefunds  


Våra nyheter

 • Ny branschanalys av Lannebo Fonder  

  Ny branschanalys av Lannebo Fonder

  Branscher: Investeringar som drar nytta av den digitala utvecklingen

  2016 präglades av en svag global tillväxt även om flera ledande indikatorer stärktes under slutet av året. Trots en svag utveckling för flera av de cykliska bolagen under 2016 fanns det bolag som uppvisade en god tillväxt. 

  Även om vi i Sverige under det senaste året matas med negativ information kring Ericsson, finns det många delar av teknologisektorn som växer och där företagen är välmående. Strukturella förändringar sker i vår värld, exempelvis var vi tillbringar tid och vad vi är beredda att betala för. Fler och fler människor globalt använder smarta mobiltelefoner och det totala antalet användare kommer dubblas de kommande åren och uppgå till 1,8 miljarder 2018, enligt branschbedömare. Samtidigt som allt fler människor på jorden har tillgång till smarta mobiltelefoner, ökar överföringshastigheterna i mobilnäten och antalet wifi-zoner ökar, framförallt i utvecklingsländer. Mer avancerade mobiler med bättre uppkoppling till nätet skapar stora möjligheter för bolag som levererar applikationer och mobiltjänster. Under det fjärde kvartalet 2016 uppgick Facebooks aktiva användare till 1,86 miljarder, av dessa besökte 1,74 miljarder Facebook via sin mobiltelefon. För speloperatören Unibet ökar de mobila intäkterna snabbt, under det fjärde kvartalet 2016 ökade de mobila intäkterna med 74 procent, vilket kan jämföras med den totala försäljningstillväxten på 37 procent.  Nya tjänster växer fram och befintliga branscher transformeras.

  Cloud eller ”molnet”, som det kallas på svenska, är en annan trend som förändrar det dagliga livet både för privatpersoner och företag. Istället för att lagra information eller köra program lokalt på en dator, kopplar man upp sig mot ”molnet” där informationen och programmen finns lagrade. Fördelarna är att det behövs mindre datakraft lokalt samt att informationen går att nå från olika enheter. Molnet ger också en ökad flexibilitet både operationellt och ekonomiskt.

  Ytterligare en trend som är väldigt stark är e-handel. Den amerikanska e-handelsmarknaden domineras av giganten Amazon. Bolaget började med att sälja böcker på nätet men har nu breddat verksamheten till att erbjuda ett stort utbud av varor och tjänster. Amazons försäljning uppgick till 136 miljarder dollar för 2016 vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med året innan. Amazon är ledande på e-handel i USA och är den stora vinnaren när handeln flyttar från fysiska butiker till internet. Amazon är genom Amazon Web Services även ledande inom tidigare nämnda ”moln-tjänster” som växte 47 procent i det fjärde kvartalet.

  Värdering

  Det är klart att värderingen för vissa av teknologibolagen är lite högre än genomsnittet. Facebook handlas till ungefär 25 gånger den förväntade vinsten för 2017, vilket är högre än genomsnittet på den amerikanska börsen. Men med hänsyn till bolagets tillväxt är det rättfärdigat. Generellt handlas den amerikanska börsen (S&P 500) till P/E 18 för 2017. Av de 500 bolag som ingår i indexet är 67 av dem IT-bolag och det genomsnittliga P/E-talet för IT-bolagen uppgår till 18 för 2017, alltså i linje med den amerikanska börsen som helhet. Om vi tar hänsyn till balansräkningarna, blir värderingen lägre för IT-bolagen då de i genomsnitt har pengar på banken medan snittbolaget på den amerikanska börsen är skuldsatt. Det mest intressanta är inte bara att IT-bolagen värderas lägre, utan också att de gör det trots en högre historisk vinsttillväxt. Dessutom förväntas IT-bolagen växa snabbare än snittbolaget på den amerikanska börsen både innevarande år och nästa år.

   

  Möjligheter

  Hot

  Strukturell tillväxt

  Teknikskiften

  Värdering

  Prispress inom vissa sektorer

  Teknisk utveckling

  Global konjunktur

   

  Analys producerad av Lannebo Fonder, 2017-03-20

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrev mars 2017 - Vinsterna talar för aktier  

  Nyhetsbrev mars 2017 - Vinsterna talar för aktier

  Det fjärde kvartalets rapportering börjar lida mot sitt slut och globalt sett är det en positiv bild som visas. Alla stora regioner (USA Europa och Japan) visar positiv vinsttillväxt, detta för första gången sedan Q2 2015. Återhämtningen är uttalad framförallt i Europa. Vinsttillväxten i årstakt ligger på strax 10 procent när knappt 70 procent av bolagen rapporterat.

  Läs hela vår fondkommentar här 

  I denna utgåva presenterar vi tillsammans med FinWire;  

  C Worldwide Asias förvaltare tror på Indien trots utmanande värderingar
   
  AMF Fonder har fortsatt positiv syn på aktier
   
  Fondpaket – kom igång med ditt fondsparande!

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post:info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Ny nordamerika-analys från Invesco  

  Ny nordamerika-analys från Invesco

  CAPE-talen har bara varit högre 1929 och 1999


  Den amerikanska aktiemarknaden firar sitt åttonde år av expansion på raken. Men efter två års stagnation har kurserna stigit rejält de senaste månaderna. Det verkar som att investerarna har anammat reflationsberättelsen helhjärtat. Men grunderna till den här teorin är i bästa fall ömtåliga.

  En stödjande makroekonomisk bakgrund  

  Kan då de låga obligationsräntorna motivera de uppblåsta aktievärderingarna? Den här förklaringen är mycket mer tillfredsställande än den som argumenterar för en avsevärd acceleration i konjunkturen: medan ekonomin i USA har förstärkts avsevärt under de senaste månaderna, särskilt inom tillverkningssektorn och enligt attitydundersökningar, har det ännu inte visat sig i hårda data: både siffrorna för fjärde kvartalet och prognoser inför första kvartalet pekar på en real BNP-tillväxt på under 2 procent.  Och inte heller produktivitetstillväxten eller arbetskraftstillväxten tyder på att en ljusare framtid är i antågande. Detta kan visserligen ses som ett problem, men på den ljusa sidan fortsätter en långsam men stabil ekonomisk expansion att vara ett starkt stöd för uppgången för riskfyllda tillgångar. När det gäller möjligheten att vi för närvarande har en spekulativ bubbla sade Alan Greenspan allt 1999: ”För att upptäcka en bubbla i förväg kräver en bedömning om att hundratusentals informerade investerare har fel om allt.”

  Är Federal Reserves hökaktighet relaterad till stigande aktiemarknad?  

  I detta avseende är det rätt intressant att se de senaste ändringarna i budskapet från US Federal Reserve: när amerikanska aktieindex outtröttligt når nya höjder varje vecka verkar en övergång till en mer traditionell räntehöjningscykel ha fått fäste. Medan Federal Reserve hölls tillbaka av marknadens volatilitet under 2016 verkar det som om den sistnämnda inte längre är särskilt orolig för högre räntor. Som en konsekvens skulle högre korta räntor och en starkare amerikansk dollar kunna öka trycket på bolagsvinsterna, vilket lämnar potentiell kapitaltillväxt till endast multipelexpansioner.
      Till sist: medan både längden på haussen och värderingarna tyder på problem är de på intet sätt användbara för att avgöra när nästa justering kommer att ske.

  Positivt för aktiemarknaden i USA

  Negativt för aktiemarknaden i USA

  Fortsatt stark bolagsaktivitet

  En mer hökaktig än förväntat Federal Reserve

  Långsam men stadig ekonomisk expansion

  Multipler är höga ur ett historiskt perspektiv

  Kommande skatte- och regleringsreformer …

  … om de kan leva upp till marknadens förväntningar

   

  Detta dokument har sammanställts endast i informationssyfte och ska inte tolkas som ett erbjudande om att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta är inte en rekommendation om en placeringsstrategisk lämplighet för en viss investerare. Då Pierre Bellot, portföljförvaltare, har uttryckt åsikter bygger de på marknadsförhållanden per den 28 februari 2017 och kan ändras utan föregående meddelande. Åsikterna kan skilja sig från de som andra investeringsproffs på Invesco har. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning och de kan förändras med tiden.Detta dokument har utfärdats i Sverige av Invesco Asset Management SA (Frankrike) den svenska filialen, Stureplan 4c, fjärde våningen, Stockholm 114 35, Sverige. Data per mars 2017.

 • AMF Fonder har fortsatt positiv syn på aktier, tonar ned betydelsen av Trump och stigande räntor  

  AMF Fonder har fortsatt positiv syn på aktier, tonar ned betydelsen av Trump och stigande räntor

  AMF Fonders förvaltare inom räntor och aktier; Johan Moeschlin, Björn Lind och Anders Fagerlund säger i en intervju med Finwire att den senaste tidens Trump-rally också har bäring i fundamentalt stark ekonomisk data. Därför tror de att det finns ytterligare uppsida på aktiemarknaden.

  "Jag brukar alltid vara baissad, men för närvarande tycker jag att allt känns väldigt bra, om man ignorerar de politiska riskerna. Tittar man på kvartalsrapporterna ser resultaten bättre ut än vad de gjorde för ett kvartal sedan och min förväntansbild är positiv. Europa går lite bättre än väntat, USA går bra och även vissa tillväxtmarknader har vaknat till liv", säger Anders Fagerlund, som förvaltar AMF Aktiefond Europa.

  Johan Moeschlin, som förvaltar AMF:s räntefonder, tror på långsamt stigande räntor och ser inget avbrott av stimulanser från den europeiska centralbanken i närtid.

  "Vad gäller räntehöjningar så har den amerikanska centralbanken, Fed, talat om 2-3 höjningar under detta år, men globalt tror vi på långsamt stigande räntor. Fortsatt hög skuldsättning och låg kärninflation talar emot större höjningar och i Sverige har Riksbanken sagt att räntehöjningar inte är att tala om förrän 2018. Det som skulle kunna ändra denna bild är om inflationen tar fart, men jag ser det som osannolikt för tillfället".

  Björn Lind, som bland annat förvaltar AMF:s Nordamerikafond tror inte att de kommande räntehöjningarna från Fed kommer orsaka någon större turbulens på världens aktiemarknader.

  "När räntorna höjs kan det bli lite stökigt runt höjningstillfällena, men bara om skälet är fel. Det skulle exempelvis kunna röra sig om överraskande inflationsstatistik. I förlängningen brukar dock aktiemarknaden gå upp i linje med vinster, och konjunkturen i Nordamerika ser stark ut".

  Vad gäller Trumps påverkan på vinstutvecklingen i amerikanska bolag vill Lind tona ner betydelsen av detta.

  "Vem som är president ser jag som mindre viktigt i sammanhanget, det som marknaden handlat upp aktier på är löften om lägre företagsbeskattning, mindre regleringar och ökade infrastrukturinvesteringar. För att vi ska se högre värderingar krävs att Trump infriar dessa löften. Visst är han en kontroversiell person, men det är viktigare vad han gör än vad han säger i sina tweets."

  Förvaltaren menar att hans syn på amerikanska aktier inte påverkats nämnvärt av Trumps tillträde.

  "Vi har i grunden inte ändrat vår inställning till aktiemarknaden givet Trump. Vi var överviktade aktier under 2016 och fortsätter att vara så nu, vår grundinställning är positiv", avslutar Lind.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

   

 • C Worldwide Asias förvaltare tror på Indien trots utmanande värderingar  

  C Worldwide Asias förvaltare tror på Indien trots utmanande värderingar

  Förvaltarna bakom fonden C Worldwide Asia (tidigare Carnegie Wordwide Asia), Allan Christensen och Mogens Akselsen, sätter stor tro till Indien trots att marknaden inte är att anse som billig. Det framkom vid en lunchpresentation hos fondbolaget C Worldwide i slutet på februari.

  "Indien är en stor övervikt i vår portfölj. På många sätt ser Indien ut som Kina gjorde för 10 år sedan, vilket borgar för en stark tillväxt framåt. Det som gör oss positiva till Indien är också den politiska ledningen. Under premiärminister Modi har många bra saker skett. Som exempel kan nämnas det faktum att man försöker komma till rätta med den svarta ekonomin. Den nyligen genomföra demonetariseringsreformen var ett led i detta", säger Christensen.

  Fonden har i spåren av demonetariseringsreformen och den nedgång som sågs på aktiemarknaden i spåren av detta, ökat exponeringen mot Indien. Förvaltarna menar att reformen kommer bringa mer ordning i ekonomin, vilket kommer gynna marknaden på sikt. Däremot är marknaden inte att anse som billig, säger Christensen.

  "Marknaden är inte billig, det innebär att det krävs rejäl vinsttillväxt för att leva upp till förväntningarna".

  Fonden bygger sina exponeringar runt teman, ett sådant tema som man har stor tilltro till för tillfället är vad man kallar "connected cars", vilket innebär teknik som understödjer den nya generationens bilar. Större krav på reducering av utsläpp, ökade säkerhetsföreskrifter och större komfort, driver denna utveckling menar förvaltarna. Detta gynnar i sin tur underleverantörer till denna industri såsom Tung Thih Electronic (navigeringssystem), Kingpak (kretskort), Chin Poon (kretskort) och Sunny Optical (kameralinser).

  Gällande Sunny Optical spelar detta bolag också in i ett tema som fonden haft fokus på under längre tid, nämligen omställningen till smartphones.

  "Vi såg att penetrationen av smartphones ökade kraftigt i den utvecklade delen av världen och ansåg att denna trend skulle komma även till Asien. Vårt sätt att spela detta tema var att titta på vilka komponenter som var troliga att se störst efterfrågan framåt. Vårt val föll bland annat på kameror och den kinesiska tillverkaren av kameralinser, Sunny Optical. Bolaget har en marknadsandel i Kina på 50 procent inom kameror till smartphones och växer kraftigt", säger Christensen.

  Sedan fonden gick in i smartphone-relaterade innehav har dessa positioneringar genererat starka resultatbidrag, man ser dock fortsatt intressanta tillväxtmöjligheter i takt med att mobilindustrin går från ett volymspel till att fokusera på innehåll.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Färdiga fondpaket för dig som vill komma igång med ditt fondsparande  

  Färdiga fondpaket för dig som vill komma igång med ditt fondsparande

  För dig som vill få en bredd i ditt fondsparande till egen vald risk har vi sedan två år tillbaka satt ihop tre olika fondpaket som kan vara en starthjälp för alla som nysparar i fonder. Ett enkelt sätt för dig som vill ha hjälp att sätta ihop en bra grundportfölj.

  Alternativen är att välja fonder på egen hand  eller att välja en aktiv förvaltat portfölj , där vi sköter val och omplaceringar enligt din riskvilja.

  Så här funkar det 

  (Förutsättning; du måste ha en fonddepå hos oss för att komma åt fondpaketen)

  1. Logga in och gå hit: www.fondmarknaden.se/MinSida/Fondpaket/Start.aspx
  2. Välj fondepå och en risknivå som passar dig
  3. Välj belopp för engångsköp eller månadssparande. Fondpaketen gör det möjligt att placera från 1000 kr som månadssparande eller vid engångsköp.

  Det går bra att byta ut någon fond om så önskas.

  Viktigt att tänka på är att du själv får göra byten efter hand. Vi ser över dessa paket och genomför förändringar i någon gång per år, vilket vi informerar om i våra nyhetsbrev. Men byten sköter du själv.

  Innehållet i fondpaketen har valts utifrån riskjusterad avkastning och tanken är att innehaven skall stå sig väl över längre tid. För att komma åt dem vid köp så måste man vara inloggad på sitt fondkonto och därefter klicka fondpaket. Tjänsten är kostnadsfri och alla tre paket har nyligen fått ett ansiktslyft och innehaven ser ut som följer;

  fundkit-low.png 

  Fondpaket - Lågrisk

  Fondpaket Lågrisk passar dig som vill ha en låg risk men som ändå vill vara med på en del av de avkastningsmöjligheter som ett aktiesparande kan erbjuda. Du är beredd att acceptera en relativt låg avkastning men motstår kursfall på ett bättre sätt i sämre tider. 

  Fond Andel 
   Spiltan Fonder - Räntefond Sverige  30 %
   Case Kapitalförvaltning - SAFE Play 30 %
   Öhman Fonder - Öhman Global growth  10 %
   Carnegie Fonder - Strategifond 15 %
   Atlant Fonde - Stability 15 %

   



  fundkit-medium.png 

  Fondpaket - Medelrisk

  Fondpaket Medelrisk passar dig som vill ha en medel risk och kan acceptera en ganska stor värdeminskning enskilda år om det ger möjlighet till en högre avkastning över tid. Vidare söker du de möjligheter till avkastning som marknaden kan erbjuda utan att exponeras mot enskilda branscher eller marknader.

  Fond Andel 
   Carnegie Fonder - strategifond 10 %
   Öhman Fonde - Öhman Global Growth 35 %
   Case Kapitalförvaltning - SAFE Play 20 %
   Atlant Fonde - Stability 10 %
   Spiltan Fonder - Räntefond Sverige 15 %
   Handelsbanken Fonder AB - Nordiska Småbolagsfond 10 %
    

    


  fundkit-high.png 

  Fondpaket - Högrisk            

  Fondpaket Högrisk passar dig som vill ha en hög avkastning men som kan acceptera en stor värdeminskning. Detta fondpaket innehåller placeringar i branch-, global- och tillväxtmarknader som i goda tider förväntas ge en hög avkastning men med en stor fallhöjd i sämre tider. En lång placeringshorisont är en förutsättning för dig som väljer detta paket.

   FondAndel 
   Didner Gerge Aktiefond Sverige 10 %
   Öhman Fonder - Öhman Global Growth 30 %
   Handelsbanken Fonder AB - Nordiska Småbolagsfond 10 %
   Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportunities 10 %
   Alliance Bernstein AB - FCP 1 American Growth     10 %
   Tundra Fonder - Frontier Opportunities Fund 10 %
   SEB - Östeuropafond Småbolag Lux   10 %
   INVESCO - Pacific Equity Fund   10 %
    

   

  Viktig information

  Fondpaketen utgör inte investeringsrådgivning och tar således inte hänsyn till din riskprofil, din ekonomi eller din förväntan på avkastning. Fondmarknaden.se kan därav inte ta ansvar för att de fonder du väljer passar dig och din investeringsprofil.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID!



 • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket