Logga in   |  Bli kund
kampanj_paket.jpg

Fondnyheter

 • Större politiska än finansiella risker med Brexit - Enter Fonder  

  Större politiska än finansiella risker med Brexit - Enter Fonder

  Reaktionen på de finansiella marknaderna efter Brexit blev dramatisk. Förväntningarna, främst baserade på bettingbolagens odds och pundets värde, var inte att landet skulle lämna EU, skriver Enter Fonder i sin senaste marknadsanalys.

  Börserna i USA och Storbritannien föll med drygt fem procent vardera, medan de italienska och spanska börserna rasade med cirka tolv procent. Svenska och tyska börsen regerade nedåt med mellan åtta och tio procent medan den kinesiska i stort sett inte påverkades. Några handelsdagar efter att resultatet blev klart under Midsommarafton har återhämtningen dragit igång med full kraft.

  Enter fonder ser att riskerna i ett längre perspektiv är politiska snarare än ekonomiska, eftersom britternas beslut har eldat på EU-motståndare i exempelvis Frankrike och Nederländerna. I värsta fall kan Brexit vara början på slutet för det europeiska samarbetet.

  Brexits effekt på den globala tillväxten ses som marginell, samtidigt som den brittiska tillväxten antagligen kommer dämpas. För den europeiska tillväxten tros effekterna vara begränsade.

  Analytikerna på Enter tror främst att Bank of England (BoE) kan tvingas sänka räntan och antagligen även inleda ett nytt QE-program, vilket centralbanken inte har haft sedan 2012 då man slutade med obligationsköpen som påbörjades efter finanskrisen 2008. Den brittiska styrräntan, som idag ligger på 0,5, är jämförelsevis hög, men är ändå rekordlåg.

  Pundet spås en fortsatt svag framtid - den kan även försvagas ytterligare av BoE:s eventuella åtgärder. Valutans utveckling kan komma att ses som en temperaturmätare för den brittiska ekonomin.

  ECB skulle tvingas till ytterligare åtgärder av en fortsatt stark euro som bland annat kan bli effekten av BoE:s åtgärder. Enter tror att det kan innebära att ECB kommer vidta ytterligare åtgärder för att stimulera ekonomin för att få upp inflationen, men ser en räntesänkning som osannolik eftersom tyska och italienska banker redan har stora lönsamhetsproblem. En utökning av QE-programmet från ECB:s sidan är därför mer sannolik, anser fondbolaget.

  Ett aktieköpsprogram från den europeiska centralbanken betraktas som osannolik i nuläget, men utesluts inte. Den stora frågan är hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer utvecklas. Enters bedömning är att en försonande ton är mest trolig, även om viljan finns att statuera ett exempel.

  De amerikanska räntehöjningarna som redan anses vara prissatta anses efter Brexit vara helt urprisade. En större sannolikhet för en ränteminskning har istället uppstått.

  Eftersom tillväxteffekterna av Brexit ses som relativt begränsade, samtidigt som de politiska riskerna lyfts tror Enter att nästa stora politiska prövning blir folkomröstningen i Italien senare i år om en ny konstitution som föreslagits av premiärministern Matteo Renzi, som har aviserat att han kommer avgå om inte folkomröstningen godkänner förändringarna i konstitutionen. Opinionen är just nu för konstitutionsändringarna, men motståndarna som främst finns i femstjärnerörelsen vann nyligen oväntat borgmästarvalet i Rom.

  De krisande italienska bankerna fick så sent som i februari stöd genom att ECB lanserade ett stabiliseringspaket som innehåll köp av företagsobligationer och stora långa repor. En viss stabiliseringsperiod följde, men de europeiska kreditspreadarna har fallit kraftigt i samband med börsfallen.

  För Sveriges del väntas utökade stimulanser från Riksbanken om ECB agerar. Inga ytterligare räntesänkningar förväntas, däremot tros QE-programmet förlängas. Allt mer pekar på att Riksbanken kan välja att köpa bostadsobligationer också.

  Investerare kommer behöva räkna med en höjd riskpremie på börsen den kommande tiden. Vinnarna bland de de svenska bolagen, som precis har börjat stabiliseras efter en längre tid av nedrevideringar som främst pressat cykliska bolag, tros bli Intrum Justitia, Bravida och Securitas. En låg tillväxt och låga räntor har gynnat bolag som kan leverera vinsttillväxt på egen hand, antingen genom förvärv, organisk tillväxt eller vinstfrämjande åtgärder. Därför pekas de tre bolagen ut som särskilda vinnare i den nya finansiella situationen.


  Taggar:
  #aktier   #macro  

 • Rhenman & Partners har fastställt startdatum för ny global lång/kort aktiehedgefond  

  Rhenman & Partners har fastställt startdatum för ny global lång/kort aktiehedgefond

  Rhenman & Partners lanserar sin nya globala lång/kort aktiehedgefond, Rhenman Global Opportunities L/S, den 31 augusti, framgår det av ett mejl-utskick från fondbolaget.

  Lanseringen har tidigare skjutits upp men ett lanseringsdatum har nu fastställts efter att Finansinspektionen meddelat att ett svenskt marknadsföringstillstånd för fonden nu är på plats.

  Rhenman Global Opportunities L/S kommer förvaltas av Staffan Knafve. Knafve har nära 30 års erfarenhet från finansmarknaden och har tidigare grundat Carnegies small cap analysprodukt, varit ansvarig för Carnegies globala fond-i-fond och varit aktiechef på Nordea Investment Management och Swedbank Robur.


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Lannebo Fonder ökar på innehavet i Bulten  

  Lannebo Fonder ökar på innehavet i Bulten

  Lannebo Fonder fortsätter att öka på sitt ägande i Bulten och är idag uppe i 10,2 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande.

  I utgången av juni förra året hade fondbolaget 0 procents ägande. Sedan dess har man ökat varje kvartal, skriver ägartjänsten Holdings på Twitter.


  Taggar:
  #industrials   #mutualfunds  

 • Sverigefonder förlorare på kursfallet i Autoliv  

  Sverigefonder förlorare på kursfallet i Autoliv

  Bilsäkerhetsföretaget Autoliv faller med över 10 procent på onsdagsmorgonen sedan det blivit känt att den japanska biltillverkaren Toyota återkallar 1,4 miljoner bilar av modellen Prius på grund tekniska fel på dess krockkuddar. Autoliv är leverantör av utrustningen.

  Åtskilliga Sverigefonder sitter på betydande innehav i Autoliv-aktien, i många fall utgör innehavet över 5 procent av den totala portföljen. Bland Sverigefonder med störst innehav märks Coeli Select Sverige, Handelsbanken Sverige Selektiv, Öhman Sverigefond och Nordea Swedish Stars. Bland fonder med fokus på Norden utmärker sig Swedbank Robur Nordenfond med ett stort innehav enligt Morningstar.


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity sänker avgifterna för fonder som följer aktie- och obligationsindex  

  Fidelity sänker avgifterna för fonder som följer aktie- och obligationsindex

  Kapitalförvaltaren Fidelity kommer att sänka avgifterna på minst två dussin av sina fonder som följer aktie- och obligationsindex, skriver The Wall Street Journal.

  "Det är ett stort steg och visar att Fidelity blir allt mer aggressiva i sin marknadsföring av sina egna produkter och att de intensifierat jakten på att ta marknadsandelar från konkurrenterna i lågprissegmentet", säger Jim Lowell som är redaktör för Fidelity Investor, ett oberoende nyhetsbrev om Fidelity.

  Sänkningarna är i klass med Vanguard och Charles Schwab som gjort sig kända för att erbjuda lågprisprodukter.

  Avgiften för Fidelity Small Cap Index Fund sänks till 0,19 procent från att tidigare ha varit 0,23 procent. Det kan jämföras med Vanguard Small Cap Index Fund med förvaltningsavgift på 0,2 procent.


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Konsekvenser av Brexit – hur påverkar detta mitt sparande?  

  Konsekvenser av Brexit – hur påverkar detta mitt sparande?

  Marknaderna hade inte prisat in att det skulle bli ett Brexit, och reagerar som förväntat med tanke på resultatet av folkomröstningen med ökad volatilitet, fallande aktiemarknader och högre spreadar på kreditmarknaden.

  Det som alltid har gällt och fortfarande gäller är att osäkerhet skapar stora rörelser och det är lätt att ta fel beslut i ett sådant rådande klimat.

  Om Storbritanniens val om utgång ur EU är en isolerad händelse och inte leder till en ytterligare fragmentering av EU, kommer det att få en begränsad inverkan på de finansiella marknaderna.

  Så hur bör man agera i sitt sparande?
  Vi rekommenderar att du behåller din nuvarande investeringsstrategi, då det är mycket osäkert hur marknaderna kommer att reagera på kort sikt. Är du i behov av ditt kapital inom kort, är rekommendationen att sälja dina aktier och fonder. Är du långsiktig och har ett månadssparande i aktier och fonder så bör du fortsätta med samma strategi. Det är alltid lätt att sälja sina innehav men tidpunkten för att köpa igen kan vara svår att hitta. Ingen som har sålt av sitt innehav vill missa tåget när det börjar att gå upp igen.

  För dig som tänker gå in i marknaden och köpa, rekommenderar vi att det görs med jämna mellanrum för att utnyttja de svängningar som vi just nu upplever. Med facit i hand tror vi att man har gjort en bra affär om man tittar i backspegeln om ett år.

   
  Stockholm 2016-06-28

  Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev juni 2016  

  Nyhetsbrev juni 2016

  Nu presenterar vi nyhetsbrevet för juni. Vi ger dig en summering av utveckling under maj månad, samt risker och möjligheter inför sommarens stora händelse; den engelska folkomröstningen om ett utträde ur EU den 23 juni. Vad händer vid ett Brexit respektive Bremain?

  Vi bjuder även på en intressant intervju med Hertta Alavas, Förvaltare på FIM Fonder samt en färsk nordamerika analys, producerad åt oss av Invesco.

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Artikel i Dagens Nyheter om kategori-sparande  

  Artikel i Dagens Nyheter om kategori-sparande

  http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/stark-tro-pa-europafonder/

   

 • I väntans tider  

  I väntans tider

  Under maj månad steg de stora marknaderna ,som ingår i världsindex, med drygt 4 %. Detta som ett resultat av årets stora finansiella händelse – folkomröstningen i England om ett Brexit (utträde)eller Bremain (vara kvar) gav opinionssifforna för ett stanna kvar men vid månadsskiftet maj/ juni kom omvända siffror.

  De finansiella marknaderna har i nuläget ingen klar riktning utan studsar  upp och ned. Både den ekonomiska tillväxten och vinsttillväxten kommer att vara dämpad framöver men kollapsen som investerarna oroade sig för tidigare i år ser ut att undvikas. Men de stora kurssvängningarna som vi sett tidigare kan komma tillbaka och riskerna ligger på nedsidan. Diskussionerna kring Kinas tillväxt, Brexit och räntehöjningar från den amerikanska centralbanken (FED) kommer att orsaka nervositet på marknaden. Vad alla behöver i dagsläget är ökad klarhet kring de ekonomiska utsikterna, och speciellt vinstutsikterna, detta är ett måste för att hållbara uppgångar i riskfyllda tillgångar ska komma på fråga.

  Framöver går tillväxten framåt på en låg växel medan centralbankerna går åt olika håll. FED höjer räntan under året och centralbankerna  i Europa och Japan ligger kvar. Inflationen ökar något som ett resultat av svagt stigande löner och effekter av stigande råvarupriser. Vinsterna förblir dämpade och värderingen håller sig konstant.

  Sommarens stora händelse är den engleska folkomröstningen om ett utträde ur EU den 23 juni, vad händer vid ett Brexit respektive Bremain?

  Brexit (utträde)

  - Fall i de korta räntorna

  - Svagare pund upp till 10 % fall

  - Brittiska och Europeiska aktier faller , upp till 15 %.

  Bremain (vara kvar i unionen)

  - Högre korta räntor

  - Starkare pund upp med 10 %

  - Brittiska och Europeiska aktier stiger, de har inte följt med i utvecklingen under året

   

  Bäst utveckling alla fondkategorier

  Bland vinnarfonderna  under maj månad hittar vi fonder som placerar i Japan  och i så kallade frontiermarknader. Om man ser tillbaka under 2016 så har det varit stora kast bland vinnarkategorier, vi har haft råvarufonder, Brasilien – och Ryssland bland annat, allt detta visar på stor osäkerhet för närvarande, den stående frågan är vart är konjunkturen på väg?

  Bästa fonder (1 månad)
  Invesco – Nippon Small/mid Cap Equity Fund, +16,93 %
  Tundra Fonder AB – Nigeria och Sub-Sahara +15,38 %
  Tundra Fonder – Frontier Opportunities Fund +9,93 %
  IKC Fonder AB – IKC Filippinerna +9,79 %
  Fidelity – Global Technology Fund +9,73 %

   

  Nordamerika

  Nordamerika fortsätter att finnas högt på listorna över vinnarfonder. Under 2016 är det just denna kategori som ligger högst bland regioner som återfinns i globalindex.

  Nordamerikafonder med bäst utveckling (1 månad)
  BlackRock – GF US Growth Fund +8,12 %
  Henderson – US Growth Fund +7,1 %
  UBP Lux – UBAM GCM MidCap US Equity Growth +7,1 %
  Legg Mason – Legg Mason ClearBridge Value Fund +8,87 %
  Alliance Bernstein – AB FCP 1 US thematic Research +6,79 %

   

  Europafonder

  I kölvattnet av lugnande oppiniossiffror (maj månad) avseende den engelska folkomröstningen, steg Europafonder över lag. Seadn årsskiftet 2015/16 ligger denna kategori däremot efter i globalindex.

  Europafonder med bäst utveckling (1 månad)
  JPMorgan – JPMF Europé Small Cap (a) +7,79 %
  Danske Invest Lux – Europe Small Cap + 7,74 %
  UBS Asset Management – European Opportinity Unconstrained EUR +7,32 %
  Swedbank Robur – Småbolagsfond Europa +6,87 %
  Pictet-Small Cap Europe – R +6,63 %

   

  Sverigefonder

  Vår egen hemmamarknad Sverige har följt efter utvecklingen i Europa.

  Sverigefonder med bäst utveckling (1 månad)
  ODIN Fonder – Sverige C +6,83 %
  Didner Gerge – Småbolag +5,94 %
  SEB – Sverigefond Chans/Risk +5,41 %
  Swedbank Robur  – IP Aktiefond +5,19 %
  Swedbank Robur – Kapitalinvest +5,19 %

   

  Tillväxtmarknadsfonder

  I denna kategori hittar man högt upp på listorna fonder som placerar i så kallade Frontierfonder.

  Tillväxtmarknadsfonder med bäst utveckling (1 månad)
  Tundra Fonder AB – Nigeria and Sub Sahara +15,38 %
  Tundra Fonder AB – Frontier Opportunities Fund +9,93 %
  IKC Fonder AB – IKC Fillippinerna +9,79 %
  Danske Invest Lux – India +8,3 %
  Amundi Lux – Amundi Funds Equity India Select +7,75 %
   

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se
  2016-06-07

   

   

 • Nya telefontider för kundsupporten  

  Nya telefontider för kundsupporten

  Från och med den 1 juni har kundsupport nya telefontider.
  Måndag - fredag: 09:00 – 16:00
  Lunchstängt: 12:00 -13:00


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1600 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket