Logga in   |  Bli kund
fm_webinar_banner2

Fondnyheter

 • Skagen Focus A backade 1,9 procent i juli, Fila Korea och Omega Protein bland förlorarna  

  Skagen Focus A backade 1,9 procent i juli, Fila Korea och Omega Protein bland förlorarna

  Skagen Focus A tappade 1,9 procent i juli, vilket var svagare än fondens jämförelseindex som sjönk med 1,1 procent under månaden. Sedan årets början har fonden stigit med 0,3 procent medan index ökat med 2,5 procent.

  Bland positiva bidrag under månaden märktes innehaven i det brasilianska livsmedelsföretaget JBS. Fondens position i det sydafrikanska gruvföretaget Gold Fields utvecklades också väl i spåren av en stabilisering i guldpriset och en fördelaktiga uppgörelse med bolagets gruvarbetare. Bland andra positiva bidrag nämns Telecom Italia och Vivendi.

  I den negativa vågskålen fanns innehaven i Fila Korea och Omega Protein. Innehaven backade utan att det förekommit några bolagsspecifika nyheter.

  Fonden sålde sitt innehav i FPP, Peugeots huvudägare, efter att aktien nått förvaltarens målkurs. Innehaven i Fourlis och E-mart minskades.

  Vid månadens slut var fondens största positioner AIG, Telecom Italia och Tesoro.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen m2 backade 0,2 procent i juli, innehaven i Irsa och Mitsui Fudosan tyngde  

  Skagen m2 backade 0,2 procent i juli, innehaven i Irsa och Mitsui Fudosan tyngde

  Fastighetsfonden Skagen m2 backade med 0,2 procent under juli månad, vilket var marginellt svagare än fondens jämförelseindex som tappade 0,1 procent under perioden. Sedan årets början har dock fonden avkastat betydligt bättre än index och stigit med 5,8 procent.

  Under månaden kom det starkaste bidraget från innehavet i Global Logistic Properties som annonserade att ett kinesisk konsortium var sannolika vinnare av en budprocess gällande bolaget. Fondens avkastning tyngdes av innehaven i argentinska Irsa samt av Mitsui Fudosan och SL Green.

  Det finska fastighetsbolaget Sponda såldes efter att Blackstone tidigare lagt ett bud, även innehaven i British Land, Ashford Hospitality Trust och Axiare avyttrades.

  Vid månadens slut var fondens största positioner Catena, D Carnegie & Co och Deutsche Wohnen.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Vekst A backade 1,5 procent i juli, sålde Kia och Continental  

  Skagen Vekst A backade 1,5 procent i juli, sålde Kia och Continental

  Skagen Vekst A backade 1,5 procent i juli vilket var något svagare än fondens jämförelseindex som tappade 1,0 procent under månaden. Sedan årets början har fonden stigit med 3,9 procent medan index avkastat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden fortsatt koncentrera innehaven till bolag där förvaltaren ser bäst potential i förhållande till risk. Vid månadens slut var fonden investerad i 48 bolag varav 51 procent var nordiska. Fondens innehav fokuseras kring bolag med god tillväxt och starka fria kassaflöden och i spåren av detta köptes Vestas, Applied Materials och Broadcomm till portföljen under perioden. Fonden bytte också ut innehavet i läkemedelsbolaget Roche mot Lonza.

  Bland innehav som såldes under månaden märktes Kia och Continental, detta som ett resultat av ett negativt nyhetsflöde gällande bilindustrin.

  Vid månadens slut var fondens största positioner Samsung Electronics, Lonza och Carlsberg.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki A ökade 0,3 procent i juli, innehavet i Naspers bästa bidragsgivare  

  Skagen Kon-Tiki A ökade 0,3 procent i juli, innehavet i Naspers bästa bidragsgivare

  Skagen Kon Tiki A steg med 0,3 procent i juli, vilket var svagare än index som steg med 2,0 procent under månaden. Fonden har under året stigit med 9,5 procent medan index ökat med motsvarande 12,1 procent.

  Tillväxtmarknadsaktier fortsatte att avkasta bättre än aktier på utvecklade marknader under månaden, detta i spåren av höjda vinstförväntningar. Valutaeffekter påverkade dock fonden negativt under juli till följd av en svagare dollar.

  Bland fondens bästa bidrag märktes innehavet i Naspers som steg i ljuset av optimism gällande Tencents tillväxtsiffror (Naspers äger 33 procent av Tencent). Brasilianska GPA var en annan stark bidragsgivare under månaden efter att ha rapporterat positiva siffror vilket enligt förvaltaren indikerar att en vändning för bolaget är under uppsegling.

  Negativt bidrag kom från innehavet i Hyundai Motor vars rapport bekräftade farhågor om ett svagt resultat.

  Fonden sålde innehavet i Bharti Airtel efter att kursen återhämtats kraftigt efter en lång och svängig resa som innehav i fonden Kon-Tiki, skriver förvaltaren.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Fondförvaltning flaggar ned i IAR Systems  

  Catella Fondförvaltning flaggar ned i IAR Systems

  Catella Fondförvaltning har minskat innehavet i IAR Systems till cirka 0,68 miljoner aktier, motsvarande 5,35 procent av kapitalet och 4,99 procent av rösterna, den 16 augusti. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider  

 • Skagen Global backade med 1,7 procent i juli, tyngdes av svagare dollar  

  Skagen Global backade med 1,7 procent i juli, tyngdes av svagare dollar

  Skagen Global A tappade 1,7 procent i juli, vilket var svagare än fondens jämförelseindex som sjönk med 1,1 procent under motsvarande period. Sedan årets början har fonden stigit med 2,8 procent.

  Fondens absoluta avkastning tyngdes av en svagare amerikansk dollar under månaden samtidigt som aktier globalt utvecklades svagt.

  Den största positiva bidragsgivaren under månaden var innehavet i det holländska försäkringsbolaget NN Group, i den negativa vågskålen fanns innehavet i 3M.

  Fonden adderade i juli ett nytt innehav genom att köpa aktier i försäkringsbolaget Beazley, en nischspelare som enligt fondens förvaltare gynnas av sin expertis inom specialistområden såsom cyber-säkerhet. Fonden sålde också innehavet i State bank of India efter att aktien nått förvaltarens målkurs. Även innehavet i General Electric avyttrades under perioden.

  Vid månadens slut var fondens största positioner i CK Hutchison Holdings, Citigroup och Roche Holding. USA var fondens största geografiska exponering, men fonden höll en klar undervikt mot amerikanska aktier kontra index.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Fondförvaltare har blivit mer defensiva  

  Fondförvaltare har blivit mer defensiva

  Efter ett starkt första halvår har världens börser varit betydligt skakigare under de senaste två månaderna. Politisk och geopolitisk oro i kombination med en rapportsäsong som inte fallit investerarna i smaken utifrån högt ställda förväntningar har tyngt utvecklingen, i synnerhet i Sverige. Nu börjar även fondbolagen uttrycka större pessimism gällande utvecklingen framåt.

  Ålandsbanken, som varit notoriskt försiktigt inställd till börsen såväl under fjolåret som detta år viktade under augusti månad ned aktier kontra räntor till 40 procent mot en normalvikt på 50 procent. Bakom kapningen ligger en ökad geopolitisk risk och osäkerhet kring vad som väntar framöver på den fronten.

  ”Vi väljer därför att ta vinst i Telekom och sänker aktievikten i avvaktan på stabilisering”, skriver Ålandsbanken”, skriver banken i sin senaste marknadsutblick. 

  Inom räntor väljer banken att fortsätta prioritera korta räntor och rekommenderar neutral positionering. Framöver ser Ålandsbanken att omförhandlingarna av frihandelsområdet NAFTA och penningpolitiken i USA och Europa kommer stå i fokus.

  Kapitalförvaltaren Alfred Berg med strategen Jonas Olavi i spetsen håller en neutral allokering mellan tillgångsslag, snarare än att bli taktiskt negativa, men i maj så viktade man ned aktier från övervikt.

  I en kommentar skriver Olavi att svenska börsen har föregått övriga marknader med röda siffror och har tappat drygt 6 procent sedan intradagshögsta den 20 juni. Trots mycket goda vinster noterade hos industribolagen i absoluta tal bedöms analytikernas förväntningar ha kommit ikapp och överraskningsmomentet har följaktligen varit mindre.  

  "Nu ser vi inte negativt på börsen för det, men är ödmjuka inför att säsongseffekten nu är emot börsen. Faller börsen tillbaka ytterligare kan det uppenbara sig bra köp/ökningstillfällen i vår allokeringsmodell framöver", skriver Jonas Olavi. 

  Enligt en artikel från Reuters har även kinesiska fondförvaltare minskat den föreslagna aktieandelen till 75 procent för de kommande tre månaderna, vilket markerar den lägsta nivån på tre kvartal. 

  Fondförvaltarna har sänkt sina föreslagna aktieandelar till 75 procent från 76,3 procent en månad tidigare. Fondförvaltarna har samtidigt minskat sin föreslagna obligationsandel för de kommande tre månaderna till 10 procent från 10,6 procent. Den föreslagna andelen kassalikvider har ökat till 15 procent från 13,1 procent under samma period.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Fondförvaltare positiva till Apples rapport  

  Fondförvaltare positiva till Apples rapport

  Teknikjätten Apple rapporterade sitt resultat för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret i början på augusti. Rapporten som anses vara en viktig värdemätare för rapportperioden generellt och för teknikaktier i synnerhet, slog analytikernas förväntningar.

  Fondförvaltare som Finwire talat med anser att iphoneförsäljningen visar på styrka och att det banar väg för framgångsrika produktlanseringar framåt.

  "Det var ett bra kvartal med en bra guidning för nästa vilket talar för att de kommer kunna lansera nästa iPhone i tid. Sen blir det intressant att följa hur nästa modell är och hur den tas emot utav marknaden. På kort sikt är det vad jag tror marknaden kommer fokusera på", säger Claes Murander som förvaltar teknikfonden Lannebo Vision.

  "Det intressanta i Apples rapport var att farhågan om att iPhoneförsäljningen skulle stagnera inför höstens släpp av den nya iPhone8 visade sig vara helt fel. Detta pekar på två saker, dels att deras nuvarande erbjudande uppenbarligen ses som mycket attraktivt och dels att den allmänna konjunkturförstärkningen medger investeringar i premiumprodukter bland konsumenter", säger Jonas Olavi som är allokeringsstrateg på Alfred Berg och fortsätter:

  "På farhågan om att den nya telefonen kunde tänkas vara försenad uppgav Apple att så inte var fallet utan att lanseringen ligger enligt tidsplan. AR-teknologin lyftes också fram som en oerhört spännande möjlighet för fortsatt tillväxt. Spelutvecklare, APP:ar med mera kommer i princip få tillgång till ett helt nytt verktyg, vilket kan öppna upp nya intäktsmöjligheter, vilket kommer att kunna driva aktien ytterligare."

  Murander pekar också på att det avgörande för Apples fortsatta framgångar är hur väl man lyckas med nya produktkategorier.

  "På lite längre sikt är det bolagets möjligheter att komma med nya produktkategorier som är avgörande. Det är värt att notera att de ökade sina investeringar i forskning och utveckling med 15 procent i kvartalet till 2,9 miljarder dollar. AR, autonomous driving, hälsa och fitness är några av de områden som de har nämnt", säger förvaltaren.

  Olavi nämner också Kina som en stor möjlighet för bolaget.

  "På den gigantiska kinesiska marknaden så verkar konkurrensen mildra och tappet på marknaden var inte lika stort under kvartalet som tidigare kvartal, vilket med nya modeller, operativsystem och utvecklingsmiljöer kan vändas till uppgångar framöver", säger strategen.  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Danske Bank väljer europeiska aktier framför en dollarsvag amerikansk börs  

  Danske Bank väljer europeiska aktier framför en dollarsvag amerikansk börs

  Danske Bank väljer att ha en övervikt för europeiska aktier trots förväntningar om lägre framtida exportintäkter. Det uppger bankens chefsstrateg Tina Choi, i ett blogginlägg på sajten Nextconomy.

  Enligt Tine Choi framstår Europa som det mer lockande alternativet, sett till att dollarförsvagningen äter upp avkastningen på S&P 500.

  ”Om du har investerat i amerikanska aktier slår en svagare dollarkurs direkt mot avkastningen och även om de amerikanska aktierna har stigit ganska mycket under 2017, minskar avkastningen kraftigt när vi räknar om den till svenska kronor. Det amerikanska S&P 500-indexet har stigit cirka 10 procent i år, men samtidigt har dollarn försvagats ungefär lika mycket”, säger hon.

  I Europa har börsutvecklingen varit stark sedan franska valet vilket har lockat till sig internationella investerare. Det har samtidigt lett till en efterfrågan för euro för att kunna aktierna och därmed en förstärkning av valutan. Som ett resultat räknar nu de starkt exportberoende europeiska företagen med lägre exportintäkter. Investerare har emellertid justerat ned sina vinstutsikter för bolagen.

  ”Det här har lett till att börsuppgången i Europa som vi såg efter det franska valresultatet har stannat av”, säger Tine Choi.

  Detta till trots väljer Danske Bank ändå att tro fortsatt på Europa och tar därför en övervikt för regionen.

  ”Den nuvarande tillväxten i Europa och våra förväntningar på framtida tillväxt, gör att vi tror att de europeiska börserna tål att dollarn försvagas ytterligare”, säger Tina Choi och tillägger att de europeiska bolagen måste fortsätta leverera bra resultat för att den höga värderingen ska bestå.  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Hur gör jag när börserna går ner i värde?  

  Hur gör jag när börserna går ner i värde?


  Från tid till annan får vi korrigeringar i marknaderna. Dåliga bolagsrapporter eller skarpa valuta- eller ränterörelser och annat kan påverka värdet av mina placeringstillgångar på kort sikt. Det som initialt händer är att värdet av placeringstillgångarna minskar och då får man många gånger en klump i magen.

  Hur skall man agera framöver?

  När du gjorde ditt första köp av aktier eller fonder så hade du säkert en sparplan. Oavsett om du sparar till något särskilt ändamål, bygger upp en buffert eller sparar till pensionen så är det viktiga i sammanhanget att hålla sig till sin ursprungliga sparplan och inte förivra sig i förtid. Vid en börsnedgång är det viktiga att ha koll på när, enligt sparplanen, du tänkt sälja dina fonder och ta ut dina pengar.

  Skall du ta ut ditt kapital inom en snar framtid så är det lämpligt att i ett tidigt stadium minska risken i din portfölj, exempelvis öka andelen räntefonder. Lever vi i en värld med förväntningar om stigande ekonomisk tillväxt skall du placera ditt kapital i aktiemarknaden men där du som sparare från tid till annan får leva med (eller acceptera) att kurserna svänger både uppåt och nedåt.

  När man väl har sålt av sina placeringstillgångar vill man oftast investera i marknaden igen och det som då händer är att man väntar så länge att stormen har bedarrat d.v.s. man väntar så länge att det känns tryggt att placera tillgångarna igen. Oftast tas detta placeringsbeslut i ett läge när marknaderna redan har stigit och värderingarna gått upp. När man då placerar sina tillgångar, gör man kanske det på en nivå som står högt, d.v.s. man köper sent i nästa uppgångsfas och risken är att marknaden går ned i värde igen. Vinsthemtagningar uppstår med jämna mellanrum. Det väsentliga i sammanhanget är att hålla sig till sin ursprungliga sparplan och inte agera efter sina känslor. Tänk långsiktigt och acceptera marknadernas rörelser uppåt och nedåt.

  För att få hjälp med att se om risken i din fondportfölj ligger i linje med din sparplan finns ett hjälpmedel på Fondmarknaden.se som kallas kontoprofil. Där svarar du på ett antal frågor och utefter dina svar får du fram vilken riskprofil du har, sedan kan du se om den överensstämmer med ditt innehav. Logga in på ditt konto och läs mer.

  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

 • Uppdaterade topp-3-fonder  

  Uppdaterade topp-3-fonder


  Hos Fondmarknaden.se har vi sedan lång tid tillbaka en funktion som heter Fondmarknaden.se’s Topp 3.

  För att hjälpa dig att hitta de bästa fonderna för ditt sparande lyfter Fondmarknaden.se fram tre fonder inom varje fondkategori. Dessa fonder kallar vi för Fondmarknaden.se's topp 3. I våra samtliga tolv fondkategorier finns det tre utvalda fonder för att du ska kunna hitta de bästa fonderna just nu. Fondmarknaden.se's topp 3-listor uppdateras löpande. Nyligen har vi genomfört en uppdatering av kategorierna, nedan beskriver vi vilka förändringar som har gjorts och varför..

  Ledstjärnan för våra val är riskjusterad avkastning, dvs. fondens avkastning i relation till dess jämförelseindex över tid. Ibland kan de komma en i våra ögon intressant nykomling som kan komplettera övriga fonder på ett naturligt sätt. De fonder som har tillkommit senast är;

  Branschfonder

  OPM Listed Private Equity; fonden investerar i internationella noterade Private Equity bolag och har en hög riskjusterad avkastning över tid. Fonden passar bäst i en global fondportfölj med stor spridning till en mindre andel.


  Etikfonder
  Schroders Global Climate Change Equity (acc); fonden placerar I bolag som gynnas av pågående processer att förbättra för klimatprocesser globalt. Fonden har en stor spridning i globala bolag som i kategorier.


  Tillväxtmarknader
  DNB-Asia Small Cap; fonden som har funnits med i många år har en fokusering till små och medelstora bolag i Indien och Kina och har över tid en hög riskjusterad avkastning.


  Nordenfonder
  Fondita Nordic Micro Cap samt Fidelity Nordic Fund; för den som vill ha en spridning i stora bolag respektive i mindre bolag i Norden kan en kombination av dessa två fonder vara av intresse. De har bägge en hög riskjusterad avkastning, och ligger högt på listorna i sin kategori.


  Sverigefonder
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag; fonden som är en passiv aktiefond, placerar i svenska investmentbolag till en låg förvaltningskostnad. Fonden kompletterar andra Sverigefonder, både largecap och small cap på ett naturligt sätt. Den riskjusterade avkastningen är hög.

  Japanfonder
  Schroders - SISF Japanese Opportunities A Acc; Fonden söker efter undervärderade bolag I Japan Inom kategorin small cap. Är man intresserad av placeringar i Japan bör den kompletteras med en largecapfond för att över tid få en bra riskspridning.


  Nordamerikafonder
  T.Rowe Price US Large Cap Growth Fund; fonden är en fokusfond dvs den placerar I ett färre antal bolag och har en hög riskjusterad avkastning över tid. Fonden bör kompletteras med andra fondinnehav i regionen för att uppnå en acceptabel riskspridning.


  Europafonder
  Lannebo Europa småbolag ; fonden fyller ett år i höst men förvaltarna, som kommer från en svensk storbank, har ett mycket gott renommé sedan tidigare. Fonden ligger i toppsegmentet i år och den bör kompletteras med placeringar i large cap bolag för att erhålla optimal riskspridning.


  Globalfonder
  Pacific Fonder Global Dynamic; Fondbolaget (svenskt) är relativt nytt och fonden har ett placeringsreglemente som medger större avvikelser från sitt jämföresindex och bör kompletteras med en större globalfond som gärna får vara av indexkaraktär.


  Hedgefonder

  SEB Diversified; fonden, som är en så kallad matematisk multistrategifond, placerar i bland annat i aktieindex, valutor och räntor, har ett erfaret team i ryggen och fonden går som bäst när starka trender uppstår. Fonden är ett bra komplement till traditionella aktiefonder och kan i detta sammanhang ses som en försäkring mot större sättningar i marknaden.


  Aktiefonder
  Öhman Global Growth; fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi inom specifika produktområden. Tror man på den tekniska utvecklingen framöver kan denna fond vara av intresse och den bör kompletteras med en större indexnära globalfond för den intresserade.


  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Fondkommentar augusti - Global Marknadssyn  

  Fondkommentar augusti - Global Marknadssyn

  De flesta tillgångsslag, framförallt de riskfyllda, har haft en fin utveckling hittills under 2017.

  Visserligen har aktier, framförallt svenska, haft en del motvind under juli då förväntningarna inför rapportsäsongen kvartal två var högt ställda. Den globala utvecklingen som började förra sommaren har planat ut framförallt i USA men nivån är fortfarande stark både i USA och i Europa. Bolagens vinster är definitivt ett starkt stöd och det är möjligt med en tvåsiffrig vinsttillväxt för helåret 2017.

  I USA är arbetslösheten på rekordlåg nivå, 4,3 % i dagsläget, men löneinflationen som borde visa sig har uteblivit. Den amerikanska centralbanken, FED, har därför varit försiktiga i underkant med att höja styrräntan vilket fick den amerikanska valutan USD att falla kraftigt under sommaren.  Sedan årsskiftet har USD fallit med ca 12 % gentemot euron och den svenska kronan. Detta är negativt för vår egen exportsektor och den kursnedgång som vi hade på Stockholmsbörsen i juli är till stor del en effekt av sämre rapporter samt lägre USD.

  Frågan är dock om inte FED, trots allt, kommer att höja styrräntan snart eftersom det skapas så många nya arbetstillfällen i USA och till sist måste priset på arbetskraft gå upp i ett sådant läge.

   

  Bästa fonder juli månad

  Vissa länderfonder stick ut, framförallt i Brasilien. Marknaden i landet har haft ett sicksackmönster under lång tid och trots mutanklagelser bland politiker och andra skandaler fortsätter Brasilien att gå starkt.

  BNP Paribas Asset Management LU Parvest Equity Brazil + 10,22 %

  HSBC Global Investment Funds GIF Chinese Equites (USD) + 10,01 %

  Nordamerika

  I Nordamerika är largecap fonder de som har varit starkast under juli, bäst fond i Nordamerika

  Franklin Templeton U.S. Opportunities Fund (acc) + 3,61 %

  Europa

  I Europa är det fortfarande småbolagsfonder som dominerar topplistorna, bäst fond i Europa

  Credit Suisse CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund + 2,39 %.

  Sverige

  I Sverige har småbolagsfonderna haft en stark månad , kanske som ett resultat av att cykliska stora bolag haft en kämpig rapportmånad. Bäst fond i Sverige

  C WorldWide Asset Management Sweden Small Cap + 2,26 %

  Tillväxtmarknader

  Bland tillväxtmarknadsfonder som visar sig starkt är det fonder som placerar i Brasilien som har varit bäst under juli. Bäst fond bland tillväxtmarknadsfonder

  Handelsbanken Fonder AB Brasilienfond + 7,79 %.

   

  Fler topplistor hittar du här:

  http://www.fondmarknaden.se/Fonder/Topplistor.aspx


  Thomas Holmström
  Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket