Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 191,70 SEK 0,00 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,00%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 4,14%
  1 mån
 • -1,92%
  3 mån
 • 0,24 %
  6 mån
 • 2,12%
  1 år
 • 53,15%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Origo Quest 1 steg 4,15 procent i december - gillar aktivisterna i Nilfisk och gynnades av NCCs vinstvarning  

  Origo Quest 1 steg 4,15 procent i december - gillar aktivisterna i Nilfisk och gynnades av NCCs vinstvarning

  Hedgefonden Origo Quest 1 steg med 4,15 procent under december, vilket gör att hela 2017 års avkastning uppgick till 2,21 procent.

  Korrelationen mot marknaden har fortsatt att vara begränsad. Både de långa och korta placeringarna bidrog positivt under månaden, och det var framförallt två aktier som
  stack ut; Nilfisk (lång) och NCC (kort).

  Vinstvarningen från NCC passade fonden.

  "Våra farhågor om att bolagets projektstyrning är undermålig och att lönsamheten i orderstocken är högst osäker har besannats. NCC-blankningen har givit ett betydande bidrag till fonden under månaden och året", skriver förvaltarduon Stefan Roos och Carl Rydin i en månadskommentar.

  Fonden har under hösten i flera omgångar ökat på sitt innehav i Nilfisk. Aktien gick starkt och förvaltarna understödjer aktivistfonden PrimeStones planer för bolaget.

  "Vi har länge argumenterat för en fortsatt konsolidering inom den professionella rengöringsbranschen och ser att betydande synergier kan uppnås i ett eventuellt samgående med amerikanska Tennant, så vi stödjer PrimeStones plan", skriver förvaltarna.  Taggar:
  #hedgefonder  

 • Origo Quest 1 backade med 3,68 procent i november - lyfter upp Momentum som intressant  

  Origo Quest 1 backade med 3,68 procent i november - lyfter upp Momentum som intressant

  Hedgefonden Origo Quest 1 backade med 3,68 procent under oktober. Hittills i år är fonden ned med 1,85 procent, visar en månadsrapport.

  "Marknadens utveckling i år har varit tudelad. Cykliska storbolag har gått starkt medan domestika småbolag som grupp har legat kvar på oförändrade nivåer. Vi konstaterar att flera av fondens viktigaste investeringsteman inte har varit optimala. Gapet har förstärkts under det andra halvåret. Vår strategi är dock långsiktig och perioder med kraftiga
  rotationer brukar komma och gå", skriver förvaltaren Stefan Roos i en månadskommentar.

  Han uppger vidare att cykliska bolag värderas på rekordnivåer. Det gör att fonden blickar mot småbolagslistorna.

  "Cykliska bolag värderas på rekordnivåer nu, och det enda vi kan vara säkra på är att de är just cykliska. Då vi är allt mer tveksamma till börsindex (läs: stora cykliska bolag) så har det uppstått nya möjligheter på småbolagssidan".

  Origo Quest 1 har därför gjort fler omplaceringar den senaste tiden. När det gäller innehav lyfter Roos upp Momentum Group, ett företag som knoppats av från B&B Tools.

  "Bättre produktmix, ett centrallager och nedläggning av olönsamma butiker är viktiga ingredienser i förändringen. Senaste rapporten (jul-sep) visade också på en rejäl resultatförbättring (+29 procent) och att den operationella hävstången är stor", skriver Roos.  Taggar:
  #hedgefonder  

 • Hedgefonden Origo Quest 1 sjönk under oktober - lyfter upp Alimak  

  Hedgefonden Origo Quest 1 sjönk under oktober - lyfter upp Alimak

  Hedgefonden Origo Quest 1 sjönk under oktober med 2,2 procent.

  På minussidan återfinns vissa långa positioner såsom Gunnebo och Lindab och på plussidan återfinns korta positioner i Avanza och NCC.

  Fonden har inte gjort några väsentliga förändringar av sin portfölj under oktober.

  Fonden lyfter upp Alimak som en intressant aktie. Rapporten inkom sämre än vad marknaden förväntat sig.

  "Vi bedömer att den negativa avvikelsen framförallt handlar om höga förväntningar och svårigheter att bedöma ett 'nytt' bolag. Projektandelen har ökat efter förvärven och produktmixen kan slå lite mellan kvartalen. Investeringsrationalen bygger på att bolaget växer sin mycket lönsamma serviceaffär och att man fortsätter utnyttja sin globalt ledande position och genomför ytterligare förvärv", skriver fonden i sitt månadsbrev.

  Fonden bedömer också att bolaget kommer att kunna nå sitt rörelsemarginalmål (ebita) om 15 procent, upp från dagens 11 procent, redan 2019.

  "Det är inte inprisat i dagens aktievärde", skriver fondbolaget.  Taggar:
  #industrials   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investeringsstrategin. Bolaget förvaltar hedgefonden Quest1 som har levererat en årlig avkastning sedan start på 15,7% samtidigt som risken har understigit aktiemarknadens risknivå. Företaget bildades 2011 och är strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och värdeskapande i portföljbolagen som ledstjärnor. Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Origo Capital AB är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet. Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.

Fondens startår: 2014-12-30 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 735,13 milj SEK
 

Utveckling 2018

Rådgivarnas favoriter inom kategorin Hedgefonder