Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 178,51 SEK -6,88 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -6,88%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -4,34%
  1 mån
 • -3,03%
  3 mån
 • -4,88 %
  6 mån
 • -10,62%
  1 år
 • 33,09%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Origo Quest 1 tappade 4,3 procent i februari, ser stor uppsida i Momentum  

  Origo Quest 1 tappade 4,3 procent i februari, ser stor uppsida i Momentum

  Origo Quest 1 tappade 4,3 procent i februari, detta i spåren av att såväl långa som korta innehav utvecklats svagt. Sedan årsskiftet har fonden tappat 6,9 procent.

  Ett innehav som utmärkte sig den negativa sidan var fondens hedge-position i Avanza. I en kommentar skriver förvaltarna att deras analys av bolaget varit korrekt men att den positiva reaktionen på rapporten för det fjärde kvartalet orsakat förluster.

  "Bland hedgarna sticker Avanza ut med ett negativt bidrag. I vår analys från mars 2017 såg vi en hårdnande konkurrens och vår prognos, som låg klart under marknadens, visade på en oförändrad vinst och stillastående försäljning för tredje året i rad. Samtidigt var värderingen hög mot både jämförbara internationella nätmäklare och nordiska banker. Analysen har visat sig vara rätt, men trots det steg Avanza-aktien kraftigt efter att ha slagit de pressade Q4-förväntningarna."

  Under månaden har fonden sålt sitt innehav i Bergman & Beving (B&B) då förvaltarna anser att man sedan investeringen gjordes 2013 uppnått en stor del av de mål som sattes upp med densamma. Man behåller dock innehavet i Momentum, som är en spin-off från B&B, då man ser en fortsatt stor uppsida i bolaget.

  Ett annat bolag som man håller fast vid trots en nedgång på 20 procent från kurstoppen i februari är Hoist Finance.

  "Under ett möte med bolaget efter Q4-rapporten uttryckte vi bland annat vår besvikelse över bolagets kommunikation, dock är vi fortsatt optimistiska över bolagets framtid", kommenterar förvaltarna och fortsätter:

  "Vi är också positiva till att Klaus-Anders Nysteen har tillträtt som ny VD, med sin erkända
  ledarskapsförmåga och branschkunskaper. Trots högre investeringar på kort sikt,
  så anser vi att Hoist, med den relativt låga värderingen."

  Vid månadens utgång var fondens största långa positioner i Qliro, Cherry och Catena.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Bolag som står inför förändring i fokus för hedgefonden Origo Quest 1 - finanspodden Björnfällan  

  Bolag som står inför förändring i fokus för hedgefonden Origo Quest 1 - finanspodden Björnfällan

  Stefan Roos, ansvarig förvaltare för lång/kort aktiehedgefonden Origo Quest 1, gästade under fredagen CMC Markets podd Björnfällan.

  Roos berättade bland annat varför han föredrar bolag som står inför förändringsåtgärder när han investerar och hur han vaskar fram blankningskandidater.

  Grundfilosofin bakom fondens förvaltning bottnar i Stefans mångåriga erfarenhet inom småbolagsbörvaltning. Han har tidigare bland annat varit ansvarig för Handelsbankens Småbolagsfond.

  "En viktig observation för mig och som ligger till grund för vår filosofi är att jag för 10-15 år sedan såg många bolag köpas ut från börsen. Då sa ofta de riskkapitalbolag som stod för utköpen att vi behöver ta bort bolaget från börsen och åtgärda vissa saker. När jag sedan såg dessa bolag komma tillbaka på tre till fyra gånger högre värdering, tänkte jag att det är ju den resan man vill vara med på."

  "Det är lite så vi ser på de bolag vi investerar i, bolag som i grunden är jätteintressanta men där det behövs göras företagsspecifika åtgärder."

  Roos och hans förvaltningsteam ägnar mycket tid åt att träffa företagsledningar och styrelser för att testa idéer och få förståelse för om det finns en förändringsvilja i den riktning som man själva identifierat som intressant.

  "Ungefär en gång på tjugo hittar vi ett case som känns klockrent, det blir mycket att gräva och försöka få med sig ledningspersoner i arbetet", säger Roos.

  Vad gäller bolag som man blankar är utvärderingsprocessen snarlik för att hitta kandidater, man letar med andra ord förändringar som slår negativt mot ett bolag, men det finns saker som "stökar till det" på den korta sidan, säger förvaltaren.

  "Vad gäller blankningar finns en finansieringskostnad att ta hänsyn till, i vissa småbolag ligger lånekostnaden på 50 procent, vilket innebär att aktien måste tappa 50 procent innan vi når break even på en sådan placering, det blir svårt att motivera."

  "En annan viktig aspekt är likviditeten, om det händer något i bolaget som gör att kursen rusar kan förlusten i en blankad position bli i princip hur stor som helst."

  Stefan säger att de i vissa fall kan acceptera illikvida aktier men att de inte får utgöra mer än 10 procent av portföljen.

  Långsiktighet är något som Stefan betonar som viktigt i det portföljarbete man gör, såväl på den korta som den långa sidan. "Har vi gjort rätt analys kommer vi förr eller senare få betalt för det, men det gäller kontinuerligt att följa upp sin position", säger han.

  Som ett exempel på en position som gått fel nämner han Com Hem. Analysen var här att bolaget brottades med en mängd utmaningar och att bolagsledningen mer eller mindre bara ägnade sig åt att vårda sin kurs. Kursen gick dock kontinuerligt upp i två års tid, säger Stefan och de var tvungna att stänga positionen, trots att grundanalysen inte förändrats.

  Av de positioner som fonden för närvarande äger finns Cherry och och det danska konglomeratet NKT, i båda fallen har fonden haft innehavet i över fem år, vilket är i linje med den tidshorisont man kom fram till när man startade fonden.

  "I fallet Cherry har aktien gått upp 1300 procent sedan vi köpte den, aktien tappade fart under fjolåret och vi förlorade en del pengar men vi är fortsatt positiva till aktien. Vi gick under förra året tillbaka till analysen och vår slutsats är att de tillfälligt tappade fart i samband med köpet av casinot Come On."

  Ett bolag som man ser väldigt stora förändringsmöjligheter i är Qliro.

  "Qliro har varit ett spretigt e-handelsbolag historiskt men bolaget har fokuserat på finansverksamhet och betalningslösningar och renodlat verksamheten, det har skett i högt tempo under ny ledning och bankverksamheten växer mycket snabbt. Jag tror att detta bolag framöver kommer vara mer av en bank än ett e-handelsbolag."  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Origo Quest 1 tappade 2,6 procent i januari, rekyler i Nilfisk och NKT bidrog negativt, ser positivt på Paynova  

  Origo Quest 1 tappade 2,6 procent i januari, rekyler i Nilfisk och NKT bidrog negativt, ser positivt på Paynova

  Origo Quest 1 tappade 2,6 procent under januari. Bland innehav som tyngde utvecklingen märktes innehaven i Nilfisk och NKT som rekylerade efter en stark utveckling under december. Den omvända utvecklingen sågs i Cherry som därmed blev ett positivt bidrag.

  "De korta placeringarna hade som grupp en negativ avkastning. Vi noterade också att gapet mellan ”värdebolag” och ”tillväxtbolag”, fortsatte att öka vilket i någon mån också påverkar en värdefokuserad fond som Quest negativt. Som långsiktiga investerare oroas vi dock inte speciellt mycket över detta, utan betraktar de kortsiktiga svängningarna som intressanta affärsmöjligheter", skriver förvaltaren i en kommentar.

  Fonden fortsätter att fokusera på bolag inom nya betalningslösningar och e-handel. Qliro och Paynova är viktiga så kallade fintech-innehav. Enligt förvaltaren har framförallt Paynova gjort betydande framsteg under senare tid.

  "Under 2016 handlade mycket om att lansera betalningstjänsten och att implementera lösningen för första kunden SJ. Under 2017 skedde en välbehövlig förstärkning av styrelsen och marknadssidan samtidigt som bolaget uppkapitaliserades. Senaste tiden har bolaget fått ytterligare 5-6 stycken nya kunder, där kontraktet med e-handelsbolaget Skruvat.se sticker ut som extra intressant i våra ögon. Vi bedömer att 2018 kan bli året då man kommer upp i ett tio-tal kunder, full konceptvalidering och att tillväxten tar fart", skriver förvaltaren i en avslutande kommentar.  Taggar:
  #hedgefonder   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investeringsstrategin. Bolaget förvaltar hedgefonden Quest1 som har levererat en årlig avkastning sedan start på 15,7% samtidigt som risken har understigit aktiemarknadens risknivå. Företaget bildades 2011 och är strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och värdeskapande i portföljbolagen som ledstjärnor. Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Origo Capital AB är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet. Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.

Fondens startår: 2014-12-30 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 735,13 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder