Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 176,39 SEK -7,98 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -7,98%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 0,44%
  3 mån
 • -7,98 %
  6 mån
 • -7,76%
  1 år
 • 32,96%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Origo Quest 1 hade en oförändrad utveckling i juni, lockande värdering i Recipharm  

  Origo Quest 1 hade en oförändrad utveckling i juni, lockande värdering i Recipharm

  Origo Quest 1 hade en oförändrad utveckling i juni, vilket innebär att fonden tappat 7,9 procent sedan årets början. Det framgår av en förvaltarkommentar.

  Bland de långa innehaven stack Qliro ut med en mycket stark utveckling efter spekulationer i media om att Nelly är på väg att säljas. Lindab hade däremot en rekyl ned och bidrog negativt. Bland de blankade positionerna så fortsatte sporthandlaren XXL att bidra positivt till fonden.

  Tesen har varit och är alltjämt att XXL är på väg in i en ny fas med betydligt lägre tillväxttakt och lägre marginaler vilket också kommer betyda en lägre motiverad värderingsmultipel.

  Aktiemarknaden är generellt svårbedömd i nuläget anser förvaltaren: "Lågt värderade bolag har blivit ännu billigare och dyra bolag ännu dyrare. Riskvilja finns det uppenbarligen gott om när det gäller biotech och teknologi men inte när det gäller handel och industri."

  Under månaden har fonden bland annat investerat i Leröy Seafood samt ökat i Recipharm.

  I Recipharm lockar en låg värdering som bör handlas till runt 180-200 kronor, givet vissa antaganden.

  "Risken i verksamheten bedömer vi som låg då man har över 200 kunder fördelat på över 20 fabriker. Förutom lägre underhållsinvesteringar och högre operationell effektivitet framöver ser vi fortsatta förvärv som den viktigaste värdedrivaren. Om bolaget de närmaste åren växer i linje med sin historiska tillväxt och samtidigt återställer rörelsemarginalen till 12-13 procent bör aktien enligt vår bedömning värderas till runt 180-200 kronor."

  Vid månadens utgång var det största innehavet Catena med en portföljvikt på 12,7 procent, följt av Lindab med en portföljvikt om 10,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hedgefondförvaltaren Stefan Roos på Origo anser att Qliros uppdelning är helt logisk  

  Hedgefondförvaltaren Stefan Roos på Origo anser att Qliros uppdelning är helt logisk

  E-handelsbolaget Qliro meddelade under torsdagskvällen att bolaget styckas upp i tre delar och att Nelly, Cdon och Qliro Financial Services ska drivas som separata bolag. Den nya strategi välkomnas av fondförvaltaren Stefan Roos som har hand om hedgefonden Origo Quest 1.

  ”Det är det här spåret vi har drivit sedan två år tillbaka, och vi ser det som helt logiskt givet att QFS och Nelly har nått kritisk massa. En fråga som kommer upp är om det kan ha triggats av att det redan finns intressenter på delarna?”, säger Stefan Roos på Origo till Finwire och fortsätter:

  ”Inom 12-24 mån kan vi ha ett renodlat växande fintechbolag med två miljoner e-handelskunder. Bolaget blir lättare att styra, overhead kan sänkas rejält och intjäningen kan användas till att accelerera den egna tillväxten.”  Taggar:
  #ecommerce   #retail   #tech  

 • Origo Quest 1 tappade 0,8 procent i maj, har byggt upp betydande position i Lindab  

  Origo Quest 1 tappade 0,8 procent i maj, har byggt upp betydande position i Lindab

  Origo Quest 1 backade med 0,8 procent i maj, vilket innebär att fonden tappat 7,9 procent sedan årets början.

  Under månaden har fonden byggt en betydande position i Lindab.

  "Företaget har varit underpresterande under en lång period och aktien har varit ratad av investerare. Vi har tagit en aktiv roll och vi ser ett stort värde framåt där många delar driver vårt investeringscase", skriver förvaltaren Stefan Roos i en kommentar.

  Bland faktorer som Origo pekar på kan stå för betydande förbättringar inkluderas ett ökat fokus på ventilation, vilket är en strategisk inriktning som bolaget själva meddelat. Denna strategi medför att bolaget kommer sälja av icke-kärnverksamheter som idag står för 30 procent av den totala försäljningen.

  Därutöver menar Origo att flera effektivitetsförbättringar kan genomföras med en ny ledning på plats i år. Dessa förbättringar menar man kan ge en EBIT-marginal på över 10 procent på medellång sikt. Slutligen kommer en konsolidering att ske inom HVAC-industrin (heating, ventilation & air condition) på grund av strängare regleringar från EU gällande energieffektivitetsåtgärder, resonerar Origo.

  Vid månadens utgång hade Lindab seglat upp som fondens näst största innehav med en portföljvikt om 10,2 procent, största innehavet var Catena med en portföljvikt på motsvarande 10,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investeringsstrategin. Bolaget förvaltar hedgefonden Quest1 som har levererat en årlig avkastning sedan start på 15,7% samtidigt som risken har understigit aktiemarknadens risknivå. Företaget bildades 2011 och är strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och värdeskapande i portföljbolagen som ledstjärnor. Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Origo Capital AB är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet. Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.

Fondens startår: 2014-12-30 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 665,03 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder