Logga in   |  Bli kund
Origo Capital AB Origo Quest 1
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 177,92 SEK -7,19 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -7,19%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 1,31%
  1 mån
 • -4,66%
  3 mån
 • -6,91 %
  6 mån
 • -6,97%
  1 år
 • 33,21%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Origo Quest 1 steg med 1,3 procent i april, ser XXL som mycket farlig cocktail för investerare  

  Origo Quest 1 steg med 1,3 procent i april, ser XXL som mycket farlig cocktail för investerare

  Origo Quest 1 steg med 1,3 procent i april, vilket innebär att fonden backat med 7,2 procent sedan årets början.

  Under månaden har fonden gynnats av en relativt bred uppgång bland de långa innehaven. Dessa innehav har annars präglats av stora svängningar i samband med kvartalsrapporter och tyngts av oro och hög volatilitet, skriver Origo.

  Bland bolag som stack ut under månaden var Cherry som kom med en omvänd vinstvarning. Detta var i linje med fondbolagets bedömning att problemen som bolaget brottats med under hösten varit av tillfällig karaktär. Innehaven i Sobi och Grieg bidrog också positivt. I den negativa vågskålen fanns Qliro.

  Bland fondens blankade innehav erhölls ett positivt bidrag från XXL efter att bolaget rapporterat ett resultat som gjorde marknaden besviken.

  "Vårt case bygger på de strukturella utmaningar som bolaget står inför när e-handeln tar mer av marknaden. XXL:s egna e-handel växer förvisso, men en högre andel e-handel slår också negativt på lönsamheten. Ett tidigare tillväxtbolag med en hög multipel kombinerat med strukturella utmaningar och fallande marginaler är ingenting annat än en mycket farlig cocktail för investerare", resonerar Origo.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Stefan Roos på Origo ser den omvända vinstvarningen i Cherry som ett riktigt kvalitetstecken  

  Stefan Roos på Origo ser den omvända vinstvarningen i Cherry som ett riktigt kvalitetstecken

  Fondförvaltaren Stefan Roos som har hand om hedgefonden Origo Quest 1 ser den omvända vinstvarningen i Cherry som ett riktigt kvalitetstecken. Det delger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Fondförvaltaren imponeras av bolagsledningen: "Cherry sprutar ut cash-flow från 4 av 5 affärsområden verkar det som. Det mest imponerande är kanske inte det första kvartalet, utan hur ledningen tog tag i problemen under det tredje kvartalet i fjol. Man agerade snabbt och hårt, och det är ett sådant management man vill investera i".

  Per månadsrapporten för mars månad var Cherry Origo Quest 1:s största aktieinnehav med en portföljvikt om 9,9 procent. För de största fem innehaven listar man en kort värdedrivare för bolaget, och för Cherry är det transformering/tillväxt.

  Finwire rapporterade igår kväll att Cherry har gjort en preliminär sammanställning av koncernens utveckling under det första kvartalet 2018. Såväl intäkter som ebitda-resultat har utvecklats starkt och bedöms uppgå till omkring 675 miljoner kronor (541) respektive 188 miljoner kronor (83). Ebitda-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till 28 procent (15).

  Bakgrunden till den bättre än förväntade utvecklingen var främst en fortsatt förbättring inom affärsområdet Online Gaming, uppger bolaget i ett pressmeddelande.  Taggar:
  #betting   #leisure  

 • Origo Quest 1 tappade 1,6 procent i mars, Sobi nytt innehav bland långa positioner  

  Origo Quest 1 tappade 1,6 procent i mars, Sobi nytt innehav bland långa positioner

  Origo Quest 1, som är en lång/kort aktiehedgefond med inriktning mot småbolag i Norden, tappade 1,6 procent under mars, vilket innebär att fonden sjunkit med 8,4 procent sedan årets början.

  Under månaden har fonden missgynnats av sin nettoexponering som legat på cirka 30 procent. Efter att ha ökat den korta portföljen har dock förvaltarna tagit ned denna exponering betydligt, framgår det av månadsrapporten.

  Förvaltarna noterar att utvecklingen för småbolag (mätt som OMX Small Cap Index) har varit svag sedan toppen i juni i förra året och tappat cirka 12 procent från denna tidpunkt. Dessutom har "värdebolag" i allmänhet utvecklats klart sämre än "tillväxtbolag" under det senaste halvåret, vilket man menar gjort det svårt för värdeinvesterare. Man anser dock att det finns signaler som tyder på att denna trend håller på att vända.

  Fonden har under månaden adderat läkemedelsbolaget Sobi till de långa positionerna.

  "Vi tror att framgångarna med läkemedlen Elocta och Aprilox fortsätter, och att bolaget dessutom har goda möjligheter att göra attraktiva tilläggsförvärv. Konsolideringen i branschen kan även leda till att SOBI köps upp", skriver man i en kommentar till köpet.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investeringsstrategin. Bolaget förvaltar hedgefonden Quest1 som har levererat en årlig avkastning sedan start på 15,7% samtidigt som risken har understigit aktiemarknadens risknivå. Företaget bildades 2011 och är strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och värdeskapande i portföljbolagen som ledstjärnor. Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Origo Capital AB är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2012. Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet. Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.

Fondens startår: 2014-12-30 Fondens Bolag: Origo Capital AB FondStorlek: 686,40 milj SEK
 

Utveckling 2018

Topp 3 inom kategorin Hedgefonder