Logga in   |  Bli kund
UB Fondbolag UB North America REIT Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Nordamerikafonder 130,73 EUR 23,30 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 23,30%
  i år
 • -0,92%
  1 vecka
 • 3,21%
  1 mån
 • 3,05%
  3 mån
 • 14,03 %
  6 mån
 • 19,98%
  1 år
 • 30,00%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Duvaktiga centralbanker bör gynna realtillgångar som infrastruktur, finns vissa segment med högre tillväxt – United Bankers-förvaltare  

  Duvaktiga centralbanker bör gynna realtillgångar som infrastruktur, finns vissa segment med högre tillväxt – United Bankers-förvaltare

  Realtillgångsförvaltaren Pekka Niemelä på fondbolaget United Bankers bedömer att mer duvaktiga centralbanker bör gynna realtillgångar som infrastruktur, samt anser att fonderna är väl positionerade att generera fortsatt avkastning.

  Fonderna UB Infra och UB Emerging Markets Infra har ett primärt fokus på infrastrukturbolag i monopolställning. Det inbegriper bland annat eldistributörer, vattenbolag och flygplatsoperatörer.

  Därefter tittar fondernas förvaltningsteam sekundärt på mer konkurrensutsatta sektorer, däribland IT-infrastruktur och förnybar elproduktion.

  Fonden exkluderar helt bolag verksamma inom infrastrukturkonstruktion samt materialproducenter.

  De flesta av innehaven anses tillhöra typiskt hållbara sektorer. Den största miljömässiga utmaningen i förvaltningen bedömer man ligger i själva elproduktionen. Förvaltarteamets fokus inom detta segment av marknaden är dock på eldistributörer och inte själva produktionen, då den senare inte anses vara monopolistisk till sin karaktär.

  Förvaltaren lyfter fram att infrastrukturinvesteringar är idag betydligt mer populära än vad de var för bara mindre än tio år sedan. Förvaltning under kapital avseende noterade infrastrukturtillgångar har ökat till 85,4 miljarder dollar per 2017, från 17,1 miljarder dollar år 2010.

  ”Detta område har gått från att vara litet och inte så framträdande till att få en allt mer uttalad roll inom alternativa investeringar”, förklarar Niemelä.

  Båda fonderna har utvecklats väl om man kollar på lång sikt. Sedan start har UB Infra haft en genomsnittlig årlig avkastning på 7,5 procent, mot jämförelseindexsiffran 6,7 procent. I fallet UB EM Infra har den fonden avkastat i snitt 8,2 procent per år sedan start, vilket motsvarar en årlig relativ överavkastning om 5,5 procentenheter.

  På tillväxtmarknaderna är infrastrukturbolagen mer tillväxtorienterade, samtidigt som de är mindre skuldsatta jämfört med liknande bolag på utvecklade marknader.

  Värderingsmässigt handlas de också till lägre multiplar idag, om man utgår från innehaven i fonderna. Värderingarna för de utvecklade infrastrukturbolagen i UB Infra har kommit ned de senaste åren och närmar sig långsiktiga genomsnittsnivåer. Detta samtidigt som den aggregerade värderingen för innehaven i UB EM Infra beskrivs som lägre än långsiktiga genomsnittsnivåer.

  Enligt UB-förvaltaren beror värderingsskillnaden i hög grad på räntepolitiken som förs av de globala centralbankerna. De lägre räntorna globalt har medfört att marknaden har utvecklat en preferens för bolag med goda kassaflöden, höga direktavkastningar och stabila verksamheter.

  ”På tillväxtmarknader kollar man inte lika mycket på direktavkastningen som man gör på västerländska marknader”, tillägger fondförvaltaren.

  En annan faktor är att den politiska risken reflekteras och påverkar marknaden mycket mer på tillväxtmarknader än på utvecklade marknader.

  ”Vi kan se i till exempel Brasilien att det som händer på den politiska fronten har påverkat prissättningen av tillgångarna i hög utsträckning. Det kan man inte se i exempelvis USA eller i Storbritannien med Brexit-situationen”, berättar Niemelä.

  Han tillägger att denna politiska risk är inget man kan undkomma, men den går att begränsas genom bland annat diversifiering.

  Förvaltarteamets idé är att diversifiera portföljerna, och när en aktie nått en viss portföljvikt efter kursuppgång väljer man att skala på positionen och öka i billigare aktier.

  På följdfrågan om när fonden genererar relativ överavkastning svarar förvaltaren att det sker oftast i tider av börsnedgång.

  Båda fonderna klarade sig betydligt bättre än börsindexet MSCI World i samband med finanskrisen. Vidare återhämtade de sig betydligt snabbare. Innehaven är lågvolatila och korrelerar dessutom väldigt svagt mot börsmarknaden.

  Infrastruktur är ett brett investeringsområde som inrymmer många undersektorer. Tillväxtutsikterna för de undersektorer som ingår i fondens investeringsmandat målas upp av förvaltaren som generellt sett svaga, men det finns vissa områden av infrastrukturmarknaden med högre tillväxt.

  Ett område med lite högre tillväxt globalt är Airport Services, på svenska flygplatstjänster. Förvaltarteamet på United Bankers har ökat i den sektorn under detta år. Ser man till listan över de största innehaven i de båda fonderna finns många flygplatsoperatörer med, däribland tyska Fraport, Aeroports de Paris och Airports of Thailand.

  Niemelä pekar även ut naturgasbolag som ett intressant investeringsområde. De anses ha en intressant underliggande tillväxt av att många länder vill använda mindre kolkraft.

  Ett av dessa länder är Kina. Naturgas har ersatt kolkraft särskilt i kinesiska storstäder som Shanghai och Peking i syfte att förbättra luftkvaliteten.

  Ett av de största innehaven i UB Infra är det amerikanska vatteninfrastrukturbolaget American Water Works, och Niemela ser positivt även på den undersektorn.

  ”Om man tittar på vatten är det den delen av portföljen med lägst risk, men det är lägre tillväxt, särskilt på utvecklade marknader. Ser man till risk/avkastningsprofilen skulle jag säga att det är den bästa undersektorn”, uppger förvaltaren.

  Avslutningsvis bedömer Niemelä att fonderna är väl positionerade för framtiden. Han utesluter inte att marknaderna kan stiga ytterligare till följd av de globala centralbankernas stimulerande penningpolitik.

  Han anser likväl att infrastrukturfonderna utgör ett bra komplement i en sparportfölj, särskilt på grund av nedsideskyddet som de erbjuder.  Taggar:
  #emergingmarkets   #mutualfunds   #utilities   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar placeras i börsnoterade fastighetsplaceringsbolags aktier och REITs i Nordamerika. Fondens målsättning är att erbjuda investerare en likvid och diversifierad exponering mot fastigheter i USA, Kanada och Mexiko. Eftersom fonden strävar efter en risk- och avkastningsprofil i enlighet med den direkta fastighetsmarknaden, allokeras huvuddelen av fondens tillgångar i bolag som har en så kallad REIT (Real Estate Investment Trust) -status. Placeringarna i REIT-bolag med höga dividender ger fonden en möjlighet att sträva efter en jämnare avkastning med lägre risk jämfört med den allmänna kursutvecklingen i börsnoterade fastighetsbolag. Eftersom fondens mål är en jämn absolut avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen har fonden inget jämförelseindex.

Fondens startår: 2014-12-15 Fondens Bolag: UB Fondbolag FondStorlek: 31,75 milj EUR
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Nordamerikafonder