IPS-depå – Individuellt pensionssparande

Ett eget pensionssparande har blivit allt viktigare om du som pensionär vill behålla den inkomstnivå du haft tidigare. Utan ett eget pensionssparande får de flesta av oss inte mer än ca 60 % av lönen i pension. Läs mer om pensionsparande.

Avdragsrätten för IPS avskaffades 2016 och är därmed inte längre förmånligt för nysparande eftersom nya pengar du sätter in kommer att dubbelbeskattas (se mer information om Skatteregler nedan). Det går däremot bra att ha kvar de pengar du tidigare satt in på en IPS. Har du IPS-sparande någon annanstans kan du flytta in dem och få tillgång till ett stort utbud av fonder.

Vill du börja spara till pensionen kan du istället välja ett Investeringssparkonto (ISK) eller en fonddepå.

På följande länkar hittar du förköpsinformation samt prislista.

Öppna en IPS-depå

Om Individuellt pensionssparande (IPS)

Här nedan finner du svar på de vanligast frågorna kring IPS-depåer.

När ska jag spara i IPS?

Den som har inkomst av näringsverksamhet eller inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare får fortfarande göra avdrag för nysparande i IPS. Du som helt saknar pensionsrätt i anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Det innebär att du kan göra avdrag på upp till 35 % av din inkomst, till högst 10 prisbasbelopp, på en IPS. Läs mer på www.skatteverket.se

Vad kostar en IPS-depå hos Fondmarknaden.se?

En IPS-depå kostar 199 kr per år.

Kan jag flytta över mitt IPS-sparande till min depå på Fondmarknaden.se?

Ja, öppna en IPS-depå och anmäl att du vill flytta över ett IPS-sparande som du har på ett annat institut. IPS flyttas alltid i likvid. Det betyder att du först måste sälja av ditt IPS-innehav och sen flyttar du över pengarna till din nya depå på Fondmarknaden.se. Flyttanmälan gör din inloggad på din depå.

Måste jag betala kapitalvinst/förlustskatt när jag flyttar mitt IPS-sparande?

Nej, men den bank eller det institut som du flyttar dina besparingar från kommer att dra avkastningsskatt för det år du flyttar.

Kan jag få hjälp med mina placeringar?

På Fondmarknaden.se finns många bra hjälpmedel för att välja fonder, du kan till exempel filtrera på avkastning, betyg och hållbarhet. Det finns även topplistor där du kan se vad andra köper.

Vi erbjuder även en tjänst för aktiva fondportföljer, där professionella förvaltare gör jobbet med fondval, uppföljning och byten åt dig. Läs mer här

Vad är en utbetalningsplan?

Det är en plan för hur dina pengar ska betalas ut när du blir pensionär. När du öppnar en IPS-depå väljer du vilken utbetalningsplan du vill ha. Du kan välja att få utbetalt en gång i månaden, var tredje månad eller en gång per år. IPS-utbetalningen sker runt den 25:e varje månad oberoende av vilket utbetalningsintervall du väljer.

Inför varje IPS-utbetalning låses kontot i början av månaden tills utbetalningen sker. I Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande (IPS) kan du läsa mer om villkor för IPS-utbetalning.

Om du inte gör ett val kommer pengarna att automatiskt börja betalas ut vid 65 år. Du kan som tidigast börja ta ut din IPS när du fyllt 55 år. Fram till 3 månader innan utbetalningen startas kan du ändra din utbetalningsplan.

Du kan under 'Mina inställningar' se din IPS-utbetalningsplan och även här ändra din utbetalningsplan.

Kan jag skjuta upp min utbetalningsplan?

Du kan endast ändra din utbetalningsplan fram till tre månader innan utbetalningsplanen ska startas. Om utbetalningen redan påbörjats finns det ingen möjlighet till att ändra utbetalningen.

Hur sker utbetalningarna?

Den första bankdagen i varje månad säljs det av andelar för kommande IPS-utbetalningar. För att systemet ska kunna hantera det låser vi konton för köp och sälj 10 dagar innan. När pengar har kommit in från försäljningen hamnar de på IPS-kontot och ligger där, låsta, tills de ska betalas ut. Din IPS betalas ut till det bankkonto du anmält till oss, den 25:e i månaden, enligt din utbetalningsplan.

Vilka kan vara förmånstagare?

De som kan vara förmånstagare är: Maka/make eller tidigare maka/make, barn sambo eller tidigare sambo. Du ändra detta själv under 'Min sida' - 'Mina inställningar'.

Skatteregler IPS

Deklarations- och avdragsregler

Från 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande. För att undvika dubbelbeskattning är det viktigt att du se över ditt sparande till din IPS. Förändringen gäller endast nysparande, det IPS-sparande du hittills har sparat ihop påverkas inte.

Den som har inkomst av näringsverksamhet eller inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare får fortfarande göra avdrag för nysparande i IPS. Du som helt saknar pensionsrätt i anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Det innebär att du kan göra avdrag på upp till 35 % av din inkomst, till högst 10 prisbasbelopp, på en IPS.

Inkomstskatt

När pengarna betalas ut från din IPS beskattas utbetalningarna med inkomstskatt.

Kapitalvinstskatt

Det utgår inte någon skatt på utdelningar eller kapitalvinst inom IPS, jämför med vanligt fondsparande där du måste betala skatt på kapitalvinsten(30 %).

Avkastningsskatt IPS

På IPS-sparandet utgår årligen en schablonskatt. Underlaget för skatten fastställs genom att det ingående värdet av pensionssparandet den 1 januari varje år multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Det resultat som erhålls multipliceras därefter med 15 % för pensionsförsäkring. Anta att statslåneräntan fastställs till 3 %. Den avkastningsskatt som då utgår blir följande: 15 % x 3 % = 0,45 %.

Räkneexempel för avkastningsskatten för IPS:

Totala värdet den 1 januari är 200 000 kr.

Den genomsnittliga statslåneräntan var föregående år 0,03 %. (Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5 %.)

Skattesatsen är 15 %.

Avkastningsskatten blir då 200 000 x 0,50 % x 15 % = 150 kr, det vill säga cirka 0,075 % av värdet.


Läs mer på www.skatteverket.se

Vilka uppgifter redovisar Fondmarknaden.se till Skatteverket?

Fondmarknaden.se kommer att meddela Skatteverket hur mycket du betalt in under året, det vill säga nysparande till din IPS-depå under året. Vi meddelar också hur mycket pengar du tagit ut och vad din avkastningsskatt är för året.

Dras det någon preliminärskatt på fondutdelningar?

Nej, det dras inte någon skatt på fondutdelningar. De skatter som dras på IPS är:

  1. årlig avkastningsskatt
  2. inkomstskatt när dina pengar börjar betalas ut.