Fonddepå

Med en Fonddepå sparar du enkelt i fonder och skattar endast på dina vinstaffärer. Du kan även kvitta vinster mot förluster på en fonddepå.

En Fonddepå kan öppnas av både privatpersoner och företag. Det går även bra att öppna en Fonddepå åt minderåriga personer.

Självklart kan du månadsspara enkelt direkt från ditt bankkonto.

På följande länkar hittar du förköpsinformation samt prislista.

Öppna Fonddepå

Om Fonddepå

Här nedan finner du svar på de vanligast frågorna kring Fonddepåer.

När ska jag välja en Fonddepå?

Du ska välja en Fonddepå om du föredrar att betala 30 % i reavinstskatt för realiserade vinstaffärer, istället för att betala en årlig schablonskatt som baseras på hela kontots värde som på ett Investeringssparkonto (ISK). På en Fonddepå skattar du alltså endast när du säljer ditt innehav. En fördel är också att du kan kvitta vinster mot förluster.

Vad kostar en Fonddepå hos Fondmarknaden.se?

En Fonddepå kostar 199 kr per år.

Kan jag få hjälp med mina placeringar?

På Fondmarknaden.se finns många bra hjälpmedel för att välja fonder, du kan till exempel filtrera på avkastning, betyg och hållbarhet. Det finns även topplistor där du kan se vad andra köper.

Vi erbjuder även en tjänst för aktiva fondportföljer, där professionella förvaltare gör jobbet med fondval, uppföljning och byten åt dig. Läs mer här

Kan jag flytta in fonder till min Fonddepå?

Självklart kan du flytta in dina fonder som du har i en Fonddepå hos din bank eller på annat institut, till din Fonddepå hos Fondmarknaden.se. Fondandelarna flyttas så att du slipper sälja och realisera eventuella vinster eller förluster. Flyttanmälan gör din inloggad på din depå.

Hur beskattas en Fonddepå?

Andelsägarens beskattning (direktägande av fonder)*.

1. Kapitalvinst. Vid kapitalvinst på fondandelar tas 30 procent vinstskatt ut för privatpersoner bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Är andelsägaren en svensk juridisk person är skattesatsen enligt aktuell bolagsskatt. Andelsägare som är bosatta i utlandet, och saknar s k väsentlig anknytning till Sverige, beskattas inte här för kapitalvinster vid avyttring av fondandelar.

2. Schablonskatt. Från och med inkomståret 2012 utgår en årlig schablonskatt på innehav av fondandelar, fondskatt. Den skatten tas ut genom att 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Beloppet förtrycks i deklarationen. Andelsägaren betalar 30 procent i skatt på schablonintäkten. Skatteuttaget uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde.

3. Utdelning. Om utdelning lämnas från fonden betalar andelsägaren 30 procent inkomstskatt på utdelningen om det är en fysisk person bosatt i Sverige eller ett svenskt dödsbo. För fysisk person bosatt i utlandet och utländsk juridisk person uttas 30 procent svensk kupongskatt eller den lägre skattesats som framgår av dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det aktuella landet.

*) Källa: PM - Skatt på fondsparande från Fondbolagens Förening, 2012-04-16.

Hur deklarerar jag mina affärer?

Har du sålt andelar i en svensk eller utländsk fond ska du ta upp försäljningen till beskattning i inkomst av kapital. Du som äger fondandelar ska också ta upp en schablonintäkt som inkomst av kapital, oavsett om du har sålt fondandelar eller inte under året.

Alla försäljningar samt schablonskatten på ett fondkonto rapporterar vi till Skatteverket. När det är dags att deklarera finns dina försäljningar samt i den mån man haft utdelningar därför förtryckta i din deklaration. Din uppgift är att ange omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har köpt de sålda fonderna för. Du kan kvitta dina vinster mot förluster. Dina köpnotor hittar du enkelt i transaktionshistoriken på Min sida.