Logga in   |  Bli kund
 
 

Fondkommentarer

 • Fondkommentar April - Viss återhämtning på världens börser

  2020-05-08

  Den svenska börsen OMXS30 steg med nästan 9 procent under april månad och var den 30 april ned cirka 10 procent sedan årsskiftet. En stor del av börsuppgången kan härledas till de stora räddningspaket som både Riksbanken och Regeringen presenterat.

 • Fondkommentar Mars - Kraftiga ras på världens börser, är botten nådd nu?

  2020-04-08

  Spridningen av Covid-19 ökade ordentligt under mars månad vilket fick börserna att rasa kraftigt. Vi kan konstatera att det vi bevittnat är ett utav de snabbaste och största börsfallen i modern historia. Stockholmsbörsen bottnade den 23 mars och har sedan dess återhämtat sig med cirka 10 procent. Trots detta är stockholmsindexet OMXS30 sedan första januari ned ca 18 procent till den 31 mars.

 • Coronaskräck satte börser i fritt fall

  2020-03-09

  Fallhöjden var stor på världens börser när Coronaskräcken slog till från all time high-nivåer. På flera håll blev korrektionen mer än 10 procent. Coronaoron späs nu på av det kollapsande oljepriset och handeln på Stockholmsbörsen inleder veckan i likhet med världens börser kraftigt nedåt.

 • Ingen kollaps, trots oro för Coronaspridning

  2020-02-11

  De senaste veckorna har Coronaviruset dominerat nyhetsrapporteringen världen över. Virusets tillväxttakt har ännu inte avstannat och osäkerheten kring var utvecklingen kommer att landa kvarstår. Världshälsoorganisationen, WHO, förklarade på torsdagskvällen den 6 februari att viruset utgör ett internationellt hälsonödläge. Det innebär risk för internationell spridning och behov av samordnade åtgärder. I Sverige såg vi under januari en svag uppgång på 0,6 procent, vilket skiljer sig jämfört med de europeiska börserna i Frankfurt och London, där kurserna backade med 2,0 respektive 3,4 procent. I USA lämnade däremot den mer teknikinriktade börsen, Nasdaq, ett positivt januari efter sig genom att landa på upp 2,0 procent.

 • Fondkommentar december - Stark avslutning på börsåret

  2020-01-15

  December var en stark börsmånad med tekniksektorn som draglok. Förväntningarna har stigit på ett undertecknande av ett Fas1-avtal mellan USA och Kina. Vidare har den amerikanska centralbanken Fed har fortsatt att pumpa in likviditet i marknaden genom att köpa statsobligationer. För svenskt vidkommande höjde Riksbanken som väntat styrräntan till noll procent efter fem år med minusränta.

 

Arkiv

Visa nyheter från