Handelsrutiner

Max Matthiessen Värdepapper ABs (tidigare Fondab) bryttid för order är klockan 12.00 alla bankdagar, då alla order skickas till MFEX som i sin tur skickar vidare order till respektive fondbolag med olika periodicitet.

Placerar du en köporder
innan 12.00 och har pengar på likvidkontot går ordern iväg samma dag. Din order kurssätts när den mottagits av fondbolaget. Vid köp via bankkonto tillkommer en dag för likvidöverföring förutsatt att pengarna har nått Fondab senast 12.00.

Placerar du en säljorder innan 12.00, skickas ordern samma dag. Så snart vi mottar erhållen säljlikvid förs den omedelbart in på ditt likvidkonto. Har du valt att sälja till bankkontot tar det 1-2 dagar att föra över likviden.

Fondbolagets egen bryttid kan i vissa fall vara tidigare än vårt orderskick klockan 12.00 och detta kan påverka handeln vid såväl köp- som säljtransaktioner. För information om en fonds handelsrutin läs Handelsrutiner på fondsidan för respektive fond.

Max Matthiessen Värdepapper AB (tidigare Fondab) kan inte garantera att ordern utförs vid ett visst datum utan anger endast ett beräknat kursdatum.

Max Matthiessen Värdepapper AB (tidigare Fondab) använder MFEX för all fondhandel i enlighet med Max Matthiessen Värdepapper ABs policy om utförande av order.

 

VANLIGA FRÅGOR:

Var hittar jag fondens handelsrutiner?
På fondsidan som du hittar när du klickar på en fond kan du se kursdatum för köp, sälj och hur många dagar det tar att få likviden efter en försäljning. Angivna dagar förutsätter att ordern placeras innan klockan 12.00 och att pengar hämtas från likvidkontot.

Vad händer om jag inte har täckning för min order?
Om du inte har täckning på kontot så nekas ordern. Systemet försöker då dra pengar för orderläggningen ytterligare två gånger (vid bryttid kl 12.00 nästkommande dagar). Om pengar fortfarande inte finns tas ordern bort. Detta gäller för både engångssköp och månadsspar.

Kan jag ta bort en order?
Det går bra att makulera en order som ännu inte skickats till fondbolaget. Du hittar dina order inloggad på din depå under fliken order.

Hur ser jag mina genomförda order?
Du hittar dina order inloggad på din depå under fliken order, genomförda.

Hur lägger jag upp ett månadssparande?
Börja med att välja de fonder du vill månadsspara i och lägg dem i varukorgen. När du går vidare till ”kassan” kommer du att få välja om du vill göra ett engångsköp eller månadssparande. Där väljer du sedan belopp och datum för automatisk överföring.