Investeringssparkonto (ISK)

Med ett Investeringssparkonto (ISK) sparar du enkelt i fonder, betalar inte vinstskatt och behöver inte deklarera dina affärer. Privatpersoner som bor och skattar i Sverige kan öppna ett Investeringssparkonto (ISK). Det är gratis hos oss.

På följande länkar hittar du förköpsinformation samt prislista.

Öppna ISK

Om Investeringssparkonto (ISK)

Här nedan finner du svar på de vanligast frågorna kring Investeringssparkonto (ISK).

Vem kan öppna ett Investeringssparkonto (ISK)?

Du som privatperson som bor och skattar i Sverige kan öppna ett Investeringssparkonto (ISK). Även minderåriga kan öppna ett ISK. Ett ISK kan inte öppnas av företag och inte heller samägas av flera personer.

Vad kostar ett Investeringssparkonto (ISK)?

Ett Investeringssparkonto (ISK) är gratis att öppna, det enda du betalar är en årlig schablonskatt på insatt kapital och fondens eventuella egna avgifter, såsom förvaltningsavgift samt eventuell växlingsavgift vid handel i utländsk valuta.

När ska jag välja ett Investeringssparkonto (ISK)?

Lite förenklat kan man säga att du ska välja ett Investeringssparkonto (ISK) om din förväntade avkastning för aktuellt år kommer att vara högre än Schablonintäkten, det vill säga: statslåneräntan året innan plus skattegolvet på 1 procentenhet. Schablonintäkten kan lägst vara 1,25 % av kapitalunderlaget. Skulle föregående års genomsnittliga statslåneränta tillsammans med skattegolvet 1,00 % understiga totalt 1,25 %, kommer schablonintäkten att räknas upp till 1,25 %.

En bra sak att känna till är att på ett Investeringssparkonto (ISK) beskattas du på ditt innehav (även likvida medel som ej är investerat) oavsett om din avkastning varit på plus eller minus, till skillnad från på en fonddepå där du endast skattar på vinsten och kan kvitta en förlust.

Kan jag få hjälp med mina placeringar?

På Fondmarknaden.se finns många bra hjälpmedel för att välja fonder, du kan till exempel filtrera på avkastning, betyg och hållbarhet. Det finns även topplistor där du kan se vad andra köper.

Vi erbjuder även en tjänst för aktiva fondportföljer, där professionella förvaltare gör jobbet med fondval, uppföljning och byten åt dig. Läs mer här

Kan jag flytta in fonder till mitt Investeringssparkonto (ISK)?

Självklart kan du flytta in dina fonder som du har på ett Investeringssparkonto (ISK) hos din bank eller på annat institut, till ditt Investeringssparkonto (ISK) hos Fondmarknaden.se. Fondandelarna flyttas så att du slipper sälja av dina fonder och sedan återköpa dem. Flyttanmälan gör din inloggad på din depå.

Hur beskattas ett Investeringssparkonto (ISK)?

På Investeringssparkontot (ISK) betalar du ingen kapitalvinstskatt, istället schablonbeskattas kontot. Schablonskatt på ISK beräknas genom att värdet och inbetalningar på kontot (som beräknas fyra gånger per år, i början på varje kvartal) delas med fyra, och då får man fram kapitalunderlaget.

Schablonintäkten kan lägst vara 1,25 % av kapitalunderlaget. Skulle föregående års genomsnittliga statslåneränta tillsammans med skattegolvet 1,00 % understiga totalt 1,25 %, kommer schablonintäkten att räknas upp till 1,25 %.

Schablonintäkten beskattas med 30 % och kommer som en förtryckt deklarationsuppgift.

Exempel

Statslåneränta föregående år: -0,09%

Schablonintäkten: -0,09 %(statslåneränta) + 1,00 %(skattegolvet) = 0,91% (Schablonintäkten kan lägst ska vara 1,25 % av kapitalunderlaget. Skulle föregående års genomsnittliga statslåneränta tillsammans med skattegolvet 1,00 % understiga totalt 1,25 %, kommer schablonintäkten att räknas upp till 1,25 %.)

Schablonintäkten blir då 1,25% eftersom detta är den undre gränsen för hur låg schablonintäkten får lov att vara.

Schablonintäkten beskattas med 30 % = 0,0125(Schablonintäkten) x 0,3 (skatt)= 0,375 schablonskatt.

Om kapitalunderlaget på ditt Investeringssparkonto (ISK) är 100 000 kr blir skatten 375 kr.

Hur deklarerar jag?

När du fondsparar på ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du inte deklarera din vinster och förluster, eftersom dessa inte beskattas. Vi gör hela jobbet åt dig, vi räknar ut din schablonskatt baserat på ditt kapitalunderlag och skickar det till Skatteverket. Du kommer sedan se uppgifterna förtryckta i din deklaration.