Priser och avgifter

Här nedan finner du priser och avgifter på våra produkter för dig som privatperson respektive företag. Notera att individuell prissättning kan förekomma.

Administrationsavgifter

 • Köp-/säljavgifter 0 %*
 • Valutaväxling 1 % av transaktionsbeloppet**
 • Utflytt av fonder grundavgift (1-5 fonder) 300 kr
 • Utflytt av fler än 5 fonder, grundavgift plus 100 kr för varje extra fond 100 kr
 • Utflytt av ISK-sparande 500 kr
 • Utflytt av IPS-sparande 500 kr
 • Utflytt av likvida medel till en annan bank/institut 500 kr
 • Deklarationsunderlag och kontosammanställningar per post 200 kr
 • Årsbesked per post 200 kr
 • Avgift vid manuell utbetalning 150 kr
 • Avgift vid manuell orderläggning per fond 100 kr

Aktivt förvaltade fondportföljer

Luta dig tillbaka och låt oss göra jobbet! Vi erbjuder dig fyra fondportföljer i olika risknivåer som vi aktivt förvaltar åt dig.

 • Förvaltningsavgift
 • Vid depåvärde under 1 MSEK 1,25 %
  1 % exkl. moms
 • Vid depåvärde över 1 MSEK 0,625 %
  0,5 % exkl. moms
 • Plattformsavgift 0,625 %
  0,5 % exkl. moms

Tredjepartsersättning som vi som distributör erhåller från fondbolagen betalas tillbaka till dig som kund med en Aktiv fondportfölj.

Bli kund

Det är kostnadsfritt att registrera sig som kund hos Fondmarknaden.se. Välj sedan att öppna någon av våra depåer. Självklart kan du flytta in innehav från andra banker/institut. Kom igång idag!

Bli kund