Logga in   |  Bli kund

AktivaPortföljer.png

Fondnyheter

 • Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Garo  

  Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Garo

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i elinstallationsbolaget Garo till 5,07 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggnignsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Sjunkande räntor bidrog positivt till Skandia Realräntefonden som ökade 0,6 procent i september  

  Sjunkande räntor bidrog positivt till Skandia Realräntefonden som ökade 0,6 procent i september

  Fonden Skandia Realräntefonden steg 0,6 procent i september, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 0,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I sina kommentarer väljer förvaltarna att fokusera på Corona och det amerikanska presidentvalet.

  "Nyhetsflödet fortsätter att domineras av Corona med en andra och tredje våg på sina håll i världen. Presidentvalet i USA har också fått ökat fokus. Marknaden gillar inte osäkerhet generellt, men valet i USA är fortfarande en öppen fråga och därmed osäker. Marknaden tar ut denna osäkerhet i volatilitet där försäkring över valveckan är dyr".

  Enligt förvaltarna har oljepriset var ovanligt stabilt och senaste KPI siffran marginellt högre. Förvaltarnas syn på inflationen framåt är att den kommer att förbli låg.

  Vidare skriver förvaltarna att avkastningen kommer från sjunkande räntor under månaden.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond var oförändrad under september - aktiv marknad för företagsobligationer  

  Skandia Korträntefond var oförändrad under september - aktiv marknad för företagsobligationer

  Fonden Skandia Korträntefond var oförändrad under september, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna var september en aktiv månad på den svenska företagsobligationsmarkaden.

  "Det emitterades stora volymer som mottogs väl av marknaden och kreditspreadarna är nu tillbaka på samma nivåer som innan coronapandemin startade. Riksbanken började även köpa företagsobligationer i deras återköpsprogram".

  Vidare skriver förvaltarna att räntan sjönk något under månaden men att den fortfarande handlas inom samma intervall som den har handlat inom sedan i mitten av mars. Kurvan flackade något, då långa räntor sjönk medan kortare var i princip oförändrade, enligt förvaltarna.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden ökade 0,4 procent i september - ser risker i Corona och i USA  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden ökade 0,4 procent i september - ser risker i Corona och i USA

  Fonden Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,4 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I sina kommentarer väljer förvaltarna att fokusera på Corona och det amerikanska presidentvalet.

  "Nyhetsflödet fortsätter att domineras av Corona med en andra och tredje våg på sina håll i världen. Presidentvalet i USA har också fått ökat fokus. Marknaden gillar inte osäkerhet generellt, men valet i USA är fortfarande en öppen fråga och därmed osäker. Marknaden tar ut denna osäkerhet i volatilitet där försäkring över valveckan är dyr".

  Vidare har fonden sålt i krediter för att undvika risk.

  Enligt förvaltarna har månadens avkastning främst kommit från sjunkande räntor.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering har bytt jämförelseindex - fonden minskade 0,1 procent i september  

  Skandia Nordamerika Exponering har bytt jämförelseindex - fonden minskade 0,1 procent i september

  Fonden Skandia Nordamerika Exponering minskade 0,1 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna bytte fonden jämförelseindex i september. Det nya indexets fokus är hållbarhet och utesluter bolag som inte uppnår Skandia Fonders hållbarhetskrav.

  Enligt förvaltarna har fonden följt indexutvecklingen under perioden med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden integrerar hållbarhet.

  Den svenska kronan försvagades mot dollarn (-4,0 procent) under perioden, vilket bidrog
  positivt till fondens absoluta avkastning.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fällande dom även i hovrätten i Falcon Funds-härvan  

  Fällande dom även i hovrätten i Falcon Funds-härvan

  Svea hovrätt gör i stort sett samma bedömningar som tingsrätten och meddelar fällande domar mot personerna bakom Falcon Funds-härvan. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Max Serwin (tidigare Emil Ingmanson) får det längsta straffet. Han döms för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri och grovt givande av muta till fängelse i sex år och nio månader.

  Mark Bishop valde att dra tillbaka sin överklagan, varefter målet har avskrivits.

  Falcon Funds anklagades för att ha genomfört flytt av fondsparares kapital utan att inhämta samtyckte från pensionsspararna, med hjälp av spararnas inloggningskoder.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Analys Nordamerika - all-time-high trots pandemi  

  Analys Nordamerika - all-time-high trots pandemi

  Vi har ett av vår tids starkaste börshalvår bakom oss, vi befinner oss mitt i en pågående pandemi, och runt hörnet väntar kanske det mest turbulenta presidentvalet vi varit med om.

  Tittar vi sex månader bakåt i tiden så är USA-indexet S&P 500 upp hela 28 procent, sedan bottennoteringen den 23 mars är indexet upp 56 procent. Det är förstås inget vanligt börsläge vi befunnit oss i utan detta är en rekyl på den börskrasch som skedde när man insåg att Covid-19 var en pandemi som skulle påverka hela världen. Trots detta så går det inte att bortse från att det endast tog börsen 6 månader att radera ut hela den nedgång som skett. Den 19:e februari stängde S&P 500 på rekordnivåer, dagen efter, den 20:e februari startade nedgången som höll i sig fram till den 23:e mars. På lite drygt en månad hade S&P 500 tappat hela 35 procent. Men då vände det, och det tog bara 5 månader innan indexet åter igen, den 18 augusti, stod på all time high. En synnerligen snabb återhämtningscykel på ett av vår tids kraftigaste börsras.

  Det går inte att komma undan att Covid-19, eller Coronapandemin, har varit årets stora händelse. Oavsett var man befunnit sig i världen så har det konstant talats om detta ämne, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att inte en enda av oss har varit opåverkad. Vi har alla drabbats på ett sätt eller annat, vissa mer än andra. Och detta ämne har såklart också varit det som drivit börsen under året. Många kan tycka att det är underligt hur börsen kan gå så bra, när realekonomin, alltså den faktiska ekonomin i samhället, haft det så tufft. Det finns många parametrar som spelar in, men just att världens alla länder och centralbanker har pumpat in pengar i systemet är väl det som dragit börsen allra mest.

  USA’s centralbank Federal Reserve
  har under året pumpat in pengar i systemet av storlek vi aldrig tidigare skådat. Detta tillsammans med att de låga räntorna ser ut att vara här för att stanna, har hjälp börsen uppåt. Man kan undra hur länge centralbankerna kan fortsätta med sina stödpaket, men den samlade synen verkar vara att om det skulle bli skakigt nu i oktober eller november, så kommer FED agera med fler åtgärder för att stimulera marknaden.

  Arbetsmarknaden fick sig en ordentlig törn i USA när hela landet i stort sett stängde ner på grund av pandemin. I maj låg arbetslösheten på hela 15 procent, men som tur var så återhämtade sig detta snabbt och i september hade siffran nästan halverats. Det är av yttersta vikt att fler och fler får jobb och att trenden inte vänder till det negativa igen.

  Den 3 november är det dags för det amerikanska presidentvalet
  . Vi tror inte att valresultatet i sig bör påverka börsen allt för kraftigt, även om den samlade synen där ute är att en Trump-seger ses som det något mer positiva utfallet för börsen. Vad som dock kan ställa till det är hur det amerikanska folket reagerar på resultatet. Det är en mycket turbulent stämning i landet och bägge sidor kommer ha svårt att acceptera den andres seger. Det är inte osannolikt att vi kan komma att få se stora demonstrationer och upplopp efter årets val, vilket såklart kan smitta av sig på börsen. Skulle det ske i kombination med ännu fler nedstängningar till följd av nya Covid-19-utbrott så kan det mycket väl bli lite extra skakigt en period.

  Vi kan konstatera att det varit ett turbulent år, och att hösten i och med presidentvalet ser ut att följa samma spår. Trots detta så har börserna gått starkt ut ur krisen och investeringsviljan har varit stor. De största dragloken i USA har varit teknikjättarna som med sina stora vikter i de olika börsindexen har dragit resten av marknaden med sig. Vi är spända på att se vad hösten och vintern har att erbjuda, men är ändå försiktiga framåt. Det är viktigt att man som sparare och investerare är medveten om att det finns risker där ute, och att man ser till att man har rätt risknivå i sin portfölj.

  Möjligheter:
  -    Fortsatt låga räntor
  -    Att arbetslösheten fortsätter att minska
  -    Fortsatta stimulanser från Federal Reserve
  Hot:
  -    Oroligheter efter presidentvalet
  -    Nya nedstängningar på grund av Covid-19
  -    Ökad arbetslöshet till följd av nya nedstängningar.

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Svenska börsen tar täten  

  Svenska börsen tar täten

  Den svenska börsen har under september månad fortsatt till nya höjder och breda stockholmsindexet OMXSPI var den 1 oktober uppe på all-time-high. Under månaden steg indexet med 4,3 procent vilket är starkast av alla börser i de utvecklade länderna. För året ligger indexet plus 7 procent vilket även det är i toppen jämfört med övriga index.

  På övriga håll har det däremot varit lite svajigare, USA-indexet S&P 500 tappade 4,6 procent. Tyska DAX sjönk 1,4 procent och Storbritanniens FTSE 100 stängde runt nollan efter några tunga börsdagar under andra halvan av månaden.

  Om man exkluderar Sverige
  och eventuellt ett par andra länder så kan man konstatera att de skakigare börserna är ett tydligt tecken på att fler och fler aktörer blivit mer skeptiska mot börsen. Det är många som tagit hem sina vinster och nu positionerar sig för en turbulentare framtid. Tittar vi på USA så beror en del av nedgången på att man hämtat hem vinster i de stora teknikbolagen, vilket ändå får ses som fullt naturligt efter den mycket starka tillväxt som skett inom sektorn de senaste månaderna.

  Det talas också om osäkerhet kring det amerikanska presidentvalet och hur börsen ska reagera på utfallet. Vi tror inte att valresultatet i sig bör påverka börsen allt för kraftigt, även om den samlade synen där ute är att en Trump-seger ses som det något mer positiva utfallet för börsen. Vad som dock kan ställa till det är hur det amerikanska folket reagerar på resultatet. Det är en mycket turbulent stämning i landet och bägge sidor kommer ha svårt att acceptera den andres seger. Det är inte osannolikt att vi kan komma att få se stora demonstrationer och upplopp efter årets val, vilket såklart kan smitta av sig på börsen. Skulle det ske i kombination med ännu fler nedstängningar till följd av nya Covid-19-utbrott så kan det mycket väl bli lite skakigt en period.

  Att den svenska börsen gått så starkt har förstås sina förklaringar. Vi har nämnt det förut med det tål att upprepas och det är de mycket låga räntorna vi kan förvänta oss i framtiden. Aldrig tidigare har vi haft ett så extremt ränteläge, och inte under en så pass lång tid som det nu ser ut att bli, det finns alltså fortfarande få eller inga alternativ till börsen. Den svenska covid-19-strategin har också varit gynnsam näringslivet om man jämför med andra länder. Även om det har varit otroligt tufft för många aktörer så har konsumtionen ändå rullat på, om än på lågvarv.

  Konjunkturinstitutet senaste prognos var att BNP för 2020 stannar på minus 3,4 procent, och att BNP under nästa år kommer att öka med 3,6 procent. Detta är mycket bättre siffror än vad som målades upp under våren och sommaren då det ibland talades om tvåsiffriga BNP-fall och lång återhämtningsperiod.

  Sammanfattningsvis så är vår syn att det för nuvarande är ett svårt börsläge. Vi har ett mycket starkt halvår bakom oss, och det är då alltid svårt att ta ett kliv ifrån börsen, man vill ju inte gå miste om potentiell avkastning, speciellt inte när ”alla andra” är med på tåget. I Fondmarknaden.se’s tjänst Aktiva Fondportföljer har vi valt att sänka risken något i två av våra mer offensiva portföljer genom att sälja av en del fonder med Amerikanska IT-bolag, och istället fylla på med lite nordiska företagsobligationer.

  Tycker du att det är ett klurigt börsläge och svårt att fatta rätt beslut? Ta gärna en titt på Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer . Vår tjänst låter dig släppa börsen och fokusera på något annat istället, medan vi tar hand om sparandet åt dig!

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Analys Japan - Buffet satsar stort på ett Japan i recession  

  Analys Japan - Buffet satsar stort på ett Japan i recession

  Den japanska börsen har likt Sveriges och andra länders börser återhämtat börsnedgången från i våras. Idag den 4 september står indexet Nikkei faktiskt på 0,00 procents utveckling sedan årsskiftet. En återhämtning på 40 procent sedan bottennoteringen den 19 mars.

  Japans ekonomi har drabbats hårt av Coronapandemin och BNP krympte med 4,8 procent jämfört med första kvartalet. Landet är såklart inte ensamma om att BNP sjunker, flera länder har drabbats ännu hårdare, mätt i BNP, däribland Sverige. Men jämför man med andra asiatiska länder så sticker Japan ut något. Det mest problematiska är att det inte enbart är covid-19 och börskraschen som är problemet, som för många andra länder, utan även innan denna kris minskade Japans BNP, och det är tredje kvartalet i rad som BNP minskar.

  Arbetsmarknaden ser till synes opåverkad ut trots att ekonomin ser ut som den gör. I januari hade landet en arbetslöshet på 2,4 procent, och i juli låg den något högre, men fortfarande på låga 2,9 procent. Detta beror till stor del på Japans problem med åldrande befolkning. En stor del av landets invånare är pensionärer, och det finns således stor efterfrågan på arbetskraft bland de i arbetsför ålder. Japan har även en stark arbetskultur där det ligger stor prestige i att inte behöva säga upp anställda, om det inte är absolut nödvändigt.

  Veckans stora snackis i medierna om Japan måste nog vara att världens mest kända investerare, Warren Buffet, ”satsat” 6 miljarder dollar i form av investeringar i fem japanska bolag. Buffet har köpt ca fem procent av aktierna i vardera bolag. Det handlar om fem av japans största trading-hus som investerar stort och brett, inte enbart i Japan, men också globalt. Oraklet från Omaha, som Buffet ofta kallas, har tidigare nästan helt avstått investeringar i Japan. Varför han nu valt att satsa stort (i pengar mätt, inte procentuellt, Berkshire Hathaway’s portfölj har innehav om totalt cirka 250 miljarder dollar) diskuteras det febrilt om runt om i finansvärlden. Vissa, mer frispråkiga analytiker, säger att Buffet har tappat tron på USA, medan andra istället tror att han hittat en möjlighet i fem undervärderade bolag. En annan teori, och kanske den troligaste, är att han genom dessa investeringar får en bred exponering mot hela den japanska ekonomin, och även mot den japanska valutan. Vad motiven än är så ses en investering från den store Buffet alltid som positivt, och det är säkerligen andra som kommer att ta rygg.

  Trots att Buffet nu ser ut att vara positiv till den japanska marknaden, så tror vi att det kan bli svårt för landet framöver. Det finns långtgående problem med en åldrande befolkning, svag tillväxt, om ens någon tillväxt, underskott i handelsbalansen, stillastående löner och så vidare. Att landet nu också befinner sig i recession gör såklart inte saken bättre. Det som talar för Japan är möjligtvis att man ligger i framkant när det kommer till teknologi och utveckling och har flera fina och stora bolag inom segmentet. Man kan också konstatera att en stor del av bolagen som ingår i indexet Nikkei handlas under bokfört värde, vilket absolut kan ses som en möjlighet, om man lyckas vända internationella investerares vanligtvis negativa syn på landet såklart.

  Möjligheter:
  -    Warren Buffet lockar andra investerare?
  -    Låg värdering på börsen
  -    Opåverkad arbetslöshet trots covid-19

  Hot:
  -    Fortsatta problem med åldrande befolkning
  -    Landet befinner sig nu i recession
  -    Stillastående löner

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Tillbaka till vardagen och rutiner  

  Tillbaka till vardagen och rutiner

  Visst är det skönt ändå att vara tillbaka till vardagen och rutiner igen. Med skola, jobb, träning, matlådor och inte minst sparande. Du vet väl att det bästa sättet till ett bra och långsiktigt sparande är att spara lite varje månad och att göra det direkt när lönen kommer in. Så starta igång ditt månadssparande redan idag så dras det automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Det viktigaste är inte att spara mycket på en gång utan att göra det kontinuerligt. Kolla in vår räknessnurra och ta reda på när du kan nå ditt sparmål.

  Ränta på ränta
  Varje insatt krona som växer gör att summan du får avkastning på blir större för varje år som går och där av genererar högre avkastning. 10 procents avkastning på 100 kronor gör att du får 110 kronor och att 10 procent på 110 kronor gör att du får 121 kronor och så vidare. Det är det som kallas ränta-på-ränta effekten och är det fina med långsiktigt sparande.

  Svårt att välja fonder?
  Vi på Fondmarknaden.se har många bra analysverktyg och tips för att bygga ihop en bra portfölj som passar just dig. I vårt breda utbud kan du inte bara se historisk avkastning utan även välja bland andra kriterier såsom hållbarhet, betyg mm. Inom varje kategori tipsar vi även om våra Topp 3 fonder, som vår Investeringskommitté anser är bra inom sin kategori.

  Det viktigaste när du sätter ihop din fondportfölj är att se till så att du hamnar på en risknivå som passar dig och din sparplan.

  Modellportföljer
  Vi har även färdiga modellportföljer där vi hjälper dig med valet av fonder utifrån din riskvilja och sparlängd. Du har väl inte missat att vi nyligen lanserat våra modellportföljer med en rebalanseringsfunktion där du som kund får notiser när vi gjort förändringar i portföljerna och med ett knapptryck kan välja att hålla din portfölj uppdaterad enligt den senaste fördelningen? Logga in och läs mer om tjänsten här.

  Aktiva portföljer
  För dig som inte har tid eller intresse att välja fonder själv, kan vi hjälpa dig. Med våra aktiva portföljer behöver du endast svara på ett antal frågor kring din ekonomiska situation och välja risknivå, sen sköter vi fondval och byten över tid åt dig. Läs mer om hur våra aktiva portföljer presterat och fungerar.

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. • Fondkommentar augusti - Teknikjättarna agerar draglok åt börsen  

  Fondkommentar augusti - Teknikjättarna agerar draglok åt börsen

  Börserna fortsatte uppåt även under augusti och Stockholmsbörsen i form av OMXS30 slutade på plus 3,45 procent för månaden. Detta innebär att indexet är -0,31 procent sedan årsskiftet, och alltså har tagit igen i stort sett hela vårens nedgång. Det bredare Stockholmsindexet OMXSPI ligger snäppet före och landar på plus 2,59 procent för året. En stark utveckling måste vi ändå säga och vi är fortfarande förvånade över att återhämtningen gått så snabbt som den gjort. Även om vi tycker att det gått snabbt i Sverige så bleknar vi i jämförelse med USA. Indexet S&P 500 ligger per den 31 augusti 7,44 procent upp sedan årsskiftet. Vi får dock inte glömma att de största bidragarna i USA är teknikjättarna som har agerat draglok för den amerikanska börsen, vi har nämnt det tidigare men bolag som Apple (+71%), Amazon (+82%), Facebook (+40%), med sina enorma börsvärden, får en stor påverkan på de amerikanska indexen. Detta innebär en samlad ökning av börsvärde på närmare 2 900 miljarder dollar, en siffra som är svår att riktigt ta på, och mer liknar ett lands ekonomi än börsuppgången för tre börsbolag.


  Presidentvalet i USA närmar sig och den 3 november avgörs det om Trump får sitta kvar, eller om Joe Biden tar över presidentskapet. Opinionsmätningarna visar just nu att Joe Biden har ett övertag i kampen om USA, men dessa siffror vet vi haft fel förut, bara dagar innan presidentvalet 2016 visade siffrorna att Hillary Clintons vinstchanser låg på över 70 procent. Snacket från Trump låter ungefär lika i år som då, att hans väljarbas inte ”når fram” i opinionsmätningarna och att hans faktiska stöd är högre än siffrorna visar. (Vilket faktiskt var sant 2016). Hur det går i årets val återstår att se, men det vi vet är att börsen mest troligt kommer se det positivt om Trump får sitta kvar.


  Under förra månaden skrev vi lite om guldpriset och att det nått all time high, sedan dess har priset sjunkit något, men ligger fortfarande kvar på historiskt sett mycket höga nivåer, och fortfarande några procent över toppnoteringarna under 2011. Detta är väl ett tydligt tecken på att det fortfarande är oroligt på marknaderna, och att många söker sig till andra sorters tillgångsslag.


  Det har talats mycket om alla de penning- och finanspolitiska stöden som rullats ut sedan i våras, och det är väl fullt naturligt med tanke på vilken kraft de gett åt börserna. Vi har nog aldrig tidigare skådat en så snabb återhämtning från en så stor börskrasch. Man kan verkligen säga att de nästan 20 000 miljarder dollar som har pumpats ut i systemen i form av olika finanspolitiska program har haft en viktig roll. Det har sista månaderna varit ganska tyst kring nya program, och tur är väl kanske det, någonstans måste det ju finnas ett stopp. Däremot så blir det tydligare och tydligare att räntepolitiken världen över kommer att ta en ny riktning. Inflationsmålen sänks och de stora centralbankerna kommer mest troligt hålla räntorna på noll under en lång tid. Detta ger såklart också fortsatt stöd för börsen då det blir svårt att hitta avkastning på annat håll.


  Sammanfattningsvis så ser börsläget bra ut för tillfället. Visst, värderingarna är lika höga som innan kraschen, men samtidigt finns nu också mycket mer pengar i systemet. Det är tydligt att man tittar bortom 2020 och fokuserar på 2021 istället, och bra är väl det kanske? Det är nog många av oss som gärna lägger detta år bakom sig, och istället blickar framåt mot nya möjligheter.


  Tycker du att det är ett klurigt börsläge och svårt att fatta rätt beslut? Ta gärna en titt på Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer eller Modellportföljer . Två tjänster som låter dig släppa börsen och fokusera på något annat istället, medan vi tar hand om sparandet åt dig!

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • ODIN Sverige C stänger för handel mellan den 14-17 september  

  ODIN Sverige C stänger för handel mellan den 14-17 september

  ODIN Sverige C stänger för handel mellan den 14-17 september.
   
  ODIN:s önskan är att alla kunder ska kunna handla fonder i sin egen valuta. I dagsläget handlas vissa fonder i SEK och andra i NOK. ODIN arbetar intensivt med att alla fonder framöver ska kunna handlas i SEK. Mellan den 14:e tom den 17:e september kommer vi att konvertera alla kunders innehav i NOK i fonden ODIN Sverige C NO0008000023 till SEK. Med anledning av detta behöver vi stänga handeln i fonden under denna tid.

  Om du önskar mer information, vänligen kontakta fondbolaget.

  Med vänlige hälsningar
  Fondmarknaden.se


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1761 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket