Öhman Global Growth A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global, Teknologi 1377,14 SEK 16,46 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 16,46%
  i år
 • 0,37%
  1 vecka
 • 0,31%
  1 mån
 • 4,13%
  3 mån
 • 18,48 %
  6 mån
 • 7,26%
  1 år
 • 6,89%
  3 år
 • 110,11%
  5 år
 • 494,77 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Öhman Global Growth är en global aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt i bolag fördelade på olika sektorer. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.

Fondens startår: 1996-04-15 Fondens Bolag: E. Öhman J:or Fonder AB FondStorlek: 2517,55 milj SEK