Logga in   |  Bli kund
Pacific Fonder Precious
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 104,55 SEK 0,44 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,44%
  i år
 • -0,27%
  1 vecka
 • 1,99%
  1 mån
 • 1,56%
  3 mån
 • -2,32 %
  6 mån
 • -2,00%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Pacific Precious steg 4,1 procent i december, ädelmetaller fick stöd av orolig börs  

  Pacific Precious steg 4,1 procent i december, ädelmetaller fick stöd av orolig börs

  Pacific Precious steg 4,1 procent i december mot bakgrund av en orolig månad på börsen. Det medför att fonden tappat 1,7 procent under 2018, enligt en månadsrapport.

  Förvaltaren Eric Strand skriver i en kommentar att ädelmetaller, som fungerar som en trygg hamn i tider av oro, fick stöd från den oroliga börsen. Den amerikanska centralbanken fortsatte att höja räntan och kombinationen med minskad likviditet i marknaden gav börsen och företagsobligationsmarknaden en kraftig motvind.

  "Vår tro på att DOJ-utredningen (Department of Justice) skall bli ett startskott på en formidabel bullmarknad besannades med en stark månad för guld och silver. Nu ser vi fram emot en fortsatt stark marknad under det första kvartalet", skriver förvaltaren.

  Månaden och året slutade med en osäker bild inför 2019. Däremot bedöms den nya marknadsmiljön vara gynnsam för fonden.

  "De tvära kasten och osäkra marknaden har fortsatt och givit fonden en gynnsam start på nya året då den trivs i denna miljö. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade. I princip alla faktorer talar nu för en start på en ny bullmarknad för ädelmetaller", kommenterar Strand.

  Den starkaste delstrategin för fondens del under månaden var exponeringen mot så kallade streaming-bolag. Även fondens dynamiska valutahedge bidrog positivt i december, med ett avkastningsbidrag på 0,6 procent.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Pacific Precious tappade 1,6 procent i november, positioneringen i ädelmetaller ser intressant ut  

  Pacific Precious tappade 1,6 procent i november, positioneringen i ädelmetaller ser intressant ut

  Pacific Precious tappade 1,6 procent i november efter en bra månad under det oroliga marknadsklimatet i oktober. Sedan årets början har fonden backat 5,6 procent.

  Under månaden missgynnades fonden av sin långa exponering mot ädelmetaller. I en kommentar till Finwire säger dock förvaltaren Eric Strand att positioneringen i denna marknad ser intressant ut för en kraftig uppgång i närtid.

  "Commericals-positioneringar på COMEX-börsen ser mycket bra ut och frågan är om de vågar gå kort nästa uppgång nu när DOJ (Department of Justice) utreder en tidigare JP Morgan handlare för bland annat så kallad ”spoofing”. Om de inte går kort denna gång nu i december/januari så kan det bli en ordentlig short squeeze. Detta då retail/speculators sitter med riktigt stora nakna korta positioner."

  I den positiva vågskålen fanns fondens positionering i så kallade streaming-bolag. Även fondens valutahedge hade ett positivt resultatbidrag då dollarn, efter att ha noterat stora svängningar under månaden, försvagades med 0,8 procent mot kronan under perioden.

  Inför årets avslutande månad håller förvaltaren en positiv förväntansbild.

  "Månaden slutade med en positiv förväntan på G20 mötet vilket också visade sig med en god första dag i december +0,61%. Således en bra start på årets sista månad. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade. I princip alla faktorer talar nu för en start på en ny bull-market för ädelmetaller som hade sin baby-bull-start december 2015 och har nu konsoliderats ner för att börja sin fullt utvecklade bull-market."  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Pacific Precious steg med 0,7 procent i oktober, guldexponering gynnade fonden i turbulent månad  

  Pacific Precious steg med 0,7 procent i oktober, guldexponering gynnade fonden i turbulent månad

  Pacific Precious steg med 0,7 procent under oktober månad och har därmed backat 4,1 procent sedan årets början.

  I en för många tillgångar mörk månad presterade fonden väl tack vare sin långa exponering mot guldet.

  "Börsen visade på stor turbulens och många aktieindex var ned i storleksordningen 10 procent. Det gynnade flöden till vad som traditionellt uppfattas som trygga investeringar som den amerikanska dollarn och guld", säger förvaltaren Eric Strand i en kommentar.

  Fondens exponering mot guld och silver hade ett nettobidrag på 1,56 procent, exponeringen mot så kallade streamingbolag adderade ytterligare 0,24 procent till avkastningen. Fondens lång/kort strategi inom gruvbolag, där korta positioner tas i index medan långa positioner tas i individuella gruvbolag i syfte att skapa alfa, bidrog också positivt.

  Till negativa bidrag märktes exponeringen mot retailbolag inom ädelmetallsektorn samt fondens dollarhedge mot den svenska kronan som uppgick till -31 procent under månaden, vilket var något lägre än föregående månad. Kronans försvagning på 3 procent mot dollarn gynnade fonden på totalen.

  Förvaltaren ser positivt på utsikterna inför årets två avslutande månader.

  "En stark sista dag i månaden (+0,80%) som syns på första dagen för november och således en bra start inför årets två sista månader. Som tidigare ser vi oss mycket bra positionerade. I princip alla faktorer talar nu för en start på en ny bull-market för ädelmetaller som hade sin baby-bull-start december 2015 och har nu konsoliderats ner för att börja sin fullt utvecklade bull-market."  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar i överlåtbara värdepapper och fondandelar över hela världen. Fonden fokuserar särskilt på placeringar vars värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för ädelmetaller. Fonden eftersträvar absolut avkastning genom aktiv förvaltning. Fonden följer inget index. Fondens medel placeras främst i aktier och aktierelaterade instrument, räntebärande instrument, derivatinstrument* samt på konto i kreditinstitut. Derivatinstrument får användas, dels för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen, dels som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar. Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan. Fonden passar investerare med en investeringshorisont på minst fem år. *) Derivat, t ex aktieindexterminer, är ett värdepapper vars värde är kopplat till en underliggande tillgång.

Fondens startår: 2016-02-04 Fondens Bolag: Pacific Fonder FondStorlek: 0,00 milj