Logga in   |  Bli kund
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Branschfonder 578,90 USD 17,63 % 7 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 17,63%
  i år
 • -0,96%
  1 vecka
 • 4,30%
  1 mån
 • 0,39%
  3 mån
 • 4,48 %
  6 mån
 • -3,03%
  1 år
 • 36,09%
  3 år
 • 86,51%
  5 år
 • 384,62 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Diversifiering åstadkoms genom en blandning av terapiområden, börsvärde, utvecklingsstadium och ursprungsland och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil.- Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att följa investeringsstrategier på de globala aktiemarknaderna och urval av värdepapper på varje enskild marknad.

Fondens startår: 1996-10-15 Fondens Bolag: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. FondStorlek: 1001,75 milj USD