Prislista företag

Det är kostnadsfritt att registrera sig som kund hos Fondmarknaden.se. När du registrerar dig får du inloggningsuppgifter till hemsidan vilket gör att du får ett testdepå, kan ta del av analyser och nyhetsbrev samt inbjudningar till seminarier med mera.

Efter att du registrerat dig som företagskund kan du välja att öppna någon av våra olika fonddepåer.
Priserna är exklusive moms.

Fonddepå
Depåavgift* 199 kr/år

Kapitalförsäkringsdepå
Depåavgift*  0kr/år**
 ** För information gällande kostnader för din försäkring vänligen kontakta din Försäkringsdistributör.

IPS-depå
Depåavgift* 199 kr/år

* Andra eventuella prismodeller kan förekomma om du är kund via en rådgivare/förmedlare.

Se prislista för kunder med rådgivare / förmedlare anknutna till Svensk Värdepappersservice

Se prislista för kunder med rådgivare / förmedlare anknutna till Nord Fondkommission

 

Aktiva fondportföljer

 

Förvaltningsavgift

1 % (Ex.moms) 

Depåavgift

0,5 % (Ex. moms)

Den tredjepartsersättning som vi tidigare erhållit från fondbolagen kommer att betalas tillbaka till dig som slutkund på grund av nya regler som träder i kraft den 3 januari 2018. För att bibehålla en hög nivå på bland annat vår service, avkastning på portföljer och rapporteringskomplexiteten erlägger vi därför kunden med en depåavgift på 0,5 %. Detta skall medföra att den slutgiltiga kostnaden för dig som kund i stort sett blir oförändrad.


Administrationsavgifter

Köp-/säljavgifter

0%*

Valutaväxling

1 % av transaktionsbeloppet**

Utflytt av fonder grundavgift (1-5 fonder)

300kr

Utflytt av fler än 5 fonder, grundavgift plus 100 kr för varje extra fond 

100kr

Utflytt av ISK-sparande

500kr

Utflytt av IPS-sparande

500kr

Utflytt av likvida medel till en annan bank/institut

500kr

Deklarationsunderlag och kontosammanställningar per post

200kr

Årsbesked per post

200kr

Avgift vid manuell utbetalning

150kr

Avgift vid manuell orderläggning per fond

100kr

* Fondbolagens egna köp- och säljavgifter tillkommer i förekommande fall. Vissa fondbolag har avvikande avgifter vid handel via Fondmarknaden.se.

** Exklusive leverantörskostnader för valutaväxling.

Individuell prissättning kan förekomma.

Prislistan gäller från och med 20 april 2021.
Fondmarknaden.se förbehåller sig rätten att ändra priserna.