Årets fonder 2021

Bästa fonderna 2021 presenteras

Vi kan nu stolt presentera alla vinnarna i Årets Fonder 2021, stort grattis till alla förvaltare och andelsägare i fonderna. Nedan kan du ta del av vinnarna samt intervjuer med förvaltarna.

Årets vinnare är av blandad karaktär och består allt från små svenska aktörer till stora amerikanska jättar. Det finns stora skillnader i avkastning inom de olika fondkategorierna och det visar sig tydligt att förvaltarnas förmågor att navigera inom sina respektive investeringsmandat spelat stor roll för resultatet.

Vi delar ut priser inom 10 olika kategorier, samt för Årets Fond, Årets Nykomling och Årets Fondbolag. Följ med oss under veckan för att ta del av alla vinnare samt intervjuer med förvaltarna.

Läs mer

Kalender

Vinnarna i respektive kategori presenteras löpande mellan den 31:a januari till den 3:e februari.

2021 blev ett starkt år på världens tillgångsmarknader sett som helhet. Dock var variationerna stora och därmed utmaningarna för de förvaltare och fonder vi nu granskat inom ramen för Årets fonder 2021. Gemensamt för alla vinnare i år, i likhet med föregående år, är att det är aktivt förvaltade fonder som lyckats bäst. Genom starka urval inom sektorer, branscher, regioner och tillgångsslag navigerar vinnarna sig fram för att skapa en mycket god riskjusterad avkastning på såväl kort som lång sikt.

Mikael Tjäder, VD Fondab/Fondmarknaden.se

31 jan

Här följer vinnarna i Årets Fonder 2021 för kategorierna Årets Räntefond, Årets Hedgefond samt Årets Branschfond

Årets Räntefond 2021

Lannebo Räntefond Kort

Fullständing motivering

Karin Haraldsson & Katarina Ponsbach Carlsson Lannebo Fonder

1 feb

Här följer vinnarna i Årets Fonder 2021 för kategorierna Årets Sverigefond, Årets Nordenfond samt Årets Europafond

2 feb

Här följer vinnarna i Årets Fonder 2021 för kategorierna Årets Nordamerikafond, Årets Globalfond samt Årets Tillväxtmarknadsfond

Årets Tillväxtmarknadsfond 2021

Aberdeen Emerging Markets Smaller Companies Fund

Fullständing motivering

Osamu Yamagata Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

3 feb

Här följer vinnarna i Årets Fonder 2021 för kategorierna Årets Nykomling, Årets Fond samt Årets Fondbolag

Så tas vinnarna fram

Årets fonder 2021 har utsetts bland de ca 1 800 fonder som handlas på vår fondhandelsplats Fondmarknaden.se. De tio fondkategorierna är den indelning vi valt för att kategorisera vårt fondutbud. Data är hämtat från Morningstar och redovisas i fondernas basvaluta.

För att vara med i urvalet till Årets Fonder krävs att fonden ska vara godkänd för distribution och marknadsföring i Sverige samt finnas tillgänglig på Fondmarknaden.se senast 1 nov 2021. Fonden behöver minst 3 års historik (med undantag för kategorin Årets Nykomling). Fonden skall vara anpassad för privatpersoner, den får ej vara komplex och ej ha ett minimum-insättningskrav på över 1000 kr. Fonden måste även ha ett hållbarhetsbetyg från Morningstar.

Alla siffror är framräknade i fondernas basvaluta. Detta innebär att fonder som handlas i annan valuta än SEK inte har växlats mot SEK. Anledningen till detta är för att kunna jämföra olika förvaltare mot varandra utan att valutaskillnader ska påverka resultatet. Detta innebär att de siffror vi presenterar kan skilja sig mot det du ser om du jämför avkastningen på en svensk hemsida, exempelvis Fondmarkanden.se, som vanligtvis växlar mellan valutorna.

Den av vinnarfonderna inom de olika fondkategorierna som har bäst inbördes ranking tilldelas Året Fond. Årets fondbolag tilldelas det fondbolag som tagit hem flest priser bland fondkategorierna eller som har flest fonder i toppskiktet totalt sett.

För information om Årets Fonder

För mer information om Årets fonder 2021 så är du välkommen att kontakta oss.