Bli kund

Nedan uppgifter behöver vi för att kunna registrera dig som kund. Vi tar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätta en kundrelation med dig.

Registrering är kostnadsfri.

  • Dina adressuppgifter hämtas från SPAR (Statens personadressregister). Om du är förälder och ska registrera ett barn under 16 år, klicka här.

  • Fyll i dina personuppgifter

  • Ange hemvist

  • Ange e-postadress och telefonnummer

  • Övriga uppgifter

  • Jag vill ta del av nyhetsbrev, kampanjer och personliga erbjudanden. Jag godkänner i och med det att Fondab använder mina personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser. Jag är medveten att mina personuppgifter kan komma att lämnas till Fondabs samarbetspartners.