Case Credit Opportunity
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Övriga 125,34 SEK 2,44 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,44%
  i år
 • 0,30%
  1 vecka
 • -0,37%
  1 mån
 • -0,71%
  3 mån
 • 0,06 %
  6 mån
 • 2,17%
  1 år
 • 5,09%
  3 år
 • 11,13%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har med sitt breda mandat en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Fonden eftersträvar en absolut avkastning, derivat kommer att användas såväl opportunistiskt som för att såväl skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

Fondens startår: 2014-11-24 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 443,53 milj SEK