Case Credit Opportunity
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Övriga 132,99 SEK 4,85 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,85%
  i år
 • 0,14%
  1 vecka
 • 1,53%
  1 mån
 • 2,30%
  3 mån
 • 4,92 %
  6 mån
 • 6,44%
  1 år
 • 7,73%
  3 år
 • 16,37%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden har med sitt breda mandat en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden investerar i hela den räntebärande kapitalstrukturen. Fonden eftersträvar en absolut avkastning, derivat kommer att användas såväl opportunistiskt som för att såväl skydda kapitalet mot de två primära riskerna; ränterisk och kreditrisk.

Fondens startår: 2014-11-24 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 429,55 milj SEK