Fondbolag

Vi strävar efter att erbjuda de mest attraktiva fonderna från de mest framgångsrika fondbolagen. I dag erbjuder vi handel i ca 1 800 fonder från ett 170-tal fondbolag. Utbudet växer hela tiden både genom efterfrågan från våra kunder . För att vi ska fortsätta vara marknadens mest kompletta fondhandelsplats kommer vi att fortsätta utveckla och öka vårt fondutbud.

Här hittar du information om de fondbolag som idag finns representerade på Fondmarknaden.se. Under varje fondbolag hittar du fakta om företaget, kontaktuppgifter samt en länk vidare till fondutbudet.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Inga fondbolag finns under denna bokstav.

Y

Inga fondbolag finns under denna bokstav.

Z

Inga fondbolag finns under denna bokstav.

Å

Ä

Inga fondbolag finns under denna bokstav.

Ö

Inga fondbolag finns under denna bokstav.