Logga in   |  Bli kund
Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Småbolag
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 1602,71 SEK 29,69 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 29,69%
  i år
 • 3,04%
  1 vecka
 • 3,75%
  1 mån
 • 15,31%
  3 mån
 • 22,45 %
  6 mån
 • 26,56%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Vinnarfonderna på Addtechs rapportrusning, flera förvaltare positiva till kvartalsrapporten  

  Vinnarfonderna på Addtechs rapportrusning, flera förvaltare positiva till kvartalsrapporten

  Addtech har efter nästan fem timmars börshandel stigit över tio procent på sin kvartalsrapport. Aktien är ett större innehav i många aktivt förvaltade fonder som gynnas av kursuppgången.

  Addtechs omsättning i det fjärde kvartalet (brutet räkenskapsår) uppgick till 2 864 miljoner kronor (2 121), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 530. Rörelseresultatet blev 260 miljoner kronor (184), väntat rörelseresultat var 220. I rapportens vd-ord skrev bolagschefen Niklas Stenberg att efterfrågan håller i sig inom de flesta av företagets kundsegment.

  I toppen i fondägarlistan, sorterat efter innehavets vikt i portföljen samt tillgänglighet för svenska småsparare, återfinns SEB Micro Cap. Detta enligt analystjänsten Morningstar. Addtech var det näst största innehavet i den SEB-fonden vid utgången av mars, och det är även ett större innehav i SEB Sverigefond Småbolag samt SEB Nordic Small Cap.

  Därefter i listan kommer Cliens Småbolag som förvaltas av Carl Sundblad. Fonden ökade innehavet något under mars och vid slutet av den månaden stod innehavet för 4,1 procent av portföljen.

  "Det fina resultatet är av bra kvalitet då alla affärsområden ökar resultatet kraftigt och alla affärsområden består ju underliggande av ett stort antal bolag så det tyder på att bolagen just nu har en stark medvind", uppger Sundblad i en kommentar till rapporten.

  Addtech är även en omtyckt aktie hos Enter Fonder. Aktien är ett större innehav i Enter Sverige, Enter Sverige Pro, Enter Preserve och Enter Småbolagsfond.

  Aktieförvaltaren Jon Hyltner på Enter Fonder ser också positivt på morgonens kvartalsrapport.

  "Det var en bra tillväxt inom samtliga affärsområden. Hela 22 procent organisk tillväxt på gruppen och 40 procent högre EBITA jämfört med förra året är imponerande. Även om Addtech säger att marknadsefterfrågan har varit stark är det uppenbart att bolaget tagit marknadsandelar under kvartalet, vilket är positivt", uppger Hyltner i en kommentar.

  Hedgefonden Origo Quest 1 har även stor exponering mot Addtech, och Stefan Roos som ingår i förvaltarteamet berättar att man ökade i innehavet under februari och att Addtechs vikt i portföljen lyder 3,5 procent.

  I likhet med Sundblad och Hyltner ser även Roos flera ljuspunkter i Addtechs senaste kvartalsrapport.

  "Blickar vi framåt så lär industrikonjunkturen mattas en del, men mycket talar ändå för att Addtech över en cykel kan leverera på sitt 15-procentiga tillväxtmål. Det är intressant att man precis signat upp nya krediter som dubblar kassapositionen", förklarar Roos och fortsätter:

  "Vi räknar med att förvärvstakten kommer vara fortsatt hög under 2019/2020, och att andelen utanför Norden kommer växa till över 30 procent om något år".

  Andra fonder med större innehav i teknikhandelsbolaget är Lannebo Småbolag, Evli Småbolag, Cliens Sverige, Skandia Småbolag Sverige, Odin Sverige, Odin Norden, Fidelity Nordic, Danske Invest Sverige Småbolag, Skandia Sverige och Skandia Småbolag Sverige. Portföljvikterna varierade i dessa fall mellan 3,8 till 2,4 procent i samband med den senaste innehavsrapporteringen för Morningstar.

  Dagens kursuppgång medför att aktien är upp drygt 59 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #industrials  

 • Mycket stark rapport från Addtech, tyder på att underliggande bolagen har en stark medvind - Carl Sundblad, Cliens  

  Mycket stark rapport från Addtech, tyder på att underliggande bolagen har en stark medvind - Carl Sundblad, Cliens

  Teknikhandelsbolaget Addtech levererade en mycket stark rapport under morgonen i vilken den organiska tillväxten stack ut, enligt småbolagsförvaltaren Carl Sundblad på Cliens Fonder.

  "Det fina resultatet är ju dessutom av bra kvalitet då alla affärsområden ökar resultatet kraftigt och alla affärsområden består ju underliggande av ett stort antal bolag så det tyder på att bolagen just nu har en stark medvind", uppger Sundblad i en kommentar.

  Dessutom är det intressant att bolaget fortsatt ser en god efterfrågan utan tydliga tecken på konjunkturavmattning, enligt förvaltaren.

  Addtech har varit ett innehav i Cliens Småbolag sedan starten för snart tre år sedan. Vid utgången av mars var innehavet ett av fondens största med en portföljvikt om 4,1 procent, enligt analystjänsten Morningstar.

  Sundblad uppger att man är långsiktiga i sitt ägande.

  Addtechs omsättning i det fjärde kvartalet (brutet räkenskapsår) uppgick till 2 864 miljoner kronor (2 121), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 530. Rörelseresultatet blev 260 miljoner kronor (184), väntat rörelseresultat var 220.

  Addtech-aktien stiger över 13 procent på kvartalsrapporten efter drygt två timmars börshandel, vilket medför att aktien är upp drygt 63 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #industrials  

 • Cliens Småbolag steg 7,6 procent i april, gått klart bättre än index i år  

  Cliens Småbolag steg 7,6 procent i april, gått klart bättre än index i år

  Cliens Småbolag A utvecklades positivt i april med en uppgång om 7,6 procent. Uppgången sedan årsskiftet summerar därmed till 27,3 procent, vilket överträffar jämförelseindexutvecklingen om 21 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Carl Sundblad i spetsen skriver i en kommentar att småbolagen såg överlag aningen mindre uppgångar än börsens större bolag under månaden.

  Den största positiva bidragsgivaren till fondens avkastning var Beijer Ref, som fick ett mycket starkt mottagande av sin kvartalsrapport. Även Addtech och Sectra bidrog positivt.

  På minussidan märktes istället Sagax, Castellum och HiQ.

  Det har hänt en del i portföljen under perioden. Fonden har köpt fler aktier i NCC, KnowIT och Garo.

  Innehaven i Fortnox och Tomra har däremot sålts ut helt under månaden efter mycket stark utveckling i båda fallen.

  Inför framtiden bedömer man att bolagen överlag fortsätter att kommunicera en optimistisk framtidsvy som står i viss kontrast till den makrostatistik som noterats under inledningen av året.

  Däremot har förväntningarna justerats ner under inledningen av året i takt med att makrostatistiken kommit in allt svagare och förvaltarteamets bedömning är att den svaga svenska kronan hjälper många av de svenska exportbolagen avsevärt nu.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Cliens Småbolag är en så kallad värdepappersfond enligt Målet med förvaltningen är att genom god riskkspridning lagen (2004:46) om värdepappersfonder. långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i Fonden. Fondens medel skall till minst 90 procent placeras i små- Fonden följer ett etiskt placeringsreglemente och undviker och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid att placera i företag vars dominerande verksamhet härrör förvärvstillfället har ett marknadsvärdet som högst motsvarar från områdena vapen, tobak, alkohol och pornografi. en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av Fondens medel skall Teckning och inlösen av fondandelar kan ske alla minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna bankdagar fram till kl 15:00 genom fondbolaget samt via av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella distributörer (kl 12:00 vid halv bankdag). instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80% procent skall vara placerade i Sverige. Fonden lämnar normalt inte utdelning.

Fondens startår: 2016-09-30 Fondens Bolag: Cliens Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 1300,00 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder