NorQuant Multi Asset D
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder 135,49 SEK 14,43 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 14,43%
  i år
 • -0,68%
  1 vecka
 • 4,23%
  1 mån
 • 5,47%
  3 mån
 • 11,21 %
  6 mån
 • 11,57%
  1 år
 • 34,61%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en allokeringsfond som via investeringar i andra fondandelar, inklusive fonder som handlas på en reglerad marknad, s.k. ETF:er, tar exponering mot tillgångsslagen aktier och räntebärande instrument. Fonden investerar även i fondandelar, inklusive ETF:er, med exponering mot alternativa tillgångsslag. Med alternativa tillgångsslag avses sådana som har, eller har som målsättning att ha, en låg korrelation med aktie- och eller räntemarknaden. Ett exempel på investering inom kategorin alternativa tillgångsslag kan vara en investering i en fondandel vars avkastning drivs av utvecklingen på tillgångsslag såsom fastigheter eller råvaror. Fondens allokering till tillgångsslagen aktier, räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag varierar över tid. Fondens målsättning är att över tid generera en genom-snittlig årlig avkastning om 5 % – 10 %.

Fondens startår: 2021-06-23 Fondens Bolag: NorQuant Kapitalforvaltning AS FondStorlek: 200,28 milj NOK