Kategori | Aktiefonder +14,75% i år

Aktiefonder

Fonder som huvudsakligen placerar i aktier kallas för aktiefonder. En aktiefonds fondförmögenhet måste till minst 75 procent bestå av aktier eller aktierelaterade värdepapper. En aktie är en ägarandel i ett företag. Aktier är i första hand ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet. Gemensamt för vanliga aktiefonder är att de investerar i minst 16 olika aktier vilket ger dig som sparare en god riskspridning. Om de aktier som förvaltarna köpt ökar i värde eller ger utdelning, stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna, sjunker värdet på fondandelen.

Aktiefonder har många olika placeringsinriktningar och risknivåer. Fonden kan ha en speciell geografisk inriktning som exempelvis Sverigefonder vilka endast placerar i svenska aktier. En aktiefond som placeras endast i ett land kallas för Landfond. Andra fonder har valt att placera i större regioner som exempelvis Norden, Europa eller Nordamerika och kallas för Regionfonder. De fonder som placerar över hela världen kallas för Globala Aktiefonder. Akteifonder som placera på tillväxtmarknader vilka omfattas av Östeuropa, Sydamerika, Afrika och vissa länder i Asien räknas till kategorin tillväxtmarknadsfonder.

Det finns även aktiefonder som valt att specialisera sig på en specifik bransch exempelvis teknologi eller läkemedel, dessa fonder kallas för Branschfonder. En sista underkategori av aktiefonder är Etik och Miljöfonder, dessa fonder har specialiserat sig på företag med god etik och ansvarsfulla företag.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Diversifierad portfölj ger högre och stabilare avkastning 2020-04-02
En av de bästa metoderna för att du långsiktigt ska lyckas med dina investeringar är att ha en väldiversifierad portfölj med inslag av både aktier och räntepapper utifrån din riskprofil. Anledningen är att uträkningar visar att investeringar i olika tillgångsklasser minskar investerarens risk utan att det behöver gå ut över den förväntade avkastningen. Sett till längre tidsperioder har aktier historiskt varit det överlägset bästa investeringsalternativet. (Producerad av Fondmarknaden.se ) Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Aktiefonder

FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
BNP Paribas Turkey Equity Classic R 370,93 67,05% 6 ej betygsatt Köp  
HSBC GIF Turkey Equity AC 67,91 58,46% 6 ej betygsatt Köp  
AuAg Silver Bullet A 160,96 41,19% 6 ej betygsatt Köp  
East Capital Balkans A1 SEK 40,56 39,96% 4 ej betygsatt Köp  
GP Bullhound Global Technology A 352,68 34,97% 5 ej betygsatt Köp  
SEB Artificial Intelligence D (USD) 10,77 33,83% 5 ej betygsatt Köp  
SEB Artificial Intelligence C (USD) 0,98 33,83% 5 ej betygsatt Köp  
SEB Artificial Intelligence C (SEK) 141,73 32,32% 5 ej betygsatt Köp  
SEB Teknologifond 116,35 32,01% 5 ej betygsatt Köp  
Bakersteel Global Precious Metals A EUR 343,31 31,96% 6 ej betygsatt Köp  
       
Resultat 1-11 av 1273
Resultat per sida: