Blandfonder

I kategorin blandfonder har vi samlat fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper varierar ganska mycket. Du som sparare måste undersöka vad som gäller för den blandfond du tänkt investera i.

En specifik blandfond kan över tiden ha väldigt olika andelar aktie- och räntebärande värdepapper. Inom det utrymme som ges av placeringsinriktningen avgör fondförvaltaren hur mycket av fondens kapital som ska placeras i räntebärande värdepapper respektive aktier. Tror fondförvaltaren att aktier kommer ge en högre avkastning ökar han/hon delen aktier i fonden och vice versa inom ramen för den i förväg bestämda placeringsramen.

I jämförelse mellan olika blandfonder är det viktigt att du tittar på fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Blandfonder har generellt sett en lägre risk än aktiefonder. Däremot är risken högre jämfört med räntefonder. Blandfonder passar dig som vill placera både på aktie- och räntemarknader Olika blandfonder kan sinsemellan vara extremt olika. För att jämförelsen ska vara rättvis måste du inte bara känna till ramen för placeringsinriktningen utan även om de placerar enbart i svenska eller även utländska värdepapper.

 

Fonder i kategorin Blandfonder

 FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
Augmented Reality Fund A 191,52 14,89%    
Invesco Asian Equity A USD AD 12,61 11,41%    
IKC Sverige Flexibel 440,56 9,34%    
SEF – Kavaljer Quality Focus A SEK 199,93 9,20%    
Plain Capital LunatiX 105,13 8,24%    
EC Offensiv 212,98 6,50%    
Fidelity Index UK A-Acc 1,08 6,18%    
Templeton Global Balanced A(acc)USD 35,01 6,16%    
AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc 19,38 5,92%    
Invesco Global Real Est Sec A USD Acc 11,63 5,86%    
        
Resultat 1-11 av 129
Resultat per sida: