Blandfonder

I kategorin blandfonder har vi samlat fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper varierar ganska mycket. Du som sparare måste undersöka vad som gäller för den blandfond du tänkt investera i.

En specifik blandfond kan över tiden ha väldigt olika andelar aktie- och räntebärande värdepapper. Inom det utrymme som ges av placeringsinriktningen avgör fondförvaltaren hur mycket av fondens kapital som ska placeras i räntebärande värdepapper respektive aktier. Tror fondförvaltaren att aktier kommer ge en högre avkastning ökar han/hon delen aktier i fonden och vice versa inom ramen för den i förväg bestämda placeringsramen.

I jämförelse mellan olika blandfonder är det viktigt att du tittar på fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Blandfonder har generellt sett en lägre risk än aktiefonder. Däremot är risken högre jämfört med räntefonder. Blandfonder passar dig som vill placera både på aktie- och räntemarknader Olika blandfonder kan sinsemellan vara extremt olika. För att jämförelsen ska vara rättvis måste du inte bara känna till ramen för placeringsinriktningen utan även om de placerar enbart i svenska eller även utländska värdepapper.

 

Fonder i kategorin Blandfonder

FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
Augmented Reality Fund A 173,58 26,83% Köp  
Naventi Offensiv Flex 249,97 16,83% Köp  
Swedbank Robur Transfer 90 323,88 16,79% Köp  
Swedbank Robur Transfer 80 405,30 16,43% Köp  
Swedbank Robur Transfer 70 362,02 15,84% Köp  
Länsförsäkringar Global Vision A 75,31 15,47% Köp  
Allianz Income and Growth AT USD 22,14 13,60% Köp  
GS Gbl Sctsd Inc Bd Ptf Base Acc USD 182,63 12,07% Köp  
SPP Generation 70-tal 357,27 11,53% Köp  
Algebris Financial Income R USD Acc 192,16 11,36% Köp  
       
Resultat 1-11 av 140
Resultat per sida: