Logga in   |  Bli kund

Blandfonder

I kategorin blandfonder har vi samlat fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper varierar ganska mycket. Du som sparare måste undersöka vad som gäller för den blandfond du tänkt investera i.

En specifik blandfond kan över tiden ha väldigt olika andelar aktie- och räntebärande värdepapper. Inom det utrymme som ges av placeringsinriktningen avgör fondförvaltaren hur mycket av fondens kapital som ska placeras i räntebärande värdepapper respektive aktier. Tror fondförvaltaren att aktier kommer ge en högre avkastning ökar han/hon delen aktier i fonden och vice versa inom ramen för den i förväg bestämda placeringsramen.

I jämförelse mellan olika blandfonder är det viktigt att du tittar på fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Blandfonder har generellt sett en lägre risk än aktiefonder. Däremot är risken högre jämfört med räntefonder. Blandfonder passar dig som vill placera både på aktie- och räntemarknader Olika blandfonder kan sinsemellan vara extremt olika. För att jämförelsen ska vara rättvis måste du inte bara känna till ramen för placeringsinriktningen utan även om de placerar enbart i svenska eller även utländska värdepapper.

 

Fonder i kategorin Blandfonder

 FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
Länsförsäkringar - Global Hållbar 42,59 5,94%    
Naventi Fonder AB - Naventi Balanserad ... 142,49 5,80%    
Plain Capital Asset Management - Augment... 83,76 5,53%    
Swedbank Robur - Transfer 90 186,82 5,11%    
Skandia - SMART Offensiv 458,06 5,02%    
Handelsbanken Fonder AB - Stiftelsefond ... 119,22 4,82%    
Swedbank Robur - Transfer 80 240,84 4,81%    
Swedbank Robur - Transfer 70 216,38 4,78%    
SPP Fonder - Generationsfond 70tal 214,73 4,68%    
SPP Fonder - Generationsfond 80-tal 113,15 4,67%    
        
Resultat 1-11 av 122
Resultat per sida: