Kategori | Globalfonder +13,94% i år

Globalfonder

Världen är ett egennamn för planeten Jorden, sett från en mänsklig världssyn, som en plats bebodd av människor. Benämningen används ofta för att beteckna summan av människans erfarenheter och historia, eller det mänskliga tillståndet i allmänhet. Övrigt djurliv räknas då ibland inte in. Det bor uppskattningsvis 6,6 miljarder människor på jorden

I kategorin Aktiefonder, Globalfonder har vi samlat aktiefonder som placerar i börsnoterade aktier över hela världen. Många Globalfonder har en stor del av sin fondförmögenhet placerade på den amerikanska marknaden, som står för över 50 % av världsmarknaden. Den amerikanska ekonomin har också en stor betydelse för utvecklingen i andra länder och regioner världen över.

Det finns många globalfonder och de skiljer sig vitt åt. Fondens placeringsriktning och regler avgör hur fritt förvaltarna får agera i sina placeringar. Säger bestämmelserna att en fond i stort sett ska följa sitt jämförelseindex, vilket för många globalfonder är MSCI World, kommer ungefär hälften av fonden bestå av amerikanska aktier. Det finns även globalfonder med en större frihet i sin placeringsstrategi, där förvaltaren mer fritt kan välja vilka aktier på vilka marknader, som ska ingå i portföljen.

Globalfonder är aktiefonder och har därför en hög risk. Med anledning av den stora riskspridningen har globalfonder relativt sett en lägre risk, jämfört med andra aktiefonder. Globalfonder är ett bra sätt att få riskspridning i hela världen och hjälp med att flytta pengar när förutsättningarna på lokala aktiemarknader förändras. En stor del globalfonder är noterade i en utländsk valuta och då måste man även beakta valutarisken vid en investering.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Fortsatt oro globalt kring ökad smittspridning 2020-11-05
Det har inte undgått någon att det har varit ett turbulent år för de globala aktiemarknaderna. Vid årets start låg indexet MSCI World på all-time-high efter ett mycket starkt 2019. Årets inledande veckor var fortsatt positiva och det såg ut att kunna bli ytterligare ett starkt börsår. Men det hade också börjat talas om ett virus som spridits från Kina, Covid-19, och även om det spridits till Europa så visste ingen riktigt vad det betydde, eller hur farligt det var. Sen slog det ner som en blixt, världens alla börser började rasa, vissa dagar tvåsiffrigt, och det var tydligt att man hade insett att detta var något som skulle påverka oss alla. Volatiliteten sköt i höjden och raset fortsatte, det var nästan läskigt att öppna datorn på morgonen för att se hur mycket det skulle rasa just denna dag. Nedgångarna fortsatte fram till den 23 mars, för då hade marknaden bestämt sig att nu var det tillräckligt nedjusterat. (Analys producerad av Fondmarknaden.se 2020-11-05) Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Globalfonder

FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
Delphi Global A 7 415,76 33,71% 4 ej betygsatt Köp  
JPM Global Growth A dist USD 56,14 24,44% 5 ej betygsatt Köp  
Janus Henderson Global Select A2 USD 22,18 23,72% 4 ej betygsatt Köp  
Lancelot Camelot B 247,62 23,71% 4 ej betygsatt Köp  
JPM Global Growth A acc EUR h 15,56 23,12% 5 ej betygsatt Köp  
Carmignac Investissement A EUR Acc 2 051,66 23,11% 4 ej betygsatt Köp  
Tellus Globala Investmentbolag 403,57 22,71% 4 ej betygsatt Köp  
Danske Invest India A SEK 129,57 22,64% 4 ej betygsatt Köp  
Tellus Globala Investmentbolag B 398,64 22,47% 4 ej betygsatt Köp  
Alfred Berg Nordic Gambak R (NOK) 219,99 22,19% 4 ej betygsatt Köp  
       
Resultat 1-11 av 230
Resultat per sida: