Kategori | Nordenfonder +1,61% i år

Nordenfonder

Norden är ett samlingsbegrepp på ett område i norra Europa, bestående av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland) samt Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla separata medlemmar i Nordiska rådet. De nordiska länderna har kulturella och historiska gemensamma nämnare, såväl som politiska, genom det samarbete som bedrivits under större delen av 1900-talen.

I kategorin Aktiefonder Norden har vi samlat fonder som placerar i börsnoterade företag i Norden. De flesta Nordenfonder domineras av Sverige och Finland men det danska och norska inslaget har ökat under de senaste åren. I Danmark och Norge är riskspridningen större än på de svenska och finländska börserna, som domineras av Telecom-giganterna Ericsson och Nokia. På den danska börsen återfinns livsmedelsföretag och en del företag specialiserade på ny energi och på den norska börsen dominerar oljan.

Olika Nordenfonder har skilda placeringsregler för hur de ska fördela sina investeringar mellan de nordiska länderna. Över tiden skiljer sig också fördelningen åt i fonderna beroende på förvaltarens tro om framtiden.

Nordiska aktiefonder tillhör kategorin Regionfonder. En nordisk aktiefond har en hög risk då det är en aktiefond men då fonderna sprider sina risker mellan olika länder och branscher ger det en relativt god riskspridning.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Analys Norden 2020-06-08
Information saknas, för att ta del av analyser och marknadskommentarer vänligen se vårt flöde för nyheter . Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Nordenfonder

FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
C WorldWide Nordic 1A 2 274,61 9,04% 5 ej betygsatt Köp  
Swedbank Robur Nordenfond 160,72 8,15% 4 ej betygsatt Köp  
AstraZeneca Allemansfond 3 411,64 7,52% 4 ej betygsatt Köp  
SEB WWF Nordenfond 59,28 7,45% 4 ej betygsatt Köp  
SEB Nordenfond 49,67 7,45% 4 ej betygsatt Köp  
Alfred Berg Nordic Index C 106,74 7,11% 4 ej betygsatt Köp  
Handelsbanken Norden Selektiv 614,91 7,01% 4 ej betygsatt Köp  
Nordic Equities Strategy 2 711,09 6,68% 4 ej betygsatt Köp  
Handelsbanken Norge Tema (A1 SEK) 1 490,57 6,17% 5 ej betygsatt Köp  
DNB Norden Indeks S 104,17 5,44% 4 ej betygsatt Köp  
       
Resultat 1-11 av 60
Resultat per sida: