Logga in   |  Bli kund

Kategori | Räntefonder +0,51% i år

Räntefonder

Räntefonder placerar enbart i räntebärande värdepapper, som till exempel statsskuldväxlar och stats- och bostadsobligationer med en given ränta. Räntefonder bruka delas in i Långa räntefonder och Korta räntefonder. Räntefonder som placerar i obligationer och andra ränteplaceringar med lång löptid kallas för långa räntefonder eller obligationsfonder. Andra räntefonder som placerar i räntebärande papper med kortare löptid (mindre än ett år) tillexempel statsskuldsväxlar kallas för korta räntefonder, penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder. En annan form av räntefonder är realräntefonder, dessa fonder placerar i realränteobligationer med lång löptid och kompenserar spararen för inflationen.

En räntefond kan användas som en komponent för att minska risken i din fondportfölj. Risken i din portfölj bör anpassas efter din ekonomiska situation, placeringshorisont och risknivå.

Det finns en annan form av långa räntefonder som kallas för High Yield fonder. De placerar i utländska företagsobligationer med en hög risk och med ett lågt kreditbetyg. Dessa fonder kan ur en risksynpunkt närmare jämföras med aktiefonder än räntefonder.

Vad är en statskuldväxel?
Statsskuldväxlar ges ut av staten och är ett räntebärande värdepapper med en kortare löptid än ett år.

Vad är en obligation?
En obligation är en skuldförbindelse som gäller under minst ett år (löptiden).

Placera i Sverige eller utomlands
En räntefond placerar antingen i svenska värdepapper eller i utländsk värdepapper. I Sverige är svenska staten genom Riksgäldskontoret och de stora bolåneinstituten stora utgivare av räntebärande värdepapper. Utomlands är det oftast precis likadant, d v s staten och bolåneinstituten är de stora utgivarna. Investerar du i en räntefond som placerar utomlands ska du tänka på att avkastningen även påverkas av att den svenska kronans värde förändras, i förhållande till valutorna i de länder där fonden placerar.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Värde inom vissa segment 2019-08-12
Räntemarknaden har gått starkt hittills i år. Eftersom räntor generellt sjunkit i år ihop med minskade kreditspreadar har de flesta obligationerna utvecklats väl. I nuvarande miljö är den förväntade avkastningen för statsobligationer på utvecklade marknader i vissa fall negativ, samtidigt som riskpremien sjunkit betydligt på obligationsmarknaden. Vår bedömning är att det går fortsatt att finna värde i vissa segment, även om risken är klart högre idag överlag jämfört med årsskiftet. (Analys producerad av Finwire 2019-08-12) Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Räntefonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
BNP Paribas Glbl Cnvrt Cl C 151,62 5,02% 4 ej betygsatt    
Storm Bond RC NOK 136,82 4,86% 4 ej betygsatt    
FIRST High Yield 893,73 4,01% 3 ej betygsatt    
Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch Val I USDADD 1 156,17 3,67% 6 ej betygsatt    
Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch Val A USDADD 58,15 3,64% 6 ej betygsatt    
Aviva Investors Glbl Convert B USD Acc 13,99 3,56% 4 ej betygsatt    
MS INVF Global Convertible Bond AH EUR 47,13 3,31% 4 ej betygsatt    
Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc USD 198,49 3,20% 4 ej betygsatt    
JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR 21,31 3,18% 4 ej betygsatt    
BMO Global Convertible Bd A Inc EUR 22,04 3,15% 4 ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 325
Resultat per sida: