Logga in   |  Bli kund

Betyg

Fondbetygbetyg.gif
För att du lättare ska kunna hitta rätt fonder till ditt sparande har vi betygsatt fonderna vi erbjuder dig. Detta görs efter en rad kriterier och endast för de fonder som har funnits i minst tre år. Rangordningen sträcker sig från ett till fem i betyg, där ett är lägst och fem är högst betyg.

I betyget väger vi först in vilken utveckling fonden har haft i jämförelse mot det index fonden tillhör. En fond som placerar sina pengar i Asien jämförs till exempel mot ett index av fonder med samma inriktning. Vidare tar vi hänsyn till den risk, eller volatilitet, fonden har uppvisat i relation till dess utveckling. Slutligen justeras betygen för de olika avgifter som fondförvaltaren tar för sina tjänster.

Sammanfattningsvis ger vi ett högt betyg till de fonder som uppvisat en god utveckling bredvid sina kollegor i samma index och tagit en låg risk för att uppnå hög avkastning till relativt låga avgifter!