Logga in   |  Bli kund

Risk

Riskbegreppet
Begreppet risk är mycket viktigt att förstå när det kommer till att sätta ihop sitt sparande inför framtiden. Förenklat kan risken i en finansiell tillgång, till exempel en fond, ses som hur kraftigt en fondandels värde svängt över tiden. Svängningarna, som ofta kallas volatilitet, varierar vanligtvis mellan olika fonder, fondkategorier och geografiska regioner.

Då en fonds historiska utveckling i sig självt inte säger speciellt mycket om dess risk måste man studera andra faktorer. Det allra vanligaste sättet att mäta risk för en fond är att undersöka fondens standardavvikelse. Om man betraktar hur mycket fondens värde, dess svängningar upp och ned, varierat från dess genomsnittliga utveckling får man fondens standardavvikelse.

Sammanfattningsvis innebär för en fond därmed att ju högre standardavvikelse desto högre risk och ju lägre standardavvikelse desto lägre risk. Vanligtvis ser man till exempel en högre standardavvikelse i en aktiefond än i en räntefond.

En traditionell tumregel är slutligen att eftersträva en så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt.

Vi tar tillvara på riskbegreppet genom att bedöma risken för varje fond och sparförslag. Tillsammans med din unika kundprofil kan du själv se så att placerar i rätt fonder utifrån din målrisk,

 

risk.gif