Fonddepå – fondspara enkelt på egen hand

Fondsparande är ett enkelt och flexibelt sätt att spara, du kan både göra engångsinsättningar eller lägga upp ett månadssparande. Med en fonddepå kan du på ett roligt och enkelt sätt fondspara på egen hand. Vi har en rad funktioner och enkla verktyg som hjälper dig att få en bra överblick över ditt fondsparande. Från din fonddepå har du en koppling till ditt bankkonto som gör det enkelt för dig att sköta ditt fondsparande.

Med en fonddepå hos oss får du:

  • Verktyg som hjälper dig att välja fonder
  • Oslagbar överblick - alla dina fonder på ett ställe
  • Direktanslutning till ditt vanliga bankkonto
  • Möjlighet att flytta in fonder från andra institut för att få en samlad överblick 

En fonddepå innebär:

  • Skatt på vinst och utdelning 30 %
  • Årlig schablonskatt 0,12 % på fondandelarnas värde
  • Ingen låst spartid
  • Skatten är kvittningsbar
  • Vanlig arvsrätt
Förköpsinformation 

 

Skatteregler för fonddepå

Andelsägarens beskattning (direktägande av fonder)*
1. Vid kapitalvinst på fondandelar tas 30 procent vinstskatt ut för privatpersoner bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Är andelsägaren en svensk juridisk person är skattesatsen enligt aktuell bolagsskatt. Andelsägare som är bosatta i utlandet, och saknar s k väsentlig anknytning till Sverige, beskattas inte här för kapitalvinster vid avyttring av fondandelar.

2. Från och med inkomståret 2012 utgår en årlig schablonskatt på innehav av fondandelar, fondskatt. Den skatten tas ut genom att 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Beloppet förtrycks i deklarationen. Andelsägaren betalar 30 procent i skatt på schablonintäkten. Skatteuttaget uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde.

3. Om utdelning lämnas från fonden betalar andelsägaren 30 procent inkomstskatt på utdelningen om det är en fysisk person bosatt i Sverige eller ett svenskt dödsbo. För fysisk person bosatt i utlandet och utländsk juridisk person uttas 30 procent svensk kupongskatt eller den lägre skattesats som framgår av dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det aktuella landet.

*) Källa: PM - Skatt på fondsparande från Fondbolagens Förening, 2012-04-16.