IPS-depå - med tillgång till störst fondutbud

Ett eget pensionssparande har blivit allt viktigare om du som pensionär vill behålla den inkomstnivå du haft tidigare. Utan ett eget pensionssparande får de flesta av oss inte mer än ca 60 % av lönen i pension.

Avdragsrätten för IPS avskaffades 2016 och är därmed inte längre förmånligt för nysparande* eftersom nya pengar du sätter in kommer att dubbelbeskattas (se mer information om Skatteregler nedan). Det går däremot bra att ha kvar de pengar du tidigare satt in på en IPS. Har du IPS-sparande någon annanstans kan du flytta in dem och få tillgång till ett stort utbud av fonder.

*Undantag om du har aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension har du fortfarande möjlighet att göra avdrag.

Vill du börja spara till pensionen kan du istället välja ett Investeringssparkonto (ISK) eller en fonddepå.


En IPS-depå innebär:

•    Du kan flytta in befintligt IPS-sparande.
•    Ingen kapitalvinstskatt. Endast avkastningsskatt.
•    Stort utbud av fonder.
•    Enkel och oslagbar överblick av ditt pensionssparande.
•    Utbetalningsplan från 55 år.
•    Ej förmånligt för nysparande.

Se förköpsinformation

 

Deklarations- och avdragsregler

Från 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande. Förändringen gäller endast nysparande, det IPS-sparande du hittills har sparat ihop påverkas inte.

Den som har inkomst av näringsverksamhet eller inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare får fortfarande göra avdrag för nysparande i IPS. Du som helt saknar pensionsrätt i anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Det innebär att du kan göra avdrag på upp till 35 % av din inkomst, till högst 10 prisbasbelopp, på en IPS.

När pengarna betalas ut från din IPS beskattas utbetalningarna med inkomstskatt.

På IPS-sparandet utgår årligen en schablonskatt. Underlaget för skatten fastställs genom att det ingående värdet av pensionssparandet den 1 januari varje år multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Det resultat som erhålls multipliceras därefter med 15 % för pensionsförsäkring. Anta att statslåneräntan fastställs till 3 %. Den avkastningsskatt som då utgår blir följande: 15 % x 3 % = 0,45 %.

Läs mer på www.skatteverket.se