Investeringssparkonto (ISK) - fondspara utan kapitalvinstskatt

Med ett investeringssparkonto (ISK) hos oss sparar du i fonder precis som vanligt, men du slipper kapitalvinstskatt och deklaration av dina affärer. Öppna ett Investeringssparkonto (ISK) gratis hos oss. Du som är privatperson och bor samt skattar i Sverige kan öppna ett investeringssparkonto (ISK).


Med ett investeringssparkonto (ISK) hos oss får du:

•    Gratis konto, vi har ingen årsavgift på investeringssparkonto (ISK)
•    Verktyg som hjälper dig att välja fonder
•    Oslagbar överblick - alla dina fonder på ett ställe
•    Direktanslutning till ditt vanliga bankkonto   


Ett investeringssparkonto (ISK) innebär:

•    Ingen kapitalvinstskatt. Endast en årlig schablonskatt* på innehav och insättningar
•    Ingen deklaration för dina affärer behövs
•    Ingen skatt på utdelningar
•    Inga avgifter eller skatter på uttag
•    Du väljer själv hur mycket du vill spara
•    Ingen låst spartid
•    Vanlig arvsrätt

Förköpsinformation

* Schablonskatt på investeringssparkonto (ISK)
På investeringssparkontot (ISK) betalar du ingen kapitalvinstskatt, istället schablonbeskattas kontot. Schablonskatt på ISK beräknas genom att värdet och inbetalningar på kontot (som beräknas fyra gånger per år, i början på varje kvartal) delas med fyra, och då får man fram kapitalunderlaget.

Schablonintäkten kan lägst ska vara 1,25 % av kapitalunderlaget. Skulle föregående års genomsnittliga statslåneränta tillsammans med skattegolvet 1,00 % understiga totalt 1,25 %, kommer schablonintäkten att räknas upp till 1,25 %.

Schablonintäkten beskattas med 30 % och kommer som en förtryckt deklarationsuppgift.


Skatten på ISK 2020;
Statslåneränta per den 30 november 2019:  -0,09%
Schablonintäkten: -0,09 % + 1,00 % = 0,91%
Schablonintäkten blir då 1,25% eftersom detta är den undre gränsen för hur låg schablonintäkten får lov att vara.
Schablonintäkten beskattas med 30 % = 0,0125 x 0,3 = 0,375 schablonskatt på ISK 2020.
Om kapitalunderlaget på ditt ISK är 100.000 kr under år 2020 blir skatten 375 kr.