Investeringssparkonto (ISK) - fondspara utan kapitalvinstskatt

Med ett Investeringssparkonto (ISK) sparar du enkelt i fonder, betalar inte vinstskatt och behöver inte deklarera dina affärer. Privatpersoner som bor och skattar i Sverige kan öppna ett Investeringssparkonto (ISK). Det är gratis hos oss.

Ett investeringssparkonto (ISK) innebär:

•    Gratis konto.
•    Ingen kapitalvinstskatt på realiserade vinster.
•    Endast en årlig schablonskatt.
•    Ingen deklaration för dina affärer behövs.
•    Inga avgifter eller skatter på uttag.

Se förköpsinformation