Mina larm

Har du inte alltid tid eller möjlighet att övervaka ditt sparande? Fondmarknaden.se låter dig anpassa en rad olika konto- och fondlarm efter dina önskemål för att du alltid ska kunna vara uppdaterad och känna dig trygg i ditt sparande. Funktionen låter dig bestämma hur du vill få dina larm; via e-post och/eller som meddelande direkt på din sida.

Kontolarm

Med ett kontolarm kan du bevaka den totala förändringen av marknadsvärdet på ett specifikt innehav. Välj först vilket konto som skall bevakas och därefter en övre och nedre nivå för vad marknadsvärdet tillåts vara, innan larmet utlöser. Till sist ges du valmöjligheten hur du vill ha ditt larmmeddelande levererat, via e-post och/eller som meddelande direkt på din sida.

Fondlarm

Med ett fondlarm kan du bevaka förändringar i specifika fonder. Välj först vilket innehav som skall bevakas och därefter vilken parameter du vill bevaka (utveckling, risk eller betyg). Till sist ges du valmöjligheten hur du vill ha ditt larmmeddelande levererat, via e-post och/eller som meddelande direkt på din sida.

Risklarm

Med ett risklarm kan du bevaka risken i ditt sparande. Välj först vilket konto du vill koppla bevakningen till. Sedan väljer du hur du vill ha ditt larmmeddelande levererat, via e-post och/eller som ett meddelande direkt på din sida.

Påminnelselarm

Med ett påminnelselarm hjälper vi dig att komma ihåg att uppdatera din kontoprofil. Välj först till vilket konto du vill koppla påminnelsen. Därefter aktiverar du påminnelsen och väljer hur du vill ha ditt Påminnelselarm levererat, via e-post och/eller direkt till din sida.