USA-börserna fortsätter att gå starkt!

2013-11-20

Under den senaste månaden har vi fått en bred uppgång på de i globala aktiemarknaderna på över 5 procent. Det var dock inte en tid utan dramatik, då oktober månad dominerades av budgetbråken i USA. Även om de politiska bråken mellan demokraterna och republikanerna om budgeten skapar osäkerhet är det bara ett politiskt skådespel i Washington.

Redan hösten 2012 lyssnade jag på ett föredrag som en amerikansk förvaltare höll i Stockholm, han tog då upp att bråken mellan demokraterna och republikanerna endast handlar om att enskilda kongressledamöter vill skapa en kritisk situation och därigenom få uppmärksamhet i de olika nyhetskanalerna. Detta för att visa deras väljare hemma i delstaten att de arbetar hårt för dem. Han beklagar att budgetbråken nu är återkommande men gav lugnade besked om att ingen politiker kommer att låta det gå så långt så att USA ställer in sina betalningar på sin statsskuld, eftersom de då aldrig skulle bli omvalda till kongressen.

Efter att frågan om skuldtaket löstes i mitten av oktober så reagerade aktiemarknaderna med lättnad och har därifrån gått kraftigt uppåt. I USA har börsen stigit med över 6 procent de senaste 4 veckorna och den Europeiska marknaden gick upp med cirka 3,5 procent.

På tillväxtmarknaderna hade man en sämre utveckling i början av perioden men under den senaste veckan har man fått se uppgångar efter att man i Kina deklarerat ett antal policyreformer, vilket innebär att tillväxtmarknaderna är upp cirka 4 procent. Det finns börser inom tillväxtmarknader som gått ännu bättre, som exempelvis Indien och Indonesien som är upp över 11 respektive 10 procent.

Nordamerikafonder

I USA fortsätter aktiemarknaderna att gå starkt och där har vi fått se en uppgång i nordamerikafonder på mellan 5-8 procent under den senaste månaden efter att man i kongressen kom överens om budgeten. Under året har fonder som placerar i USA stigit kraftig och den bästa fonden är SEB Nordamerikafond Småbolag som gått upp med över 45 procent.

Det är en kombination av flera faktorer som gjort att de amerikanska börserna stigit med över 30 procent i år. För det första har FED deklarerat att man kommer hålla styrräntan på låga nivåer över en lång tid framöver, samt att man pumpar in 85 miljarder dollar i köp av obligationer. För det andra har amerikanska bolag visat på en god vinsttillväxt under året vilket har gjort att investerare har blivit mer villiga att öka andelen aktier i sina portföljer. För det tredje har den amerikanska ekonomin visat på återhämtning, där man fått se en uppgång i bostadsbyggandet och nedgång i antalet arbetslösa.

Denna kombinaton av låga räntor med goda nyheter från bolagen har gjort att vi fått ett in flöde av likviditet på de amerikanska börserna, vilket har lett till att man nu är uppe över de nivåer som rådde 2007 innan finanskrisen. Det är därmed kanske dags att bli lite mer försiktig till placeringar i USA-fonder, då marknaden börjar bli något ansträngd när det gäller värderingarna.

Europafonder

Även europafonder har utvecklats väl under de senaste 4 veckorna med uppgångar på närmare 7 procent för vissa av fonderna, som Fidelity Germany Fund, Odin Europa och CB European Quality Fund. Det är framförallt fonder som har en stor andel av sina portföljer mot den tyska marknaden som gått bra då det tyska aktieindexet är upp med runt 6,5 procent under samma tid. Under månaden kom något överraskande beskedet från ECB att man sänker styrräntan med 25 punkter till 0,25 procent. Det är ECB vill undvika är att Europa går in i deflation, vilket skulle leda till en nedgång i den ekonomiska återhämtningen. 

Tillväxtmarknadsfonder

I en färsk rapport som IMF publicerade så skruvar men ner tillväxten för tillväxtmarknaderna med en halvprocent till 4,5 procent i år. Det är den svagaste tillväxten sedan 2001 om man bortser från året efter finanskrisen 2009. Det kommer dock inte som en överraskning för marknaderna som redan prisat in en inbromsning eftersom man har haft en svag utveckling på aktiemarknaderna de senaste två åren.

Den stora nyheten kom istället från Kina då centralkommittén kom ut med ett antal policyreformer som skall förbättra förhållanden inom en mängd olika områden inom samhället. Denna nyhet fick börserna att stiga kraftigt under den senaste veckan, vilket har gjort att fonder med placeringar i Kina har gått upp med mellan 8-6 procent under en kort period.

Det har även varit uppgångar i fonder med placeringar mot Indien, Pakistan och MENA-regionen på samma nivåer. Fonder som därmed har gått bra är Tundra Pakistan som är upp över 10 procent, Jupiter China Growth, HSBC Indian Equity och Bank Invest New Emerging Markets som alla är upp över 8 procent.

Marcus Ehrenpreis
VD och chefsanalytiker
Fondmarknaden.se

Marcus large

Marcus Ehrenpreis
VD/Chefsanalytiker, Fondmarknaden.se