Intervju: Hållbar förvaltning - från nödvändigt ont till absolut nödvändighet - CB Fonder

Hållbarhet är förmodligen ett av de större modeorden inom fondbranschen under de senaste åren. Men för Alexander Jansson, och hans förvaltarkollegor som förvaltar CB Save Earth Fund - en fond som bland annat investerar i bolag som bedöms gynnas av omställningen inom energisektorn, är hållbarhet en självklarhet idag, lika självklart som att bolag vill vara konkurrenskraftiga.

Alexander_header.jpg


"Om man ska investera hållbart eller inte är för oss egentligen inte en fråga. Jag kan tycka denna typ av frågeställningar känns urvattnade. Frågan är inte om man ska investera hållbart, utan om man ska investera i konkurrenskraftiga och framgångsrika bolag", säger Jansson och fortsätter:

"Allt fler har idag elbil och solpaneler på taket. Vilket i sin tur ökat intresset för miljöinvesteringar markant. Den stora risken ligger inte i att investera i miljösektorn, det är istället i andra sektorer, framförallt de som missgynnas av den pågående omställningen till förnybar energi, som riskerna finns. Exempelvis var datortillverkarna inte nödvändigtvis de största vinnarna på PC-revolutionen, men tillverkarna av skrivmaskiner var definitivt de största förlorarna", menar Jansson.

Så som Jansson ser på utvecklingen jämför han med hur bland annat textil- och varvsindustrin i Sverige drabbades av ökad konkurrens och teknikskiften som i förlängningen ledde till dess undergång. Idag ser han liknande utveckling bland kol och oljebolag som han benämner "vår tids dinosaurier som väntar på att dö ut".

"De 16 största kraftbolagen i Europa gjorde sammanlagt ett negativt resultat 2015, vilket antagligen var första gången någonsin. Kol- och oljebolag går samma öde till mötes. Kol- och oljebolag är "disrupted" av att energibranschen går från råvarubaserad till teknikbaserad och från centraliserad till decentraliserad", säger Jansson.

Förvaltaren menar att politiska faktorer såsom Trumps tillträde spelar mindre roll för utvecklingen av förnybara energikällor idag, det finns andra strömningar som är betydligt viktigare för utvecklingen, framförallt sker det mycket i Kina, menar Jansson.

"Det eventuella vacuum som uppstår kring Trump – och det är begränsat – kommer med råge att fyllas av Kina. Kommunistpartiet har en målsättning, att behålla makten. Den makten kommer man att tappa om man inte gör något åt miljön. Kina har haft en plan - att bli rika och inflytelserika till vilket pris som helst och att sedan städa upp. En stor fördel med kommunismen när man nu städar är att de kan ta beslut ”över en natt”, och de får saker gjorda när de bestämmer sig", säger Jansson.

I fonden CB Save Earth Fund försöker Jansson och hans förvaltningsteam profitera på de strukturella trender som driver marknaden för bland annat miljöteknik och förnybar energi, och de senaste åren har vinnarna på det här paradigmskiftet blivit tydligare.

"En viktig aspekt när man investerar i denna sektor är att inte förblindas av tillväxten – ”allt som glimmar är inte guld”. Hög tillväxt i en sektor har inget samband med hög avkastning på aktierna i den sektorn. En avgörande faktor för det obefintliga sambandet är utspädning; bolag i snabbväxande sektorer har större behov av kapital och således nyemissioner."

Inom förnybar energi ser förvaltarna för närvarande bäst möjligheter inom vindkraft, där bolagen har andra förutsättningar än de inom solenergi.

"Solsektorn är ”commoditized”, eller i alla fall att tillverka solpaneler är jämförbart med att tillverka hårddiskar, minneskort, skärmar etc; det enda du kan konkurrera med är pris. Tillverkarna av solpaneler har, till skillnad från tillverkarna av vindkraftverk, inte någon egentlig möjlighet att sälja service, en solpanel sköter i princip sig själv i 20-30 år".

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.