För vem passar indexfonder bättre än aktivt förvaltade fonder?


En Indexfond (även kallad passiv fond) är en värdepappersfond som strävar efter att dess värdeutveckling ska spegla ett visst marknadsindex. En aktiebaserad indexfond bygger på den enkla regeln att köpa samma andel av varje aktie som aktien har i det index som fonden har valt att följa.


Ser man på vår egen Sverigemarknad så följer de aktiebaserade  indexfonderna uteslutande det stora börsindex OMX 30 (dvs våra 30 största börsbolag) t ex innehav som  Atlas Copco, HM, Volvo, SEB m fl.
Skall man placera medel i en indexfond så skall man eftersträva fonder med låga förvaltningskostnader, eftersom förvaltningsavgiften belastar avkastningen, ju lägre förvaltningsavgift desto högre avkastning allt annat lika.

Rådet att köpa indexfonder är ett vanligt råd som ges av både experter och journalister. Debatten kring aktivt och passivt förvaltade fonder har under senare år tenderat att enbart fokusera på avgiften, detta som ett resultat av att vissa storbankers allemansfonder (som utåt skall visa på en aktiv förvaltning) i själva verket är en indexförvaltning men med höga avgifter.

En aktivt förvaltad fond jämför sig oftast också med ett index, men med syfte att prestera bättre än detta index. Generellt kan man säga att en fondförvaltare till en aktivt förvaltad fond placerar enligt en investeringsstrategi där fondförvaltaren anser att den kan få en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning. På grund av att en aktivt förvaltad fond kräver mer resurser, tenderar en aktivt förvaltad fond ha en högre avgift än en passivt förvaltad fond.


Indexfonder passar bra in i bilden på den spararen som inte är särskilt aktiv utan ser sitt fondsparande som ett rent buffertsparande och som väldigt sällan byter fonder.

Aktivt förvaltade fonder passar bäst hos spararen som är intresserad av att kunna påverka utvecklingen av sitt sparkapital. Lösningen-att hitta attraktiva fonder, heter smarta jämförelseverktyg  med vars hjälp man kan jämföra fonder mot varandra över olika tidsperioder. En tumregel vid jämförelse är att göra dessa över 36 månader d.v.s. 3 år. Vid en längre tidsjämförelse kan det ha skett organisatoriska händelser som påverkar utvärderingen.

Många tror att förvaltningsavgifter är en tillkommande kostnad som debiteras ett konto under innehavstiden men alla fonders kurssättningar sker efter en norm som heter NAV, Net Asset Value d.v.s. efter kostnader. Förvaltningsavgiften avräknas alltid i NAV, och tas ut från fondförmögenheten, och någon separat kostnadsdebitering sker inte. Så om din fondavkastning visar +15% eller 1000 kr, så är dessa 1000 kr dina, ev.  förvaltningsavgift är redan avräknad.

Så vart hittar man bra aktivt förvaltade fonder;
Har man kommit fram till att aktivt förvaltade fonder kan vara aktuellt att placera i så hittar man bra aktörer (Svenska aktiefonder) oftast bland de små och mellanstora aktörerna. Att man lyckas år efter år att överträffa sina indexfonders avkastningsmål är visserligen ingen garanti för framtiden men bra förvaltarhus har en tendens att fortsättningsvis leverera en överavkastning. Man (förvaltare)   lär sig av varandra brukar man säga.


Gör man en jämförelse mellan en kostnadsfri indexfond från en känd aktör X och en känd aktiv förvaltare Y över tid så har Y levererat en snittavkastning per år som är 4,5 % bättre än gratisfonden X, och detta efter kostnader. Jämförelsen är gjord över en tioårsperiod men mönstret återkommer även i närtid.

 

Thomas Holmström, Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.