Miljöfonder har gått bättre än världsindex det senaste året

Hur har renodlade miljöfonder gått jämfört med världsindex? Finwire har jämfört hur sex miljöfonder gått jämfört med Länsförsäkringar Global Indexnära som följer MSCI World Total Net Return.


Sex renodlade miljöfonder har alla gått bättre än världsindex det senaste året. Det visar en genomgång som Finwire gjort. På tre månaders sikt har miljöfonderna stigit med 10,17 procent, jämfört med Länsförsäkringars Global Indexnära fond som ökat 8,09 procent.


Flyttar man tidsspannet är utvecklingen detsamma. Hittills i år är avkastningen 17,47 procent för miljöfonderna, jämfört med globalindexet på 10,57 procent.


För exakt ett år sedan så vann Donald Trump det amerikanska presidentvalet, en intressant startpunkt. Han har också kritiserats för att tona ned miljöfrågan och för att USA har dragit sig ur Parisavtalet. Det tycks dock inte påverkat miljöaktier. På ett år har miljöfonderna stigit med 22,15 procent, jämfört med det globala indexet som under samma period ökat med 15,58 procent.


På tre månaders sikt har UBS Glbl Sust Innovtr som handlas i euro stigit 12,5 procent. Hittills i år är det Pictet Global Envir Opps som ökat mest bland de jämförda miljöfonderna med en ökning på drygt 21 procent. På ett års sikt är det jämnt i toppen mellan Nordea Klimatfond och UBS Glbl Sust Innovtr som vardera gått upp med drygt 26,5 procent.


De sex miljöfonderna som jämförts är CB Save Earth Fund, Nordea Klimatfond, UBS Glbll Sust Innovatr, Pictet- Global Envir Opps, Jupiter Global Elgy samt Parvets Global Environment. De har alla ställts mot Länsförsäkringars Global Indexnära som följer MSCI World Total Net Return.


Renodlade miljöfonder
3 månader 
Hittills i år
1 år
CB Save Earth Fund RC 10,39 19,10 21,58
Nordea Klimatfond BP SEK 9,72 19,6726,66
UBS (Lux) EF Glbl Sust Innovtr EUR P 12,52 17,9326,40
Pictet - Global Envir Opps P USD 11,1021,08
24,25
Jupiter Global Elgy Gr L EUR acc 8,6713,60 17,63
Parvest Global Environment C C 8,60 13,44 16,40
  10,17 17,47 22,15
Länsförsäkringar Global Indexnära 8,09 10,57 15,58

 
Finwire har också jämfört fem olika fonder som har hållbarhet som ett av sina investeringskriterier men som nödvändigtvis inte investerar i olika typer av miljöteknik.


Två fonder som verkar på den svenska marknaden, SPP Sverige Plus A och Öhman Sverige Hållbar A, har gått ungefär likvärdigt med jämförelsefonden som i det här fallet är Länsförsäkringar Sverige Indexnära. Med ett lite längre tidsperspektiv, hittills i år och på ett års sikt så har dessa fonder gått bättre än den indexnära jämförelsefonden.


Två fonder som har större spridning geografiskt är Länsförsäkringar Global Hållbar A och SPP Global Plus. När fonderna ställs mot Länsförsäkringars Globala Indexnära fond på tre månader sikt visar det sig att Länsförsäkringars Global Hållbar gått bättre medan SPP Global Plus gått något sämre.

 

Fonder med hållbarhetsaspekter

 
3 månader
Hittills i år
1 år
Länsförsäkringar Global Hållbar A 8,74 10,66 17,42
SPP Sverige Plus A 6,23 16,05 22,31
SPP Global Plus A 7,58 12,00 17,13
SPP Tillväxtmarknad Plus A 8,07 22,71 17,95
Öhman Sverige Hållbar A  6,36 12,09 17,74
  7,40 14,70 18,51
    
Jämförelseindex
 3 månader Hittills i år
 1 år
Länsförsäkringar Global Indexnära 8,09 10,57 15,58
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 6,32 15,79 22,57
    

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.