Logga in   |  Bli kund
 
 

Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.

Arbetsmarknaden i USA fortsatte att överraska med besked i januari. Antalet nya jobb, 304 000 stycken var den bästa siffran på elva månader och samtidigt den största positiva avvikelsen från analytikernas estimat på tio år. Samtidigt visades att timlöner hölls i schack, med samma tillväxttakt som under föregående månad. Det viktiga inköpschefsindexet för industrin ökade som väntat och flera fondförvaltare bedömer att risken för recession har minskat.

President Donald Trumps rekordlånga nedstängning av statsapparaten kan dock ha påverkat den ekonomiska tillväxten negativt enligt analytiker. Nedstängningen är en konsekvens av den politiska låsning i kongressen som vägrat godkänna en separat finansiering för en mur mot Mexiko som Trump krävt.

En annan smolk i glädjebägaren var att leveranserna av tunga lastbilar i Nordamerika fortsatte att falla i januari, med hela 68 procent jämfört med samma månad föregående år. Det var samtidigt den lägsta siffran i antal enheter och statistiken var ännu sämre än nedgången om 24 procent i december. Det blev även en nedgång i Europa, minus 12,8 procent i januari.

För Europas del har det varit ömsom vin och ömsom vatten på makronivå. I den negativa vågskålen: Italien har gått in i teknisk recession efter att ha visat negativ tillväxt under två kvartal och EMU:s konjunkturindikator minskade mer än väntat i januari. Samtidigt försämrades affärsklimatindikatorn mer än väntat. I den positiva vågskålen märks en större ökning av det tyska konsumentförtroendet än väntat i februari. Därtill växte den franska ekonomin mer än väntat i årstakt under det fjärde kvartalet. Samtidigt har riskerna för en hård brexit minskat, vilket bättrat på investerarhumöret.

De amerikanska kvartalsrapporterna har varit starka, men en lägre efterfrågan från Kina har bromsat flera företag - däribland viktiga Atlas Copco-konkurrenten Caterpillar och teknikjätten Nvidia. Färsk statistik från IDC visar att den tongivande techjätten Apple tappat sina kinesiska leveranser med 20 procent i fjolårets fjärde kvartal.

Noteras bör att det kinesiska lyxsuget inte har dämpats vilket har gynnat de europeiska lyxhusen. Bland annat såg franska LVMH en stark organisk försäljningstillväxt i det senaste kvartalet.

Den amerikanska centralbankschefen har signalerat att Fed vill avvakta med räntehöjningar efter att ha lämnat räntan oförändrad vid det senaste räntemötet. Sannolikheten för att det istället kan komma att bli en räntesänkning har ökat, enligt flera förvaltare och analytiker.

För Kinas del har inköpschefsindexen varit i fokus. För industrin ökade det mer än väntat, men nivån är fortfarande under 50 som är gränsen mellan kontraktion och expansion. Den asiatiska handeln har bitvis varit avvaktande när handelssamtalen mellan USA och Kina återupptogs. Ännu har inget konkret kommit ur detta.

Det finns nu en förväntan om att handelssamtalen ska nå någon form av genombrott när de återupptas senare i veckan. Utsikterna om att ett fullständigt avtal ska vara i hamn innan tidsfristen för att USA ska höja de kinesiska importtullarna från 10 till 15 procent vid månadsskiftet februari/mars ser dock ut att vara minimala. Trump har sagt att han måste träffa Xi Jinping för detta. Ett sådant samtal kan komma att ske i mitten av mars, enligt de senaste signalerna.

Tillväxtmarknaderna har gått starkt och gynnats av en fallande dollar och ett svagare oljepris, även om de sammantaget inte gått lika bra som den amerikanska börsen.

 

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.