Logga in   |  Bli kund
 
 

Fokus på positiva nyheter drev börserna vidare uppåt i mars

Den amerikanska börsen fortsatte att stiga i mars medan uppgångstakten dämpats något sedan botten vid jul. Investerarna får vänta allt längre på ett handelsavtal mellan USA och Kina men positiva signaler därifrån gör att marknaden fortsatt inkasserar att ett avtal går i lås. Oron över en global konjunkturavmattning har dämpats. Positiva makrosignaler i början av april gav fortsatt stöd till börsuppgången. Det har till exempel skapat fler jobb i USA än väntat i mars.

Amerikanska inköpschefer inom industrin visade sig dessutom vara mer positiva än väntat. Glädjande var också att antalet varsel i USA var lägre i mars än i februari, enligt Challenger-statistik.

Vid horisonten finns dock några mörka moln. I slutet av mars var att den amerikanska räntekurvan inverterad, vilket historiskt pekar på en förestående konjunkturnedgång. Federal Reserve, den amerikanska centralbanken har också gått ut med en mer försiktig ekonomisk prognos.

Sammanfattningsvis kan sägas att investerare har tagit fasta på positiva nyheter och tagit lättare på negativa nyheter. Deutsche Bank varnade nyligen för att den synkroniserade globala tillväxten har kollapsat.


Europa

Storbritannien hänger på övertid kvar i EU och det är fortfarande oklart om landet kommer att lämna unionen med ett avtal eller bli utsparkade i en så kallad hård brexit. En öppning i skrivande stund är att skjuta på landets utträde till den sista juni.

För brittiskt vidkommande har det kommit blandade makrodata. Tjänstesektorn har fallit i kontraktion enligt inköpschefschefer, medan marknaden trodde på fortsatt expansionsläge. Även byggsektorn för landet fortsatte ned i kontraktion. Däremot har industrin överraskande stigit och visar fortsatt expansion.

Även för regionen som helhet har det kommit blandade makrodata. Den tyska industriorderingången sjönk mer än väntat i februari vilket dämpade börshumöret. En enskild bransch som lyfts fram är fordonsbranschen. I siffror har detta synts i minskad bilförsäljning på den viktiga kinesisiska marknaden. Branschen i sig står också inför utmaningen att ställa om till eldrift men även att ta kostnader för att ställa om till högre utsläppskrav inom unionen.

I slutet av månaden förbättrades dock det tyska affärsklimatet mer än väntat vilket ljusnade bilden något.

Marknaden har påverkats positivt av de positiva konjunktursignalerna från dragloken Kina och USA. En enskild delmarknad som kan lyftas fram är att Italiens industri kommer allt längre från expansionsstrecket och ännu inte tagit sig ur recessions-läge.


Tillväxtmarknaderna

Tillväxtmarknaderna fick draghjälp från Kina under månaden men även den positiva tonen gällande handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Därtill lättnader inom penningpolitiken, finanspolitiska stimulanser och måttliga förväntningar på räntehöjningar i USA.

I början av april kom det dock lite smolk i glädjebägaren av att två sydkoreanska jättar, Samsung och LG vinstvarnade med kort mellanrum. Samsung anger bland annat fallande priser på chip och en nedgång i efterfrågan på displayer som orsak till att vinsten i det första kvartalet väntas bli lägre än väntat.

Aktiemarknaden i Brasilien såg en andhämtningspaus efter den starka uppgången tidigare under året. I grannlandet Argentina gick e-handelsbolaget Mercadolibre starkt efter starka kvartalssiffror.

Teknikaktier gick bra men även materialsektorn var stark, bland annat på grund av stigande järnmalmspriser.

Banksektorn hade en svag utveckling. Ryska Sberbank såg korrektion i linje med den breda marknaden på förnyade sanktioner från USA.

Från Afrika märks en god uppgång inom kommunikationstjänster samt guldbolag.


Kina

Den kinesiska börsen genom Shanghai-indexet har stigit 30 procent sedan årsskiftet. Den snabba återhämtningen fick stöd i början av april genom bättre inköpssiffror, både för tjänster och industrin.
Ett enskilt bolag som varit på tapeten länge på grund av sin dispyt med främst USA men även Kanada sedan dess finanschef fängslats är Huawei. Techjätten trotsar globala problem och kunde i slutet av mars visa upp siffror som visade att försäljningen ökat med 36 procent under årets första månader, till och med bättre än den samlade uppgången om 21 procent för fjolåret.

Kina fortsätter att köpa guld och valutareserven har stigit fyra månader i rad. Landet är därmed på väg att bli den främste guldköparen efter Ryssland.

Europeiska lyxjättar har tidigare rapporterat om hur det kinesiska suget efter lyx kvarstått tros nedgången i marknaden som var som djupast strax före jul. Nu kommer statistik från Garner som visar att lyxmärken allt mer håller på att låta sina produkter säljas av kinesiska e-handelsjättar som Alibaba och JD.com.

För Kinas del har det kommit signaler om att landet kan tvingas till åtaganden gentemot USA i ett handelsavtal, bland annat på krav som de måste uppfylla senast år 2025. Dessa avser köp av mer amerikanska råvaror så väl som tillåtelse för utländska företag att vara helägare till verksamheter i Kina.

Makrosiffror från Japan visar att landet hänger kvar i expansion även om inköpschefssiffror över tjänster föll i mars. Även det sammanvägda indexet sjönk men ligger kvar 0,4 enheter över expansionsstrecket 50.

 

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.