Logga in   |  Bli kund
 
 

Norden tuffar på

De nordiska börserna har tuffat på hittills i år. Samtliga index pekar uppåt och i toppen av de nordiska länderna finns Stockholmsbörsen med en uppgång om 14,7 procent, bland annat dopad av en svag valuta. Dyraste börsen är Köpenhamn. Tillväxtmässigt väntas de svenska bolagen växa långsammast. Makroekonomiskt är det inte något land som haltar betydligt. Oro finns naturligtvis för handelsfrågan.

Makroekonomiskt läge
Det ser generellt ganska bra ut i Norden. Samtliga länder växer och arbetslösheten är låg. Politiskt är det, även om det blir val i Danmark, stabilt. Odin Fonder kallar området för en värld i miniatyr. Norden har nämligen en diversifiering i linje med världsindexen på det sektormässiga planet.

Ränteläget i de nordiska länderna fortsätter att vara lågt. Sverige har minusränta, Danmark och Finland, som är med i eurosamarbetet, har nollränta medan Norge har en ränta om 1 procent.

Norge släpper sitt räntebesked nu på torsdag. Förväntningarna är att räntan ligger kvar oförändrad. Handelsbanken har nyligen i en analys pekat på att man förväntar sig att den norska centralbanken skjuter upp sin höjning till i september, istället för i juni.

Förväntningarna på tillväxten skiljer sig lite åt mellan de olika nordiska länderna. Sverige som är den största ekonomin väntas växa med 1,7 procent i år och 1,8 procent nästa år, ned från 2,5 procent i fjol. Danmarks tillväxt öka till 1,9 procent, från 1,5 procent i fjol. Därefter väntas den falla ned till 1,2 procent, enligt Bloomberg sammanställning.

Världen i miniatyr
Börserna i Norden har också stora bolag inom samtliga sektorer, men inte på respektive börs. Sverige har exempelvis en stor finanssektor men vi saknar ett noterat försäkringsbolag. Det är inga problem för det finns i övriga Norden. Norge är exempelvis stora på energi och shipping, vilket är sektorer som är svaga i Finland och Sverige. Finland i sin tur är exempelvis stora på papper och massa.

Börsutveckling
Hur har då börserna gått? Stockholmsbörsen har gått starkast med en uppgång på 14,7 procent följt av Köpenhamnsbörsen som stigit 12 procent. På tredje plats kommer Oslobörsen med en uppgång om 8,9 procent. Sist kommer Finland med en börsuppgång på 6,4 procent.

Den starka utvecklingen innebär inte att man har högst värdering. Enligt Factsets gigantiska databas är p/e-talet högst för Danmark, 17,8. Det har stigit från 14,9 vid årsskiftet och 14,3 i maj i fjol. Sverige har ett p/e-tal på 15, upp från 12,9 vid årsskiftet efter höstens börsturbulens. Vid utgången av förra året var värderingen 14. Oslobörsen är billigast med ett p/e-tal på 12 medan Finland ligger i mitten med 14,1.

Förväntad vinsttillväxt
Vinsttillväxten väntas bli högst i Oslo, 22,5 procent. Lägst är den förväntade tillväxten i Sverige vid 8,8 procent. Sverige sticker också ut. Analytikerkollektivet har höjt sina tillväxtprognoser för övriga länder men sänkt den för Sverige. Vid årsskiftet räknade analytikerna med att Sverige skulle växa 9,3 procent.

Finland har haft en totalt motsatt utveckling. Vårt östliga grannland låg i botten vid årsskiftet med en förväntad vinstökning om 8,7 procent. I dag ligger den vid 13,5 procent.

Slutsats
De nordiska börserna väntas på bred front öka sina vinster under det kommande året. Ökningstakten är såklart olika då nationerna har olika näringsliv. Det finns också ett stöd i form av en underliggande ekonomisk tillväxt i samtliga ekonomier. Ränteläget är lågt vilket brukar gynna aktier. Värderingen av börserna sticker inte heller ut. Köpenhamn har dock en värdering som är högre än USA-börserna. 

Fondmarknaden.se har totalt 51 olika nordiska aktiefonder att välja mellan.

Möjligheter
+ Låg ränta
+ Stabila ekonomier
+ Bredd i avseende sektorer

Hot
- Eskalerande globala handelskonflikter
- Ökad politisk osäkerhet
- Fortsatt avmattning av ekonomin

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.