Logga in   |  Bli kund
 
 

Svenska börsbolagen har slagit förväntningarna

Den svenska rapportfloden har redan nått sin kulmen för den här gången. I det första kvartalet har bolagen presterat bättre än väntat i snitt, delvis förklarat av en dopning genom redovisning och en svag svensk krona. I skrivande stund har dock president Donald Trump utlovat nya tariffer i handeln vilket skapat oro runt om i världen.

I den svenska rapportfloden har 75 rapporter än så länge inkommit där data kan jämföras med förväntningarna hos finansinformationsjätten Factset. Totalt har 44 rapporter varit starkare än väntat och 24 sämre än väntat. Sju stycken hade ett resultat som låg under 1 procent från förväntningarna.

”Överlag har rapportsäsongen varit bra, men resultaten har dopats något av IFRS 16-effekter* och den svaga kronan. Verkstadsrapporterna har generellt sett varit något över förväntningarna och framförallt har orderingången sett bra ut. Ericsson överraskade också på uppsidan. H&M var bättre än väntat, men där var förväntningarna extremt lågt ställda. Det som stuckit ut på nedsidan är bankerna, som haft större press på sina räntenetton än väntat”, säger Strands förvaltare David Lindström i en kommentar.

Den svenska kronan har gynnat den svenska exportindustrin under perioden. Fallet i kronan är nu så stort att det ligger i en nivå med länder som drabbats av statskupp, skrev Nordea nyligen i en analys. Nedgången är dock positiv för börsen.

Aktiespararnas analyschef Peter Malmqvist skriver i en kommentar att det är tillväxten som sticker ut.

”Osäkerheten inför rapportperioden var större än tidigare. De två senaste rapportperioderna hade levererat tillväxt, men klart under förväntan. Nu kan konstateras att utvecklingen detta kvartal var klart bättre än väntat och att tillväxten hoppat upp ett par snäpp jämfört med tidigare.”

Malmqvist har också räknat på de 40 största bolagens vinsttillväxt. Plockas extremvärden bort har kvarvarande bolag en vinstuppgång om 9 procent. Totalt har 63 procent av komponenterna i undersökningen ökat vinsten. Medianvärdet för tillväxten är 8 procent. Det är enligt analyschefen bättre än de senaste två kvartalen.

Analytikerkåren har trots att avvikelsen varit åt det positiva hållet inte höjt sina prognoser på bred front. I maj har 38 procent av justeringarna varit uppåt medan 41 procent varit nedåt, enligt Factsets databas. Det var första månaden sedan i januari som snittprognoserna har justerats ned. I april var det 39 procent höjningar och 36 procent sänkningar.

Hur står sig då Sverige internationellt?
I USA har vinsterna också utvecklat sig bra och resultaten har varit högre än vad analytikerkåren på Wall Street förväntat sig. Cirka 80 procent av bolagen har släppt sina siffror och inte mindre än 76 procent av bolagen har presterat bättre än väntat, 6 procent i linje och 19 procent har varit sämre än väntat, enligt en sammanställning från Factset. Det är högre än det femåriga snittet.

Försäljningen har dock varit betydligt sämre. Försäljningen har i snitt varit 0,3 procent bättre än väntat, vilket är sämre än femårssnittet.

Utsikterna är dock betydligt blekare. Analytikerna räknar med att vinsterna faller i det andra kvartalet för att sedan stiga i det tredje och fjärde kvartalet.


*Den internationella redovisningsstandarden IFRS 16 trädde i kraft 1 januari 2019. Det innebär att operationell leasing nu måste anges i balansräkning, jämfört med att det tidigare enbart bokfördes i resultaträkningen. Till operationell leasing klassas bland annat kontorshyra (avtal längre än 12 månader) och leasing av bilar. Det här innebär för företag som hyr stor del av sina lokaler att skuldsättning i vissa fall kommer att öka dramatiskt.

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.