Logga in   |  Bli kund
 
 

Fondmarknaden.se's kunder köpte småbolag och tillväxt i april

Fondmarknaden.se’s kunder köpte på sig tillväxt- och småbolagsfonder under april. I säljlistan återfanns amerikanska fonder samt enskilda tillväxtländer såsom Vietnam, Kina och Indien. Det visar en sammanställning från handelsplatsen.


Köpsidan toppades av Baltic Fund från INVL Asset Management. Fonden investerar likt vad namnet antyder i de baltiska länderna. På andra plats kommer en europeisk tillväxtfond från Jupiter och på tredje plats US Advantage Fund från Morgan Stanley. Först på femte plats kommer en svensk fond, Spiltans Högräntefond.

På säljsidan återfanns amerikanska fonder från SPP Fonder, Alliance Bernstein och Morgan Stanley.

Mest handlade fonder var Cliens Småbolag, Norron Target följt av Spiltan Högräntefond. Det var också en hög aktivitet i PriorNilssons specialfond Realinvest.


Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.