Logga in   |  Bli kund
 
 

Eskalerande handelskonflikt och förväntningar om amerikansk räntesänkning

Handelskonflikten mellan USA och Kina har eskalerat från att tidigare enbart handla om import-tullar till hot om exportbegränsningar. Investerarsentimentet har också tyngts av den senaste tidens negativa makrosignaler. Därmed har oron för företagens vinsttillväxt tilltagit.

För USA:s del är ISM-siffran och jobbsiffran de viktigaste makrosignalerna. ISM-siffran, som speglar produktionsförändringar sjönk medan marknaden hade räknat med en oförändrad nivå. Det var samtidigt den lägsta siffran sedan 2016, även om det fortfarande signalerar expansion i den amerikanska ekonomin.

Under maj månad skapades oväntat få nya jobb i USA. Detta har kraftigt ökat förväntningarna i marknaden på att den amerikanska centralbanken ska sänka räntan. Det som skulle kunna tala mot en räntesänkning är att en fortsatt expansion i ekonomin, på pappret, inte innebär en omedelbar nödvändighet att sänka räntan.

Svängningarna har varit stora på marknaden den senaste tiden där veckan kring månadsskiftet maj-juni blev den hittills sämsta veckan i år med en nedgång på tre procent.

Juni har dock börjat bra då Fed-chefen Powell signalerat att centralbanken är redo att lätta på penningpolitiken om de pågående handelsdispyterna tynger ekonomin.

Ytterligare osäkerhet har skapats med den negativa avkastningskurvan, alltså att den långa räntan är lägre än den korta räntan, vilket historiskt sett ökat risken för en recession.

Osäkerheten kring ledande teknikbolag i USA har också ökat då de amerikanska myndigheterna och lagstiftare riktat in sig på de största bolagen angående deras starka ställning på marknaden, bland annat Google, Facebook, Apple och Amazon.

Handelskonflikten har trappats upp till fler regioner där ett omedelbart tullhot mot Mexiko lyckats avvärjas. Detta sedan landet gått med på hårdare tag kring migrantströmmarna mot USA.

Konflikten mellan USA och Kina har också tagit ett nytt steg då det utökats från importtullar till att även innefatta exportbegränsningar, vilket alltså inte bara gör att en vara blir dyrare utan även riskerar att försvinna från marknaden. Bland annat har Kina hotat att begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller.

Bland de större företagsnyheterna märks den inställda sammanslagningen mellan Fiat Chrysler och Renault. Fiat motiverade sitt inställda bud med att Frankrike inte har ett tillräckligt gott politiskt klimat för en affär.

Världens näst största försvarskoncern, näst efter Boeing, bildas efter nyheten om sammanslagningen av United Technologies och Raytheon. Det har fortfarande inte kommit något klartecken för Boeing att återigen ta den olycksdrabbade flygplansmodellen 737 Max 8 i drift igen.


Europa

Trots svaga makrosiffror i Europa fick regionen ändå lite ny energi av den oväntat svaga amerikanska jobbstatistiken som gav stöd åt spekulationer om kommande räntesänkningar.

Tysklands centralbank säger sig se en "betydande inbromsning" i ekonomin och har helt sonika kapat sina tillväxtprognoser för landet.

Det är även stökigt i Italien där premiärministern Giuseppe Conte kommit med ultimatum, annars skulle han avgå. Inte långt därefter konstaterade EU-kommissionen att Italien bryter mot EU:s budgetregler på grund av sin höga statsskuld, vilket kan leda till disciplinära åtgärder. Grekland riskerar samtidigt att missa budgetmålen i år under räddningspaketet med EU.

Brexitsoppan i Storbritannien fortsätter. Det är ännu oklart vem som efterträder Theresa May som ny premiärminister och alltså ska ta de sista steget för landet att lämna den europeiska unionen. Därtill kom oväntat svaga BNP-siffror. Ekonomin krympte i april, jämfört med månaden innan samtidigt som industriproduktionen föll, tvärtom förväntningarna på en stigande produktion.

För Sveriges del är siffrorna lite mer svårtolkade. BNP-siffran var positiv stärkt av exporten på grund av den svaga kronan. Industriproduktionen vände till en ökning i april, mätt i årstakt, jämfört med en nedgång vid avstämningen månaden innan. Orderingången vände också blygsamt upp jämfört med en kraftig nedgång för en månad sedan.


Kina


Kinas officiella inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat och föll i kontraktion. Även för tjänster handlade det om en inbromsning, enligt inköpscheferna, där siffran dock fortfarande innebär en expansion för denna delen av ekonomin.

En bransch som varit i särskilt blickfång är Kinas bilförsäljning som fortsätter att backa som den har gjort det senaste året. Värt att notera är att bilsektorn på börsen såg ett uppåtsving i den annars nedåtgående trenden i och med att USA:s tullhot mot Mexiko tillfälligt avvärjdes. Mexiko är en avgörande produktionsmarknad för många fordonsjättar.

För kinesiskt vidkommande kräver nu den kinesiska branschorganisationen Caam att bilförsäljningen stimuleras med statliga ingrepp.

När det gäller finanspolitiska stimulanser så har landet redan ett omfattande program som bland annat innehåller skattesänkningar men det har också kommit nya besked att landet lagt fram en tvåårig plan för att öka efterfrågan på bilar, elektronik och vitvaror.

Tonen mellan USA och Kina skruvas alltså upp ytterligare efter att handelssamtalen för ett tag sedan bröt samman. För Kinas del handlar det bland annat om en varning till sina medborgare för att arbeta och resa i USA.

Den kinesiska centralbanken har kontrat med att de har ett "enormt utrymme" att förändra sin penningpolitik om handelskriget med USA förvärras, både vad gäller räntan och reservkraven inom banksektorn.

Den internationella valutafonden, IMF, reviderade nyligen ned prognosen på landets BNP i år till en ökning med 6,2 procent i år, jämfört med tidigare 6,3 procent. Samtidigt väntas tillväxten nästa år bli 6,0 procent, lägre än tidigare 6,1 procent.

Den sydkoreanska jätten Samsung kommer att dra ned sin produktion av mobiltelefoner i Kina, vilket är en marknad där man har det tufft. Bolaget skall istället satsa på Indien, enligt Korea Herald.

På nyhetsfronten kan också nämnas att Kina har delat ut sina första 5G-licenser. Först ut att få licens är flera av de stora operatörsjättarna, till exempel China Mobile.

 

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.