Logga in   |  Bli kund
 
 

Olöst handelskonflikt och svaga makrodata tyngde i augusti

Flera blöta filtar har vilat över marknaderna under augusti vilket gav en lågpunkt på börserna i mitten av månaden. Upptrissade tullar mellan Kina och USA samt svaga makrodata har gett ett svagt sentiment på världens börser.

Handelskriget mellan USA och Kina riskerar att eskalera ytterligare och risken för att Storbritannien ska lämna EU utan ett avtal är också ständigt närvarande. För Kinas del så ökar spänningen i Hongkong i takt med att demonstrationerna ökar och är en nagel i ögat på Kina inför den kinesiska republikens 70-årsfirande den 1 oktober. För Europas del så innebär det även en politisk osäkerhet i Italien.

Den amerikanska yieldkurvan har inverterat ett flertal tillfällen på kort tid vilket historisk har föregått en recession. Senast som den långa räntan avkastade mindre årligen än den korta räntan var för drygt tio år sedan i samband med finanskrisen. Då fortsatte dock börsen upp ett tag innan börsen vände ned.

I mitten av månaden när detta inträffade rasade S&P500 med nära 3 procent på en dag och det svenska OMXS30 föll 2,5 procent vilket vittnar om vilken oro som finns i marknaden.

Den totala rörelsen i marknaden under månaden har dock varit mindre än så. Under augusti och de första handelsdagarna i september har det svenska storbolagsindexet stigit 1,5 procent medan det breda amerikanska S&P500-indexet på samma tid backat 1,8 procent.

Börserna har sedan stigit på hopp om att handelssamtalen mellan USA och Kina ska tas upp på nytt, bland annat med twitterutspel från USA:s president Donald Trump som angav att kineserna var på väg tillbaka till förhandlingsbordet.

Ytterligare en asiatisk konflikt är den mellan Sydkorea och Japan. Sydkorea kommer att dra sig ur ett underrättelseavtal med Japan. Oenighet som funnits sedan andra världskriget har blossat upp på nytt. Mer vänskapliga band lyckades Japan knyta med USA. De båda länderna har nått en principiell överenskommelse om ett nytt handelsavtal.

Handelskriget har också tenderat att även innefatta ett valutakrig. Så låter det i alla fall på Trump som starkt kritiserat Kina för att försvaga sin yuan som handlats till de lägsta nivåerna mot dollarn sedan början av 2008.


Förväntningar om fler stimulanser

De flesta investerare bevakar noga den amerikanska centralbanken. Nu har Fed redan sänkt styrräntan vid ett tillfälle vilket dock inte gav det uppsving i marknaden som väntat då en viss otydlighet uppfattades om den fortsatta inriktningen om fortsatta räntesänkningar. Jerome Powell gjorde sitt bästa för att lugna marknaderna med en mer pragmatisk ton.

Förväntningarna har nu delvis spillts över på Europa, att ECB ska gå samma väg, alltså lämna penningpolitiska stimulanser. Det visade sig också i protokollet från ECB:s senaste penningpolitiska möte pekade på att det behövs en kombination av åtgärder för att lyfta ekonomin i regionen.

Inköpschefsindex som inkommit bekräftar att den viktiga tyska industrin nu är i recession. Bland förvaltare finns nu förväntningar att det även kan komma finanspolitiska stimulanser, främst från Tysklands håll för att få fart på den europeiska ekonomin.

Det dystra läget visas också i att konsumentförtroendet i EMU kom in marginellt svagare än väntat i augusti.

Även för USA:s del är det inte helt roliga makrodata. Inköpschefsindex för industrin minskade till exempel under expansionsgränsen i augusti, vilket var den första gången sedan 2009.

Kina är fortsatt under expansionsstrecket inom industrin. Det minskade mer än väntat under augusti.

Att världen går in i en lugnare fas anser de båda svenskas storbankerna SEB och Swedbank som i sina tillväxt- och konjunkturprognoser sänkt tillväxtprognosen för världen som helhet, men även specifikt för Sverige.

Hittills i år har OMXS30 stigit 11,8 procent medan S&P500 är upp 16,7 procent.

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.