Logga in   |  Bli kund
 
 

Analys Tillväxtmarknader - Minskade risker i tillväxtmarknader med sänkta räntor

Intresset för tillväxtmarknader har generellt sjunkit, men specifikt för Asien på grund av handelskriget mellan USA och Kina.

Även osäkerheten globalt med brexit och den italienska regeringskrisen spelade in, men även de eskalerande demonstrationerna i Hongkong vilket är en nagel i ögat för Kina, inte minst inför 70-årsfirandet av den kinesiska republiken. 


Enligt JP Morgan som förvaltar flera fonder inom tillväxtmarknader så är de viktigaste riskerna i det korta perspektivet en fortsatt minskande global tillväxt, handelsspänningar och en stark dollar. Riskerna anses dock ha minskat då stora centralbanker sänker räntorna mer nu jämfört med tidigare år.
Riskerna inom emerging markets har hängt kvar sedan i fjol, kopplade till just risker med den globala handeln och tillväxten.

Här såg förvaltare möjligheter att köpa in sig i de mest högkvalitativa bankerna på tillväxtmarknader, enligt JP Morgan har också dessa innehav har varit de främsta bidragsgivarna under det första halvåret i år.

Ett specifikt område som kan gynnas av duvaktiga centralbanker är realtillgångar som till exempel infrastruktur. Pekka Niemelä som är förvaltare på United Bankers bekräftar bilden av att detta område ses som betydligt mer populärt än vad de var för bara mindre än tio år sedan.

På tillväxtmarknaderna anses infrastrukturbolagen mer tillväxtorienterade, samtidigt som de är mindre skuldsatta jämfört med liknande bolag på utvecklade marknader. Värderingsmässigt handlas de också till lägre multiplar idag.

Niemelä pekar även ut naturgasbolag som ett intressant investeringsområde. De anses ha en intressant underliggande tillväxt av att många länder vill använda mindre kolkraft.

De råvaruproducerade tillväxtmarknaderna har gynnats av stigande ädelmetaller som guld och silver under hela sommaren. Osäkerhet både geopolitiskt och finansiellt har lett till att fler och fler diversifierat sig och köpt ädelmetaller för att säkra värdet på sina tillgångar. Detta gäller inte minst centralbanker.

När börsen stabiliserats och vänt upp har istället ädelmetallerna konsoliderat och inte vänt ner vilket tyder på en underliggande styrka, enligt Mattias Gromark som förvaltar ädelmetallfonden Pacific Precious.

Kapitalförvaltaren Alfred Berg har neutral vikt mot tillväxtmarknader. Inom kategorin har ryska aktier stigit mest medan asiatiska faktiskt ligger på minus sett över 12 månader.

"Vi gillar ryska aktier bäst eftersom dessa också understöds av kontinuerligt stigande vinstprognoser. Även östeuropeiska aktier gynnas av stigande vinstestimat, medan asiatiska vinstestimat istället faller", skriver Olavi i den senaste månatliga rapporten.

I bland annat Sydamerika märks stora skillnader länderna emellan: Brasilien tyngs av en avsaknad av återhämtning i BNP-tillväxten och oro runt den sannolika omfattningen av pensionsreformer som har resulterat i vinsthemtagningar.

Mexiko däremot gynnas av den starka tillväxten i den amerikanska ekonomin, samt av vinsthemtagningar i Brasilien.

Sorgebarnet Argentina fick nyligen skräpstatus CCC- av Standard & Poor. Kreditvärderingsinstitutet imponeras inte av regeringens plan att förlänga löptiden på skulder på 100 miljarder dollar som innebär en risk att de inte kan betala sina skulder. En ljuspunkt i mörkret är att Kina fördjupar sitt handelsband med landet. Här handlar det om infrastruktur för att kunna frakta soja och majs. Kina är den främsta köparen av argentinska sojabönor.

I Ryssland som alltså sticker ut på uppsidan så är den ryska storbanken Sberbank ett exempel. Sberbank beskrivs ha investerat tungt i teknologi, framförallt sitt mobila bankerbjudande, vilket har medfört tillväxtmöjligheter ihop med ökad kostnadseffektivitet. 

En annan ljuspunkt har varit indiska HDFC Bank och den indiska finanssektorn i stort, då den återhämtat sig från oro kring andelen uteblivna betalningar som inleddes under förra sommaren.
För Sydafrika anser JP Morgan att reformer inte har gått så fort än vad optimistiska investerare hoppats på. Å andra sidan har ökningen av guldpriset hjälpt gruvbolagens intäkter.


Möjligheter
+ Infrastruktursatsningar
+ En svag dollar om amerikanska räntorna sänks
+ Höga ädelmetallpriser  

Hot
- Lägre global tillväxt
- Handelsspänningar
- Stark dollar

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.