Logga in   |  Bli kund
 
 

Räntemarknaden är en bubbla - men inget omedelbart hot att den ska brista enligt bedömare

Amerikanska räntefonder har stigit kraftigt på fallande räntor och många bedömare varnar för att det är en bubbla. En lösning i handelskriget mellan USA och Kina skulle kunna få bubblan att brista, men detta ligger långt bort enligt en bedömare och därför föreligger inte något omedelbart hot i närtid att den ska brista, skriver en krönikör på Bloomberg.

Det är många osäkerhetsfaktorer i omvärlden som tynger världsekonomin, där handelskriget mellan USA och Kina i spetsen är den mest negativa faktorn. Situationen har drivit ner räntorna och fallande räntor ger som bekant en ökad avkastning i räntefonder.

Räntorna i Sverige är redan låga, minusränta, och därför har samma värdeökning i svenska obligationsfonder inte skett här. Artikeln fokuserar istället på den amerikanska marknaden.

Läget i världsekonomin såg helt annorlunda ut för mindre än ett år sedan. Den amerikanska tioårsräntan var på väg upp och marknaden darrade när den passerade tre procent av rädsla för överhettning i den amerikanska ekonomin. Detta var innan handelskrigets klor satte skräck i marknaden. Då menade många bedömare i branschen att den långvariga uppgången i obligationsmarknaden var på väg att ta slut.

När den amerikanske presidenten Donald Trump införde skattelättnader skulle ekonomin få en skjuts uppåt och den amerikanska centralbanken, Fed, hade istället ögonen på räntehöjningar, vilket i dagligt tal går under benämningen att räntorna skulle normaliseras eftersom den historiskt legat högre i genomsnitt. En normalisering av räntorna och det höga utbudet av statsobligationer som ges ut av staten skulle kräva högre avkastning för att attrahera köpare, alltså högre ränta.

Det skulle dock inte dröja länge innan det såg mer sannolikt ut med räntesänkningar än räntehöjningar. Oron i handelskriget förstärktes också av svagare makroindikatorer globalt.

Tongångarna blev istället att de västerländska ekonomierna inte hade något annat val än att fortsätta ge ut obligationer och centralbankerna fick köpa tillbaka dem och därmed sänka räntorna.

Tillgången på billiga pengar, låga räntor, kan alltså komma att fortsätta ett tag innan bubblan brister, sammanfattar John Authers i en krönika på Bloomberg.

De lägre förväntningarna i ekonomin ger alltså lägre långa räntor och investerare väljer hellre kort duration, korta räntor för att minska risken. Det tenderar att minska ränteskillnaderna och nyligen så blev de korta räntorna högre än de långa, vilket går under benämningen inverterad yieldkurva; något som historiskt varit ett förebådande om en lågkonjunktur.

Vad skulle då kunna göra att räntebubblan riskerar att brista (och att de återigen blir positiva skillnader mellan korta och långa räntor)?. Det största hotet, om man har obligationer i sin portfölj, är alltså om ett övertygande handelsavtal kan träffas mellan USA och Kina. Detta anser Authers på Bloomberg vara osannolikt i nuläget, men väldigt nyligen såg marknaden detta som något som faktiskt skulle kunna inträffa, rent av var huvudscenariot.

En överenskommelse mellan kombattanterna att inte höja tullarna skulle också minska trycket på den amerikanska centralbanken att sänka räntorna. Men så sent som under den senaste veckan utökades de istället.

Sammanfattningsvis kan sägas att obligationsmarknaden är en bubbla, men att det inte finns något omedelbart hot som kan få den att brisera i närtid.

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.