Logga in   |  Bli kund
 
 

Fondmarknaden.se's Aktiva portföljer utklassar index

Fondmarknaden.se's fyra aktiva portföljer har under det senaste året utklassat sina respektive jämförelseindex med den riskjusterade avkastningen. Portföljerna, som förvaltas aktivt av Fondmarknaden.se's investeringskommitté, investerar åt Fondmarknaden.se's kunder i flera fonder och tillgångsslag med målet att leverera bra avkastning till en risknivå som är anpassat efter kunden.
    
Hur har portföljerna presterat under 2019?
-    Vår defensiva portfölj Aktiv Defensiv har en årsavkastning på +10,8% till en mycket låg risknivå. Aktiv Balanserad har till en medelrisk levererat +15%, och de två tillväxtorienterade portföljerna Aktiv Offensiv och Aktiv Tillväxt har presterat +23,6% respektive +21,8% under 2019.

Portfolio_YTD.jpg

Hur har ni genererat de fina avkastningssiffrorna?
-    Börsen har varit väldigt stark under året och vi har kunnat ta hem vinster på 20-30 procent i bland annat flera USA-fonder där vi gjort fina investeringar i teknik- och småbolagsfonder. Vi har strategiskt valt att ha stor exponering mot båda dollar och euro som gett en god valutaeffekt och bidragit till den goda avkastningen som vi levererat till våra kunder.

Med en stor osäkerhet på börsen, hur ligger risknivån i den aktiva förvaltningen?
-    Vi har aktivt arbetat för att samtliga fyra portföljer ska ligga på en lägre risknivå än sina respektive jämförelseindex. Genom bra diversifiering och riskspridning så har vi kunnat dra ned risken i portföljerna samtidigt som vi har presterat högre avkastning än index i tre av fyra portföljer.

Hur ser ni utvecklingen för portföljerna under hösten?
-    Börsen och marknaderna är mer volatila och samtidigt inväntar vi flera känsliga geopolitiska händelser under hösten. Det pågående handelskriget mellan USA och Kina, Brexit och regeringskriser i Sydeuropa är några orosmoln som vi förväntar oss kommer att påverka marknaderna. Vi justerar portföljernas exponering och kommer att hålla ett bra öga på riskerna. Samtidigt ser vi fina möjligheter och fonder som vi tror kommer att leverera mycket goda resultat även under mer osäkra tider.

Vill du veta mer om våra Aktiva portföljer, kontakta gärna mig eller läs mer här .

Nils Thulin, kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se
08-545 186 03
nils.thulin@fondmarknaden.se

 


Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.