Logga in   |  Bli kund
 
 

Etiskt har slagit börsen i stort

Greta Thunberg har talat i FN, somliga politiker uppmanar till nödläge för klimatet, begrepp som flygskam har uppstått. Miljö och hållbarhet har verkligen varit på tapeten i år. Avkastningsmässigt har det också varit bra att investera etiskt.

Det är lätt att blanda ihop olika begrepp. På Fondmarknaden.se har vi en kategori för etiska fonder. De fonder som klassas under kategorin är de som uttalat har en etiskt inriktad fond. För andra hållbara fonder finns Morningstars hållbarhetsbetyg som ett hjälpmedel samt deras klimatmärkning, vilken markerar fonder med lågt koldioxidavtryck.

Två begrepp är viktiga när det gäller etiska och hållbara investeringar. Fondbolagen använder sig av ESG och SRI. ESG står för Environment, Social, Governance, vilket är frågor som rör miljöhänsyn, social hänsyn (frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning. SRI står för Sustainable/Socially Responsible Investments, vilket kan sammanfattas som hållbara investeringar.

I år har det varit en bra affär att investera etiskt. De etiska fonder som finns med i Fondmarknaden.se’s plattform har stigit med 24,5 procent i snitt. Det är bättre än exempelvis aktiefonder i stort och även Sverigefonder. Det enda som slår avkastningen är Nordamerikafonder.

Bästa fond i år är Nordea Klimatfond BP följt av Öhman Etisk Index samt Öhman Etisk Index USA. Uppgångarna har varit 34,2, 32,7 respektive 32,6 procent.

Privatpersoner och institutioner har visat ett ökat intresse för att investera etiskt och hållbart. Det innebär också att kapitalförvaltarna har fått upp ögonen för området.

Det går också att kvantifiera det ökade intresset. Kapitalförvaltaren Invesco släppte nyligen en rapport där det framkom att statliga investerare, som bland annat investerar pensionspengar, i en allt högre omfattning väljer att väga in etiska ståndpunkter i sina investeringar. I år svarar inte mindre än nära två tredjedelar av de tillfrågade investerarna att man väger in etik i sina investeringar. För två år sedan var siffran under 50 procent. Även centralbankerna blir mer etiska även om de ligger väsentligt efter. I år väljer 20 procent av centralbankerna att väga in etiska ställningstaganden i sina investeringar, vilket är nära en fördubbling på två år, enligt datan från Invesco. Västländer är bättre än övriga att investera etiskt. 76 procent av investerarna uppger att man väljer att investera etiskt. Andra regioner som exempelvis Mellanöstern har legat betydligt efter men börjar nu komma upp rejält även dem.

Den ökade efterfrågan återspeglas också i antalet produkter som investerar etiskt. Antalet fonder ökar och kapitalförvaltarna bedömer att det är ett prioriterat område. Världens största kapitalförvaltare, Blackrock, har exempelvis uppgett att hållbarhet som område är ett strategiskt tillväxtområde. Bolaget är inte ensamma om analysen. Pimco, som är världens största obligationsinvesterare, har fått upp ögonen på allvar för ESG och pekar ut det som ett nyckelområde för framtiden.

“Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan”, uppgav Pimcos Europachef Craig A Dawson för en tid sedan.

Investmentbanken Jefferies har satt siffror på hur stort området blivit i USA. Fondernas förvaltade kapital uppgick i slutet av förra året till 11,6 biljoner dollar, upp från 3,7 biljoner 2012.

Men hur viktigt är det etiska för fondbolagens investeringsobjekt, alltså bolagen?

Finansinformationsjätten Factset har lyssnat igenom samtliga presentationer av börsbolagen som ingår i storbolagsindexet S&P 500 i senaste rapportsäsongen. Totalt har 24 bolag nämnt ESG i sin presentation. Det är en fördubbling mot det första kvartalet och en rejäl ökning från 2017 då blott två bolag nämnde ESG. Det är samtidigt bara en bråkdel av bolagen som faktiskt nämner ESG. En betydande uppsida finns således.

Bolagen agerar också likt vad Pimco pekade på när det gäller obligationer. ESG är allt viktigare och ett stort antal länder och bolag ger ut gröna obligationer, vilket innebär att företagen öronmärker kapital åt hållbara investeringar. Området förväntas växa rejält framöver vilket gör det lättare för etiska fonder att hitta investeringsobjekt.

Slutsatsen blir att etiska fonder kommer att vara ett fortsatt tillväxtområde.

 

Analys producerad av Finwire 2019-10-02

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.