Logga in   |  Bli kund
 
 

Nuvarande fokus gynnar globalfonder

Analytiker på fondbolagen har blivit mer positiva till globalfonder som kategori i den turbulenta tid som vi nu befinner oss i. Globalfonder är också den kategori av fonder som är absolut populärast bland de svenska fondspararna.  

Globalfonderna slår andra fondtyper på fingrarna när det gäller popularitet. Enligt fondinformationsjätten Morningstar har segmentet globalfonder hela 40 procent av sparandet i aktiefonder. Inte mindre än en biljon svenska kronor återfinns i segmentet.

Bakgrunden är naturligtvis att det ger en balanserad risk. Globalfonden investerar över hela världen vilket innebär att du får en exponering mot allt från USA och Sverige till tillväxtmarknaderna.

Hur har utvecklingen sett ut i år?
Globalfonderna har hos Fondmarknaden.se stigit med i snitt 24,5 procent. Det är något sämre än aktiefonder i stort men bättre än exempelvis tillväxtmarknadsfonder. Kurserna har tripplats sedan botten i mars 2009.

Men hur ser framtiden ut?
Flera kapitalförvaltare, däribland SEB, är skeptiska till utvecklingen av världsekonomin. Storbanken menar att osäkerheten kring konjunkturen kombinerat med politisk oro för allt från handelskrig till Brexit motiverar försiktighet och helheten ger en dämpad börsbild. Banken har för första gången sedan 2016 valt att undervikta aktier. Samtidigt lyfter man upp globala aktier.

“Det kan därför vara klokt att se över diversifieringen mellan tillgångsslagen, men också inom tillgångsslaget aktier. Den globala aktiemarknaden erbjuder diversifiering via valutor, branscher, affärsmodeller och kundstrukturer, som gör att förhållandet mellan framtida avkastning och risk balanseras, något som kan vara klokt i tider av oro”, skrev banken i sin senaste utgåva av “Investment Outlook”.

Fondjätten SPP Fonder är också mer positiva till globala aktier än vad man är för exempelvis svenska aktier eller tillväxtmarknadsaktier. Globala aktier har normalvikt medan svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier har undervikt i portföljerna hos SPP.

“Positiva makrotal, centralbanksåtgärder samt positiva signaler kring handelskriget bidrog till nya högstanivåer för globala aktier. Vi har utnyttjat uppgången till att sälja en del globala aktier men är sammantaget fortsatt normalviktade inom globala aktier”, skrev fondjätten i en kommentar.

Även bankjätten Citigroup har varit ute och lyft upp globala aktier. Kapitalförvaltaren bedömer att världens börser kommer att stiga till 2020.

“Det är för tidigt att förklara det tioåriga globala börsrallyt som över, även om riskerna fortsatt är betydande”, skrev banken i en kommentar i oktober enligt Bloomberg News. Banken anser att USA-börserna kommer att leda vägen och att tillväxtmarknaderna ska underviktas.

Slutsatsen är att i den turbulenta tiden vi lever i just nu erbjuder en global fond en större bredd och därmed också en lägre risk än vad enskilda länder gör.


Möjligheter

+    Bredd likt inga andra fonder
+    Exponering mot hela världsekonomin
+    Köper stora stabila företag i hela världen

Hot
-    Ofta hög avgift
-    Tvingas nästan alltid köpa endast stora bolag
-    Stor exponering mot USA - världens största ekonomi


Analys producerad av Finwire 2019-11-07

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.