Logga in   |  Bli kund
 
 

Fortsatt imponerande resultat av Årets Sverigefond 2018

Aktiefonden Prior Nilsson Realinvest plockade hem en prestigetitel tidigare i år genom bli utsedd till Årets Sverigefond 2018 av Fondmarknaden.se. Men hur har det gått i år?

Priset avsåg helåret 2018. Vi har tittat på hur fonden har preseterat hittills i år. Prior Nilsson Realinvest har ökat med 32,8 procent hittills i år. Det kan jämföras med Sverigefonder i stort som ökat med 27,7 procent och aktiefonder som ökat med i snitt 25,1 procent.

Fonden har alltså slagit konkurrenterna på fingrarna även i år.
“Det är klart att man är ju aldrig nöjd”, säger förvaltaren PO Nilsson i en kommentar till resultatet.

Han fortsätter med att det är ett stort förtroende att hantera andras pengar och en ständig press kombinerat med en vilja att prestera.

Prior Nilsson Realinvest är en lite speciell fond och är inte lik de stora flertalet andra Sverigefonder. Fonden har rätt att köpa nordiska bolag och fokus ska vara på företag som har en stor andel reala tillgångar såsom exempelvis fastigheter, skog, råvaror eller kraft. Det betyder att IT-konsulter och dylika bolag helt väljs bort. Istället är det riktiga fysiska tillgångar som gäller.

Fonden har en fin historik där den lyckats ge investerarna god avkastning. Vad gäller speciell inriktning eller några särskilda kriterier så tror förvaltaren att nyckeln till framgången snarare ligger i förvaltarteamets genuina intresse och kunskap.

“Vi vill kunna branschen väldigt bra innan vi gör något. Man ska aldrig utesluta något för tid och evighet”, säger PO Nilsson.

Historiskt har fonden också varit mindre exponerad mot vissa delsektorer, men något delsegment går aldrig helt bort.

Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbetet med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.