Logga in   |  Bli kund
 
 

Inför Årets Fonder 2019 – Nordiska aktörer dominerar och småbolagsfonder levererar i flera kategorier

Den första gallringen för att ta fram toppkandidaterna till Årets Fonder 2019 är genomförd och trenden visar att det i år är de nordiska aktörerna som dominerar inom flertalet kategorier. Samtidigt ser vi att de traditionellt starka amerikanska fondbolagen i år har haft svårt att nå toppen. Enligt Mikael Tjäder, VD för Fondab som äger och driver Fondmarknaden.se så kan vi återigen konstatera att de fonder som förvaltas av de svenska och nordiska storbankerna, fortsätter att leverera toppresultat.

Börsåret 2019 har varit en stabil resa uppåt på världens marknader och vi har sett fantastiska nivåer på ”all-time high”. I kombination med en stark dollar så hittar vi många fonder med en årliga avkastning som överstiger såväl 40 som 50 procent i svensk krona. Trots en underliggande oro hos investerare och ett känsligt geopolitiskt klimat så har börsen levererat en trevlig resa under året.

Vi är fortsatt i första fasen med att ta fram kandidaterna inför Årets Fonder 2019, men den första gallringen indikerar ett övertag för småbolagsfonder inom flertalet kategorier. Fastighetsfonder har gått starkt under året och inom tillväxtmarknader så dominerar Östeuropa / Ryssland. 2019 har dessutom varit året för återkomsten av Hedgefonder som levererar många intressanta kandidater.

Den svenska fondbranschen genomgår stora förändringar med en omfattande konsolidering som en följd av nya regulatoriska krav och PPM-systemets nya fondtorg. Vi ser ett minskat antal fondbolag i branschen och nystartade fonder lyser med sin frånvaro under 2019. Vi noterar att de fåtalet nystartade fonder som lyckats ta sig in på marknaden, har genomgående gjort så med en unik strategi eller ett mycket starkt förvaltarteam.

Det hållbarhetskriterie som vi under förra året inkluderade vid urvalet av vinnare kommer självklart även i år att finnas med. Den, sedan januari 2019, nya märkningen på vår plattform för låg koldioxidrisk samt hållbarhetsbetyg från Morningstar har visas sig vara ett bra komplement för våra kunder när de väljer fonder. Intresset för hållbara investeringar ökar från våra kunder och det är självklart för oss att detta finns med i helhetsbedömningen när vi utser vinnarfonderna, säger Mikael Tjäder.

Hur går processen till?
Utvärderingen av Årets Fonder sker i en trestegsprocess där underlaget utgörs av de ca 1800 fonder som för närvarande handlas på Fondmarknaden.se’s marknadsplats. Det som bedöms är den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen.

  • Vi gör först en screening för att hitta aktuella kandidater, därefter görs en kvantitativ analys som fokuserar på fondernas riskjusterade avkastning sett över de senaste tre åren. Slutligen tittar vi på kvalitativa faktorer som kan påverka helhetsbedömningen. I den kvalitativa analysen tittar vi bland annat på om det varit förändringar i fondens förvaltningsteam eller om det gjorts justeringar i dess förvaltningsinriktning. Kontinuitet premieras.
     
  • Till detta tittar vi även på hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor i sin fondförvaltning, där varje fond får ett hållbarhetsbetyg baserat på miljö-, social- och etikparametrar. Som ett resultat av vårt ökade fokus på hållbarhet, genomgående i alla kategorier, har vi valt att inte utse någon vinnare i kategorin etiska fonder.

Den fullständiga analysen kommer inte vara klar förrän året är slut och Tjäder påpekar att de tidiga resultaten bara är indikationer. Den sista månaden i fjol visade att mycket kan hända under årets sista veckor. Vinnarna kommer att tillkännages den 21 januari 2020 på Stora förmedlarmässan.

Mikael Tjäder, VD Fondmarknaden.se / Fondab AB