Logga in   |  Bli kund
 
 

Förhoppningarna lever om ett handelsavtal mellan USA och Kina

USA-börsen nådde nya all time high i november trots osäkerhet ifall det kommer att bli något handelsavtal mellan USA och Kina tillsammans med dystrare inköpschefer som skruvat ner sina förväntningar på framtiden. I ryggen har dock aktiemarknaden en positiv rapportsäsong.

Trenden för inköpschefsindexet är fallande men siffran håller sig fortfarande över 50 vilket indikerar att ekonomin fortfarande växer.

Både USA och Kina har ett fallande momentum, men marknaden är mer oroad över vilka effekter ett handelskrig får på Kinas ekonomi än den amerikanska.

En faktor som håller igång den amerikanska ekonomin och börsen är att den amerikanska centralbanken fortsätter att köpa statspapper för att finansiera den ökande amerikanska statsskulden. Köpen gör att räntan hålls nere vilket gör det billigare för företag och hushåll att låna. Det gör också att investerare hellre lägger sina pengar på börsen än lågavkastande räntepapper. Genom ett ökat köptryck på aktier stiger börsen.

En viktig händelse för detaljhandeln under månaden var Black Friday. E-handelsförsäljningen steg men nådde inte riktigt upp till förväntningarna. För traditionella fysiska butiker handlade det om en nedgång jämfört med föregående år.
Europa

För Europas del har det tyska storbolagsindexet DAX30 stigit, vilket även varit fallet för det europeiska storbolagsindexet Stoxx 50 där uppgången dock varit mer blygsam.

Den svenska börsen med storbolagsindexet OMXS30 har stigit till nya all time high i november och har fortsatt upp efter att i oktober ha passerat den tidigare rekordnivån från april 2015.

I början av december föll europabörserna tillbaka något. Det finns farhågor om att EU kommer att dras med i ett tullkrig mot USA som nyligen riktade in sig på Frankrike med tullhot mot lyxvaror som champagne, men även mer vardagsbetonade konsumentprodukter.

Vad gäller Brexit väntar marknaden på ett valresultat i Storbritannien under december vilket föregår hur landet kommer att ta sig ur EU.


Asien

Oktober månads uppgång på den japanska börsen har planat ut, även om den slutade på plus för månaden. Japans regering ska lansera ett stort stimulanspaket på 870 miljarder kronor. Detta i ett läge när det råder oro kring den framtida ekonomin. Handelskriget har drabbat landet negativt då det är mycket exportberoende. Detta visar sig bland annat i industriproduktionen som backade mer än väntat i oktober, jämfört med motsvarande månad föregående år.

Kinabörsen har fallit under november. Under de första dagarna i december kom positiva siffror som visade att landets industri återigen är i expansionsläge enligt inköpschefer som tillfrågats. Även det inofficiella inköpschefsindexet Caixin visade på en uppgång och även här handlade det om ett fortsatt expansionsläge.

Tidigare har Kina brottats med fallande bilförsäljning. Kina har nyligen höjt det offensiva målet för elbilar. 2025 ska 25 procent av alla nya bilar vara elbilar, det tidigare målet var 20 procent.

Hongkong är en oroshärd i den bemärkelsen att USA ställt sig på landet sida mot Kina i ett läge av olöst handelskrig. USA kan införa sanktioner om Hongkongs självständighet från Kina inte upprätthålls. Kina har hotat med kraftfulla motåtgärder.

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.